Tražilica


Joel 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Joel 4,1"Jer gle, u one dane i u ono vrijeme, kada okrenem sudbinu Jude i Jerusalema.
Joel 4,2Tada ću sve narode skupiti i svesti u dolinu Jošafat. Ondje ću se suditi s njima zbog Izraela, svojega naroda i vlasništva, jer su ga razasuli među neznabošce i razdijelili zemlju moju,
Joel 4,3Jer su bacali ždrijeb na moj narod, davali sina za bludnicu i prodavali djevojku za vino i pijančevali.
Joel 4,4I vi, što imate vi s menom, Tire i Sidone i svi krajevi Filisteje? Hoćete li možda da mi platite što sam vam učinio? Ili da mi što učinite? Brzo ću ja učiniti, da djela vaša padnu na vašu glavu.
Joel 4,5Jer ste ugrabili moje srebro i zlato, moje dragocjeno blago odnijeli u hramove svoje.
Joel 4,6Djecu Judinu i jerusalemsku prodali ste Grcima, da ih maknete iz domovine njihove.
Joel 4,7Evo, ja ću ih dignuti iz mjesta, I uda ste ih prodali, i učinit ću da djela vasa padnu na vašu glavu.
Joel 4,8Vaše sinove i kćeri prodat ću sinovima Judinim. - Oni će ih prodati Sabejcima, naroda, što stanuje daleko. - Jer je to Gospod zapovjedio."
Joel 4,9Objavite ovo neznabošcima: "Oružajte se! Podižite ratnike! Neka izađu i dođu svi vojnici!
Joel 4,10Raskujte raonike svoje na mačeve kosijere svoje na koplja! Slabi neka rekne: "Junak sam!"
Joel 4,11Ustanite, dođite svi, vi neznabošci unaokolo, i skupite se! Tamo svedi, Gospode, junake svoje!
Joel 4,12Ustanite, narodi! Idite u dolinu Jošafat, jer ću ondje sjesti da sudim svima neznabošcima unaokolo.
Joel 4,13Prihvatite za srp, jer je žetva zrela. Ustanite, stupite, jer je tijesak pun. Kace se prelijevaju, jer je zloća njihova velika.
Joel 4,14Čete za četama u dolini odluke, jer je blizu dan Gospodnji u dolini odluke.
Joel 4,15Sunce i mjesec pomrčat će, svjetlost zvijezda ugasit će se.
Joel 4,16I Gospod riče sa Siona, iz Jerusalema grmi glas njegov, da zadršću nebo i zemlja. Ali je Gospod zaštita svojemu narodu, branik djeci Izraelovoj.
Joel 4,17Tada ćete spoznatl, da sam ja, Gospod Bog vaš koji stanujem na Sionu, svetoj gori svojoj, Jerusalem će tada biti svetište, i neznabošci neće više u njega stupiti.
Joel 4,18I ono će vrijeme gole kapati slatkim vinom, humovi će proteći mlijekom, i svima potocima Judinim teći će voda. U kući Gospodnjoj provret će izvor, da natopi dolinu akacija.
Joel 4,19Egipat će postati pustinja, Edom pusta pustara zbog opačine učinjene sinovima Judinim, jer su prolili krv nedužnu u zemlji njihovoj.
Joel 4,20A Juda će biti naseljen do vijeka Jerusalem kroz sve naraštaje.
Joel 4,21Osvetit ću krv njihovu, koje još nijesam osvetio. I Gospod će stanovati na Sionu.
Joel 4,1 "Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme, kad okrenem udes Judeji i Jeruzalemu,
Joel 4,2sakupit ću sve narode i povesti ih u dolinu Jošafat. Ondje ću im suditi zbog Izraela, naroda mog i moje baštine, koju rastjeraše među narode i razdijeliše moju zemlju među se.
Joel 4,3Baciše ždrijeb za moj narod; davali su dječake za bludnice, djevojke prodavali za vino i pili.
Joel 4,4"I vi, Tire i Sidone, što hoćete od mene? I vi, filistejski kraljevi? Želite li mi se osvetiti? Ako se budete svetili meni, osveta će brzo na vaše glave.
Joel 4,5Na vas što mi oteste srebro i zlato, što odnesoste bogate mi riznice u svoje hramove,
Joel 4,6na vas koji prodavaste Grcima sinove Jude i Jeruzalema da biste ih otjerali od domovine njihove.
Joel 4,7Gle, ja ih kanim dići s mjesta gdje god ih prodaste, i učinit ću da vam zločin vaš padne na glave.
Joel 4,8Prodat ću vaše sinove i kćeri sinovima Judinim, a oni će ih prodat` Sabejcima, daleku narodu. Jer Jahve reče!
Joel 4,9Razglasite ovo među narodima! Posvetite se za rat! Dižite junake! Naprijed, navalite, svi ratnici!
Joel 4,10Prekujte raonike u mačeve, kosire u koplja, nek` slabić kaže: "Junak sam!
Joel 4,11Pohitajte i dođite, svi okolni narodi, i ondje se saberite! (Jahve, onamo pošalji svoje junake!)
Joel 4,12"Budite se, narodi, stupajte u Dolinu Jošafat, jer ću ondje sjesti da sudim svim okolnim narodima.
Joel 4,13Hvatajte se srpa: ljetina je zrela. Ustanite, siđite: tijesak je pun, prelijevaju se kace, jer je velika zloća njihova.
Joel 4,14Mnoštvo, mnoštvo u Dolini Odluke! Da, blizu je dan Jahvin u Dolini Odluke!
Joel 4,15Sunce i mjesec pomrčaše, zvijezde potamnješe.
Joel 4,16Jahve grmi sa Siona, glas diže iz Jeruzalema; nebo se i zemlja tresu. Ali je Jahve utočište svome narodu i zaštita sinovima Izraela.
Joel 4,17"Znat ćete tada da sam ja Jahve vaš Bog što stoluje na Sionu, svetoj gori svojoj. Jeruzalem će biti svetište, tuđinac više neće kroza nj proći.
Joel 4,18Kad dođe taj dan, kapat će gore moštom, iz bregova će brizgati mlijeko, kroza sva korita riječna u Judeji voda će proteći. Vrelo će šiknuti iz kuće Jahvine da natopi Dolinu sitimsku.
Joel 4,19Egipat će opustjeti, Edom će postati beživotna pustinja zbog nasilja učinjena sinovima Judinim, jer proliše krv nevinu u njihovoj zemlji.
Joel 4,20Judeja će dovijek biti naseljena i Jeruzalem u sva koljena.
Joel 4,21"Osvetit ću krv njihovu za koju se nisam još osvetio." Jahve će dići Dom svoj na Sionu.
Joel 4,1Da, točno u to vrijeme, kad ja budem obnavljao Judu i Jeruzalem,
Joel 4,2ja ću sakupiti sve narode ja ću ih svesti u dolinu zvanu ” GOSPOD sudi . “ I ondje, ja ću parbiti protiv njih u ime Izraela, mog naroda i mog područja: jer su ga oni raspršili među narode i što su podijelili moju zemlju.
Joel 4,3Oni su ždrijebali moj narod; oni su trampili dječake za prostitutke; za vino, oni su prodali djevojčice, i one su se opijale.
Joel 4,4čak i vi, Tire i Sidone, i svi distrikti Filistinski: što hoćete od mene? Hoćete limi se osvetiti? Ali, ako se koristite protiv mene odmazde, tada iznenadno, brzo, ja ću oboriti osvetu na vaše glave.
Joel 4,5Vi kojiste uzeli moje srebro i moje zlato, koji ste odložili u svoje temple moja dragocijena blaga,
Joel 4,6vi koji ste prodali stanovnike Jude i Jeruzalema stanovnicima Javana, za udaljiti ih od njihove teritorije:
Joel 4,7to sam ja koji će ih osvijestiti o mjestu gdje ste ih vi bili prodali, i ja ću oboriti vaše nedjelo na vaše glave.
Joel 4,8Ja ću prodati vaše sinove i vaše kćeri žiteljima Jude, koji će ih prodati Sabejcima, dalekom narodu. To je GOSPOD koji je to rekao!
Joel 4,9Objavite ovo među narodima: *posvetite se za rat, podstaknite junačine; nek se približe, nek se uspnu, svi bojovnici.
Joel 4,10Od svoj ih lemeša, iskujte mačeve, od svojih srpova, iskujte koplja. Nek onaj koji je slab kaže: ” Ja sam jedan junak! “
Joel 4,11Dođite u pomoć, vi svi narodi iz okoliša; nek se sakupe ondje! GOSPODE, svedi junake svoje!
Joel 4,12Nek se narodi pokrenu; nek se podignu u dolinu nazvanu ”GOSPOD sudi “: To je ondje gdje ću ja stolovati za suditi svim narodima iz okoliša.
Joel 4,13Vitlajte srpom, žetva je zrela; dođite, gazite, preša je puna; burad se prelijeva. Da, njihova je zloba velika.
Joel 4,14Mnoštva, mnoštva u Dolini Odluke: Dan GOSPOPDOV je blizu u Dolini Odluke .
Joel 4,15Sunce i mjesec pomračili su se, zvijezde su ugasle svoju svjetlost.
Joel 4,16GOSPOD grmi sa *Siona, iz Jeruzalema, on se oglašava:: tada, nebesa i zemlja podrhtavat će, ali GOSPOD je jedan zaklon za svoj puk, jedno utočište za Izraelite.
Joel 4,17Tada ćete vi spoznati da sam ja GOSPOD, vaš Bog, koji boravi na Sionu, svojoj *svetoj planini. Jeruzalem će postati jedno sveto mjesto i od sada stranci tuda neće više prolaziti.
Joel 4,18Onog dana, planine će se cijediti novim vinom, brdima će teći mlijeko; u svim potocima Jude vode će kuljati. Jedan će izvor izvirati u Kući GOSPODOVOJ i orositi Dolinu Akacija .
Joel 4,19Egipat će postati jedna opustošena zemlja, Edom jedna opustjela pustinja zbog nasilja učinjenog sinovima Judinim: oni su prosuli *krv nedužnu u svojoj zemlji.
Joel 4,20Ali, Juda bit će naseljena zauvijek i Jeruzalem iz doba u doba.
Joel 4,21Ja njihovu krv oproglašavam nedužnom, da ja ju proglašavam. To je GOSPOD koji stanuje u *Sionu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje