Tražilica


Izlazak 31. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 31,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Izlazak 31,2"Evo, po imenu pozvah Bezaleela, sina Urije, unuka Hurova, od plemena Judina,
Izlazak 31,3I napunih ga duha Božjega, umjetničke mudrosti, uviđavnosti, razuma i svake vještine:
Izlazak 31,4Da napravi nacrte umjetničkih radova i da ih izvede u zlatu, srebru i mjedi;
Izlazak 31,5Da kleše i ukiva drago kamenje, da urezuje drvo, ukratko, da izrađuje svaki posao.
Izlazak 31,6Ujedno dadoh mu druga Aholiaba, sina Ahisamakova, od plemena Danova, i svima drugim u umjetnosti vještacima udijelih mudrost, da izrade sve, što sam ti zapovjedio.
Izlazak 31,7Šator sastanka, kovčeg zakona, pomirilište nad njim i druge sprave u Šatoru;
Izlazak 31,8Naime stol i sprave njegove, svijećnjak od čistog zlata sa svima spravama njegovim i žrtvenik kadioni;
Izlazak 31,9Onda žrtvenik za žrtvu paljenicu sa svima spravama njegovim, umivaonicu i podnožje njezino;
Izlazak 31,10Sjajne haljine i sveto ruho za svećenika Arona i haljine sinovima njegovim za službu svećeničku;
Izlazak 31,11Onda ulje pomazanja i kad mirisni za Svetište. Sve neka ne, čine točno onako, kako sam ti zapovjedio."
Izlazak 31,12Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Izlazak 31,13"Objavi sinovima Izraelovim ovu zapovijed: Držite subote moje, jer one su znak zavjeta između mene i vas kroz sve naraštaje, da se spozna, da sam ja, Gospod, koji vas posvećujem.
Izlazak 31,14Držite dakle subotu, jer vam ona ima biti sveta. Tko nju oskvrni, neka se kazni smrću, jer tko radi kakav posao taj dan, neka se istrijebi iz naroda svojega.
Izlazak 31,15Šest dana smije se raditi, a sedmi je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrću.
Izlazak 31,16Tako eto imaju sinovi Izraelovi držati subotu i kroz sve naraštaje svetkovati subotu kao obvezu, što vječno vrijedi.
Izlazak 31,17Ona neka bude znak zavjeta između mene i sinova Izraelovih za vječna vremena, jer je u šest dana stvorio Gospod nebo zemlju; ali je sedmi dan otpočinuo i svetkovao."
Izlazak 31,18Kad je on bio završio svoj razgovor s Mojsijem na gori Sinaju, predade mu obadvije ploče zakona, ploče kamene prstom Božjim napisane.
Izlazak 31,1 Jahve reče Mojsiju:
Izlazak 31,2"Pozvao sam, gledaj, po imenu Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova iz plemena Judina.
Izlazak 31,3Napunio sam ga duhom Božjim koji mu je dao umješnost, razumijevanje i sposobnost za svakovrsne poslove:
Izlazak 31,4da zamišlja nacrte za radove od zlata, srebra i tuča;
Izlazak 31,5za rezanje dragulja, za umetanje; za rezbarije u drvu i poslove svakakve.
Izlazak 31,6Dodao sam još Oholiaba, sina Ahisamakova iz Danova plemena; vještinom sam obdario sve sposobne ljude da mognu napraviti sve što sam ti naredio:
Izlazak 31,7Šator sastanka, Kovčeg Svjedočanstva, povrh njega Pomirilište i sav namještaj Šatora;
Izlazak 31,8stol i sav njegov pribor, čisti svijećnjak sa svim njegovim priborom;
Izlazak 31,9kadioni žrtvenik, žrtvenik za žrtve paljenice i njegov pribor, onda umivaonik i njegovo podnožje;
Izlazak 31,10odijela za službu, posvećena odijela za svećenika Arona i odijela za njegove sinove, za njihovu svećeničku službu;
Izlazak 31,11pa ulje za pomazanje i miomirisni tamjan za Svetište. Sve neka načine kako sam ti naredio.
Izlazak 31,12Jahve opet reče Mojsiju:
Izlazak 31,13"Reci Izraelcima: Subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem.
Izlazak 31,14Držite, dakle, subotu, jer je ona za vas sveta. Tko je oskvrne neka se pogubi; tko bude u njoj radio ikakav posao neka se odstrani iz svoga naroda.
Izlazak 31,15Šest dana neka se vrše poslovi, ali sedmi dan neka bude dan posvemašnjeg odmora, Jahvi posvećen. Tko bi u dan subotni obavljao kakav posao neka se pogubi.
Izlazak 31,16Stoga neka Izraelci drže subotu - svetkujući je od naraštaja do naraštaja - kao vječni savez.
Izlazak 31,17Neka je ona znak, zauvijek, između mene i Izraelaca. Ta Jahve je za šest dana sazdao nebo i zemlju, a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo.
Izlazak 31,18Kad Jahve svrši svoj razgovor s Mojsijem na Sinajskom brdu, dade mu dvije ploče Svjedočanstva, ploče kamene, ispisane prstom Božjim.
Izlazak 31,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Izlazak 31,2` Gledaj: ja sam pozvao po njegovom imenu Besalela, sina Urijevog, sina Hurovog, iz plemena Juda.
Izlazak 31,3Ispunio sam ga duhom Božjim da bude mudar, pametan, razuman i sposoban u svemu:
Izlazak 31,4umjetnička izradba, rad u zlatu, srebru, bronci
Izlazak 31,5rezbarenje ukrasnog kamena, kiparenje drveta i sve druge vrste posla.
Izlazak 31,6K tomu, stavio sam uz njega Oholiava, sina Ahisamakovog, iz plemena Dan, i ja stavih mudrost u *srce svakog mudraca da učine sve ono što sam ti ja zapovjedio:
Izlazak 31,7*šator susretanja, *kovčeg za ispravu, poklopac koji je iznad, sve pribore šatora,
Izlazak 31,8stol i njegov pribor, čistu svjetiljku i sav njen pribor, *oltar za miris,
Izlazak 31,9oltar za *holokaust i sve pribore, posudu i njenu podlogu,
Izlazak 31,10liturgijsku odjeću i sav pribor, svetu odjeću za svećenika Aarona, odjeću koju će nositi njegovi sinovi za obavljati svećenstvo,
Izlazak 31,11ulje* pomazanja, miris za spaljivanje za *svetište. Oni će činiti točno onako kako sam ti ja zapovjedio. `
Izlazak 31,12GOSPOD reče Mojsiju:
Izlazak 31,13` Reci sinovima Izraelovim: Vi će te međutim pridržavati se mojih *šabata, jer to je jedan znak između vas i mene iz doba u doba, da se zna da sam ja, GOSPOD, koji vas je *posvetio.
Izlazak 31,14Vi će te paziti na šabat, jer za vas on je svet. Tko ga oskrnavi bit će osuđen na smrt. Da, tko počini djelo, taj će biti izbačen iz krila svoje rodbine .
Izlazak 31,15Tijekom šest dana, obavljat će se svoji poslovi, ali sedmog dana, to je šabat, dan počinka posvećen GOSPODU. Tko bude radio na dan šabata bit će osuđen na smrt.
Izlazak 31,16Sinovi Izraelovi čuvat će šabat za vršiti šabat, iz doba u doba, jedan vječni *savez.
Izlazak 31,17Zauvijek, između sinova Izraelovih i mene, on je znak da je GOSPOD načinio nebo i zemlju za šest dana, ali sedmog dana je od je odmorio i predahnuo. `
2. Mojsijeva 31,1I reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 31,2Gle, pozvah po imenu Veseleila sina Urije sina Orova od plemena Judina.
2. Mojsijeva 31,3I napunih ga duha svetoga, mudrosti i razuma i znanja i svake vještine,
2. Mojsijeva 31,4Da vješto izmišlja kako se što može načiniti od zlata i od srebra i od mjedi,
2. Mojsijeva 31,5Da umije rezati kamenje i ukivati, da umije tesati drvo, i svaki posao raditi.
2. Mojsijeva 31,6I evo udružih s njim Elijava sina Ahisamahova od plemena Danova, i svakomu vještom čovjeku u srce dadoh vještinu da izrade sve što sam ti zapovijedio.
2. Mojsijeva 31,7Šator od sastanka, i kovčeg za svjedočanstvo i zaklopac na nj, i sve sprave u šatoru,
2. Mojsijeva 31,8I sto i sprave njegove, i svijetnjak čisti sa svijem spravama njegovijem, i oltar kadioni,
2. Mojsijeva 31,9I oltar za žrtvu paljenicu sa svijem spravama njegovijem, i umivaonicu i podnožje njezino,
2. Mojsijeva 31,10I haljine službene i svete haljine Aronu svešteniku i haljine sinovima njegovijem, da vrše službu svešteničku,
2. Mojsijeva 31,11I ulje pomazanja, i kad mirisni za svetinju. Sve neka načine onako kako sam ti zapovjedio.
2. Mojsijeva 31,12I reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 31,13A ti kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ali subote moj čuvajte, jer je znak između mene i vas od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem.
2. Mojsijeva 31,14Čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta; ko bi je oskvrnio, da se pogubi; jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrijebiće se ona duša iz naroda svojega.
2. Mojsijeva 31,15Šest dana neka se radi; a sedmi je dan subota, odmor, svet Gospodu; ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi.
2. Mojsijeva 31,16Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu praznujući subotu od koljena do koljena zavjetom vječnim.
2. Mojsijeva 31,17To je znak između mene i sinova Izrailjevih dovijeka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se.
2. Mojsijeva 31,18I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje