Tražilica


Jeremija 49. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 49,1O Amoncima. Ovako veli Gospod: "Zar Izrael nema sinova, zar nema baštinika? Zašto je Milkom baštinio Gad, zašto se je narod njegov nastanio u njegovim gradovima?
Jeremija 49,2Zato, zaista, dolazi vrijeme," govori Gospod, "kad ću učiniti da zaori ratni urnebes proti Rabe u Amonu. Bit će gomila ruševina, gradovi njegovi bit će ognjem popaljeni, i Izrael će baštiniti svoje vlastite baštine," govori Gospod.
Jeremija 49,3Hešbone, jauči, opustošen je Aj! Jadikujte, kćeri Rabaove! Pripašite vreću oko sebe i tugujte! Lutaj te u pleterima! Milkom putuje u progonstvo sa svim svojim svećenicima i knezovima.
Jeremija 49,4Što se hvališ dolinom svojom, svojim bujnim dnom doline, nevjerna kćeri, hvaleći se bogatstvom svojim: "Tko će udariti na me?"
Jeremija 49,5Zaista, grozu ću pustiti na te", govori svemogući Gospod nad vojskama, "sa svih strana oko tebe! Bit ćete raspršeni svaki za se, i bjegunce nitko neće skupiti.
Jeremija 49,6Ali ću poslije okrenuti opet sudbinu Amonaca", govori Gospod.
Jeremija 49,7" O Edomu. Ovako veli Gospod nad vojskama: "Zar nema više mudrosti u Temanu Zar je nestao zavjes razumnima? Je li im mudrost nestala?
Jeremija 49,8Bježite, udaljite se odavde, skrijte se u dubinu, građani dubinu! Jer ću pustiti da na Ezava dođe nesreća njegova, vrijeme kazne njegove.
Jeremija 49,9Dolaze k tebi vinogradari, za pabirčenje ne ostavljaju više ništa. Dolaze noću kradljivci, i grabe pohlepno.
Jeremija 49,10Jest, ogolit ću Ezava. Otkrit ću skrovišta njegova, on se više ne može skriti. Pleme će se njegovo uništiti, braća njegova i susjedi njegovi, i ništa više ne osta od njega.
Jeremija 49,11Ostavi sirote svoje, ja ću ih uzdržavati. Udovice tvoje neka se uzdaju u me!"
Jeremija 49,12Jer ovako veli Gospod: "Zaista, koji nijesu zaslužili da piju čašu, moraju je izliti: "a ti, ti da bi još, ostao bez kazne? Nećeš ostati bez kazne, ne, nego ćeš piti!
Jeremija 49,13Jer sobom se kunem," govori Gospod: "Bosra će biti groza, pogrda, podsmijeh i kletva, svi će gradovi njegovi biti pustinja vječna!"
Jeremija 49,14Čuo sam vijest od Gospoda, glasnik je poslan k narodima: "Skupite se, idite proti Edomu, dignite se u boj!"
Jeremija 49,15"Zaista, učinit ću te malenim među narodima, prezrenim među ljudima.
Jeremija 49,16Strah, što ga ulijevaš, zaludio te je, tvoje drsko mišljenje, jer stanuješ u rasjelinama kamenim, hvataš se vrletnih visina. I visoko gradiš gnijezdo kao orao, ipak ću te odanle srušiti dolje," govori Gospod.
Jeremija 49,17Grozan će postati Edom: "Tko prolazi pokraj njega, zgrozi se i podsmijeva se zbog svih uboja njegovih.
Jeremija 49,18Kako se zbilo Sodomi i Gomori i susjedima njihovim kod uništenja njihova: tako", veli Gospod, "neće više tamo nitko stanovati, ni jedan čovjek neće ondje boraviti.
Jeremija 49,19Gle, kao što lav izlazi iz sjajne zemlje jordanske, protiv onih u zaklonu, tako ih iznenada gonim odatle. Koga sam izabrao, toga ću postaviti nad njima. Jer tko je kao ja, tko će izazvati mene, i koji će mi pastir odoljeti?"
Jeremija 49,20Zato čujte odluku Gospodnju koju je prihvatio proti Edomu, osnove njegove, što ih je smislio proti stanovnicima Temana: Zaista, odvući će ih, najmanje od ovaca! Zaista, zgrozit će se pred njima vlastita paša!
Jeremija 49,21Od praske pada njihova zadrhtat će zemlja. Jauk će se njihov čuti do Crvenoga mora.
Jeremija 49,22Gle, kao orao diže se on gore. Lebdi tamo, raširuje krila svoja nad Bosrom. U onaj dan bit će srce junaka edomskih kao srce u žene, koja porađa.
Jeremija 49,23O Damasku. Zbunjeni su Hamat; Arpad, kad čuše zle glase. Srce je njihovo uzbuđeno od brige, ne može se više umiriti.
Jeremija 49,24Klonuo je Damask, okrenuo da bježi. Groza ga spopala, tjeskoba i bolovi ga prihvatili kao ženu, što porađa.
Jeremija 49,25Jao, slavni je grad ostavljen, raskošni grad!
Jeremija 49,26"Zato će popadati mladići na ulicama njegovim, svi će ratnici izginuti u onaj dan!" govori Gospod lad vojskama.
Jeremija 49,27"Na zidove Damaska stavit ću oganj, da proždre palače Ben-Hadadove.
Jeremija 49,28O Kedaru i o kraljevstvima Hasora, što ih pobjedi Nebukadnezar, kralj babilonski. Ovako veli Gospod: "Ustanite, idite na Kedar, i pokorite sinove Istoka!
Jeremija 49,29Uzimaju im šatore i stada, pokrivala njihova i posuđe njihovo. Otimaju im deve njihove i viču na njih: 'Groza naokolo!'
Jeremija 49,30Bježite, zaklonite se što brze, skrijte se u dubinu, stanovnici Hasora! govori Gospod. "Nebukadnezar, kralj babilonski, prihvatio je odluku proti vama, smislio je osnovu proti vama.
Jeremija 49,31Ustanite! Idite proti narodu bezbrižnome, koji stanuje u sigurnosti," govori Gospod, "koji ne zna ni za vrata ni za prijevornice", koji stanuje sam!
Jeremija 49,32Deve njihove bit će plijen, mnoštvo stada njihovih grabež. Razasut ću ih u sve vjetrove, njih, što su najdalje. Učinit ću da dođe na njih propast sa svih strana," govori Gospod.
Jeremija 49,33"Hasor će onda biti stan čagalja, pustinja vječna. Nitko neće više stanovati tamo, ni jedan čovjek neće boraviti u njemu."
Jeremija 49,34Ovo je riječ Gospodnja, koja dođe proroku Jeremiji proti Elamu u početku vladanja kralja Judina Zedekije, govoreći:
Jeremija 49,35Ovako veli Gospod nad vojskama: "Zaista, ja ću slomiti luk Elamu, glavno oruđe snage njegove!
Jeremija 49,36Dovest ću proti Elamu četiri vjetra s četiri kraja neba. Razasut ću ih u sve vjetrove. Neće biti naroda, kamo neće doći prognanici Elama.
Jeremija 49,37Utjerat ću u Elam strah od neprijatelja njegovih, od onih, koji mu rade o glavi. Pustit ću nesreću na njih, žestinu gnjeva svojega," govori Gospod. "Poslat ću za njim mač, dokle ga ne zatrem.
Jeremija 49,38Namjestit ću prijestolje svoje u Elamu, uništit ću ondje kralja i knezove," govori Gospod.
Jeremija 49,39"Na svršetku dana okrenut ću sudbinu Elamovu," govori Gospod.
Jeremija 49,1 O sinovima Amonovim. Ovako govori Jahve: "Izrael nema sinova, nema nasljednika? Zašto je Milkom baštinio Gad i narod se njegov nastanio u njegovim gradovima?
Jeremija 49,2Zato, evo, dolaze dani - riječ je Jahvina - i učinit ću da se zaore ratni krikovi u Rabi sinova Amonovih, i ona će biti humak poharani, i naseobine njene ognjem popaljene. Tada će Izrael opljačkati svoje pljačkaše" - govori Jahve.
Jeremija 49,3"Plači, Hešbone, jer Ar je opustošen, zapomažite kćeri rapske. Opašite kostrijet, tužbalice povedite, obilazite s urezima. Jer Milkom mora u izgnanstvo sa svećenicima i knezovima.
Jeremija 49,4Što se dičiš dolinom svojom, kćeri odmetnice, koja se uzdaš u bogatstvo svoje i govoriš: `Tko se usuđuje ustati protiv mene?`
Jeremija 49,5Evo, svaljujem na te stravu odasvud uokolo: bit ćete raspršeni, svak` na svoju stranu, i nitko bjegunce neće skupiti.
Jeremija 49,6Ali uto ću opet promijeniti udes sinova Amonovih" - riječ je Jahvina.
Jeremija 49,7O Edomu. Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Zar nema više mudrosti u Temanu, zar u razumnih nesta svj§eta, zar se izvjetrila mudrost njihova?
Jeremija 49,8Bježite, gubite se i duboko se sakrijte, stanovnici Dedana, jer Ezavu propast nosim, vrijeme kazne njegove.
Jeremija 49,9Dođu li trgači k tebi, ni pabirka neće ostaviti; dođu li kradljivci noćni, opljačkat će sve što žele.
Jeremija 49,10Jer ja sam onaj što će Ezava pretražiti i skrovišta mu otkriti da se ne mogne sakriti. Pleme je njegovo opustošeno: nema ga više! Nitko ne kaže:
Jeremija 49,11`Ostavi siročad svoju, ja ću je prehraniti i neka se udovice tvoje u me pouzdaju!`
Jeremija 49,12Jer ovako govori Jahve: "Gle, oni koji odista ne bi morali piti čašu moraju je iskapiti, i zar upravo ti da ostaneš nekažnjen? Ne, ti nećeš ostati nekažnjen, morat ćeš čašu ispiti!
Jeremija 49,13Jer samim se sobom zakleh - riječ je Jahvina: Bosra će postati ruglo i sramota, pustinja i prokletstvo; a svi njezini gradovi bit će vječne razvaline.
Jeremija 49,14Jahve mi vijest uputi, glasnik bi poslan k narodima: "Skupite se! Krenite na nj, krenite! Ustajte! U boj!
Jeremija 49,15Jer, gle, učinit ću te malim među narodima, prezrenim među ljudima.
Jeremija 49,16Strah te tvoj zaveo, uznositost srca tvoga, ti koji živiš u pećinama kamenim i držiš se visova planinskih te viješ gnijezdo na timoru, k`o orlovi, odande ću te strovaliti" - riječ je Jahvina.
Jeremija 49,17"Edom će postati pustoš; tko god njime prođe, zaprepastit će se i zviždati zbog svih rana njegovih.
Jeremija 49,18Razorit će ga kao Sodomu i Gomoru i susjede njihove" - govori Jahve. Čovjek ondje neće stanovati, sin čovječji neće u njem boraviti.
Jeremija 49,19"Gle, kao lav on izlazi iz guštare jordanske na pašnjake vječno zelene. Ali ću ga učas otjerati i smjestiti ondje svog izabranika. Jer tko je meni ravan? I tko će mene na račun pozvati? I koji će mi pastir odoljeti?
Jeremija 49,20Zato čujte što je Jahve naumio učiniti Edomu, čujte što je nakanio protiv stanovnika Temana: i najsitniju jagnjad on će odvući, i sam njihov pašnjak zgrozit će se nad njima.
Jeremija 49,21Od lomljave pada njina zemlja će se potresti, razlijegat će se vapaj do Crvenog mora!
Jeremija 49,22Gle, poput orla on se diže i lebdi, nad Bosrom širi krila. U dan onaj srce će junaka edomskih biti kao srce žene u trudovima.
Jeremija 49,23O Damasku. Smeteni su Hamat i Arpad jer zlu vijest čuše. Srce im se steže od užasa i smirit se ne može.
Jeremija 49,24Obeshrabren je Damask, u bijeg udario, strah ga spopao, tjeskoba i bolovi obuzeli ga kao porodilju.
Jeremija 49,25Kako? Napušten je slavni grad, grad radosti moje!
Jeremija 49,26Zato će mladići njegovi popadati po trgovima, svi će ratnici poginuti u onaj dan - riječ je Jahve nad Vojskama.
Jeremija 49,27"Potpalit ću vatrom zidine Damaska: plamen će proždrijeti dvor Ben-Hadadov.
Jeremija 49,28O Kedaru i kraljevstvima hasorskim koje je potukao Nabukodonozor, kralj babilonski. Ovako govori Jahve: "Ustajte, na Kedar navalite, uništite sinove Istoka!
Jeremija 49,29Nek` im se oduzmu šatori i stada, šatorska krila i sva im oprema! Neka im se deve odvedu, i nek` viču na njih: `Strava odasvud!`
Jeremija 49,30Bježite glavom bez obzira, duboko se skrijte, žitelji Hasora - riječ je Jahvina. Jer Nabukodonozor, kralj babilonski, snuje naum protiv vas, navalu smišlja:
Jeremija 49,31`Ustajte, udarite na mirni narod što živi bez straha - riječ je Jahvina - što nema vrata ni zasuna, što u osami prebiva!
Jeremija 49,32Deve njihove bit će plijen, mnoštvo ovaca otimačina!` I raspršit ću ih na sve strane, one ljude obrijanih zalizaka, i dovest ću odasvud na njih nesreću - riječ je Jahvina.
Jeremija 49,33Hasor će postati brlog čagaljski i pustinja vječna. Čovjek ondje neće prebivati, neće se ondje nastaniti sin čovječji.
Jeremija 49,34Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji o Elamu, u početku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga.
Jeremija 49,35Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Lomim, evo, luk Elamov, srž snage njegove.
Jeremija 49,36Četiri ću vjetra dognati na Elam sa četiri kraja neba i raspršit Elamce u sva četiri vjetra, i neće biti naroda kamo neće stići bjegunci elamski.
Jeremija 49,37Utjerat ću Elamcima strah u kosti pred njihovim dušmanima. Pustit ću na njih nesreću, oganj gnjeva svojega. Poslat ću mač za njima dok ne budu sasvim uništeni.
Jeremija 49,38I postavit ću u Elamu prijesto svoj i zatrt ću ondje kralja i sve knezove" - riječ je Jahvina.
Jeremija 49,39Ali ću okrenut` udes Elama" - riječ je Jahvina.
Jeremija 49,1Za Amonite, ovako govori GOSPOD: Nema li Izrael sinova? Je li on bežbaštinika Dakle, zašto bi Milkom baštinio Gada i da njegov puk nastanjuje gradove?
Jeremija 49,2 Eh dobro! dolaze dani - proročanstvo GOSPODOVO - kad ću ja dati da odjekne u Rabbi amonitskoj bojno: hura! Ona će postati jedno pusto mjesto, njeni gradovi okolni bit će popaljeni. A, Izrael će baštiniti od svojih baštinika, reče GOSPOD.
Jeremija 49,3Jauči Hešbone! Aj je opustošen ! Kričite, gradovi Rabbe! Ogrćite kostrijet! Oplakujte sebe! Lutajte u zidinama! Milkom ode u izgnanstvo, njegovi svećenici i njegovi glavari skupa!
Jeremija 49,4 Zašto se skitaš izvan svoje doline? Bujna je tvoja dolina, kćeri zabludjela, ti koja se pouzdaješ u svoja blaga, govoreći: ” Tko će me napasti?“
Jeremija 49,5Eh dobro! ja ću dovesti protiv tebe Užas po tvojim susjedima - proročanstvo Gospodina BOGA, svemogućeg. Vi ćete biti raspršeni, svatko pravo ispred sebe; a, nikog za pokupiti bjegunce!
Jeremija 49,6Poslije toga ja ću obnoviti Ammon - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 49,7Za Edom, ovako govori GOSPOD, sve-mogući: Nema li više mudrosti u Temanu ? Prepredenjaci su uzmanjkali u namislima, njihova mudrost uvenula!
Jeremija 49,8Bježite! Okrenite leđa! Sklonite se u rupe, žitelji Dedana ! To je ruševina Ezavljeva koju dovodim na njega, to je čas da se on osvjedoči.
Jeremija 49,9Ako berači dođu k tebi, oni ne ostavljaju ništa za paljetko- vati. Ako kradljivci dođu noću, oni pokradu sve što mogu.
Jeremija 49,10 Ja sam taj koji će ogoliti Ezava, staviti na svjetlost dana njegova blaga skrivena. On se ne može sakriti. Njegovo potomstvo, njegova braća i njegovi susjedi bit će opustošeni, a neće biti nikog za reći :
Jeremija 49,11 ” Ne brini se za svoju siročad, ja sam taj koji će ih podići. I svoje udovice, one mogu računati na mene.“
Jeremija 49,12Da, ovako govori GOSPOD: Gledajte: oni koji ne bi trebali popiti čašu osuđeni su popiti ju i ti ćeš biti namiren? Ne, ti nećeš biti namiren: ti ćeš ju sigurno popiti.
Jeremija 49,13Da, ja sobom samim prisežem to - proročanstvo GOSPODOVO - Bosra postat će jedno mjesto opustjelo, jedna hrpa ruševi- na i preći će u popis psovki i prokletstava . Svi njoj ovisni gradovi postat će zauvijek hrpa ruševina.
Jeremija 49,14 Jedna poruka, ja ju čujem dolaziti od GOSPODA, dok jedan poklisar je poslan među narode: Sakupite se! Idite protiv nje! Ustajte! U boj!
Jeremija 49,15Da, ja ću te smanjiti među poganima, izručiti te prijeziru ljudi.
Jeremija 49,16Ti se varaš, zato što, s cinizmom, ti siješ užas, ti koji boraviš u rupama stijena, ti koji se vješaš o pribrežjima strmim. Da, kao lješinar, ti svoje gnijezdo svijaš u visinama, otud ja ću te zbaciti - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 49,17Edom postaje jedno opustjelo mjesto. Svi koji pokraj njega prođu preneraženi su: na pogled na takva razaranja, oni ispuštaju krikove užasa .
Jeremija 49,18Kao što to bi pri propasti Sodome, Gomore i njihovih susjednih gradova - reče GOSPOD - nitko tu više neće stanovati, ni jedan tu čovjek neće boraviti.
Jeremija 49,19Kao kakav lav koji se uspinje iz prašume Jordana prema zabranima uvijek živim, tako, u tren oka, ja ću ih otjerati daleko od njeg, ja požurujem protiv njega mlade bojovnike. Jer tko je kao ja? Tko bi me mogao pozvati na pravdu? Koji pastir bi mi mogao odoljeti?
Jeremija 49,20Slušajte opet naum što ga GOSPOD smisli glede Edoma, nakana koju je on uobličio u svezi sa žiteljima Temana. Zaista će ih mladunci iz stada razvući; sigurno on će razoriti njihovo područje zbog njih.
Jeremija 49,21Pod učinkom njihovog pada zemlja će se zatresti; njihovi krici odzvanjat će sve do *Trstikovog mora.
Jeremija 49,22To je kao jedan lješinar koji uzlijeće, koji lebdi, i koji širi svoja krila nad Bosrom. Srce smionih Edomovih, tog dana, bit će kao srce žene u radu.
Jeremija 49,23Za Damask: Hamat i Arpad su pokriveni sramom: to je zato što doznaju jednu ružnu novost. Oni su uzburkani kao more . Koja bojazan! Nemoguće je ostati miran!
Jeremija 49,24Damask se ruši. On se okreće u bijeg; on je obuzet drhtanjem Zebnja i boli ga spopadaju kao jednu žene u rađanju.
Jeremija 49,25 Kako! on je napušten slavni grad, mjesto koje bi radost moja! 26 Da, istog tog dana, njegovi će mladi ratnici pasti po njegovim trgovima, svi njegovi bojovnici su ušutkani - proročanstvo GOSPODA, svemogućeg.
Jeremija 49,27U zidinama Damaska zapalio sam vatru, ona proždire palaču Ben-Hadadovu .
Jeremija 49,28Za Kedar i za kraljevstva Hasorova koje je Nabukodonozor, kralj Babilonije potukao, ovako govori GOSPOD: Ustajte! Pođite u napad iz Kedara! Opustošite ljude iz Kedema !
Jeremija 49,29 Otima se njihove šatore i njihova stada, njihovih zastora i svih njihovih stvari. Odvode se njihove deve, i govorit će se protiv njih: ” Odasvud strava!“
Jeremija 49,30Bježite! Kidajte što brže! Sklonite se u rupe, stanovnici Hasora - proročanstvo GOSPODOVO! Jer Nabukodonozor, kralj Babilonije ima jedan naum protiv vas; on je uobličio jednu namjeru.
Jeremija 49,31 Ustajte! Pođite u napad na narod bezbrižni koji ne sumnja u ništa - proročanstvo GOSPODOVO. Oni nemaju ni vrata ni zasuna; oni borave po strani!
Jeremija 49,32Njihove deve postaju plijenom i masa njihovih stada jedan plijen. Ja ih razbacujem na sve četiri strane svijeta, te Sljepoočnice obrijane, i odasvud ja dovodim rušenje na njih - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 49,33Hasor postaje jedna jazbina šakala, jedan prostor zauvijek opustio. Nitko tu više neće stanovati, ni jedan tu čovjek boraviti neće.
Jeremija 49,34Gdje riječ GOSPODOVA se uputi *proroku Jeremiji u svezi s Elamom, u početku vladavine Sedeciasove, kralja Jude.
Jeremija 49,35 Ovako govori GOSPOD, sve- mogu- ći: Ja ću slomiti luk Elamov, najbolje od njegove snage muževne.
Jeremija 49,36Ja ću dovesti na Elam četiri vjetra s četiri ugla obzora. Ja ih razbacujem na na četiri strane i neće biti pogana kod kojih neće stiči raspršeni iz Ela- ma.
Jeremija 49,37Ja satirem Elamite pred njihovim neprijateljima, pred onima koji hoće njihov život. Ja ću na njih dovesti nesreću: moj ljudi gnjev - proročanstvo GOSPODOVO. Ja stavlja mač njima za petama sve dok ih ne budem istrijebio.
Jeremija 49,38Ja uspravljam svoj prijestol u Elamu i učinit ću da mu nestanu kralj i ministri - proročanstvo OSPODOVO.
Jeremija 49,39 Ali, u slijedu vremenskom ja ću obnoviti Elam - proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 49,1Za sinove Amonove: ovako veli Gospod: zar Izrailj nema sinova? zar nema našljednika? zašto Malhom naslijedi zemlju Gadovu? i zašto se narod njegov naseli u njegovijem gradovima?
Jeremija 49,2Zato evo idu dani, govori Gospod, kad ću učiniti da se čuje vika ubojna u Ravi sinova Amonovijeh, i ona da bude gomila razvalina, i sela njezina popaljena ognjem; i Izrailj će obladati onima koji bjehu njim obladali, govori Gospod.
Jeremija 49,3Ridaj Esevone, jer je Gaj opustošen; vičite sela Ravska; pripašite oko sebe kostrijet, naričite i trčite oko plotova; jer će Malhom otići u ropstvo, sveštenici njegovi i knezovi njegovi skupa.
Jeremija 49,4Što se hvališ dolinama? Rastopila se dolina tvoja, kćeri odmetnico! koja se uzdaš u blago svoje: ko bi udario na me?
Jeremija 49,5Evo ja ću pustiti na te strah otsvuda unaokolo, govori Gospod Gospod nad vojskama, i raspršaćete se svi, i neće biti nikoga da sakupi bježan.
Jeremija 49,6Ali ću poslije povratiti roblje sinova Amonovijeh, govori Gospod.
Jeremija 49,7Za Edoma, ovako veli Gospod nad vojskama: zar nema više mudrosti u Temanu? nesta li svjeta razumnima? iščilje li mudrost njihova?
Jeremija 49,8Bježite, obratite pleći, zavrite se duboko, stanovnici Dedanski, jer ću pustiti na Isava pogibao njegovu u vrijeme kad ću ga pohoditi.
Jeremija 49,9Da ti dođu berači, ne bi li ti ostavili pabiraka? da dođu lupeži noću, ne bi li odnijeli koliko im je dosta?
Jeremija 49,10Ali ja ogoluznih Isava, otkrih potaje njegove da se ne može sakriti; propade sjeme njegovo, braća njegova i susjedi njegovi, niko ne osta.
Jeremija 49,11Ostavi sirote svoje, ja ću im život sačuvati, i udovice tvoje neka se uzdaju u me.
Jeremija 49,12Jer ovako veli Gospod: evo, koji ne bi trebalo da piju iz čaše, doista će piti; a ti li ćeš ostati bez kara? nećeš ostati bez kara, nego ćeš zacijelo piti.
Jeremija 49,13Jer sobom se zaklinjem, govori Gospod, da će Vosora biti pustoš, rug, čudo i prokletstvo, i svi će gradovi njezini biti pustinja vječna.
Jeremija 49,14Čuh glas od Gospoda, i glasnik bi poslan k narodima da reče: skupite se i idite na nju, i dignite se u boj.
Jeremija 49,15Jer gle, učiniću te da budeš mali među narodima i prezren među ljudima.
Jeremija 49,16Obijest tvoja i ponositost srca tvojega prevari tebe, koji živiš u rasjelinama kamenijem i držiš se visokih humova; da načiniš sebi gnijezdo visoko kao orao, i odande ću te svaliti, govori Gospod.
Jeremija 49,17I zemlja će Edomska biti pustinja, ko prođe mimo nju, svak će se čuditi i zviždati radi svijeh rana njezinijeh.
Jeremija 49,18Kao kad se zatr Sodom i Gomor i susjedstvo njihovo, veli Gospod, neće se naseliti ondje niko niti će se baviti ondje sin čovječji.
Jeremija 49,19Gle, kao lav izaći će podižući se više nego Jordan na stan silnoga; ali ću ga brzo otjerati iz te zemlje, i postaviću nad njom onoga ko je izabran; jer ko je kao ja? i ko će se preti sa mnom? i koji će mi pastir odoljeti?
Jeremija 49,20Zato čujte namjeru Gospodnju što je naumio za Edomce i misli njegove što je smislio za stanovnike Temanske: zaista najmanji iz stada razvlačiće ih, zaista će opustjeti stan s njima.
Jeremija 49,21Od praske padanja njihova zemlja će se tresti, i vika će se njima čuti na crvenom moru.
Jeremija 49,22Gle, doći će i doletjeće kao orao i raširiće krila svoja nad Vosorom, i biće srce u junaka Edomskih kao srce u žene koja se porađa.
Jeremija 49,23Za Damask. Posrami se Emat i Arfad, jer ču zle glase; rastopiše se, strah je na moru, ne može se umiriti.
Jeremija 49,24Damask klonu, obrati se da bježi, drhat ga poduze, tuga i bolovi osvojiše ga kao porodilju.
Jeremija 49,25Kako se ne ostavi slavni grad? grad radosti moje?
Jeremija 49,26Zato će popadati mladići njegovi na ulicama njegovijem, i svi će vojnici njegovi izginuti u onaj dan, govori Gospod nad vojskama.
Jeremija 49,27I raspaliću oganj u zidovima Damaštanskim, i proždrijeće dvore Ven-Adadove.
Jeremija 49,28Za Kidar i za carstva Asorska, koja razbi Navuhodonosor car Vavilonski, ovako veli Gospod: ustanite, idite na Kidar, i zatrite sinove istočne.
Jeremija 49,29Uzeće im šatore i stada, zavjese njihove i sudove njihove i kamile njihove oteće, i vikaće na njih strašno otsvuda.
Jeremija 49,30Bježite, selite se daleko, zavrite se duboko, stanovnici Asorski, govori Gospod, jer je Navuhodonosor car Vavilonski namjerio namjeru protiv vas, i smislio misao protiv vas.
Jeremija 49,31Ustanite, idite k narodu mirnome, koji živi bez straha, govori Gospod, koji nema vrata ni prijevornica, žive sami.
Jeremija 49,32I kamile će njihove biti plijen, i mnoštvo stoke njihove grabež, i rasijaću ih u sve vjetrove, one što se s kraja strigu; i dovešću pogibao na njih sa svijeh strana, govori Gospod.
Jeremija 49,33I Asor će biti stan zmajevski, pustinja dovijeka: niko se neće ondje naseliti, niti će se baviti u njemu sin čovječji.
Jeremija 49,34Riječ Gospodnja koja dođe Jeremiji proroku za Elam, u početku carovanja Sedekije cara Judina, govoreći:
Jeremija 49,35Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću slomiti luk Elamu, glavnu silu njegovu;
Jeremija 49,36I dovešću na Elam četiri vjetra s četiri kraja nebesa, i u sve te vjetrove rasijaću ih, tako da neće biti naroda kuda neće otići prognanici Elamski.
Jeremija 49,37I uplašiću Elamce pred neprijateljima njihovijem, i pred onima koji traže dušu njihovu; i pustiću zlo na njih, žestinu gnjeva svojega, govori Gospod, i pustiću za njima mač dokle ih ne zatrem.
Jeremija 49,38I namjestiću prijesto svoj u Elamu, i istrijebiću odande cara i knezove, govori Gospod.
Jeremija 49,39Ali u pošljednje vrijeme povratiću roblje Elamsko, govori Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje