Tražilica


Job 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 18,1Tada odgovori Bildad iz Šuaha
Job 18,2Kad ćete svršiti to brbljanje. Opameti se, pa ćemo onda govoriti dalje.
Job 18,3Zašto da se smatramo kao stoka, zašto smo ludi u vašim očima?
Job 18,4I ako se ti rastrgaš u jarosti svojoj, mora li zbog tebe opustjeti svijet, ili se zato premjestiti stijena sa svojega mjesta?
Job 18,5Ipak će se svjetlo zlikovca utrnuti, neće više sjati plamen ognjišta njegova.
Job 18,6I šatoru njegovu potamnjet će svjetlo, i žižak će se njegov ugasiti u njemu.
Job 18,7Snažni koraci njegovi stegnut će se, njegova vlastita osnova srušit će ga.
Job 18,8Noga će ga njegova goniti u mrežu, i naići će na zamku.
Job 18,9Zamka će ga uhvatiti za petu, i užeta će ga držati čvrsto.
Job 18,10Na tlima leži skrivena za njega mreža, zamka je na putu za njega spremljena.
Job 18,11Odasvud će ga strahote strašiti i tjerat će ga stopu u stopu.
Job 18,12Vreba njega gladna nesreća, nevolja će biti spremna uza njega.
Job 18,13Guba će rastočiti kožu njegovu, prvenac smrti pojest će udove njegove.
Job 18,14Iz šatora njegova, u koji se uzda, protjerat će ga, odagnat će ga kralju užasa.
Job 18,15Mjesto njega nastanit će se oganj u šatoru njegovu, posut će se sumporom stan njegov.
Job 18,16Odozdo posušit će mu se korijenje, odozgo usahnut će mu grane.
Job 18,17Spomen će njegov iščeznuti iz zemlje, niti će mu imena biti po ulicama.
Job 18,18Odagnat će se iz svijetla u tamu i izbacit će se iz svijeta.
Job 18,19U narodu njegovu neće mu ostati ni roda ni potomka, u kući njegovoj neće više nitko živjeti.
Job 18,20Prepast će se od njegova dana na zapadu, obuzet će strah ljude na istoku.
Job 18,21Tako će biti s kućom zlikovčevom, tako s mjestom onoga, koji ne mari za Boga.
Job 18,1 Bildad iz Šuaha progovori tad i reče:
Job 18,2"Kada kaniš obuzdat` svoje besjede? Opameti se sad da razgovaramo!
Job 18,3Zašto nas držiš za stoku nerazumnu, zar smo životinje u tvojim očima?
Job 18,4O ti, koji se od jarosti razdireš, hoćeš li da zemlja zbog tebe opusti da iz svoga mjesta iskoče pećine?
Job 18,5Al` ugasit će se svjetlost opakoga, i neće mu sjati plamen na ognjištu.
Job 18,6Potamnjet će svjetlo u njegovu šatoru i nad njime će se utrnut` svjetiljka.
Job 18,7Krepki mu koraci postaju sputani, o vlastite on se spotiče namjere.
Job 18,8Jer njegove noge vode ga u zamku, i evo ga gdje već korača po mreži.
Job 18,9Tanka mu je zamka nogu uhvatila, i evo, užeta čvrsto ga pritežu.
Job 18,10Njega vreba omča skrivena na zemlji, njega čeka klopka putem kojim hodi.
Job 18,11Odasvuda strahovi ga prepadaju, ustopice sveudilj ga proganjaju.
Job 18,12Glad je požderala svu snagu njegovu, nesreća je uvijek o njegovu boku.
Job 18,13Boleština kobna kožu mu razjeda, prvenac mu smrti nagriza udove.
Job 18,14Njega izvlače iz šatora njegova da bi ga odveli vladaru strahota.
Job 18,15U njegovu stanu tuđinac stanuje, po njegovu domu prosipaju sumpor.
Job 18,16Odozdo se suši njegovo korijenje, a odozgo grane sve mu redom sahnu.
Job 18,17Spomen će se njegov zatrti na zemlji, njegovo se ime s lica zemlje briše.
Job 18,18Iz svjetlosti njega u tminu tjeraju, izagnat` ga hoće iz kruga zemaljskog.
Job 18,19U rodu mu nema roda ni poroda, nit` preživjela na njegovu ognjištu.
Job 18,20Sudba je njegova Zapad osupnula, i čitav je Istok obuzela strepnja.
Job 18,21Evo, takav usud snalazi zlikovca i dom onog koji ne priznaje Boga."

Job 18,1Tad Bildad iz Šuaha uze riječ i reče;
Job 18,2Do kad ćete se vi ustezati da Razmislite, i po tom uzet ćemo riječ.
Job 18,3Zašto dopustiti da nas se smatra tupavima? Zašto bismo bili držani ogranirenima : u vašim očima .
Job 18,4O ti koji razdireš sebe u svom gnjevu, treba li zbog tebe zemlja postati pusta i stijena napustiti svoje mjesto?
Job 18,5Da, svjetlost opakog će se ugasiti i plamen njegovog ognjišta prestat će plamtjeti.
Job 18,6Svjetlost će se smračiti pod šatorom njegovim i njegova svjetiljka iznad njega će se
Job 18,7Njegovi koraci, nekad krjepki, i on će posrtati u svojim vlastitim spletkama,
Job 18,8jer njegove noge ga bacaju u mrežu i on putuje na rešetkama.
Job 18,9Jedna će zamka njegu dograbiti jedan će se uzao dočepati njega.
Job 18,10Za njega se jedan konop krije na zemlji, jedan trap na njegovom putu.
Job 18,11Sa svih strana užasi ga plaše, on ih slijedi korak za korakom.
Job 18,12Glad će ga udariti u punoj snazi. Bijeda se drži uz njega,
Job 18,13ona će progutati poderotine njegove kože, i prvorođenac smrti progutat će njegove udove.
Job 18,14Istrgnut će ga iz sigurnosti njegovog šatora, i ti ćeš ga moći odvesti prema kralju užasa .
Job 18,15Ti ćeš moći nastanjivati šator koji nije njegov, prosut će se sumpor na njegovo
Job 18,16Dolje, njegovo će se korijenje sasušiti, gore, njegova krošnja bit će posječena.`
Job 18,17Sjećanje na njega izgubljeno je u zemlji, njegovo ime više ne postoji u gruntovnici.
Job 18,18Izgoni ga sa sa svjetlosti u tmine, proganja ga se iz svemira.
Job 18,19On nema ni rodoslova ni potomstva u svom narodu, ni jednog preživjelog u svom staništu.
Job 18,20Njegov udes preneražava Zapad, Istok je zahvaćen zbog tog užasom:
Job 18,21` Ne ostaje više ništa nego to od jazbina krijumčara: evo ga, tog mjesta gdje ne znaju
Jov 18,1A Vildad Sušanin odgovori i reče:
Jov 18,2Kad ćete svršiti razgovor? Orazumite se, pa ćemo onda govoriti.
Jov 18,3Zašto se misli da smo kao stoka? zašto smo gadni u vašim očima?
Jov 18,4Koji rastržeš dušu svoju u jarosti svojoj, hoće li se tebe radi ostaviti zemlja i stijena se premjestiti sa svojega mjesta?
Jov 18,5Da, vidjelo bezbožnijeh ugasiće se, i iskra ognja njihova neće sijati.
Jov 18,6Vidjelo će pomrknuti u šatoru njegovu, i žižak će se njegov ugasiti u njemu.
Jov 18,7Silni koraci njegovi stegnuće se, i oboriće ga njegova namjera.
Jov 18,8Jer će se uvaliti u zamku nogama svojim i naići će na mrežu;
Jov 18,9Uhvatiće ga zamka za petu i svladaće ga lupež.
Jov 18,10Sakriveno mu je pruglo na zemlji, i klopka na stazi.
Jov 18,11Otsvuda će ga strahote strašiti i tjeraće ga ustopce.
Jov 18,12Izgladnjeće sila njegova, i nevolja će biti gotova uza nj.
Jov 18,13Poješće žile kože njegove, poješće žile njegove prvenac smrti.
Jov 18,14Iščupaće se iz stana njegova uzdanica njegova, i to će ga odvesti k caru strašnom.
Jov 18,15Nastavaće se u šatoru njegovu, koji neće biti njegov, posuće se sumporom stan njegov.
Jov 18,16Žile će se njegove posušiti ozdo, i ozgo će se sasjeći grane njegove.
Jov 18,17Spomen će njegov poginuti na zemlji, niti će mu imena biti po ulicama.
Jov 18,18Odagnaće se iz svjetlosti u mrak, i izbaciće se iz svijeta.
Jov 18,19Ni sina ni unuka neće mu biti u narodu njegovu, niti kakoga ostatka u stanovima njegovijem.
Jov 18,20Čudiće se danu njegovu koji budu poslije njega, a koji su bili prije obuzeće ih strah.
Jov 18,21Taki su stanovi bezakonikovi, i tako je mjesto onoga koji ne zna za Boga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje