Tražilica


Jeremija 46. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 46,1Ovo, što slijedi, dođe kao riječ Gospodnja proroku Jeremiji o narodima neznabožačkim:
Jeremija 46,2O Egiptu, proti vojsci faraona Neka, kralja galilejskoga, koja je stajala kod Karkemiša na Eufratu, i koju potuče Nebukadnezar kralj babilonski, u četvrtoj godini Jojakima, sina Josijina, kraja Judina:
Jeremija 46,3Pripravite štitove i oklope, i idite u boj!
Jeremija 46,4Prežite konje! Popnite se, vozači! Postavite se sa šljemom! Zaoštrite koplja! Obucite oklope!
Jeremija 46,5Što vidim? Oni se plaše, uzmiču. Junaci su njihovi klonuli duhom, bježe bez obzira, "Strah naokolo!" govori Gospod.
Jeremija 46,6"Ni najbrži ne uteče, ni junak ne umače. Na sjeveru, na obali Eufrata svaljuju se i padaju."
Jeremija 46,7Tko se to diže kao Nil? Čije to vode šume kao rijeke?
Jeremija 46,8Egipat se diže kao Nil! Vode njegove šume kao rijeke! Veli: "Idem gore, poplavit ću zemlju, uništit ću gradove i stanovnike, njihove."
Jeremija 46,9Naprijed, konji! Navalite kola! Izađite, junaci, Kuš i Put, vi štitonoše, vi Ludijci, vi strijelci!
Jeremija 46,10Dan je Gospodu, Gospoda nad vojskama, dan osvete, da se osveti neprijateljima svojim. Njegov će ih mač proždrijeti i nasitit će se, napit će se krvi njihove. Bojnu svetkovinu svetkuje Gospod, Gospod nad vojskama, u zemlji sjevernoj na rijeci Eufratu.
Jeremija 46,11Uzađi u Gilead, uzmi balzama, djevojko, kćeri egipatska! Zaludu tražiš mnoge lijekove: tebi nema ozdravljenja.
Jeremija 46,12Narodi čuše za sramotu tvoju. Vike tvoje puna je zemlja; jer je junak pao na junaka, leže jedan do drugoga.
Jeremija 46,13Ovo je riječ, koju reče Gospod proroku Jeremiji o pohodu, što ga je preduzeo Nebukadnezar, kralj babilonski, da potre zemlju egipatsku, govoreći:
Jeremija 46,14Javite u Egiptu, oglasite u Migdolu, obznanite u Memfisu i Tafnisu! Recite: "Postavi se i spremi se! Već oko tebe proždire mač.
Jeremija 46,15Kako? Junaci su tvoji povaljani; zar se nijesu mogli oduprijeti? Jest, Gospod ih je poobarao.
Jeremija 46,16Učinio je, da su pali vrlo mnogi. Pada čovjek na čovjeka. Tada viču: "Ustanimo, vratimo se k narodu svojemu, u zemlju postojbine svoje ispred mača pogubnoga!"
Jeremija 46,17Zovite sad faraona, kralja egipatskoga: "Vikač, kada je prošlo vrijeme!"
Jeremija 46,18Tako da sam ja živ", govori kralj; 'Gospod nad vojskama' ime je njegovo; kao Tabor među gorama, kao Karmel na moru, tako on dolazi.
Jeremija 46,19Za odvođenje spremi sebi imanje, stanovništvo, kćeri egipatska! Pustoš će postati Memfis, ostavljen i bez ljudi."
Jeremija 46,20Lijepoj je kravi nalik Egipat. Obadi sa sjevera navaljuju na nju.
Jeremija 46,21I plaćenici su njegovi u sredini njegovoj kao teoci ugojeni. Ali se i oni obrću, bježe svi odatle, ne ostaju, kad na njih dolazi dan propasti njihove, vrijeme kazne njihove.
Jeremija 46,22Čuj, zmija šiče! Dolaze s vojskom, navaljuju na Egipat sa sjekirama.
Jeremija 46,23Kao drvosječe sijeku šumu njegovu", govori Gospod, "jer se učinila neprohodna. Više ih je nego skakavaca, norma im broja."
Jeremija 46,24Osramoćena je kći egipatska, predana je u ruke narodu sjevernom.
Jeremija 46,25Govori Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Evo, ja ću pohoditi Amona u Nou, faraona i Egipat, bogove njegove i kraljeve njegove, faraona s onima što se oslanjaju na njega.
Jeremija 46,26Predat ću ih onima, koji im rade o glavi, Nebukadnezaru kralju babilonskom, i slugama njegovim. A potom će biti Egipat naseljen kao u dane prošlosti, govori Gospod.
Jeremija 46,27"A ti se ne boj, Jakove, slugo moj!" Ne plaši se, Izraele! Jer evo, ja ću te izbaviti iz daleke zemlje, djecu tvoju iz zemlje progonstva njihova! Vratit će se Jakov i naći će mir, bezbrižno će živjeti, ni od koga nesmetan.
Jeremija 46,28Ne boj se, Jakove, slugo moj", govori Gospod, "jer sam ja s tobom! Sve ću narode uništiti, u koje sam te odagnao! Ali tebe ne utamanjujem. Tebe samo pokaram s mjerom. Sasvim bez kazne ne mogu te ostaviti."
Jeremija 46,1 Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji protiv naroda.
Jeremija 46,2Još o Egiptu. Protiv vojske faraona Neka, kralja egipatskoga, što bijaše kod rijeke Eufrata, u Karkemišu, i kralj Nabukodonozor ga potuče, četvrte godine Jojakima, sina Jošijina, kralja judejskoga.
Jeremija 46,3Pripremite štitove i oklope! Naprijed, u boj!
Jeremija 46,4Upregnite konje! Na kola, vozači! Postavite se pod kacigama! Naperite koplja! Navucite oklope!
Jeremija 46,5Što vidim? Zaprepašteni, uzmiču? Junaci njihovi, poraženi, u bijeg udariše glavom bez obzira! Užas odasvud - riječ je Jahvina.
Jeremija 46,6Ni najbrži ne umače, ni najhrabriji ne uteče! Na sjeveru, na obali Eufrata, posrću i padaju.
Jeremija 46,7Tko se to diže poput Nila, čije vode šume, k`o brzaci nabujaše?
Jeremija 46,8To Egipat se diže poput Nila, k`o brzaci vode mu nabujaše. I govori: dići ću se, poplaviti zemlju, opustošiti gradove i pučanstvo!
Jeremija 46,9Konji, naprijed! Poletite, kola bojna! Navalite, ratnici! Kušiti, Putijci, štitom zaštićeni, i Ludijci, što lukom strijeljate!
Jeremija 46,10Ovo je dan Jahve nad Vojskama - dan osvete da se dušmanima svojim osveti: mač će se nažderati, nasititi, glad utoliti krvlju njihovom! Jer Gospod, Jahve nad Vojskama, ima žrtveno klanje u sjevernoj zemlji uz obalu Eufrata.
Jeremija 46,11Popni se na Gilead, balzama potraži, djevice, kćeri egipatska! Uzalud lijekovi mnogi: nema tebi ozdravljenja!
Jeremija 46,12Narodi čuše za tvoju sramotu, vapaji tvoji napuniše zemlju. Jer se junak o junaka spotiče i obojica padaju.
Jeremija 46,13Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji kad Nabukodonozor, kralj babilonski, dođe da udari na zemlju egipatsku.
Jeremija 46,14Navijestite Egiptu, objavite u Migdolu, obznanite u Memfisu: "Svrstaj se! Spremi se! Jer mač već ždere sve oko tebe!
Jeremija 46,15Što? Zar Apis pobježe? Tvoj se Bik ne odrva?" Da, Jahve ga obori!
Jeremija 46,16On učini te mnogi posrnuše, popadaše jedan na drugoga. I gle, govore: "Na noge! Vratimo se svom narodu, rodnoj grudi svojoj, pred mačem koljačkim!
Jeremija 46,17Faraonu, kralju egipatskom, ime nadjenite: "Graja što pravi čas promaši.
Jeremija 46,18"Tako, života mi moga" - govori Kralj, komu je ime Jahve nad Vojskama - "ono će doći kao Tabor posred gora, kao Karmel iznad mora.
Jeremija 46,19Spremi izgnanički zavežljaj, udomljena kćeri egipatska, jer Memfis će biti u pustoš pretvoren, poharan i nenastanjen.
Jeremija 46,20Egipat bijaše lijepa junica, ali ide, ide na nju obad sa Sjevera.
Jeremija 46,21A i plaćenici egipatski što k`o gojna telad usred nje življahu, i oni se okrenuše, u bijeg udariše, ne mogu se odhrvati jer ih stiže Dan propasti, dođe vrijeme da se kazne.
Jeremija 46,22Slušaj! K`o da zmija sikće, sa svom silom dolaze, sjekirama na nju navaljuju, baš k`o drvosječe.
Jeremija 46,23Posjeći će šumu - riječ je Jahvina - iako je neprohodna. Više ih je nego skakavaca, broja njima nema.
Jeremija 46,24Osramoćena je zemlja egipatska, predana je narodu Sjevera.
Jeremija 46,25Govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov: "Evo, kaznit ću Amona Tebskoga, faraona i Egipat, i sve njegove bogove, kraljeve, faraona i sve koji se u nj uzdaju.
Jeremija 46,26Predat ću ih u ruke onima što im rade o glavi, u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, i u ruke slugu njegovih. A poslije će Egipat biti opet naseljen, kao u stara vremena" - riječ je Jahvina.
Jeremija 46,27"Ne boj se, Jakove, slugo moja, ne plaši se, Izraele! Jer, evo, spasit ću te izdaleka i potomstvo tvoje iz zemlje izgnanstva. Jakov će se opet smiriti, spokojno će živjet` i nitko ga neće plašiti.
Jeremija 46,28Ne boj se, Jakove, slugo moja - riječ je Jahvina - jer ja sam s tobom. Zatrt ću narode među koje te prognah, a tebe neću sasvim uništiti: ali ću te kaznit` po pravici, ne smijem te pustit` nekažnjena.
Jeremija 46,1Gdje riječ GOSPODOVA bi upućena proroku Jeremiji glede pogana.
Jeremija 46,2Za Egipat, o vojsci *faraona Nekoa, kralja Egipta. On se nalaziše na obali Eufrata, u Karkemišu, kad Nabukodonozor, kralj Babilonije, četvrte godine Jojakimove, sina Joziasova, kralja Jude.
Jeremija 46,3Poredajte štitove plećne i šitove prsne; naprijed u boj!
Jeremija 46,4Uormite konje! Zajašite zaprege! U red, sa svojim kacigama! Ulaštite koplja! Odjenite oklope !
Jeremija 46,5Ali što? što to vidim ja? Oni su poobarani oni uzmiču! Najsrčaniji su rasječeni u komade; oni bježe u potpunom neredu, ne osvrćući se! To je posvuda strahota - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 46,6Najokretniji ne može umaknuti, ni najsrčaniji se spasiti: Na sjeveru, na obalama Eufrata oni posrću, oni padaju!
Jeremija 46,7Tko je dakle kao Nil koji raste, kao velike rijeke uzavrelih
Jeremija 46,8 To je Egipat koji je kao Nil koji raste, kao velike rijeke uzavrelih voda. One govore : ” Ja ću porasti, ja ću prekriti zemlju, ja ću uništiti gradove i i njihove stanovnike .
Jeremija 46,9 Konji, u napad! Kola, jurišajte vatreno! Nek najsrčaniji načine jedan ispad: ljudi kuša i Puta, koji vitlaju okruglim štitom, Ljudi Luda koji rukuju i koji napinju luk.“
Jeremija 46,10Ali, tog dana je, za GOSPODA, sve - mogućeg, dan osvete, za osvetiti se neprijateljima svojim. Mač proždire, on se nasićuje, on se opija njihovom krvlju: koja gozba za Gospodina BOGA, svemogućeg, u zemlji na sjeveru, na obali Eufrata!
Jeremija 46,11Uspni se u Galaad i potraži balzam, djevice Egipta. Uprazno je to što ti umnažaš skrbi, ništa te ne može iscijeliti.
Jeremija 46,12Pogani upoznaju tvoju sramotu, jer tvoja jadikovka ispunjava zemlju. Srčani posrće na srčanom; zajedno, oni obojica padaju.
Jeremija 46,13Riječ koju GOSPOD uputi *proroku Jeremiji za objaviti da će Nabukodonozor, kralj Babilonije, doći udariti Egipat:
Jeremija 46,14 Obznanite Egiptu, dajte čuti u Migdolu, dajte čuti u Memfisu i u Dafni, recite: Ustaj! Pažnja! Mač proždire oko tebe.
Jeremija 46,15što! Apis pobježe! Tvoj Bik ne odolijeva! GOSPOD ga potiskuje;
Jeremija 46,16 on strahovito posrće. Ljudi također padaju jedni na druge; oni govore: ” Ustaj! objedinimo ponovo naš narod i našu rodnu zemlju, daleko od neumoljivog mača!“
Jeremija 46,17Prozovite Faraona, kralja Egipta: ” Graja u zao čas.“
Jeremija 46,18Ja sam živ! Reče Kralj koji ima za ime: GOSPOD, sve-mogući. Kao Tabor među planinama, kao Karmel u moru, on dolazi .
Jeremija 46,19Spremi svoju popudbinu za izgon, pučanstvo Egipta; Memfis će postati jedan pusti prostor, spaljen, nenastanjen.
Jeremija 46,20Junico krasna kao Egipat! ali, sa sjevera, obadi na nju dolaze.
Jeremija 46,21 Kod nje, čak i plaćenici su kao junci na tovu. Oni također, okreću leđa; oni bježe svi zajedno; oni ne odolijevaju. Da, dan njihove propasti dolazi na njih, čaškad im treba spoznati.
Jeremija 46,22 Ona klizi potajice kao guja kad se tromo kreće. Dolazi se k njoj sa sjekirama, poput drvosječa.
Jeremija 46,23 Posijecite šumu - proročanstvo GOSPODOVO - čak i ako je neprohodna ! Oni su brojniji od skakavaca, ne može ih se prebrojati.
Jeremija 46,24Ljepotica Egipat je prekrivena sramom; ona je izručena narodu sa sjevera.
Jeremija 46,25GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov, kaže: ” Ja ću bješnjeti protiv Amona iz Tebe - *Faraon, Egipat, njegovi bogovi i njegovi kraljevi -, faraon i svi oni koji se zbijaju uz njega;
Jeremija 46,26ja njih izručujem vlasti onih koji hoće njihove živote: Nabukodonozoru, kralju Babilonije, i njegovim slugama. Poslije čega, Egipat će se postaviti kao što bijaše ranije“ - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 46,27 Ali ti, slugo moj Jakove, ne boj se, ne pusti se opteretiti, Izraele! Ja ću te osloboditi dalekih zemalja, i tvoje potomstvo njegove zemlje izgnanstva. Jakov se vraća, on je umiren, on je spokojan, više nitko ga ne brine.
Jeremija 46,28 Ti, moj slugo Jakove, ne boj se - proročanstvo GOSPODOVO -: ja sam s tobom. Uništit ću sve narode gdje sam te raštrkao, ali, tebe ne, neću tebe uništiti: naučit ću te poštovati red, a da ti ništa ne propustim!
Jeremija 46,1Riječ Gospodnja koja dođe Jeremiji proroku za narode:
Jeremija 46,2Za Misirce, za vojsku Faraona Nehaona cara Misirskoga, koja bijaše na reci Efratu kod Harkemisa, i razbi je Navuhodonosor car Vavilonski četvrte godine Joakima sina Josijina cara Judina.
Jeremija 46,3Pripravite štite i štitiće, i idite u boj;
Jeremija 46,4Prežite konje, i pojašite, konjici; postavite se sa šljemovima; utrite koplja, oblačite se u oklope.
Jeremija 46,5Zašto ih vidim gdje se poplašiše, vraćaju se natrag, junaci njihovi polomiše se i bježe bez obzira? Strah je otsvuda, govori Gospod.
Jeremija 46,6Da ne uteče laki, niti se izbavi jaki; da se na sjeveru na brijegu rijeke Efrata spotaknu i padnu.
Jeremija 46,7Ko je to što se diže kao potok, i vode mu se kolebaju kao rijeke?
Jeremija 46,8Misir se diže kao potok i njegove se vode kolebaju kao rijeke; i veli: idem, pokriću zemlju, zatrću grad i one koji žive u njemu.
Jeremija 46,9Izlazite, konji, bjesnite, kola; i neka izađu junaci, Husi i Fudi, koji nose štitove, i Ludeji, koji nose i natežu luk.
Jeremija 46,10Jer je ovaj dan Gospodu Gospodu nad vojskama dan osvete, da se osveti neprijateljima svojim; mač će ih proždrijeti i nasitiće se i opiće se krvlju njihovom; jer će biti žrtva Gospoda Gospoda nad vojskama u zemlji sjevernoj na rijeci Efratu.
Jeremija 46,11Izidi u Galad i uzmi balsama, djevojko kćeri Misirska; zaludu su ti mnogi lijekovi, nećeš se izliječiti.
Jeremija 46,12Narodi čuše sramotu tvoju, i vike tvoje puna je zemlja, jer se spotiču junak o junaka, te obojica padaju.
Jeremija 46,13Riječ koju reče Gospod Jeremiji proroku o dolasku Navuhodonosora cara Vavilonskoga da potre zemlju Misirsku:
Jeremija 46,14Javite u Misiru, i oglasite u Migdolu, oglasite i u Nofu i u Tafnesu, i recite: stani i pripravi se, jer mač proždrije što je oko tebe.
Jeremija 46,15Zašto se povaljaše junaci tvoji? Ne stoje, jer ih Gospod obara.
Jeremija 46,16Čini, te se mnogi spotiču i padaju jedan na drugoga, i govore: ustani da se vratimo k narodu svojemu i na postojbinu svoju ispred mača nasilnikova.
Jeremija 46,17Viču ondje: Faraon car Misirski propade, prođe mu rok.
Jeremija 46,18Tako da sam ja živ, govori car, kojemu je ime Gospod nad vojskama; kao Tavor među gorama i kao Karmil na moru doći će.
Jeremija 46,19Spremi što ti treba da se seliš, stanovnice, kćeri Misirska; jer će Nof opustjeti i spaliće se da neće niko živjeti u njemu.
Jeremija 46,20Misir je lijepa junica; ali pogibao ide, ide sa sjevera.
Jeremija 46,21I najamnici su njegovi usred njega kao teoci ugojeni, ali se i oni obrnuše i pobjegoše, ne ostaše, jer dođe na njih dan nesreće njihove, vrijeme pohođenja njihova.
Jeremija 46,22Glas će njihov ići kao glas zmijinji, jer oni idu s vojskom i doći će sa sjekirama na nj kao oni koji sijeku drva.
Jeremija 46,23I oni će posjeći šumu njegovu, govori Gospod, ako joj i nema mjere, jer ih je više nego skakavaca i nema im broja.
Jeremija 46,24Posrami se kći Misirska, predana je u ruke narodu sjevernom.
Jeremija 46,25Govori Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću pohoditi ljudstvo u Noji, i Faraona i Misir i bogove njegove i careve njegove, Faraona i sve koji se uzdaju u nj.
Jeremija 46,26I daću ih u ruke onima koji traže dušu njihovu, u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom i u ruke slugama njegovijem; a poslije će biti naseljen kao prije, govori Gospod.
Jeremija 46,27A ti se ne boj, slugo moj Jakove, i ne plaši se, Izrailju, jer evo ja ću te izbaviti iz daljne zemlje i sjeme tvoje iz zemlje ropstva njegova; i Jakov će se vratiti i počivaće, i biće miran i niko ga neće plašiti.
Jeremija 46,28Ti se ne boj, slugo moj Jakove, govori Gospod, jer sam ja s tobom; jer ću učiniti kraj svijem narodima, u koje te prognah, ali tebi neću učiniti kraja, nego ću te pokarati s mjerom, a neću te ostaviti sasvijem bez kara.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje