Tražilica


Joel 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Joel 2,1Trubite u trubu na Sionu! Trubite na uzbunu na svetoj gori mojoj! Da zadršću svi stanovnici zemaljski, jer dolazi dan Gospodnji, Jest, on je blizu! -:
Joel 2,2Dan tame i mraka. Dan oblačine i vihora, Kako se zora razastire povrh gora, tako dolazi narod, velik i silan, kakva nije bilo prije, a niti će ga poslije kad biti do u godine najdaljih pokoljenja.
Joel 2,3Pred njim proždire oganj. Za njim ližu plamenovi. Kao vrt edenski leži pred njim zemlja, a za njim pustinja tužna. Ništa ne uteče od njega.
Joel 2,4Izgledaju kao konji, i trče kao konjanici.
Joel 2,5Topoću i skaču kao kola preko vrhunaca gora. Kao praskajući plamenovi pale strnjiku. Kao silna vojska, spremna za boj.
Joel 2,6Pred njima uzdršću narodi. Crveno se zažare sva lica.
Joel 2,7Kao junaci navaljuju. Kao ratnici penju se na zid. Svaki ide svojim putem. Ne odstupaju sa svojih staza.
Joel 2,8Jedan dragoga ne tiska. Svaki stupa svojom stazom. I među strijelama prodiru bez zastajanja,
Joel 2,9Udaraju na grad, trče po zidovima, penju se na kuće i kao lupeži i ulaze kroz prozore.
Joel 2,10Pred njima se trese zemlja, drmaju se nebesa. Sunce i mjesec pomrčaše, svjetlost se zvijezda ugasi.
Joel 2,11I Gospod drma glasom svojim pred vojskom svojom, jer je vojska njegova vrlo velika, mnogobrojni su izvršitelji riječi njegove. Jest, velik je dan Gospodnji i vrlo strašan, Tko će ga podnijeti?
Joel 2,12Ali i sada još govori Gospod: "Svim srcem obratite se k meni posteći, plačući i tugujući!"
Joel 2,13Razderite srca svoja a ne haljine svoje! Obratite se Gospodu, Bogu svojemu, jer je on milostiv i milosrdan, dugotrpan i bogat milosrđem i požali nesreću.
Joel 2,14Tko zna, neće li opet požaliti, tako da vam ipak još ostane blagoslov njegov, te imadnete žrtvene prinose i naljeve za Gospoda, Boga svojega?
Joel 2,15Trubite u trubu na Sionu! Naredite sveti post! Sazovite svečanost!
Joel 2,16Skupite narod! Posvetite zajednicu! Sazovite starce! Skupite djecu i nejačad! Zaručnik neka izađe iz svoje sobe, zaručnica iz svoje odaje!
Joel 2,17Između trijema i žrtvenika neka plaču svećenici, sluge Gospodnje, i neka mole: "Smiluj se, Gospode, narodu svojemu! Ne daj baštine svoje pod sramotu, da joj se rugaju neznabošci! Zašto da se kaše među narodima: 'Gdje im je Bog?'"
Joel 2,18Tada je revnovao Gospod za zemlju svoju i smilovao se narodu svojemu.
Joel 2,19I Gospod je odgovorio narodu, svojemu: "Evo, ja vam šaljem žita, vina i ulja da se stim nasitite! Više vas ne dajem pod sramotu među neznabošcima.
Joel 2,20Sjevernoga neprijatelja protjerat ću od vas, odagnat ću ga u zemlju suhu i pustu, prednju četu njegovu u istočno more, zadnju četu njegovu u more zapadno, da se podigne od njega smrad rastvaranja i da nestane truleža njegova. Jest, velike ću stvari učiniti."
Joel 2,21Zemljo, ne boj se! Raduj se i veseli se, jer je Gospod učinio velike stvari.
Joel 2,22Ne bojte se, životinje poljske, jer su opet zelena pasišta u pustinji, Drveta opet nose plodove svoje. Smokva i loza vinova daju urod svoj.
Joel 2,23I vi, djeco Siona, radujte se i veselite se u Gospodu, Bogu svojemu, jer vam daje dažd u pravoj mjeri, spušta vam dažd rani i kasni kao prije.
Joel 2,24Tada se opet gumna napunjaju žita. Kace se prelijevaju od vina i ulja.
Joel 2,25"Ja ću vam nadoknaditi godine, kojima su urod izjeli skakavac, žderalica, ljupilac i grizac, velika vojska moja, koju sam poslao na vas.
Joel 2,26Imat ćete jesti izobilja i bit cote siti i slavit ćete ime Gospoda, Boga svojega, koji je učinio čudesne stvari na vama. I nikada se više neće osramotiti narod moj.
Joel 2,27Tada ćete spoznati, da ja boravim usred Izraela i da sam ja, Gospod, Bog vaš, a inače nitko. I nikada se više neće osramotiti narod moj.
Joel 2,1 Trubite u trubu na Sionu! Dižite uzbunu na svetoj mi gori! Neka svi stanovnici zemlje dršću, jer dolazi Jahvin dan. Da, on je blizu.
Joel 2,2Dan pun mraka i tmine, dan oblačan i crn. K`o zora po gorama se prostire narod jak i mnogobrojan, kakva ne bje nikad prije, niti će ga igda biti do vremena najdaljih.
Joel 2,3Pred njim oganj proždire, za njim plamen guta. Zemlja je k`o vrt rajski pred njim, a za njim pustinja tužna. Ništa mu ne umiče.
Joel 2,4Nalik su na konje, jure poput konjanika.
Joel 2,5Buče kao bojna kola, po gorskim vrhuncima skaču, pucketaju k`o plamen ognjeni kad strnjiku proždire, kao vojska jaka u bojnome redu.
Joel 2,6Pred njima narodi dršću i svako lice problijedi.
Joel 2,7Skaču k`o junaci, k`o ratnici se na zidove penju. Svaki ide pravo naprijed, ne odstupa od svog puta.
Joel 2,8Ne tiskaju jedan drugog, već svak` ide svojom stazom. Padaju od strijela ne kidajuć` redova.
Joel 2,9Na grad navaljuju, na zidine skaču, penju se na kuće i kroz okna ulaze poput lupeža.
Joel 2,10Pred njima se zemlja trese, nebo podrhtava, sunce, mjesec mrčaju, zvijezdama se trne sjaj.
Joel 2,11I Jahve glas svoj šalje pred vojsku svoju. I odista, tabor mu je silno velik, zapovijedi njegove moćan izvršitelj. Da, velik je Jahvin dan i vrlo strašan. Tko će ga podnijeti?
Joel 2,12"Al` i sada - riječ je Jahvina - vratite se k meni svim srcem svojim posteć`, plačuć` i kukajuć`.
Joel 2,13Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Jahvi, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali.
Joel 2,14Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Jahvi, Bogu našemu!
Joel 2,15Trubite u trubu na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani,
Joel 2,16narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe a nevjesta iz odaje.
Joel 2,17Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Jahvine. Neka mole: "Smiluj se, Jahve, svojem narodu! Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?
Joel 2,18Tad Jahve, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu.
Joel 2,19Odgovori Jahve svojem narodu: "Šaljem vam, evo, žita, vina i ulja da se njime nasitite. Nikad više neću pustiti da budete na sramotu narodima.
Joel 2,20Protjerat ću Sjevernjaka od vas daleko, odagnat ga u zemlju suhu i pustu, prethodnicu u Istočno more, zalaznicu u Zapadno more. Dići će se njegov smrad, dizat će se trulež njegova." (Jer učini stvari velike.)
Joel 2,21O zemljo, ne boj se! Budi sretna, raduj se, jer Jahve učini djela velika.
Joel 2,22Zvijeri poljske, ne bojte se; pašnjaci u pustinji opet se zelene, voćke daju rod, smokva i loza nose izobila.
Joel 2,23Sinovi sionski, radujte se, u Jahvi se veselite, svojem Bogu; jer vam daje kišu jesensku u pravoj mjeri, izli na vas kišu, jesensku i proljetnu kišu kao nekoć.
Joel 2,24Gumna će biti puna žita, kace će se prelijevati od vina i ulja.
Joel 2,25"Nadoknadit ću vam godine koje izjedoše skakavac, gusjenica, ljupilac i šaška, silna vojska moja što je poslah na vas.
Joel 2,26Jest ćete izobila, jest ćete do sita, slavit ćete ime Jahve, svojeg Boga, koji je s vama čudesno postupao. ("Moj se narod neće postidjeti nikad više.")
Joel 2,27"Znat ćete da sam posred Izraela, da sam ja Jahve, vaš Bog, i nitko više. Moj se narod neće postidjeti nikad više.
Joel 2,1svirajte u rog na *Sionu, uzviknite jedan jauk na mojoj : svetoj planini! Nek svi stanovnici zemlje jecaju: Dan GOSPODOV dolazi, on je blizu.
Joel 2,2To je jedan dan tmina i mraka, jedan dan oblačnosti i tamnih oblaka. Kao zora, širi se po planinama jedan brojan i moćan narod, takav kakav nikad nije viđen, takav kakvog poslije njega nikad više neće biti, sve do godina najudaljenijih pokoljenja.
Joel 2,3Pred njim, vatra ždere, iza njega, plamen guta. Poput vrta u Edenu, zemlja je pred njim, iza njega, to je opustošena pustinja. Ništa njemu ne izmiče.
Joel 2,4On je sličan konjima; kao trkači konji, tako oni jure.
Joel 2,5To je kao jedna buka bojnih kola koja poskakuju na vrhovima planina; kao pucketanje jadnog gorućeg ognjišta koje guta pruće; kao jedan moćan narod poredan za boj.
Joel 2,6Pred njim, narodi se svijaju od moli, sva se lica zarumenjuju.
Joel 2,7Kao junaci, oni jure; poput kakvih ratnika, oni svladavaju zid. Svaki ide svojim putem, oni ne silaze sa svoje staze.
Joel 2,8Nitko ne gura svog susjeda; svaki napreduje sasvim pravo. Kroz projektile, oni grabe; oni se ne raštrkuju.
Joel 2,9Oni prolaze grad, jure na bedeme, prodiru kroz kuće; kroz prozore, oni ulaze kao lopovi.
Joel 2,10Pred njima, zemlja podrhtava, nebo je potreseno; sunce i mjesec se zamra- čuju i zvijezde trnu svoju svjetlost,
Joel 2,11dok GOSPOD se oglašava na čelu svoje vojske. Njegovi bataljuni su veoma brojni: moćan je izvršitelj njegove riječi. Velik je Dan GOSPODOV, krajnje strašan: tko ga može podnijeti?
Joel 2,12Od sada, proročanstvo GOSPODOVO, vraćajte se meni svim svojim srcem s postovima, plačevima, jadikovanjem.
Joel 2,13*Rastrgavajte svoja *srca, ne svoju odjeću i vratite se k GOSPODU, svojem Bogu: On je dobrohotan i milosrdan, spor na ljutnji i pun vjernosti. On žali zbog nesreće.
Joel 2,14Tko zna, možda će on još imati žaljenja i poslije će dati jedan blagoslov, milodar i libacija za GOSPODA, vašeg Boga.
Joel 2,15Zasvirajte u rog na *Sionu, *posvetite se *postom, oglasite jedan posvećeni sastanak,
Joel 2,16prikupite narod, sazovite jedan sveti sabor. skupite starce, okupite mladce i djecu dojenčad. Nek mladenac napusti sobu nevjesta svoju kućicu.
Joel 2,17Nek između trijema i *oltara plaču svećenici, službenici GOSPODOVI. Nek oni kažu: ” GOSPODE, imaj milosti za svoj narod; ne pravi od svoje baštine jednu ljagu da se narodi ne rugaju s njom! Zašto bi se govorilo među narodima: Gdje je njihov Bog?“
Joel 2,18GOSPOD se osipa gorljivošću za svojom zemljom, on ima milosti za svoj narod.
Joel 2,19GOSPOD odgovara svojem narodu: ” Eh dobro! ja ću vam poslati pšenice, mošta i svježeg ulja. Vi ćete njime biti nasićeni. Nikad više ja od vas neću napraviti jednu ljagu među narodima.
Joel 2,20Onog koji dolazi sa sjevera, ja ću udaljiti od vas; ja ga tjeram u jednu zemlju bezvodnu i pustu, negovu predstražu prema istočnom moru, njegovu zalaznicu prema zapadnom moru ; podignut će on jedan smrad, podignut će on jednu zarazu: da, velike je stvari on načinio.“
Joel 2,21Zemljo, ne boj se, kliči i raduj se: jer GOSPOD čini velike stvari.
Joel 2,22Ne bojte se, poljske zvijeri: pašnjaci stepski nanovo će ozelenjeti, drveta će ponijeti plodove svoje, smokve i loze davat će svoja bogatstva.
Joel 2,23Vi, ljudi *Siona, kličite i radujte se u GOSPODU, svojem Bogu. On vama daje kišu jesensku da vas spasi, on daje na vas pasti pljusak, kišu jesensku, kišu proljetnu, kao nekad.
Joel 2,24Gumna se pune žitom, podrumi obiluju širom i svježim : uljem.
Joel 2,25Ja nadoknađujem za vas godine koje je "rojitelj" pojeo, glodatelj, "žderač", sjekač, moja velika vojska koju sam ja poslao protiv vas. Moj narod neće više upoznati srama, nikada.
Joel 2,26Vi ćete znati da sam ja u sred : Izraela, ja, i da sam ja GOSPOD, vaš Bog, I da uopće nema drugog. Moj narod neće više upoznati sram, nikada. Gospodin će prosuti svoh Duh na sve
Joilo 2,1Trubite u trubu na Sionu, i vičite na svetoj gori mojoj, neka drkću svi stanovnici zemaljski, jer ide dan Gospodnji, jer je blizu,
Joilo 2,2Dan, kada je mrak i tama, dan, kada je oblak i magla; kako se zora razastire povrh gora, tako ide narod velik i silan, kakoga nije bilo otkad je vijeka niti će ga poslije kad biti od koljena do koljena.
Joilo 2,3Pred njim proždire oganj, a za njim pali plamen; zemlja je pred njim kao vrt Edemski, a za njim pustinja pusta, ništa neće uteći od njega.
Joilo 2,4Na očima su kao konji i trčaće kao konjici.
Joilo 2,5Skakaće povrh gora topoćući kao kola, praskajući kao plamen ognjeni koji sažiže strnjiku, kao silan narod spreman za boj.
Joilo 2,6Pred njim će se prepadati narodi, svako će lice pocrnjeti.
Joilo 2,7Oni će trčati kao junaci, kao vojnici skakaće na zid, i svaki će ići svojim putem, niti će otstupati sa svoje staze.
Joilo 2,8I jedan drugoga neće tiskati, svaki će ići svojim putem, i na mačeve navirući neće se raniti.
Joilo 2,9Po gradu će hoditi, po zidovima će trčati, u kuće će se peti, ulaziće kroz prozore kao lupež.
Joilo 2,10Pred njima će se zemlja tresti, nebesa će se pokolebati, sunce će i mjesec pomrknuti i zvijezde će ustegnuti svjetlost svoju.
Joilo 2,11A Gospod će pustiti glas svoj pred vojskom svojom, jer će oko njegov biti vrlo velik, jer će biti silan onaj koji će izvršiti volju njegovu; jer će dan Gospodnji biti velik i vrlo strašan, i ko će ga podnijeti?
Joilo 2,12Zato još govori Gospod: obratite se k meni svijem srcem svojim i posteći i plačući i tužeći.
Joilo 2,13I razderite srca svoja a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i kaje se oda zla.
Joilo 2,14Ko zna, neće li se povratiti i raskajati se, i ostaviti iza toga blagoslov, dar i naljev za Gospoda Boga vašega.
Joilo 2,15Trubite u trubu na Sionu, naredite post, proglasite svetkovinu.
Joilo 2,16Saberite narod, osveštajte sabor, skupite starce, saberite djecu i koja sisaju; ženik neka izide iz svoje klijeti i nevjesta iz ložnice svoje.
Joilo 2,17Između trijema i oltara neka plaču sveštenici, sluge Gospodnje, i neka reku: prosti, Gospode, narodu svojemu, i ne daj našljedstva svojega pod sramotu, da njim obladaju narodi; zašto da reku u narodima: gdje im je Bog?
Joilo 2,18I Gospod će revnovati za zemlju svoju i požaliće narod svoj.
Joilo 2,19I Gospod će odgovoriti i reći će svome narodu: evo, ja ću vam poslati žita i vina i ulja, i bićete ga siti, i neću vas više dati pod sramotu među narodima.
Joilo 2,20Jer ću udaljiti od vas sjeverca, i odagnati ga u zemlju suhu i pustu, prednju četu njegovu u istočno more a zadnju u more zapadno, i podignuće se smrad njegov, i trulež će se njegov podignuti, pošto učini velike stvari.
Joilo 2,21Ne boj se, zemljo, raduj se i veseli se, jer će Gospod učiniti velike stvari.
Joilo 2,22Ne bojte se, zvijeri poljske; jer će se zelenjeti pasišta u pustinji i drveta će nositi rod svoj, smokva će i loza vinova davati silu svoju.
Joilo 2,23I vi, sinovi Sionski, radujte se i veselite se u Gospodu Bogu svojem, jer će vam dati dažd na vrijeme, i spustiće vam dažd rani i pozni na vrijeme.
Joilo 2,24I gumna će se napuniti žita, a kace će se preljevati vinom i uljem.
Joilo 2,25I naknadiću vam godine koje izjede skakavac, hrušt i crv i gusjenica, velika vojska moja, koju slah na vas.
Joilo 2,26I ješćete izobila, i bićete siti i hvalićete ime Gospoda Boga svojega, koji učini s vama čudesa, i narod moj neće se posramiti dovijeka.
Joilo 2,27I poznaćete da sam ja usred Izrailja, i da sam ja Gospod Bog vaš, i da nema drugoga, i narod moj neće se posramiti dovijeka.
Joilo 2,28I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.
Joilo 2,29I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj;
Joilo 2,30I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima.
Joilo 2,31Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.
Joilo 2,32I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se; jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje