Tražilica


Jeremija 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 5,2Govore: "Tako da je živ Gospod!" pa opet se krivo kunu.
Jeremija 5,3Nijesu li oči tvoje, Gospode, upravljene na pošteno biće? Udarao si ih, ali ih nije boljelo, predao si ih uništenju, ali oni neće da prime stegu, tvrđe im je čelo od kamena, i neće da se obrate.
Jeremija 5,4Mislio sam: "Možda su to samo mali ljudi, koji tako ludo rade, jer ne znaju puta Gospodnjega, pravice Boga svojega.
Jeremija 5,5Zato ću poći k velikima i s njima govoriti, oni sigurno znaju put Gospodnji, pravicu Boga svojega." Ali upravo su oni svi koliki izlomili jaram, potrgali užeta,
Jeremija 5,6Zato ih bije lav šume, davi ih vuk iz pustare, leži i vreba ris pred gradovima njihovim: tko izađe iz njih, bit će rastrgan, jer su mnogobrojne opačine njihove, mnogovrsni su grijehi njihovi.
Jeremija 5,7"Kako bih ti ja još oprostio? Sinovi su mi tvoji postali nevjerni i zaklinjali se idolima ništavim. Učinio sam savez s njima. Ali oni poništiše zavjet i postadoše gosti u kući idolskoj.
Jeremija 5,8Oni su kao tovni, pretili konji; svaki hrže za idolima drugoga.
Jeremija 5,9Zar da tako što ne kaznim?" veli Gospod. "Zar da se ne osvetim takvu narodu?
Jeremija 5,10Popnite se na obronke, razarajte ih, ali ih nemojte sasvim zatrti! Sasijecite loze njihove, jer nijesu više Gospodnje.
Jeremija 5,11Jest, postadoše mi sasvim nevjerne, kuća Izraelova i kuća Judina, veli Gospod.
Jeremija 5,12Niječu Boga i govore: "Ništa za to. Ne dolazi nesreća na nas. Ne vidimo mača ni gladi.
Jeremija 5,13Proroci su brbljavci vjetroviti: riječ Božja nije nikad u njima; neka njima samima bude tako!"
Jeremija 5,14Zato ovako veli Gospod, Bog nad vojskama: "Kad tako govorite, onda ću ja riječi svoje učiniti u ustima tvojim ognjem i taj narod drvetom, da ih spali oganj.
Jeremija 5,15Gle, ja dovodim izdaleka narod na vas, kućo Izraelova", veli Gospod. "Narod nepobjediv, prastar je to narod, narod, kojemu jezika ne znaš.
Jeremija 5,16Tu je njegov grob otvoren. Svi koliki po izboru junaci.
Jeremija 5,17On ti jede žetvu i kruh, on ti jede sinove i kćeri, on ti jede ovce i goveda, on ti jede lozu i smokvu, i on ti mačem ruši tvrde gradove u koje se uzdaš.
Jeremija 5,18Doduše neću vas ni u one dane", veli Gospod, "sasvim uništiti.
Jeremija 5,19A kada pitate: 'Zašto nam sve ovo učini Gospod, Bog naš?' onda ćeš im reći: 'Kako ste ostavili mene i služili tuđim bogovima u zemlji svojoj, tako ćete služiti tuđincima u zemlji, koja nije vasa.'"
Jeremija 5,20Javite ovo u kući Jakovljevoj! Oglasite u Judi:
Jeremija 5,21"Čuj, narode pun ludosti i nerazuma, koji ima oči a ne vidi, koji ima uši a ne čuje!
Jeremija 5,22Mene se zar nećete bojati", veli Gospod, "preda mnom zar nećete drhtati? Ja sam postavio moru pijesak za među, za vječitu ogradu, koju ne prekoračuje nitko. Ako i bude, ne mogu ništa, ako valovi i huje, ne prelaze.
Jeremija 5,23Ali ovaj narod ima srce puno prkosa i puno pobune; oni otpadoše i otidoše.
Jeremija 5,24I ne kaži sebi: 'Bojmo se Gospoda, Boga svojega, koji daje dažd, rani i kasni dažd u pravo vrijeme; koji napaja njive, uzdržava nam žetvu!'
Jeremija 5,25Krivnja zlodjela su vaša to spriječila, grijehi vaši drže daleko blagoslov od vas.
Jeremija 5,26Jest, bezbožnika ima u narodu mojem. Oni vrebaju izgureni kao ptičari, meću zamke i hvataju ljude.
Jeremija 5,27Kao krletka puna ptica, tako su kuće njihove pune nepravednoga dobra.
Jeremija 5,28Zato su postali moćni i bogati. Pretili su postali i gojni; jest, zloća njihova prelazi svaku mjeru. Ne brinu se za pravdu, ne nastupaju za pravicu sirote i ne odlučuju stvar siromaha.
Jeremija 5,29Zar da tako što ne kaznim?" veli Gospod. "Zar da se ne osvetim takvu narodu?"
Jeremija 5,30Užas i strahota biva u zemlji.
Jeremija 5,31Proroci prorokuju laž, svećenici rade na svoju ruku, i tako voli moj narod, a što ćete činiti, kad se približi kraj?
Jeremija 5,1 Prođite ulicama jeruzalemskim, pogledajte dobro i raspitajte se, tražite po njegovim trgovima, pa ako nađete ijednoga čovjeka koji čini pravo i traži istinu, oprostit ću ovom gradu" - riječ je Jahvina.
Jeremija 5,2Pa kad i govore: "Živoga mi Jahve!" doista se krivo zaklinju.
Jeremija 5,3Jahve, nisu li oči tvoje upravljene k istini? Biješ ih, ali njih ne boli; zatireš ih, al` oni odbijaju pouku tvoju. Čelo im je tvrđe od litice, odbijaju da se obrate.
Jeremija 5,4Rekoh: "Samo siromasi tako ludo postupaju, jer ne znaju puta Jahvina ni pravo Boga svojega.
Jeremija 5,5Poći ću, dakle, velikima i njima ću govoriti, jer oni poznaju put Jahvin i pravo Boga svojega." Ali oni svi složno razbiše jaram i sve veze pokidaše.
Jeremija 5,6I zato ih šumski lav napada, vuk pustinjski razdire, leopardi vrebaju gradove njihove, tko god iziđe iz njih bit će rastrgan. Jer su grijesi njihovi mnogobrojni, mnogostruki otpadi njihovi.
Jeremija 5,7"Zašto da ti oprostim? Sinovi me tvoji napustiše, zaklinju se lažnim bogovima. Ja ih nasitih, oni preljub učiniše, u bludničinu kuću nagrnuše.
Jeremija 5,8Oni su k`o ugojeni, sileni konji: ržu za ženom bližnjega svoga.
Jeremija 5,9Pa da to ne kaznim - riječ je Jahvina - narodu takvu da se ne osvetim?
Jeremija 5,10Popnite se na zidove! Razarajte! Uništite, ali ne posvema! Iščupajte sve čokote jer nisu Jahvini.
Jeremija 5,11Da, podlo me izdadoše dom Izraelov i dom Judin" - riječ je Jahvina.
Jeremija 5,12Zanijekaše Jahvu, rekoše: "Nema ga! Zlo nas neće snaći, nećemo iskusiti ni gladi ni mača!
Jeremija 5,13[13a] A proroci su poput vjetra, govornika nema među njima!
Jeremija 5,14Zato ovako govori Jahve, Bog nad Vojskama: "Zato što su tako govorili, [13b] evo što će im se zbiti: U oganj ću pretvoriti svoje riječi u tvojim ustima, a narod ovaj u drvo da ga oganj proždre.
Jeremija 5,15Evo, dovest ću na vas narod izdaleka, dome Izraelov - riječ je Jahvina. Narod nepobjediv, narod drevan, narod kojega jezik nećeš znati, ni razumjeti što govori.
Jeremija 5,16Tobolac mu je razjapljen grob. Svi su oni po izboru junaci.
Jeremija 5,17On će proždrijet` tvoju žetvu, tvoj kruh, sinove i kćeri tvoje, ovce i goveda tvoja, grožđe i smokve tvoje, razorit će ti gradove tvrde u koje se sada uzdaš.
Jeremija 5,18"Ali ni tada - riječ je Jahvina - neću te posve uništiti.
Jeremija 5,19A kad budu pitali: `Zašto nam Jahve, Bog naš, učini sve ovo?` ti ćeš im odgovoriti: `Jer ste mene ostavili da biste služili tuđim bogovima u svojoj zemlji, služit ćete tuđincu u zemlji koja nije vaša!`
Jeremija 5,20"Objavite ovo domu Jakovljevu i obznanite po Judeji:
Jeremija 5,21Čujte, dakle, ovo, narode ludi i nerazumni: oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju!
Jeremija 5,22Zar se mene nećete bojati - riječ je Jahvina - zar nećete drhtati preda mnom koji sam stavio pijesak moru za granicu, za vječnu među koje nikad neće prijeći: ono se biba, al` je nemoćno, valovi mu huče, ali prijeći neće.
Jeremija 5,23No, u naroda ovog srce je prkosno, nepokorno; oni se udaljiše - to je snaga njihova!
Jeremija 5,24Ne rekoše u srcu svome: `Bojmo se Jahve, Boga svojega, koji nam u pravi čas šalje dažd rani i kišu kasnu i koji nam čuva tjedne određene za žetvu.`
Jeremija 5,25Vaša bezakonja narušiše ovo, vaši vam grijesi uništiše blagostanje.
Jeremija 5,26Da, u mome narodu ima zlikovaca: kao ptičari vrebaju iz zasjede, postavljaju zamke, hvataju ljude.
Jeremija 5,27Kao što je krletka puna ptica, tako su njihove kuće pune grabeža; postadoše tako veliki i bogati,
Jeremija 5,28tusti i ugojeni. Da, prevršila se mjera zla, ne brane prava, prava sirote ne sreću, ne mare za pravo sirotinje.
Jeremija 5,29Pa da to ne kaznim - riječ je Jahvina - narodu takvu da se ne osvetim?
Jeremija 5,30Strahote i grozote zbivaju se u ovoj zemlji:
Jeremija 5,31proroci laž proriču, a svećenici poučavaju na svoju ruku. A mojem narodu to omilje! Al` što ćete raditi na kraju?
Jeremija 5,1Protrčite ulicama Jeruzalema, pogledajte dakle i pitajte, tražite na njegovim trgovima: Nalazite li vi ovdje i jednog čovjeka? Ima li i jedan koji brani pravo, koji traži da se bude istinit? Tada ću ja oprostiti gradu.
Jeremija 5,2Oni su lijepo rekli: ” živ bio GOSPOD!“, njihove su prisege lažne.
Jeremija 5,3GOSPODE, nisu li tvoje oči u očekivanju istine? Ti ih udaraš, ali oni nisu dirnuti; ti njih istrijebljuješ, ali oni odbijaju prihvatiti poduku. Oni si prave lice tvrđe od kamena, oni se odbijaju povratiti.
Jeremija 5,4Ja, ja sam si rekao: ” To su moji mali ljudi,` oni nisu uistinu zlobni, oni ne poznaju putove GOSPODOVE, običaje svojeg Boga .“ :*5 Ja ću dakle ići kod velikaša, da razgovaram s njima; oni, barem, poznaju putove GOSPODOVE, običaje svog Boga. “ Ali, jedni kao i drugi slomili su *jaram, pokidali sveze.
Jeremija 5,6Eh dobro! oni će biti žrtvama šumskih lavova, oni će biti opustošeni od stepskih vukova. Pantere će opsjedati njihove gradove; čim tko iziđe otud, bit će rastrgan. Jer, njihove se pobune umnožavaju, njihovo otpadništvo ne prestaje se potvrđivati.
Jeremija 5,7U tim uvjetima kako ti oprostiti? Tvoji me sinovi napuštaju, oni prisežu po nebogovima. Ja sam ih nakljukao, posvuda, ipak oni čine preljubu, oni se tiskaju kod bludnice .
Jeremija 5,8Pohotni pastusi snažnih udova! Svaki hrže za ženom onog drugog.
Jeremija 5,9Ne trebam li ja bješnjeti protiv njih proročanstvo GOSPODOVO? Ne trebam li se ja osvećivati jednom narodu te sorte?
Jeremija 5,10Prijeđite te zidove i pustošite, ali ne uništite sve. Otkinite njihove izdanke, oni nisu GOSPODOVI.
Jeremija 5,11Da, oni me izdaju podmuklo, oni iz Izraela kao i oni iz Jude proročanstvo GOSPODOVO.
Jeremija 5,12Oni niječu GOSPODA govoreći: ” On je nepostojeći. Nesreća neće doći na nas; mi nećemo upoznati ni mač ni glad.
Jeremija 5,13*Proroci bit će svedeni na jedan dah, to nije Bog koji govori u njima. Nek njihove prijetnje budu njima!“
Jeremija 5,14Eto zašto tako govori GOSPOD, Bog sila: Jer vi držite te govore, o mojim riječima koje su u tvojim ustima ja ću načiniti jedan oganj, a od tog pogana, svežanj grana: vatra će ih prožderati.
Jeremija 5,15Ja ću dovesti protiv vas, ljudi Izraelovih, jedan daleki narod proročanstvo GOSPODOVO, jedan bezbrojni narod, jedan narod stare loze, jedan narod čiji ti jezik ne poznaješ, čiji ti govor ne razumiješ.
Jeremija 5,16Njihov tobolac jedna je grobnica razjapljena; oni su vi junaci.
Jeremija 5,17Oni jednu tvoju žetvu, tvoj kruh; oni jedu tvoje sinove i tvoje kćeri; oni jednu tvoju sitnu i tvoju krupnu stoku; oni jednu tvoju lozu i tovju smokvu. Oni ruše tvoje tvrde gradove u kojima se ti držiš sigurnim, kad oni s mačem dođu.
Jeremija 5,18čak i u ono vrijeme proročan stvo GOSPODOVO, ja neću vas do temelja uništiti.
Jeremija 5,19A kad vi ka žete: ” Iz kojeg razloga GOSPOD naš Bog nam čini trpjeti sve to? “, ti ćeš im reći: ” Kao što ste vi mene napustili za ići služiti bogove stra naca u svojoj zemlji, isto ćete vi tako služiti strance u zemlji koja nije vaša. “
Jeremija 5,20Učinite ovaj proglas onima Ja kovljevim . dajte ih čuti u Judi.
Jeremija 5,21Slušajte dakle ovo, narode glupi i bez mozga: Oni imaju oči, a ne vide ništa, uši imaju, a ne čuju.
Jeremija 5,22Nećete li vi imati štovanja za mene proročanstvo GOSPODOVO? Ne strijepite li vi preda mnom koji je stavio pijesak kao granicu moru, konačnu granicu koju ono ne pre lazi? Ono vrije, ali ostaje nemoćno, njegovi valovi mogu tutnjati, oni ju neće prijeći.
Jeremija 5,23Ali ovaj narod u osnovi neposlušan pobunjen: oni se odstranjuju i odlaze.
Jeremija 5,24Oni ne kažu u sebi samima: ” Imajmo štovanja za GOSPODA našeg Boga, njega koji nam u dobar čas daje kišu, onu jesensku i onu proljetnu, i koji nam čuva tjedne utvrđene za žetvu. “
Jeremija 5,25Vaši su to zločini koji preturaju taj red, vaši grijesi koji čine prepreku tim dobrima.
Jeremija 5,26Jer u mom narodu, nalaze se krivci u zasjedi kao ptičari što čuče, oni postavljaju zamke i hvataju oni ® ljude.
Jeremija 5,27Kao kakva korpa puna ptica, njihove su žetve pune plijena: tako oni postaju veliki i bogati,
Jeremija 5,28masni i sjajni. Oni umnažaju zlo, oni više ne poštuju pravo, pravo siročeta; i oni uspijevaju; Oni ne uzimaju u ruke stvar sirotih.
Jeremija 5,29Ne trebam li ja bješnjeti protiv njih proročanstvo GOSPODOVO? Ne trebam li se ja osvećivati jednom narodu te sorte?
Jeremija 5,30Jedan žalosna stvar, čudovišna, događa se u zemlji:
Jeremija 5,31*proroci prorokuju u ima Lažnosti, svećenici meću u džep sve što mogu, a moj narod s tim je zadovoljan. Ali, što vi činite poslije toga?
Jeremija 5,1Prođite po ulicama Jerusalimskim, i vidite sada i razberite i potražite po ulicama njegovijem, hoćete li naći čovjeka, ima li ko da čini što je pravo i da traži istinu, pa ću oprostiti.
Jeremija 5,2Ako i govore: tako da je živ Gospod! opet se krivo kunu.
Jeremija 5,3Gospode! ne gledaju li oči tvoje na istinu! Biješ ih, ali ih ne boli; satireš ih, ali neće da prime nauke, tvrđe im je lice od kamena, neće da se obrate.
Jeremija 5,4I ja rekoh: siromasi su, ludo rade, jer ne znaju puta Gospodnjega, zakona Boga svojega.
Jeremija 5,5Idem k vlastelima, i njima ću govoriti, jer oni znaju put Gospodnji, zakon Boga svojega; ali i oni izlomiše jaram, pokidaše sveze.
Jeremija 5,6Zato će ih pobiti lav iz šume, vuk će ih večernji potrti, ris će vrebati kod gradova njihovijeh, ko god izide iz njih biće rastrgnut, jer je mnogo grijeha njihovijeh i silni su odmeti njihovi.
Jeremija 5,7Kako ću ti oprostiti to? Sinovi tvoji ostaviše mene, i kunu se onima koji nijesu bogovi. Kako ih nasitih, stadoše činiti preljubu, i u kuću kurvinu stječu se gomilom.
Jeremija 5,8Jutrom su kad ustaju kao tovni konji, svaki rže za ženom bližnjega svojega.
Jeremija 5,9Zato li neću pohoditi? veli Gospod, i duša moja neće li se osvetiti takom narodu?
Jeremija 5,10Izidite mu na zidove i razvalite, ali nemojte sasvijem zatrti, skinite mu prijevornice, jer nijesu Gospodnje.
Jeremija 5,11Jer me sasvijem iznevjeri dom Izrailjev i dom Judin, veli Gospod.
Jeremija 5,12Udariše u bah Gospodu i rekoše: nije tako, neće nas zlo zadesiti, i nećemo vidjeti mača ni gladi.
Jeremija 5,13A ti proroci otići će u vjetar, i riječi nema u njima, njima će biti tako.
Jeremija 5,14Zato ovako veli Gospod Gospod nad vojskama: kad tako govorite, evo ja ću učiniti da riječi moje u ustima tvojim budu kao oganj, a ovaj narod drva, te će ih spaliti.
Jeremija 5,15Gle, ja ću dovesti na vas narod iz daleka, dome Izrailjev, veli Gospod, narod jak, narod star, narod kojem jezika nećeš znati niti ćeš razumjeti što govori;
Jeremija 5,16Kojemu je tul kao grob otvoren, svi su jaki.
Jeremija 5,17I poješće ljetinu tvoju i hljeb tvoj, što sinovi tvoji i kćeri tvoje šćahu jesti, poješće ovce tvoje i goveda tvoja, poješće vinovu lozu tvoju i smokve tvoje, i mačem će zatrti tvrde gradove tvoje u koje se uzdaš.
Jeremija 5,18Ali ni tada veli Gospod, neću vas sasvijem zatrti.
Jeremija 5,19Jer kad rečete: zašto nam čini Gospod Bog naš sve ovo? tada im reci: kako ostaviste mene i služiste tuđim bogovima u zemlji svojoj, tako ćete služiti tuđincima u zemlji koja nije vaša.
Jeremija 5,20Javite ovo u domu Jakovljevu, i oglasite u Judi, govoreći:
Jeremija 5,21Čujte ovo, ludi i bezumni narode, koji imate oči a ne vidite, koji imate uši a ne čujete.
Jeremija 5,22Mene li se nećete bojati? veli Gospod; od mene li nećete drktati? koji postavih pijesak moru za među vječnom naredbom, i neće prijeći preko nje; ako mu i ustaju vali, neće nadjačati, ako i buče, neće je prijeći.
Jeremija 5,23Ali je u naroda ovoga srce uporno i nepokorno; otstupiše i otidoše.
Jeremija 5,24Niti rekoše u srcu svom: bojmo se Gospoda Boga svojega, koji nam daje dažd rani i pozni na vrijeme, i čuva nam nedjelje određene za žetvu.
Jeremija 5,25Bezakonja vaša odvraćaju to, i grijesi vaši odbijaju dobro od vas.
Jeremija 5,26Jer se nalaze u narodu mom bezbožnici, koji vrebaju kao ptičari kad se pritaje, meću zamke da hvataju ljude.
Jeremija 5,27Kao krletka puna ptica tako su kuće njihove pune prijevare; zato postaše veliki i obogatiše.
Jeremija 5,28Ugojiše se, sjaju se, mimoilaze zlo, ne čine pravde ni siročetu, i opet im je dobro, i ne daju pravice ubogima.
Jeremija 5,29Zato li neću pohoditi? veli Gospod, i duša moja neće li se osvetiti takvom narodu?
Jeremija 5,30Čudo i strahota biva u zemlji.
Jeremija 5,31Proroci prorokuju lažno, i sveštenici gospoduju preko njih, i narodu je mojemu to milo. A šta ćete raditi na pošljedak?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje