Tražilica


Job 36. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Job 36,1Elihu nastavi ovako:
Job 36,2Pričekaj me još malo, onda ću ti pokazati, što se još dade reći za stvar Božju!
Job 36,3Počet ću izdaleka sa svojom mudrošću, da pribavim pravo Stvoritelju svojemu.
Job 36,4Jer riječi moje doista nijesu prijevara, stojim pred tobom kao čovjek s jasnom spoznajom
Job 36,5Eto, Bog je silan, ali nikoga ne osuđuje, silan je snagom razuma.
Job 36,6život zlikovcu ne zaštićuje, potlačenima pribavlja pravo njihovo,
Job 36,7Od pravednika ne odvraća očiju svojih; on daje, da sjede navijek kao kraljevi na prijestolju, da se uzdignu visoko.
Job 36,8Ako li leže u okovima, svezani konopcima nevolje,
Job 36,9Tada im napominje djela njihova, grijehe njihove: da su se podizali oholo.
Job 36,10Tada im otvara uho, da se pouče, i opominje ih, da se vrate od zlodjela.
Job 36,11Poslušaju li dragovoljno, onda provode dane svoje u sreći, godine svoje u radosti
Job 36,12Ako li ne poslušaju, onda ginu od strijele, umiru, a ne znaju kako.
Job 36,13Koji su licemjerna srca, ostaju u prkosu, ne mole za pomoć, kad ih poveže.
Job 36,14U cvatu mladosti umire duša njihova, u svježosti mladosti život njihov.
Job 36,15Nevoljnika izbavlja nevoljom njegovom otvara mu uho mukom.
Job 36,16Vabi i tebe iz čeljusti nevolje u prostrani prostor bez stezanja, na što, koji teče od pretiline.
Job 36,17Ali si ti pun suda opakoga, tako se prebacuju pravica i sud:
Job 36,18Jer te bol ne smije nikada odvesti u psovku, visina otkupnine neka te ne pomete!
Job 36,19Može li te iz tjeskobe izbaviti vika tvoja i sav napor snage?
Job 36,20Ne uzdiši za noću, jer se mjesto nje dižu prijatelji!
Job 36,21Pripazi, ne okreći se činiti zlodjela, da zavoliš to više nego nevolju!
Job 36,22Eto: Bog je uzvišen u svojoj moći! Gdje je učitelj kao on?
Job 36,23Tko određuje njemu put njegov? Tko bi mu smio reći: nijesi činio pravo!
Job 36,24Spomeni se, da veličaš djela njegova, što ih ljudi slave u pjesmi!
Job 36,25Diveći se gleda na njih sav svijet, makar ih čovjek gledao samo izdaleka.
Job 36,26Eto: Bog je veći, nego što mi shvaćamo; ne može se istražiti broj godina njegovih.
Job 36,27On gore vuče kaplje vodene, pušta da iz magle dažd rominja,
Job 36,28što iz oblaka žubori dolje i izlijeva se na mnoštvo ljudsko.
Job 36,29Tko može razumjeti prostor oblacima i grmljavinu iz šatora njegova?
Job 36,30Eto: on prostire oko sebe svjetlost svoju i otkriva dubine morske.
Job 36,31Jer on stim sudi narodima, daje hrane izobilja.
Job 36,32Oko obadvije ruke obavija munju i zapovijeda, gdje da se upali.
Job 36,33Grmljavina njegova oglasuje ga, kad plane gnjev njegov zbog zloće.
Job 36,1 Elihu nastavi i reče:
Job 36,2"Strpi se malo, pa ću te poučit`, jer još nisam sve rekao za Boga.
Job 36,3Izdaleka ću svoje iznijet` znanje da Stvoritelja svojega opravdam.
Job 36,4Zaista, za laž ne znaju mi riječi, uza te je čovjek znanjem savršen.
Job 36,5Gle, Bog je silan, ali ne prezire, silan je snagom razuma svojega.
Job 36,6Opakome on živjeti ne daje, nevoljnicima pravicu pribavlja.
Job 36,7S pravednika on očiju ne skida, na prijestolje ih diže uz kraljeve da bi dovijeka bili uzvišeni.
Job 36,8Ako su negvam` oni okovani i užetima nevolje sputani,
Job 36,9djela njihova on im napominje, kazuje im grijeh njine oholosti.
Job 36,10Tad im otvara uho k opomeni i poziva ih da se zla okane.
Job 36,11Poslušaju li te mu se pokore, dani im završavaju u sreći, u užicima godine njihove.
Job 36,12Ne slušaju li, od koplja umiru, zaglave, sami ne znajući kako.
Job 36,13A srca opaka mržnju njeguju, ne ištu pomoć kad ih on okuje;
Job 36,14u cvatu svoga dječaštva umiru i venu poput hramskih milosnika.
Job 36,15Nevoljnog on bijedom njegovom spasava i u nesreći otvara mu oči:
Job 36,16izbavit će te iz ždrijela tjeskobe k prostranstvima bezgraničnim izvesti, k prepunu stolu mesa pretiloga.
Job 36,17Ako sudio nisi opakima, ako si pravo krnjio siroti,
Job 36,18nek` te obilje odsad ne zavede i nek` te dar prebogat ne iskvari.
Job 36,19Nek` ti je gavan k`o čovjek bez zlata, a čovjek jake ruke poput slaba.
Job 36,20Ne goni one koji su ti tuđi da rodbinu na njino mjesto staviš.
Job 36,21Pazi se da u nepravdu ne skreneš, jer zbog nje snađe tebe iskušenje.
Job 36,22Gle, uzvišen je Bog u svojoj snazi! Zar učitelja ima poput njega?
Job 36,23Tko je njemu put njegov odredio? Tko će mu reći: `Radio si krivo`?
Job 36,24Spomeni se veličati mu djelo što ga pjesmama ljudi opjevaše.
Job 36,25S udivljenjem svijet čitav ga promatra, divi se čovjek, pa ma izdaleka.
Job 36,26Veći je Bog no što pojmit` možemo, nedokučiv je broj ljeta njegovih!
Job 36,27U visini on skuplja kapi vode te dažd u paru i maglu pretvara.
Job 36,28Pljuskovi tada pljušte iz oblaka, po mnoštvu ljudskom dažde obilato.
Job 36,29Tko li će shvatit` širenje oblaka, tutnjavu strašnu njegovih šatora?
Job 36,30Gle, on nad sobom razastire svjetlost i dno morsko on vodama pokriva.
Job 36,31Pomoću njih on podiže narode, u izobilju hranom ih dariva.
Job 36,32On munju drži objema rukama i kazuje joj kamo će zgoditi.
Job 36,33Glasom gromovnim sebe navješćuje, stiže s gnjevom da zgromi opačinu.
Job 36,1Po tome Elihu nastavi i reče:
Job 36,2Podnesi me jedan čas, ja ću te Ima drugih stvari reći u prilog Bogu.
Job 36,3Ja ću izvući svoju znanost iz daleka za opravdati onog koji me stvorio.
Job 36,4Jer sigurno moje besjede ne lažu, i ovo je jedan čovjek od sigurnog : znanja pred tobom.
Job 36,5Pogledaj plemstvo Božje! On ne bi : rekao: "Ja ti se sprdam." On je Pre-Uzvišeni po postojanosti : svojih odluka.
Job 36,6On ne ostavlja u životu opakog već čini pravdu potlačenima.
Job 36,7On ne okreće svojih očiju od pravednih. Jesu li na prijestolju s kraljevima gdje ih je on postavio za uvijek? Oni se time zanose.
Job 36,8A, nađu li su zatvorenicima u jesu li uhvaćeni u sveze potlačenosti,
Job 36,9to je što je on htio oglasiti pred i njihove pobune kad izigravahu heroje.
Job 36,10On je otvorio njihove uši svojem ukoru i rekao im da se okrenu od nereda.
Job 36,11Ako li poslušaju i podlože se, oni završavaju svoje dane u sreći, a njihove godine u slastima.
Job 36,12Ali, ako li ne poslušaju, oni sebi poklanjaju sulicu i izdahnut će, a da to i ne spoznaju.
Job 36,13Što se tiče bezbožnih okorjelih u svojem gnjevu, oni ne zaklinju, kad ih uvezuje u
Job 36,14Njihovo se postojanje gasi u jeku mladosti a njihov život se završava među prodanima .
Job 36,15Ali, potlačeni, njega on spašava tlakom, i nevoljom otvara mu uho.
Job 36,16Tebe također, on te je htio odstraniti od prinude u velikim prostorima i stol koji će ti se postavljati bit će nakrcan ukusnim jelima.
Job 36,17Ali, ako ti navučeš na sebe jedan pravorijek presude, presuda i osuda će nadjačati.
Job 36,18Nek prijetnja kažnjavanja ne potisnu tebe u pobunu! Ti možeš mnogo potplatiti? Ne zanosi se!
Job 36,19Hoće li tvoja bogatstva dostajatiđ Ni zlatne šipke ništa više, ni sve zalihe snage.
Job 36,20Ne uzdiši nakon ove noći kad narodi budu iskorijenjeni.
Job 36,21Čuvaj se da se ne okreneš prema neredu koji bi ti pretpostavio pritisku .
Job 36,22Gledaj, Bog je neograničen u svojoj moći, koji bi učitelj bolje poučavao?
Job 36,23Da li netko nadzire njegovo ponašanje, kaže li mu tko: ` Ti počinjavaš zlo? `
Job 36,24Namisli slaviti njegovo djelo koje opjevavaju ljudi.
Job 36,25Svi ga ljudi promatraju, izdaleka njega smrtnici razlikuju.
Job 36,26Gledaj, Bog je velik i mi ne razumijemo. Broj je njegovih godina neizbrojiv.
Job 36,27On privlači kapi vodene, potom ih cijedi u kiši za svoju poplavu
Job 36,28što oblaci izlijevaju i prosipaju na mnoštva ljudska.
Job 36,29Tko bu nastojao razumjeti razastiranje oblaka, i grmljavinu s njegovog svoda?
Job 36,30Gledaj, on je rastegao nad njima svoju munju i potopio temelje oceanu.
Job 36,31To on putem njih sudi narodima i daje hranu u izobilju.
Job 36,32Svoja dva dlana, on prekriva munjom, i njoj je odredio jedan cilj.
Job 36,33Njegova grmljavina oglašava njegov dolazak, stada čak naslućuju njegovo približavanje.
Jov 36,1Još govori Elijuj i reče:
Jov 36,2Potrpi me malo, i pokazaću ti, jer još ima što bih govorio za Boga.
Jov 36,3Počeću iz daleka besjedu svoju, i pokazaću da je Tvorac moj pravedan.
Jov 36,4Doista, neće biti lažne riječi moje, kod tebe je koji pravo misli.
Jov 36,5Gle, Bog je silan, ali nikoga ne odbacuje, silan je snagom srčanom.
Jov 36,6Ne da živjeti bezbožniku, a nevoljnicima čini pravdu.
Jov 36,7Ne odvraća od pravednika očiju svojih, nego još s carevima na prijesto posađuje ih navijek, te se uzvišuju.
Jov 36,8Ako li su okovani u puta i svezani užima nevoljničkim,
Jov 36,9Tada im napominje djela njihova i bezakonja njihova kako su silna.
Jov 36,10I otvora mu uho da bi se popravili, i govori im da se vrate od bezakonja.
Jov 36,11Ako poslušaju i stanu im služiti, dovršuju dane svoje u dobru i godine svoje u radosti.
Jov 36,12Ako li ne poslušaju, ginu od mača i umiru s bezumlja.
Jov 36,13A koji su licemjerna srca, navlače gnjev i ne viču kad ih poveže;
Jov 36,14Umire u mladosti duša njihova i život njihov među kurvama.
Jov 36,15Izbavlja nevoljnika iz nevolje njegove i otvora mu uho u muci.
Jov 36,16Tako bi i tebe izveo iz tjeskobe na prostrano mjesto, gdje ništa ne dosađuje, i mirni sto tvoj bio bi pun pretiline.
Jov 36,17Ali si zaslužio sud bezbožnički; i sud i pravda snađe te.
Jov 36,18Doista, gnjev je na tebi; gledaj da te ne odbaci u karanju, te te veliki otkup neće izbaviti.
Jov 36,19Hoće li gledati na tvoje bogatstvo? neće ni na zlato ni na kaku silu blaga tvojega.
Jov 36,20Ne uzdiši za noću u koju narodi odlaze na svoje mjesto.
Jov 36,21Čuvaj se da ne pogledaš na taštinu i voliš na nju nego nevolju.
Jov 36,22Gle, Bog je najviši svojom silom, ko je učitelj kao on?
Jov 36,23Ko mu je odredio put njegov? ili ko će mu reći: činiš nepravo?
Jov 36,24Opominji se da veličaš djela njegova, koja gledaju ljudi.
Jov 36,25Svi ljudi vide ih, svaki ih gleda izdaleka.
Jov 36,26Gle, Bog je velik, i ne možemo ga poznati, broj godina njegovijeh ne može se dokučiti.
Jov 36,27Jer on steže kaplje vodene, koje liju dažd iz oblaka njegovijeh;
Jov 36,28Kad teku oblaci, kaplju na mnoštvo ljudsko.
Jov 36,29I ko bi razumio prostor oblacima i grmljavu u šatoru njegovu?
Jov 36,30Kako prostire nad njim svjetlost svoju, i dubine morske pokriva?
Jov 36,31Tijem sudi narodima, daje hrane izobila.
Jov 36,32Rukama zaklanja svjetlost, i naređuje koga da srete,
Jov 36,33Javljajući prema njemu dobru volju svoju, i prema stoci i prema rodu zemaljskom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje