Tražilica


Jeremija 40. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 40,1Ovo je riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda, izakako ga je Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, bio pustio na slobodu u Rami, kamo ga je bio dao dovesti. Tada je još bio kao zarobljenik u okovima među svim onima, koji su imali biti odvedeni iz Jerusalema i Jude u Babilon.
Jeremija 40,2Zapovjednik tjelesne straže dade Jeremiju dovest i reče mu: "Gospod, Bog tvoj, zaprijetio je ovomu mjestu tom nesrećom.
Jeremija 40,3Sad je Gospod nastupio i prijetnju je svoju dao ispuniti, jer ste griješili proti Gospodu i nijeste slušali glasa njegova, zato vas je snašlo ovo.
Jeremija 40,4I evo, ja ti sada uzimam okove s tvojih ruku. Ako ti je volja poći s menom u Babilon, dođi, i ja ću se brinuti za te. Ako li ti lije volja poći s menom u Babilon, a ti nemoj! Evo, sva ti je zemlja otvorena, idi, gdje ti se čini dobro i pravo!"
Jeremija 40,5Prije nego mu je onaj odgovorio, reče on: "Vrati se natrag Gedaliji, sinu Ahikama, sina Šafanova, kojega je postavio kralj babilonski nad gradovima Judinim, i ostani kod njega među narodom, ili idi kamo ti je drago!" I zapovjednik tjelesne straže dade mu hrane i darova i otpusti ga.
Jeremija 40,6Tako dođe Jeremija Gedaliji, sinu Ahikamovu, u Mispu i ostade tamo kod njega među narodom, što je bio ostao u zemlji.
Jeremija 40,7Kad su vojni zapovjednici, što su se još zadržavali sa svojim ljudima u zemlji, doznali, da je kralj babilonski postavio Gedaliju, sina Ahikamova, nad zemljom i da je podvrgao ljude, žene i djecu i male ljude u zemlji, koji nijesu bili odvedeni u Babilon,
Jeremija 40,8Dođoše sa svojim ljudima Gedaliji u Mispu, naime Išmael, sin Netanijin, Johanan i Jonatan, sinovi Kareahovi, Seraja, sin Tanhumetov, sinovi Efaja, Netofaćanin, i Jaazanija, Maakaćanin,
Jeremija 40,9Gedalija, sin Ahikama, sina Šafanova, zakle se njima i ljudima njihovim i reče im: "Ne bojte se službe Kaldejcima, ostanite u zemlji i budite podložni kralju babilonskom, i onda će vam biti dobro!
Jeremija 40,10A ja sam ostajem ovdje u Mispi kao namjesnik kod Kaldejaca, koji će dolaziti k nama. A vi berite vino, voće i ulje i nosite ih u hambare svoje i ostanite u gradovima svojim, što ste ih zaposjeli!"
Jeremija 40,11I svi Judejci, koji su bili u Moabu, kod Amonaca, u Edomu ili inače u kojoj zemlji, čuli su da je kralj babilonski ostavio jedan ostatak Judejaca i postavio nad njima Gedaliju, sina Ahikama, sina Šafanova.
Jeremija 40,12Tada se vratiše svi Judejci iz mjesta, kamo su bili razasuti, i dođoše u zemlju Judinu Gedaliji u Mispu i nabraše vina i voća vrlo mnogo.
Jeremija 40,13A Johanan, sin Kareahov, i zapovjednici četa, što su se nalazili u zemlji, dođoše Gedaliji u Mispu.
Jeremija 40,14Oni mu rekoše: "Znaš li i ti, da je Baalis, kralj Amonaca, poslao Išmaela, sina Netanijina, da te ubije?" Ali im ne povjerova Gedalija; sin Ahikamov.
Jeremija 40,15Johanan, sin Kareahov, predloži nasamo Gedaliji u Mispi: "Poći ću i ubit ću Išmaela, sina Netanijina. Nitko neće to doznati. Zašto da te ubije i da se opet razaspu svi Judejci, što su se skupili oko tebe, i da tako propadne ostatak Judin?"
Jeremija 40,16Ali Gedalija, sin Ahikamov, odgovori Johananu, sinu Kareahovu: "Ne čini to, jer nije istina, što kažeš za Išmaela."
Jeremija 40,1 Ovo je riječ koju Jahve uputi Jeremiji pošto ga Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, bijaše pustio iz Rame. Odvojio ga je kad je već, u lance okovan, bio među svim jeruzalemskim i judejskim izgnanicima koje vođahu u Babilon.
Jeremija 40,2Odvojivši ga, dakle, zapovjednik tjelesne straže reče mu: "Jahve, Bog tvoj, zaprijetio je nesrećom ovome mjestu.
Jeremija 40,3Izvršio je i učinio kako bijaše zaprijetio, jer ste griješili protiv Jahve i niste slušali glasa njegova. Zato vas je i snašlo ovo zlo.
Jeremija 40,4Evo, sada driješim okove s ruku tvojih. Ako ti je po volji da ideš sa mnom u Babilon, pođi sa mnom i oko će moje bdjeti nad tobom. Ako ti nije volja ići sa mnom u Babilon, ti ostani. Gle, sva je zemlja pred tobom: možeš ići kamo ti oko želi i gdje će ti biti dobro.
Jeremija 40,5Ako, dakle, hoćeš ostati, možeš poći Gedaliji, sinu Šafanova sina Ahikama, koga je kralj babilonski postavio nad gradovima judejskim, i ostati kod njega usred naroda, ili pak možeš ići kamo ti drago." Zatim mu zapovjednik tjelesne straže dade hrane i k tomu dar te ga otpusti.
Jeremija 40,6Tada se Jeremija otputi u Mispu, Gedaliji, sinu Ahikamovu, te osta kod njega među narodom koji je ostao u zemlji.
Jeremija 40,7Svi vojni zapovjednici i njihovi ljudi uokolo saznaše da je kralj babilonski postavio zemlji za namjesnika Ahikamova sina Gedaliju te mu povjerio muževe, žene i djecu i siromahe koji još ne bijahu odvedeni u babilonsko sužanjstvo.
Jeremija 40,8I dođoše pred Gedaliju u Mispu: Netanijin sin Jišmael, Kareahov sin Johanan; Tanhumetov sin Seraja, Zatim sinovi Efaja Netofljanina, Makatijev sin Jaazanija - oni i njihovi ljudi.
Jeremija 40,9Gedalija, sin Šafanova sina Ahikama, zakle se njima i njihovim ljudima i reče: "Ne bojte se služiti Kaldejcima, ostanite u zemlji, budite odani babilonskom kralju i bit će vam dobro.
Jeremija 40,10A ja ću, evo, ostati u Mispi na službu Kaldejcima koji dolaze k nama. Vi pak potrgajte grožđe, poberite voće i masline, pohranite u sudove i ostanite u gradovima što ih zaposjedoste.
Jeremija 40,11I svi Judejci što se zatekoše u Moabu, kod sinova Amonovih, i u Edomu, po svim zemljama, saznadoše da je kralj babilonski ostavio ostatak u Judeji i da je postavio nad njim Gedaliju, sina Šafanova sina Ahikama.
Jeremija 40,12I onda se vratiše svi Judejci iz svih mjesta kamo ih bijahu raspršili, vratiše se u zemlju judejsku Gedaliji u Mispu te nabraše veoma mnogo grožđa i drugoga voća.
Jeremija 40,13A Johanan, sin Kareahov, i svi vojni zapovjednici pođoše Gedaliji u Mispu
Jeremija 40,14te mu rekoše: "A znaš li ti da je amonski kralj Baalis poslao Jišmaela, sina Netanijina, da te ubije?" Ali im Gedalija, sin Ahikamov, ne povjerova.
Jeremija 40,15Tada reče Johanan, sin Kareahov, potajno Gedaliji u Mispi: "Idem da ubijem Jišmaela, sina Netanijina, tako da nitko neće doznati. Zašto da on tebe ubije i da se opet rasprše svi Judejci što se oko tebe skupiše? I zašto da propadne ostatak Judejaca?
Jeremija 40,16Ali Gedalija, sin Ahikamov, uzvrati Johananu, sinu Kareahovu: "Nemoj toga raditi! Jer je laž što govoriš o Jišmaelu.
Jeremija 40,1Riječ se uputi Jeremiji od strane GOSPODA, nakon što Nabuzaradan, zapojednik osobne straže, ovoga bijaše poslao iz Rame - on ga bijaše uzeo na skrb dok se nalazio svezan lancima u sred svih zatvorenika Jeruzalema i Jude koje se progonilo u Babiloniju.
Jeremija 40,2Zapovjednik osobne straže bijaše ga dakle uzeo na skrb i bijaše mu rekao: ” To je GOSPOD tvoj Bog koji je propisao jednu takvu nesreću protiv ovog grada.
Jeremija 40,3To je zato što ste grješni protiv GOSPODA, jer niste slušali njegov glas, ovo vam se dogodilo.
Jeremija 40,4Ali sada, danas već, ja te oslobađam tvojih lisičina. Ako me želiš pratiti u Babiloniju dođi, i ja ću bdjeti nad tobom; ali, ako se protiviš pratiti me u Babiloniju, nemoj doći. Cijela je zemlja pred tobom: idi kamo ti odgovara ići.
Jeremija 40,5Ako ti nećeš ostati sa mnom, vrati se dakle kod Gedaliasa, sina Ahikamova, sina Šafanova, kojeg je kralj Babilonije imenovao povjerenikom u gradovima Jude, i ostani s njim u sred pogana, ili idi kamo ti odgovara ići. “ Zapovjednik osobne straže ga opskrbi živežnim namirnicama, i otpusti ga.
Jeremija 40,6Tako Jeremija stiže u Mispu k Gedaliasu, sinu Ahikamovu, i ostade s njim među narodom koji je još ostao u zemlji.
Jeremija 40,7Svi zapovjednici postrojbi izdvojenih u poljima - oni i njihovi ljudi - doznaše da kralj Babilonije bijaše imenovao Gedaliasa, sina Ahikamova, povjerenikom u zemlji i da mu bijaše povjerio ljude, žene i djecu, jedan dio domaćih običnih ljudi, onih koji ne bijahu izgnani u Babiloniju.
Jeremija 40,8Oni dođoše k Gedaliasu u Mispu: bijahu to Jišmael, sin Netanijahuvljev, Johanan i Jonatan, sinovi Kerahovi, Seraja sin Tanhumetov, sinovi Ofaja iz Netofa, Jezanijahu, sin Makatita, oni i njihovi ljudi.
Jeremija 40,9Gedalias, sin Ahikamov, sin šafanov, njima dade, kao i njihovim ljudima, ovu izjavu: ”Prihvatite bez straha vladu Kaldejaca . Ostanite u zemlji, budite pokorni kralju Babilonije, i sve će biti dobro.
Jeremija 40,10Ja ostajem u Mispi na raspolaganju Kaldejcima koji dolaze k nama. Glede vas, oberite vinograde, plodove i ulje, opskrbite se i ostanite u gradovima koje nastanjujete.“
Jeremija 40,11Isto tako svi Judejci koji se nalaze u Moabu, među Amonitima, u Edomu i u svim zemljama, doznadoše da kralj Babilonije bijaše bijaše učinio ustupke Judi i da bijaše imenovao povjerenikom Gedaliasa, sina Ahikamova, sina šafanova,
Jeremija 40,12oni se vratiše tada iz svih mjesta gdje bijahu raspršeni. Stigavši u zemlju Judu kod Gedaliasu u Mispu, oni obaviše berbu vina i plodova, jednu preobilnu berbu. ( 41.1-3; usp 2Krlj 25.25-26)
Jeremija 40,13Došavši kod Gedaliasa u Mispu, Johanan, sin Kareahov, i svi zapovjednici izdvojenih postrojbi koji bijahu u polju
Jeremija 40,14njemu rekoše: ” Ne znaš li ti dakle da je Baalis, kralj Amonita, zadužio Jišmaela, sina Netanijeva, da te ubije? “ Ali, Gedalias, sin Ahikamov, odbi to povjerovati.
Jeremija 40,15Tad Johanan, sin Kareahov, u potaji zamoli Gedaliasa, u Mispi: ” Dopusti da ja idem ubiti Jišmaela, sina Netanijeva, a da nitko to ne zna. Hoćeš li ti zaista da te on ubije? Svi Judejci okupljeni oko oko tebe bili bi napušteni i ono što ostade od Jude propalo bi! “
Jeremija 40,16Gedalias, sin Ahikamov, odgovori Johananu, sinu Kareahovu: ” Ne čini to! To što ti pričaš o Jišmaelu pogrešno je. “
Jeremija 40,1Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda kad ga Nevuzardan zapovjednik stražarski pusti iz Rame uzevši ga pošto bješe okovan u verige među svijem robljem Jerusalimski i Judinijem, koje se vođaše u Vavilon.
Jeremija 40,2I uzevši zapovjednik stražarski Jeremiju reče mu: Gospod Bog tvoj izreče ovo zlo za ovo mjesto;
Jeremija 40,3I nanese i učini kako reče, jer zgriješiste Gospodu i ne slušaste glasa njegova, zato vas snađe ovo.
Jeremija 40,4Ali sada, evo, ja te opraštam danas veriga što su ti na ruku; ako ti je volja poći sa mnom u Vavilon, hodi, ja ću se brinuti za te; ako li ti nije volja poći sa mnom u Vavilon, a ti nemoj; evo, sva ti je zemlja otvorena, idi kuda god hoćeš i kuda ti je drago.
Jeremija 40,5Ili kad se on još ne vraća, otidi k njemu, Godoliji sinu Ahikama sina Safanova, kojega je postavio car Vavilonski nad gradovima Judinijem, i ostani s njim među narodom, ili idi kuda ti je drago. I dade mu zapovjednik stražarski brašnjenice i dar, i otpusti ga.
Jeremija 40,6I tako dođe Jeremija ka Godoliji sinu Ahikamovu u Mispu, i osta s njim u narodu, koji još osta u zemlji.
Jeremija 40,7A sve vojvode što bjehu u polju i ljudi njihovi kad čuše da je car Vavilonski postavio Godoliju sina Ahikamova nad zemljom, i da je na njemu ostavio ljude i žene i djecu između siromašnoga naroda u zemlji, koji ne bi odveden u Vavilon.
Jeremija 40,8Dođoše u Mispu ka Godoliji Ismailo sin Netanijin i Joanan i Jonatan sinovi Karijini, i Seraja sin Tanumetov, i sinovi Jofije Netofaćanina, i Jezanija sin nekoga Mahaćanina, oni i ljudi njihovi.
Jeremija 40,9I zakle se Godolija sin Ahikama sina Safanova njima i ljudima njihovijem govoreći: ne bojte se službe Haldejcima; ostanite u zemlji, i služite caru Vavilonskom, i dobro će vam biti.
Jeremija 40,10A ja evo ću stajati u Mispi da dočekujem Haldejce koji će dolaziti k nama; a vi berite vinograde i voće i ulje, i ostavljajte u sudove svoje, i stojte u gradovima svojim koje držite.
Jeremija 40,11Tako i svi Judejci, koji bijahu među Moavcima i sinovima Amonovijem i Edomcima i po svijem zemljama, čuvši da je car Vavilonski ostavio ostatak u Judeji i postavio nad njima Godoliju sina Ahikama sina Safanova,
Jeremija 40,12Vratiše se svi Judejci iz svijeh mjesta kuda bijahu razagnani, i dođoše u zemlju Judinu ka Godoliji u Mispu, i nabraše vina i voća vrlo mnogo.
Jeremija 40,13A Joanan sin Karijin i sve vojvode što bjehu u polju dođoše ka Godoliji u Mispu,
Jeremija 40,14I rekoše mu: znaš li da je Valis car sinova Amonovijeh poslao Ismaila sina Netanijina da te ubije? Ali im ne povjerova Godolija sin Ahikamov.
Jeremija 40,15Tada Joanan sin Karijin reče Godoliji nasamo u Mispi govoreći: idem da ubijem Ismaila sina Netanijina, niko neće doznati. Zašto da te ubije i da se rasiju svi Judejci koji su se skupili oko tebe i da propadne ostatak Judin?
Jeremija 40,16Ali Godolija sin Ahikamov reče Joananu sinu Karijinu: nemoj to činiti, jer nije istina što kažeš za Ismaila.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje