Tražilica


Job 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 11,1Nato odgovori Sofar iz Naama:
Job 11,2Zar da te mnoge riječi ostanu bez odgovora? Ili će čovjek govorljiv biti opravdan?
Job 11,3Hoće li tvoje puste riječi ušutkati ljude? Zar te neće nitko posramiti?
Job 11,4Jer si sam rekao: "Čista je nauka moja, i čist sam u očima tvojim!"
Job 11,5Ali kad bi samo Bog progovorio i usta svoja otvorio proti tebi,
Job 11,6Da ti pokaže tajne mudrosti i mnogostruke osnove svoje, uvidio bi, da te Bog kara manje nego što zaslužuje krivnja zlodjela tvojih.
Job 11,7Možeš li tajne Božje dokučiti ili doprijeti do granice Svemoćnoga?
Job 11,8Iznad neba ona je visoka, pa što ćeš početi? Ispod pakla je duboka, po što ćeš spoznati?
Job 11,9Duža je od zemlje, šira je od mora.
Job 11,10Da prevrati, ili zatvori, ili skupi: tko će mu braniti?
Job 11,11Jer pozna ljude pune zloće, vidi grijeh, a da i ne pazi.
Job 11,12Tada će čovjek bezuman doći do razboritosti, i divlje će se magare pretvoriti u čovjeka.
Job 11,13Da ti pripraviš srce svoje podigneš ruke svoje k Bogu,
Job 11,14Da ukloniš zlodjela iz ruke svoje i ne podnosiš grijeha u kući svojoj,
Job 11,15čisto ćeš čelo moći tad podići, čvrst ćeš biti i bojati se nećeš.
Job 11,16Tada ćeš zaboraviti muku i na nju ćeš pomišljati kao na vodu što proteče;
Job 11,17Tada će sjati život tvoj jasnije nego podne, a tama će biti kao rasvit zore;
Job 11,18Tada ćeš se uzdati, jer ima nade, zakopat ćeš se i mirno ćeš spavati.
Job 11,19Odmarat ćeš se, i nitko te neće plašiti, i mnogi će ti se moliti.
Job 11,20A oči grješnicima ugasit će se, neće im biti utočišta, nada će im biti: dušu izdahnuti.
Job 11,1 Sofar iz Naama progovori tad i reče:
Job 11,2"Zar na riječi mnoge da se ne odvrati? Zar će se brbljavac još i opravdati?
Job 11,3Zar će tvoje trice ušutkati ljude, zar će ruganje ostat` neizrugano?
Job 11,4Rekao si: `Nauk moj je neporočan, u očima tvojim čist sam i bez ljage.`
Job 11,5Ali kada bi Bog htio progovorit` i otvorit usta da ti odgovori
Job 11,6kada bi ti tajne mudrosti otkrio koje um nijedan ne može doumit`, znao bi da ti za grijehe račun ište.
Job 11,7Možeš li dubine Božje proniknuti, dokučiti savršenstvo Svesilnoga?
Job 11,8Od neba je više: što još da učiniš? Od Šeola dublje: što još da mudruješ?
Job 11,9Duže je od zemlje - šire je od mora!
Job 11,10Ako se povuče, ako te pograbi, ako na sud preda, tko će mu braniti?
Job 11,11Jer on u čovjeku prozire prijevaru, vidi opačinu ako i ne gleda.
Job 11,12Čovjek se bezuman obraća k pameti i divlji magarac uzdi se pokori.
Job 11,13Ako li srce svoje ti uspraviš i ruke svoje pružiš prema njemu,
Job 11,14ako li zloću iz ruku odbaciš i u šatoru svom ne daš zlu stana,
Job 11,15čisto ćeš čelo moći tad podići, čvrst ćeš biti i bojati se nećeš.
Job 11,16Svojih se kušnja nećeš sjećat` više kao ni vode koja je protekla.
Job 11,17Jasnije će tvoj život sjat` no podne, tmina će se obratit` u svanuće.
Job 11,18U uzdanju svom živjet ćeš sigurno i zaštićen počivat ćeš u miru.
Job 11,19Kad legneš, nitko te buniti neće; mnogi će tvoju tražiti naklonost.
Job 11,20A zlikovcima ugasnut će oči, neće im više biti utočišta: izdahnut`, bit će jedina im nada."

Job 11,1Tad Sofar iz Naama uze riječ i reče:
Job 11,2Jedan takav izljev riječi hoće li ostati bez odgovora? Hoće li govorljiv čovjek imati pravo?
Job 11,3Tvoja razmetanja ostavljaju ljude razjapljenih usta, ti se rugaš, a da se i ne postidiš.
Job 11,4I usudio si se reći: ` Moja znanost je besprijekorna, i ja sam *čist u tvojim očima!`
Job 11,5Ah! kad bi Bog samo pritekao, kad bi otvorio usne za govoriti tebi,
Job 11,6kad bi te poučio tajnama mudrosti jer oni smućuju razumijevanje tad bi ti znao da je Bog zaboravio jedan dio tvojih zločina.
Job 11,7Kaniš li ti ispitati dubinu Božju, ispitati savršenost Moćnoga?
Job 11,8Ona je visoka kao nebesa - što ti možeš učiniti tu? Izdubljenija nego pakao što bi ti tu mogao? `
Job 11,9Više od zemlje ona se proteže, i šira je od mora.
Job 11,10Ako li nasrne, zatvori i sazovi sud, tko će biti protiv?
Job 11,11Jer on poznaje počinitelje laži, on razlikuje zlodjela bez napiranja pažnje;
Job 11,12dok preopterećen čovjek gubi rasu? ivanje dok svaki čovjek, od svog rođenja, divlje magare.
Job 11,13Ti, kad budeš učvrstio svoje mnijenje, kad budeš ispružio prema njemu dlanove svojih ruku,
Job 11,14bude li bilo zlodjela u tvojim rukama, baci ih daleko, i nek nastranost ne stanuje pod šatorom tvojim.
Job 11,15Tada, ti ćeš uzdignuti čelo bez mrlje; očišćen od zgure, ti se više nećeš plašiti.
Job 11,16Jer, ti više nećeš misliti na svoju muku, ti ćeš je se sjećati kao protekle vode.
Job 11,17Život će se uzdići, blistaviji od podneva, tama će postati jedna zora.
Job 11,18Ti ćeš biti siguran da postoji jedna nada; čak i ako si izgubio obraz, ti ćeš spavati u miru.
Job 11,19U tvom spokoju nitko se neće usuditi uznemiravati te i mnogi će ti pomilovati lice .
Job 11,20Što se opakih tiče, njihove će se oči istrošiti i zaklon njima će manjkati. Njihovo ufanje, bit će da ispuste
Jov 11,1A Sofar Namaćanin odgovori i reče:
Jov 11,2Zar na mnoge riječi nema odgovora? ili će čovjek govorljiv ostati prav?
Jov 11,3Hoće li tvoje laži umučkati ljude? i kad se rugaš, zar te neće niko posramiti?
Jov 11,4Jer si rekao: čista je nauka moja, i čist sam pred očima tvojim.
Jov 11,5Ali kad bi Bog progovorio i usne svoje otvorio na te,
Jov 11,6I pokazao ti tajne mudrosti, jer ih je dvojinom više, poznao bi da te Bog kara manje nego što zaslužuje tvoje bezakonje.
Jov 11,7Možeš li ti tajne Božije dokučiti, ili dokučiti savršenstvo Svemogućega?
Jov 11,8To su visine nebeske, šta ćeš učiniti? dublje je od pakla, kako ćeš poznati?
Jov 11,9Duže od zemlje, šire od mora.
Jov 11,10Da prevrati, ili zatvori ili sabere, ko će mu braniti?
Jov 11,11Jer zna ništavilo ljudsko, i videći nevaljalstvo zar neće paziti?
Jov 11,12Čovjek bezuman postaje razuman, premda se čovjek rađa kao divlje magare.
Jov 11,13Da ti upraviš srce svoje i podigneš ruke svoje k njemu,
Jov 11,14Ako je bezakonje u ruci tvojoj, da ga ukloniš, i ne daš da nepravda bude u šatorima tvojim,
Jov 11,15Tada ćeš podignuti lice svoje bez mane i stajaćeš tvrdo i nećeš se bojati;
Jov 11,16Zaboravićeš muku, kao vode koja proteče opominjaćeš je se;
Jov 11,17Nastaće ti vrijeme vedrije nego podne, sinućeš, bićeš kao jutro;
Jov 11,18Uzdaćeš se imajući nadanje, zakopaćeš se, i mirno ćeš spavati.
Jov 11,19Ležaćeš, i niko te neće plašiti, i mnogi će ti se moliti.
Jov 11,20Ali oči će bezbožnicima iščiljeti, i utočišta im neće biti, i nadanje će im biti izdisanje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje