Tražilica


Izlazak 35. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 35,1Nato skupi Mojsije svu zajednicu sinova Izraelovih i reče im: "Ovo je zapovjedio Gospod da činite:
Izlazak 35,2Šest dana smije se raditi. Ali sedmi dan ima vam biti svet, blagdan, dan odmora u čast Gospodu. Tko bi radio na taj dan, ima se kazniti smrću.
Izlazak 35,3U subotu ne smijete ložiti ognja ni u jednom od svojih stanova."
Izlazak 35,4Još zapovjedi Mojsije cijeloj zajednici sinova Izraelovih: "Ovo je zapovjedio Gospod:
Izlazak 35,5I Dajte od onoga što posjedujete, prilog za Gospoda. Svaki, koga srce njegovo na to ponuka, neka donese kao prilog za Gospoda zlato, srebro i mjed;
Izlazak 35,6Modri i crveni skerlet, grimiz, fini lan i kostrijet;
Izlazak 35,7Koze ovnujske crveno obojene, kože od jazavca i drvo akacije;
Izlazak 35,8Ulje za svijećnjak i mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kad;
Izlazak 35,9Kamenje oniksovo i drago kamenje za okivanje na oplećak i naprsnik.
Izlazak 35,10Svi, koji su među vama vješti u umjetnosti, neka dođu i neka sve postave, što je zapovjedio Gospod:
Izlazak 35,11Svetište, Šator i šatorski pokrov njegov i povrh njega gornji pokrov, njegove kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice njihove;
Izlazak 35,12Kovčeg i motke njegove, pomirilište i zavjes unutrašnji;
Izlazak 35,13što, motke njegove i sve sprave njegove i kruh obličja;
Izlazak 35,14Svijećnjak za rasvjetu i sprave njegove i svjetionice i ulje za svijećnjak;
Izlazak 35,15Žrtvenik kadioni i motke njegove, ulje pomazanja i kad miomirisni, zavjesa od vrata za ulaz u Šator;
Izlazak 35,16Žrtvenik za žrtve paljenice i rešetku njegovu od mjedi, motke njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njezino;
Izlazak 35,17Zavjese za dvorište, stupove njegove i stopice njihove, zastor za ulaz u dvorište;
Izlazak 35,18Kolje za Šator i kolje za dvorište s uzicama njihovim;
Izlazak 35,19Sjajne haljine za službu u Svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine sinovima njegovim za službu svećeničku."
Izlazak 35,20Nato ode sva zajednica sinova Izraelovih od Mojsija.
Izlazak 35,21Tada dođe svaki, koga je na to ponukalo srce njegovo, i svaki, koji se za to osjećao pobuđen, donese prilog Gospodu za gradnju Šatora sastanka, za svu službu u njemu i za ruho sveto.
Izlazak 35,22Dođoše ljudi i žene, svi, koje je srce na to nagnalo, donesoše narukvice, naušnice, prstenje, ogrlice, zlatninu svake vrste. Svaki, koji je bio obećao Gospodu kakav dar u zlatu,
Izlazak 35,23I svi, koji su imali modrog i crvenog skerleta, grimiza, finoga lana, kostrijeti, koža ovnujskih crveno obojenih i koža od jazavca, pridonesoše.
Izlazak 35,24Tkogod htjede dati kakav dar u srebru i mjedi, doprinese dar Gospodu, i svaki koji je imao drveta akacije za uporabu kod gradnje, pridonese.
Izlazak 35,25Sve žene vješte u umjetnosti prele su rukama svojim i donosile što napredoše: modri i crveni skerlet, grimiz i fini lan.
Izlazak 35,26Druge žene, koje se osjećale potaknute na to svojom umjetničkom vještinom, prele su kostrijet.
Izlazak 35,27Knezovi donesoše kamenje oniksovo i drugo kamenje drago za ukivanje na oplećak i naprsnik.
Izlazak 35,28Uz to mirise i ulje za svijećnjak, za ulje pomazanja i za miomirisni kad.
Izlazak 35,29Svi ljudi i žene, koje ponuka srce njihovo, da što doprinesu za čitavo djelo, što ga je Gospod bio zapovjedio preko Mojsija da se napravi, doprinesoše. Kao dragovoljan dar donesoše to Gospodu sinovi Izraelovi.
Izlazak 35,30Nato reče Mojsije sinovima Izraelovim: "Evo, Gospod po imenu pozva Bezaleela, sina Urije, unuka Hurova, od plemena Judina,
Izlazak 35,31I napuni ga duha Božjega, umjetničke mudrosti, uviđavnosti, razuma i svake vještine,
Izlazak 35,32Da napravi nacrte, da izvede radove u zlatu, srebru i mjedi,
Izlazak 35,33Da kleše i ukiva kamen, da urezuje drvo, ukratko, da izrađuje svakovrsne radove.
Izlazak 35,34Ali i dar, da pouči druge, udijeli mu, njemu i Aholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova.
Izlazak 35,35Napuni ih duha umjetnoga, da izvedu radove svake vrste, kako ih izrađuje umjetni zanatnik, umjetni tkalac i vezilac po modrom i crvenom skerletu, po grimizu i finom lanu, pa i obični tkalac, oni, koji izvode radove svake vrste i pronalaze umjetna djela.
Izlazak 35,1 Mojsije sazva svu zajednicu sinova Izraelovih pa im reče: "Ovo vam je Jahve naložio da činite:
Izlazak 35,2Neka se posao obavlja šest dana. Sedmi dan neka vam bude sveti dan, dan potpunog počinka u čast Jahvi. Tko bi radio u taj dan neka se kazni smrću.
Izlazak 35,3Na subotnji dan ni vatre ne ložite po svojim stanovima.
Izlazak 35,4Nadalje Mojsije reče svoj zajednici izraelskoj: "Ovo je Jahve naredio:
Izlazak 35,5Među sobom pokupite prinos Jahvi! Tko god je plemenita srca neka Jahvi donese prinos: zlata, srebra i tuča;
Izlazak 35,6ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana;
Izlazak 35,7učinjenih ovnujskih koža, onda finih koža, bagremova drva,
Izlazak 35,8ulja za svjetlo, mirodija za ulje pomazanja i miomirisni tamjan;
Izlazak 35,9oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik.
Izlazak 35,10A svi koji su među vama vješti neka dođu praviti što je Jahve naredio:
Izlazak 35,11Prebivalište, njegov Šator i pokrov; njegove kuke i trenice, njegove priječnice i stupce; njegova podnožja;
Izlazak 35,12njegov Kovčeg i motke; Pomirilište pa zavjesu za zaklon;
Izlazak 35,13stol s njegovim motkama i sve njegove potrepštine; prinesene hljebove;
Izlazak 35,14svijećnjak za svjetlo, njegov pribor i njegove svijeće, onda ulje za svjetlo;
Izlazak 35,15kadioni žrtvenik i njegove motke; ulje za pomazanje i miomirisni tamjan; zastorak na ulazu u Prebivalište;
Izlazak 35,16žrtvenik za žrtve paljenice s njegovom rešetkom od tuča; motke za nj i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak;
Izlazak 35,17zastore za dvorište; stupce i njihova podnožja, pa zastor na ulazu u dvorište;
Izlazak 35,18kočiće za Prebivalište i kočiće za dvorište s njihovim uzicama;
Izlazak 35,19svečano ruho za vršenje službe u Svetištu - posvećena odijela za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova.
Izlazak 35,20Nato se sva izraelska zajednica povuče ispred Mojsija.
Izlazak 35,21A onda svatko koga je srce vuklo i duša poticala dođe noseći svoj prinos u čast Jahvi za gradnju Šatora sastanka, za svaku službu u njemu i za posvećena odijela.
Izlazak 35,22Strčaše se muževi i žene: svi koje je srce vuklo donesoše zapinjača, naušnica, prstenja, narukvica, ogrlica i svakovrsna zlatnog nakita; svi koji bijahu zavjetovali kakvu zlatninu u čast Jahvi.
Izlazak 35,23Svi kod kojih se našlo ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, učinjenih ovnujskih koža ili finih koža donesoše svoje.
Izlazak 35,24Nadalje, svatko tko je mogao dati kakav dar u srebru ili tuču donese to kao prinos u čast Jahvi. Svatko u koga se našlo bagremova drva za upotrebu u bilo kojem poslu, donese ga.
Izlazak 35,25Sve žene koje su bile vješte prele su svojim rukama i donosile što bijahu oprele: ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.
Izlazak 35,26Sve opet žene koje je njihovo srce poticalo zbog njihove vještine prele su kostrijet.
Izlazak 35,27Glavari su donosili oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik;
Izlazak 35,28pa mirodije i ulje za svjetlo, ulje za pomazanje i miomirisni tamjan.
Izlazak 35,29I tako Izraelci - svi ljudi i sve žene koje je srce poticalo da pridonesu bilo što poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvrši - donesoše to kao dragovoljan prinos u čast Jahvi.
Izlazak 35,30Potom reče Mojsije Izraelcima: "Vidite! Jahve je po imenu pozvao Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova a iz plemena Judina.
Izlazak 35,31Njega je napunio duhom Božjim, dao mu umješnost, sposobnost i razumijevanje u svim poslovima:
Izlazak 35,32da zamišlja nacrte i da radove izvodi od zlata, srebra i tuča;
Izlazak 35,33da reže dragulje za umetanje; da urezuje u drvetu i da umješno radi svaki posao.
Izlazak 35,34Njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova, udijeli i sposobnost da poučavaju druge.
Izlazak 35,35Obdari ih umještvom u svakom poslu rezbarskom, krojačkom, veziljskom i tkalačkom; oni tkaju tkanine od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, sposobni su u svakom poslu i vješti u nacrtima.
Izlazak 35,1Mojsije sakupi svu zajednicu sinova Izraelovihi reče im: ` Takve su riječi što ih GOSPOD zapovjedi da ih se pridržava:
Izlazak 35,2šest dana, obavljat će se svoj posao, ali sedmi dan, bit će za vas nešto sveto, *šabat, odmor GOSPODOV.
Izlazak 35,3Tko god bi radio bit će osuđen na smrt. `
Izlazak 35,4Mojsije reče svoj zajednici sinova Izraelovih: `Ovakva je riječ koju je GOSPOD zapovjedio:
Izlazak 35,5Dignite među vama jedan doprinos za GOSPODA; svako plemenito srce donijet će doprinos za Gospoda: zlato, srebro, broncu,
Izlazak 35,6ljubičasti purpur i crveni purpur, blještavi skerlet, lan, kozju dlaku,
Izlazak 35,7kožu ovna obojenu u crveno, kožu dupina drvo akacije,
Izlazak 35,8ulje za svjetlila, aromate za ulje *pomazanja i miris za spaliti,
Izlazak 35,9kamenje od berila i ukrasno kamenje za efod i prsnik.
Izlazak 35,10I da svi mudraci među vama dolaze i izvršavaju sve što je GOSPOD zapovjedio:
Izlazak 35,11*boravište sa šatorom, njegov pokrivač, njegove spone, njegovi okviri, njegove grede, njegovi stupovi i njegovi soklovi;
Izlazak 35,12*kovčeg sa svojim polugama, poklopac, veo odjeljivanja;
Izlazak 35,13stol s polugama, svi pribori njegovi i žrtveni kruh;
Izlazak 35,14svijećnjak svjetlila sa svojim priborom, njegove lampe i ulje svjetlila;
Izlazak 35,15*oltar za mirise sa svojim polugama, ulje pomazanja, miris za spaljivanje i zavjesa od ulaza;
Izlazak 35,16žrtvenik za *holokaust s rešetkom od bronce, njegove poluge i sve njegove potrepštine; posuda sa svojim podloškom;
Izlazak 35,17Zastore *trijema sa svojim stubovima, njegove soklove i zastor vrata na trijemu;
Izlazak 35,18štapiće boravišta, šiljke na trijemu i njihove konope;
Izlazak 35,19liturgijska odjeća za služnika u *svetištu, sveta odjeća za svećenika Aarona i odjeća koju će nositi njegovi sinovi za obavljati svećenstvo.`
Izlazak 35,20Sva zajednica sinova Izraelovih povući će se pred Mojsijem.
Izlazak 35,21Tad dođoše svi dragovoljci i tko imade duh plemenit donese doprinos GOSPODOV, za radove na *šatoru susretanja, za svaku njegovu službu i za svetu odjeću.
Izlazak 35,22Tada, dođoše muškarci također kao i žene. Svako milostivo srce donese broševa, naušnica, prstenja, kugli - sve zlatnina koju svatko ponudi GOSPODU s kretnjom ponude zlata.
Izlazak 35,23Svaki čovjek kod kojeg se nađe ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta, lana, kostrijet, ovnove kože obojene crveno ili dupinove kože donese to.
Izlazak 35,24Tko bijaše digao doprinos u srebru ili bronci donese taj doprinos GOSPODU. Svaki čovjek kod kojeg se nađe drveta akacije donese ga za sve radove službe.
Izlazak 35,25Sve žene nadarene znanjem ispletoše svojim rukama i donesoše, već ispleten, ljubičasti purpur, i crveni purpur, blještavi skerlet i lan;
Izlazak 35,26sve žene nadarene znanjem izatkaše kostrijet.
Izlazak 35,27Odgovorni donesoše kamenje berilovo i ukrasno kamenje za efod i prsnik,
Izlazak 35,28kao i mirise i ulje za svjetlila, ulje pomazanja i miris za spaljivanje.
Izlazak 35,29Ljudi ili žene, oni čije plemenito srce srce navede ih donijeti ono što je bilo potrebno za radove koje GOSPOD bijaše zapovjedio po posredništvu Mojsijevom, oni, sinovi Izraelovi, donesoše to velikodušno GOSPODU.
Izlazak 35,30Mojsije reče sinovima Izraelovim: ` Gledajte ! GOSPOD je pozvao njegovim po imenu Besalela, sina Urijevog, sina Hurovog, iz plemena Juda.
Izlazak 35,31Ispunio ga je duhom Božjim da ima mudrosti, znanja, pameti i opće vještine:
Izlazak 35,32umjetničko stvaranje, radovi u zlatu, srebru, bronci,
Izlazak 35,33rezbarenje ukrasnog kamenja, rezbarenje u drvetu i sve vrste umjetničkih radova.
Izlazak 35,34On je stavio u njegovo *srce dar poučavanja, u njegovo kao u Oholiavino, sina Ahisamakovog, iz plemena Dan.
Izlazak 35,35On ih ispuni znanjem, za izvršiti sve radove rezbara, umjetnika, šivača na ljubičastom purpuru i crvenom purpuru, blještavom skerletu i lanu, tkalca - radnika svih zanimanja i umjetnika.
2. Mojsijeva 35,1Potom sabra Mojsije sav zbor sinova Izrailjevih, i reče im: ovo je zapovjedio Gospod da činite:
2. Mojsijeva 35,2Šest dana da se radi, a sedmi da vam je svet, subota počivanja Gospodnjega; ko bi radio u taj dan, da se pogubi.
2. Mojsijeva 35,3Vatre ne ložite po stanovima svojim u dan subotni.
2. Mojsijeva 35,4Još reče Mojsije svemu zboru sinova Izrailjevih govoreći: ovo je zapovjedio Gospod i rekao:
2. Mojsijeva 35,5Skupite između sebe prilog Gospodu; ko god hoće drage volje, neka donese prilog Gospodu: zlato i srebro i mjed,
2. Mojsijeva 35,6I porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostrijet,
2. Mojsijeva 35,7I kože ovnujske crvene obojene i kože jazavčije i drvo sitim,
2. Mojsijeva 35,8I ulje za vidjelo, i mirise za ulje pomazanja i za kad mirisni,
2. Mojsijeva 35,9I kamenje onihovo, i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku.
2. Mojsijeva 35,10I koji su god vješti među vama neka dođu da rade što je zapovjedio Gospod:
2. Mojsijeva 35,11Šator, i naslon njegov, i pokrivač njegov, i kuke njegove, i daske njegove, prijevornice njegove, stupove njegove i stopice njegove,
2. Mojsijeva 35,12Kovčeg, i poluge njegove, i zaklopac, i zavjes,
2. Mojsijeva 35,13Sto, i poluge njegove i sve sprave njegove, i hljeb za postavljanje,
2. Mojsijeva 35,14I svijetnjak za vidjelo sa spravama njegovijem, i žiške njegove, i ulje za vidjelo,
2. Mojsijeva 35,15I oltar kadioni, i poluge njegove, i ulje pomazanja, i kad mirisni, i zavjes na vrata od šatora,
2. Mojsijeva 35,16Oltar za žrtvu paljenicu, i rešetku njegovu od mjedi, poluge njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njezino,
2. Mojsijeva 35,17Zavjese za trijem, stupove njegove i stopice njegove, i zavjes na vrata od trijema,
2. Mojsijeva 35,18Kolje za šator, i kolje za trijem s užima njihovijem.
2. Mojsijeva 35,19Haljine službene za službu u svetinji, i haljine svete Aronu svešteniku, i haljine sinovima njegovijem za službu svešteničku.
2. Mojsijeva 35,20Tada otide sav zbor sinova Izrailjevijeh od Mojsija;
2. Mojsijeva 35,21I vratiše se, svaki kojega podiže srce njegovo i koga god duh pokrete dragovoljno, i donesoše prilog Gospodu za građenje šatora od sastanka i za svu službu u njemu i za haljine svete.
2. Mojsijeva 35,22Dolaziše ljudi i žene, ko god bješe dragovoljna srca, i donosiše spone i oboce i prstenje i narukvice i svakojake nakite zlatne; i svaki donese prilog zlata Gospodu.
2. Mojsijeva 35,23Ko god imaše porfire, skerleta, crvca, tankoga platna, kostrijeti, koža ovnujskih crvenijeh obojenih i koža jazavčijih, svaki donošaše.
2. Mojsijeva 35,24I ko god prilagaše srebro ili mjed, donošaše u prilog Gospodu; i u koga god bijaše drveta sitima, za svaku upotrebu u službi donošaše.
2. Mojsijeva 35,25I sve žene vješte predoše svojim rukama, i donosiše što napredoše za porfiru, skerlet, crvac i tanko platno.
2. Mojsijeva 35,26I sve žene koje podiže srce njihovo i bijahu vješte, predoše kostrijet.
2. Mojsijeva 35,27A glavari donosiše kamenje onihovo i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku,
2. Mojsijeva 35,28I mirise i ulje za vidjelo i ulje za pomazanje i za kad mirisni.
2. Mojsijeva 35,29Svi ljudi i žene, koje podiže dragovoljno srce da donose što treba za sve djelo koje Gospod zapovjedi preko Mojsija da se načini, donesoše sinovi Izrailjevi dragovoljni prilog Gospodu.
2. Mojsijeva 35,30Tada reče Mojsije sinovima Izrailjevim: vidite, Gospod pozva po imenu Veseleila sina Urije sina Orova od plemena Judina,
2. Mojsijeva 35,31I napuni ga duha Božijega, mudrosti, razuma i znanja i vještine za svaki posao,
2. Mojsijeva 35,32Da vješto izmišlja kako se što radi od zlata i srebra i od mjedi,
2. Mojsijeva 35,33Da umije rezati kamenje i ukivati, da umije tesati drvo i raditi svaki posao vrlo vješto.
2. Mojsijeva 35,34I dade mu u srce, njemu i Elijavu sinu Ahisamahovu od plemena Danova, da mogu učiti druge.
2. Mojsijeva 35,35Napuni ih vještine da rade svaki posao, da kuju, tešu, vezu, i tkaju porfiru, skerlet, crvac i tanko platno, i da rade svakojake poslove vješto izmišljajući.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje