Tražilica


Levitski zakonik 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 11,1Potom dade Gospod Mojsiju i Aronu ovu naredbu:
Levitski zakonik 11,2"Kažite sinovima Izraelovim: Od svih četveronožaca na zemlji smijete jesti ove životinje:
Levitski zakonik 11,3Sve, što ima papke razdvojene, i to papke posve razdvojene, i što ujedno preživa među četveronošcima, to smijete jesti.
Levitski zakonik 11,4Ali ne smijete jesti od preživača i od onih, što imaju papke razdvojene: devu, jer ona doduše preživa, ali nema papaka posve razdvojenih - ona vam mora biti nečista.
Levitski zakonik 11,5Nadalje kunelića, jer on je doduše preživač, ali nema papaka posve razdvojenih - on vam mora biti nečist.
Levitski zakonik 11,6Onda zeca, jer on je doduše preživač, ali nema papaka razdvojenih - on vam mora biti nečist.
Levitski zakonik 11,7Isto tako svinju; ona ima doduše papke razdvojene, i to papke posve razdvojene, ali ne preživa - ona vam mora biti nečista.
Levitski zakonik 11,8Mesa njihova ne smijete jesti i strvine njihove ne smijete se dodijevati - to vam mora biti nečisto.
Levitski zakonik 11,9Od svih u vodi životinja smijete jesti ove: Sve životinje u vodi, u morima i rijekama, što imaju peraje i ljuske, ove smijete jesti.
Levitski zakonik 11,10A sve životinje u morima i rijekama, što nemaju peraje i ljuske između svega, što se giba u vodi, između svih živih bića, što su u vodi - one neka su vam gnusoba.
Levitski zakonik 11,11Gnusoba imaju vam one biti! Od mesa njihova ne smijete ništa jesti, strvina njihova neka vam se gadi.
Levitski zakonik 11,12Sve životinje u vodi, što nemaju peraje i ljuske, neka su vam gnusoba.
Levitski zakonik 11,13Između ptica neka vam se gade ove - ne smiju se jesti, nego su gnusoba: orao, strvinar, jastrijeb,
Levitski zakonik 11,14Piljug, sve vrste sokola;
Levitski zakonik 11,15Sve vrste gavrana;
Levitski zakonik 11,16Noj, lastavica, galeb, sve vrste kobaca;
Levitski zakonik 11,17Lovni ćuvik, gnjurac, ušara,
Levitski zakonik 11,18Labud, pelikan, plamenac,
Levitski zakonik 11,19Roda, sve vrste čapalja, pupavac i šišmiš.
Levitski zakonik 11,20Sve male krilate životinje, što idu na četiri, neka su vam gnusoba!
Levitski zakonik 11,21Između svih malih krilatih životinja, što idu na četiri, smijete jesti samo one, što imaju nad svojim nogama dva stegna, da mogu njima skakati po zemlji.
Levitski zakonik 11,22Od ovih smijete jesti ove: sve vrste skakavaca selaca, sve vrste skakavaca proždrljivih, sve vrste skakavaca brzonogih i sve vrste skakavaca skočaca.
Levitski zakonik 11,23A sve druge male krilate životinje, što imaju četiri noge, neka su vam gnusoba!
Levitski zakonik 11,24Po slijedećim životinjama vi ćete se onečistiti - tko se dotakne strvine njihove, nečist je do večera.
Levitski zakonik 11,25I svaki, koji ponese komad strvine, mora oprati haljine svoje i nečist je do večera;
Levitski zakonik 11,26Po svim životinjama, što imaju papke razdvojene, ali ne posve razdvojene i ne preživaju. One neka su vam nečiste, i tko ih se dotakne, nečist je!
Levitski zakonik 11,27I sve četveronožne životinje, što idu na šapama, neka su vam nečiste, i tko se dotakne strvine njihove, nečist je do večera.
Levitski zakonik 11,28Tko ponese strvinu njihovu, mora oprati haljine svoje i nečist je do večera. Neka su vam one nečiste.
Levitski zakonik 11,29Nadalje između malih životinja, što puzu po zemlji, neka su vam nečiste ove: lasica, miš, sve vrste gušterica.
Levitski zakonik 11,30Rovka, kameleon, geko, zelembač i daždevnjak.
Levitski zakonik 11,31Ove neka su vam nečiste između svih malih životinja. Svaki, koji ih dotakne, kad su mrtve, ostane nečist do večera.
Levitski zakonik 11,32Svaki predmet, na koji padne koja od njih mrtva, nečist je. Svaka posuda drvena, haljina, koža ili vreća, svaka sprava, što se rabi, mora se umočiti u vodu i ostane nečista do večera; onda je opet čista.
Levitski zakonik 11,33Ako li jedna od njih padne u koju posudu zemljanu, onda je sve, što je u njoj, nečisto, i morate je razbiti.
Levitski zakonik 11,34Svako jelo, što se jede, i na koje dođe takva voda, nečisto je. Isto tako svako piće, sto se obično pije, u svakoj je takvoj posudi nečisto.
Levitski zakonik 11,35I sve, na što padne takva strvina, nečisto je. Peć ili ognjište mora se porušiti; oni su nečisti i moraju vam biti nečisti.
Levitski zakonik 11,36Samo izvori, studenci i nakapnice ostaju čisti. A tko se dotakne strvine jedne takve životinje, nečist je.
Levitski zakonik 11,37Ako li strvina padne na sjemenje, što se ima posijati, ostaje ono čisto.
Levitski zakonik 11,38Ako li dođe voda na sjemenje, a onda padne strvina na njega, nečisto vam je.
Levitski zakonik 11,39Ako ugine koja od životinja, što vam služe za jelo, onda je onaj, koji se dotakne strvine, nečist do večera.
Levitski zakonik 11,40A tko pojede nešto od strvine njezine, mora oprati haljine svoje i ostaje nečist do večera, i tko prihvati takvu strvinu, mora oprati haljine svoje i ostane nečist do večera.
Levitski zakonik 11,41Svi mali gmizavci, što puzu po zemlji, gadni su; ne smiju se jesti!
Levitski zakonik 11,42Sve, što gmiže na trbuhu, i sve, što se miče na četiri, i sve četvoronošce od svih malih životinja, što puzu po zemlji, ne smijete jesti, jer su gadni!
Levitski zakonik 11,43Nemojte se sami opoganiti bilo kojim puzavcem i nemojte se onečistiti po njima, da ne budete po njima nečisti.
Levitski zakonik 11,44Jer ja sam Gospod, Bog vaš. Zato se iskažite kao sveti i budite sveti, jer sam ja svet! Nemojte se onečistiti bilo kojim puzavcem, što puže po zemlji!
Levitski zakonik 11,45Jer ja sam Gospod, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske, da budem Bog vaš . Budite dakle sveti, jer sam ja svet!"
Levitski zakonik 11,46To su zakoni o četveronošcima i pticama i svima živim bićima, što se miču u vodi, i o svima bićima, što puzu po zemlji.
Levitski zakonik 11,47Da se razlikuje i između nečistoga i čistoga i između životinja, što se smiju jesti, i onih, što se ne smiju jesti.
Levitski zakonik 11,1 Jahve reče Mojsiju i Aronu:
Levitski zakonik 11,2"Ovako kažite Izraelcima: `Ovo su životinje koje između svih četveronožaca na zemlji možete jesti:
Levitski zakonik 11,3svaku koja ima papke, ali papke razdvojene, i koja preživa možete jesti.
Levitski zakonik 11,4Ali ove, iako preživaju ili papke imaju, ne smijete jesti: devu, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečista;
Levitski zakonik 11,5svisca, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist;
Levitski zakonik 11,6arnebeta, iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist.
Levitski zakonik 11,7A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa - za vas je nečista.
Levitski zakonik 11,8Njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati - za vas su one nečiste.`
Levitski zakonik 11,9Od svih vodenih životinja ove možete jesti: sve što živi u vodi, bilo u morima, bilo u rijekama, a ima peraje i ljuske možete jesti.
Levitski zakonik 11,10A što u morima i rijekama nema peraja i ljusaka - sve životinjice u vodi, sva živa vodena bića - neka su vam odvratna
Levitski zakonik 11,11i odvratna neka vam ostanu! Mesa od njih nemojte jesti, a njihove strvine držite za odvratnost.
Levitski zakonik 11,12Sve, dakle, što je u vodi a nema peraja i ljusaka neka je za vas odvratno.
Levitski zakonik 11,13"Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu - odvratnost su: orao, orao strvinar i jastreb,
Levitski zakonik 11,14tetrijeb i sokol bilo koje vrste;
Levitski zakonik 11,15gavran svih vrsta;
Levitski zakonik 11,16noj, kobac i galeb; lastavica svake vrste;
Levitski zakonik 11,17sova, gnjurac, ušara,
Levitski zakonik 11,18labud, pelikan, droplja;
Levitski zakonik 11,19roda, čaplja svake vrste; pupavac i šišmiš.
Levitski zakonik 11,20"Svi krilati kukci što hodaju četveronoške neka su vam odvratni!
Levitski zakonik 11,21Od svih tih krilatih kukaca što hodaju četveronoške možete jesti samo one koji imaju na svojim nožicama listove za skakutanje po zemlji.
Levitski zakonik 11,22Od njih možete jesti: svaku vrstu skakavaca, cvrčaka i zrikavaca.
Levitski zakonik 11,23A svi drugi krilati kukci na četiri nožice neka su vam odvratni!
Levitski zakonik 11,24I od njih ćete se onečistiti: tko se god dotakne njihove crkotine, neka je nečist do večeri;
Levitski zakonik 11,25tko god ponese crkotinu bilo koje od njih, neka opere svoju odjeću i nečistim se smatra do večeri;
Levitski zakonik 11,26i životinje s nerazdvojenim papkom što ne preživaju za vas su nečiste, i tko ih se dotakne neka je nečist!
Levitski zakonik 11,27Onda, četveronožne životinje koje hodaju na četiri šape za vas su nečiste. Tko se dotakne njihova strva, neka je nečist do večeri.
Levitski zakonik 11,28A onaj koji ponese njihov strv, neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri. Za vas su one nečiste.
Levitski zakonik 11,29"Od životinja što po zemlji gmižu neka su za vas ove nečiste: krtica, miš i svaka vrsta guštera;
Levitski zakonik 11,30zidni macaklin, kameleon, daždevnjak, zelembać i tinšamet.
Levitski zakonik 11,31Te su životinje od svih što gmižu za vas nečiste. Tko ih se mrtvih dotakne neka je nečist do večeri.
Levitski zakonik 11,32A na što koja od njih mrtva padne, neka je onečišćeno: bio to kakav drveni predmet ili odjeća, koža ili vreća. Svaki takav predmet koji se upotrebljava neka se zamoči u vodu i ostane nečist do večeri. Onda će postati čist.
Levitski zakonik 11,33Upadne li što od njih u kakvu zemljanu posudu, razbijte je; sve je u njoj onečišćeno.
Levitski zakonik 11,34A bilo kakva hrana što se jede, ako na nju kapne voda iz te posude, bit će onečišćena. Svaka tekućina što se pije u svakoj takvoj posudi neka se smatra nečistom.
Levitski zakonik 11,35A sve na što padne bilo što od njihove crkotine neka je nečisto; bude li to peć ili ognjište, neka se sruše: onečišćeni su za vas i neka nečisti budu.
Levitski zakonik 11,36A vrelo ili čatrnja koja drži vodu neka se smatraju čistima. Ali tko dirne strvinu životinje neka je nečist.
Levitski zakonik 11,37Ako što od njihova strva padne na žitno sjemenje što će se sijati, ono ostaje čisto;
Levitski zakonik 11,38ali ako se sjemenje nakvasi vodom, a onda na nj padne što od njihove crkotine, neka je za vas nečisto.
Levitski zakonik 11,39Ako ugine koja životinja što vam služi za hranu, onaj koji dotakne njezinu strvinu neka je nečist do večeri;
Levitski zakonik 11,40a koji pojede od njezine strvine neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri; koji ponese njezinu strvinu neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri.
Levitski zakonik 11,41Svaka životinja što po tlu gmiže odvratna je. Neka se ne jede!
Levitski zakonik 11,42Ništa što puže na trbuhu, ništa što god ide na četiri noge ili na više nogu - nikakve puzavce što po tlu gmižu nemojte jesti jer su odvratni!
Levitski zakonik 11,43Nemojte sami sebe poganiti svim tim puzavcima što gmižu; ne prljajte se njima, da i vi zbog njih ne postanete nečisti.
Levitski zakonik 11,44Ta ja - Jahve - Bog sam vaš! Posvećujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! Nijednim se puzavcem što po tlu gmiže ne prljajte!
Levitski zakonik 11,45Jest, ja sam Jahve; izveo sam vas iz zemlje egipatske da vam budem Bog. Budite, dakle, sveti jer sam svet ja!
Levitski zakonik 11,46To je odredba koja se odnosi na ptice i sva živa bića što se u vodi kreću i na sve stvorove koji po zemlji gmižu.
Levitski zakonik 11,47Svrha joj je da se razlikuje nečisto od čistoga; životinja koja se može jesti od životinje koja se ne smije jesti.
Levitik 11,1GOSPOD oslovi Mojsija i Aarona i reče im:
Levitik 11,2` Govorite sinovima Izraelovim: Između svih zemaljskih životinja, evo koje možete jesti:
Levitik 11,3one koje imaju rascijepljena kopita i koje preživaju, njih možete jesti.
Levitik 11,4Isto tako, između preživajućih i između životinja koje imaju kopita, vi ne smijete jesti ove: devu, jer preživa, ali nema kopita: za vas ona je *nečista;
Levitik 11,5daman, jer preživa, ali nema kopita: za vas je nečist;
Levitik 11,6divlji zec, jer preživa, ali nema kopita: za vas je nečist;
Levitik 11,7svinja, jer ima kopita rasječena, ali ne preživa: za vas je nečista.
Levitik 11,8Vi ne smijete jesti ni njihovog mesa ni dodirivati njihovog lješa; za vas su oni nečisti.
Levitik 11,9Između svih vodenih životinja: svaka vodena životinja, iz mora ili rijeke, koja ima peraje ili ljuske, vi ju možete jesti;
Levitik 11,10ali sve one koje nemaju peraje ili ljuske - zvjerčice vodene ili živa bića u vodi, u moru ili u rijeci - vama su zabranjeni
Levitik 11,11i ostat će vam zabranjeni; vi ne smijete jesni njihovog mesa; i stavite zabranu na njihove lješeve;
Levitik 11,12 svaka vodena životinja bez peraja ili ljusaka vama je zabranjena.
Levitik 11,13Između ptica, evo onih na koje će te vi staviti zabranu; ne jedu se, one su zabranjene; orao, orao bradan, morski orao,
Levitik 11,14škanjac, različite vrste lješinara,
Levitik 11,15sve vrste gavranova,
Levitik 11,16noj, sova kukuvija, galeb, različite vrste kobaca,
Levitik 11,17sovuljaga, kormoran, sova jejina,
Levitik 11,18sova ušara, vrana, strvinar
Levitik 11,19labud, različite vrste čaplji, pupavac i slijepi miš.
Levitik 11,20Svaka krilata životinjica koja ide na četiri šape zabranjena vam je.
Levitik 11,21Ipak, od svih krilatih životinjica koje idu na četiri šape, evo onih koje možete jesti: one koje još uz šape, imajunoge; koje im dopuštaju skakati na čvrstoj zemlji.
Levitik 11,22Evo dakle onih koje možete jesti: različite vrste skakavaca, popce, zrikavce i popca selca .
Levitik 11,23Ali svaka krilata životinjica koja ima jednostavno četiri šape, zabranjena vam je.
Levitik 11,24Što više - te životinja vas čine *nečistim - tkogod da dodirne njihovu lješinu nečist je sve do večeri,
Levitik 11,25i tko god ponese njihovu lješinu mora oprati svoju odjeću i nečist je sve do večeri -
Levitik 11,26sve životinje koje imaju rascijepljena kopita i koje ne preživaju - za vas su nečiste: tko ih dodirne nečist je.
Levitik 11,27Isto tako svi četveronožci koji hodaju na tabanima nečiste su vam; tko dodirne njihovu lješinu nečist je sve do večeri,
Levitik 11,28a tko ponese njihovu lješinu treba oprati svoju odjeću i on je nečist sve do večeri, jer za vas one su nečiste.
Levitik 11,29Životinjice koje gmižu po čvrstoj zemlji, evo ih koje, za vas, nečiste su: krtica, miš, različite vrste velikih guštera,
Levitik 11,30zidni macaklin okati zelembać, zeleni gušter, pješčarski gušter i kameleon.
Levitik 11,31Takve su među svim životinjicama one koje će te vi držati nečistim. Tko ih dodirne kad su crkle nečist je sve do večeri.
Levitik 11,32Kad jedna životinjica padne, crkavajući, na bilo koji predmet, ovaj postaje nečist, bilo da je to sprava od drveta, odjeća, koža ili torba, ukratko jedna sprava koja služi u bilo koju svrhu; treba ju oprati, ona je nečista sve do večeri, potom čista je.
Levitik 11,33Ako životinjica padne u neku posudu od ilovače, sav njen sadržaj postaje nečist, a vi trebate razbiti sud;
Levitik 11,34ako se prospe od te vode na bilo koju jestivu živež, ona postaje nečista; čak i pitka voda postaje nečista, koji god da ju sud sadržava.
Levitik 11,35Ako lješina jedne od tih životinjica padne na neki predmet, taj postaje nečist; jedna peć ili grijalica, njih će te razlupati, jer su nečisti i vi će te ih dakle držati nečistim;
Levitik 11,36ipak u onome što se tiče izvora i cisterne, vodena masa ostaje čista, ali onaj koji dodirne lješinu postaje nečist;
Levitik 11,37ako jedan od tih lješeve padne na zrna namijenjena zasijavanju, zrno ostaje čisto;
Levitik 11,38ali ako je već stavljena voda na zrna i ako tu padne jedan od tih lješeva, vi će te zrnjevlje držati nečistim.
Levitik 11,39Ako jedna od životinja koja služi za vašu ishranu crkne, onaj tko dodirne njen lješ nečist je sve do večeri;
Levitik 11,40onaj tko jede od tog lješa treba oprati svoju odjeću i nečist je sve do večeri; onaj koji prenosi taj lješ treba oprati svoju odjeću, a nečist je sve do večeri.
Levitik 11,41Sve životinjice koje gmižu po čvrstoj zemlji zabranjene su: ne jedu se.
Levitik 11,42Sve životinjice koje gmižu po čvrstoj zemlji, koje se premještaju na trbuhu, ili se premještaju na četirima nogama ili na više njih, ne će te ih vi jesti, jer one su zabranjene.
Levitik 11,43Ne stavljajte dakle zabrane na sebe same, sa svim tim životinjicama koje gmižu, vi sebe ne će te učiniti nečistim s njima, i ne će te nikad biti nečisti radi njih.
Levitik 11,44Jer to sam ja GOSPOD vaš Bog; vi se dakle *posvetite za biti svetima, jer ja sam svet; vi sami sebe ne će te učiniti nečistim sa svim tim životinjicama koje se gibaju po čvrstoj zemlji.
Levitik 11,45Jer to sam ja GOSPOD koji vas je doveo iz zemlje Egipta, da, za vas, ja budem Bog; vi morate dakle biti sveti, budući da sam ja svet. `
Levitik 11,46Takva su uputstva koja se tiču životinja, ptica i svih živih bića koja vrve vodom ili gmižu čvrstom zemljom.
Levitik 11,47Ona služe za razlikovati ono što je nečisto od onog što je čisto i, životinje koje se jedu od onih koje se ne jedu.
3. Mojsijeva 11,1I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im:
3. Mojsijeva 11,2Kažite sinovima Izrailjevim i recite: ovo su životinje koje ćete jesti između svijeh životinja na zemlji:
3. Mojsijeva 11,3Što god ima papke i papci su mu razdvojeni i preživa između životinja, to jedite.
3. Mojsijeva 11,4Ali onijeh što samo preživaju ili što samo imaju papke razdvojene, ne jedite, kao što je kamila, jer preživa ali nema papaka razdvojenih; da vam je nečista;
3. Mojsijeva 11,5I pitomi zec, jer preživa ali nema papaka razdvojenih; nečist da vam je;
3. Mojsijeva 11,6I zec divlji, jer preživa ali nema papaka razdvojenih; nečist da vam je;
3. Mojsijeva 11,7I svinja, jer ima papke razdvojene ali ne preživa; nečista da vam je;
3. Mojsijeva 11,8Mesa od njih ne jedite niti se strva njihova dodijevajte; jer vam je nečisto.
3. Mojsijeva 11,9A između svega što je u vodi ovo jedite: što god ima pera i ljusku u vodi, po moru i po rijekama, jedite.
3. Mojsijeva 11,10A što nema pera i ljusku u moru i u rijekama između svega što se miče po vodi i živi u vodi, da vam je gadno.
3. Mojsijeva 11,11Gadno da vam je, mesa da im ne jedete, i na strv njihov da se gadite.
3. Mojsijeva 11,12Što god nema pera i ljuske u vodi, to da vam je gadno.
3. Mojsijeva 11,13A između ptica ove da su vam gadne i da ih ne jedete: orao i jastrijeb i morski orao,
3. Mojsijeva 11,14Eja i kraguj po svojem vrstama,
3. Mojsijeva 11,15I svaki gavran po svojim vrstama,
3. Mojsijeva 11,16I sovuljaga i ćuk i liska i kobac po svojim vrstama,
3. Mojsijeva 11,17I buljina i gnjurac i ušara,
3. Mojsijeva 11,18I labud i gem i svraka,
3. Mojsijeva 11,19I roda i čaplja po svojim vrstama, i pupavac i ljiljak.
3. Mojsijeva 11,20Što god gamiže a ima krila i ide na četiri noge, da vam je gadno.
3. Mojsijeva 11,21Ali između svega što gamiže a ima krila i ide na četiri noge jedite što ima stegna na nogama svojim, kojima skače po zemlji.
3. Mojsijeva 11,22Između njih jedite ove: arba po vrstama njegovim, salema po vrstama njegovim, argola po vrstama njegovim i agava po vrstama njegovim.
3. Mojsijeva 11,23A što gamiže a ima krila i četiri noge, da vam je gadno.
3. Mojsijeva 11,24I o njih ćete se oskvrniti; ko se god dotakne mrtva tijela njihova, da je nečist do večera.
3. Mojsijeva 11,25I ko bi god nosio mrtva tijela njihova, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.
3. Mojsijeva 11,26Svaka životinja koja ima papke ali nerazdvojene i ne preživa, da vam je nečista; ko ih se god dotakne, da je nečist.
3. Mojsijeva 11,27I što god ide na šapama između svijeh životinja četvoronogih, da vam je nečisto; ko bi se dotakao strva njihova, da je nečist do večera.
3. Mojsijeva 11,28I ko bi nosio strv njihov, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera; to da vam je nečisto.
3. Mojsijeva 11,29I između životinja koje pužu po zemlji da su vam nečiste: lasica i miš i kornjača po svojim vrstama,
3. Mojsijeva 11,30I jež i gušter i tvor i puž i krtica.
3. Mojsijeva 11,31To vam je nečisto između životinja koje pužu; ko ih se dotakne mrtvijeh, da je nečist do večera.
3. Mojsijeva 11,32I svaka stvar na koju padne koje od njih mrtvo biće nečista, bila sprava drvena ili haljina ili koža ili torba, i svaka stvar koja treba za kakav posao, neka se metne u vodu, i da je nečista do večera, poslije da je čista.
3. Mojsijeva 11,33A svaki sud zemljani, u koji padne što od toga, i što god u njemu bude, biće nečist, i razbijte ga.
3. Mojsijeva 11,34I svako jelo što se jede, ako na njega dođe onaka voda, da je nečisto, i svako piće što se pije u svakom takom sudu, da je nečisto.
3. Mojsijeva 11,35I na što bi palo što od tijela njihova mrtva sve da je nečisto, i peć i ognjište da se razvali, jer je nečisto i neka vam je nečisto.
3. Mojsijeva 11,36A studenac i ubao, gdje se voda skuplja, biće čist; ali što se dotakne strva njihova, biće nečisto.
3. Mojsijeva 11,37Ako li što od strva njihova padne na sjeme, koje se sije, ono će biti čisto.
3. Mojsijeva 11,38Ali ako bude polito sjeme vodom, pa onda padne što od strva njihova na sjeme, da vam je nečisto.
3. Mojsijeva 11,39I kad ugine životinja od onijeh koje jedete, ko se dotakne strva njezina, da je nečist do večera.
3. Mojsijeva 11,40A ko bi jeo od strva njezina, neka opere haljine svoje i da je nečist do večera; i ko bi odnio strv njezin, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.
3. Mojsijeva 11,41I sve što puže po zemlji, da vam je gadno, da se ne jede.
3. Mojsijeva 11,42Što god ide na trbuhu i što god ide na četiri noge ili ima više noga između svega što puže po zemlji, to ne jedite, jer je gad.
3. Mojsijeva 11,43Nemojte se poganiti ničim što gamiže i nemojte se skvrniti njima, da ne budete nečisti s njih.
3. Mojsijeva 11,44Jer ja sam Gospod Bog vaš; zato se osvećujte i budite sveti, jer sam ja svet; i nemojte se skvrniti ničim što puže po zemlji.
3. Mojsijeva 11,45Jer ja sam Gospod, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske da vam budem Bog; budite dakle sveti, jer sam ja svet.
3. Mojsijeva 11,46Ovo je zakon za zvjeri i za ptice, i za sve životinje što se miču po vodi, i za svaku dušu živu, koja puže po zemlji.
3. Mojsijeva 11,47Da se raspoznaje nečisto od čistoga i životinja koja se jede od životinje koja se ne jede.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje