Tražilica


Levitski zakonik 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 18,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 18,2Govori sinovima Izraelovim ovo: Ja sam Gospod, Bog vaš.
Levitski zakonik 18,3Ne smijete činiti, što se čini u zemlji egipatskoj, gdje ste prebivali, niti što se čini u zemlji kanaanskoj, kamo ću vas voditi; po uredbama njihovim ne smijete živjeti!
Levitski zakonik 18,4Nego vršite zapovijedi moje i živite hodite po uredbama mojim. Ja sam Gospod, Bog vaš.
Levitski zakonik 18,5Zato držite zakone i zapovijedi moje; tko ih vrši imat će po njima život. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 18,6Nitko ne smije nepošteno općiti s rođacima svojim po krvi. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 18,7S ocem svojim i s materom svojom ne smiješ nepošteno općiti! Ona je mati tvoja; ne smiješ je obeščastiti! Ne otkrivaj golotinje njezine!
Levitski zakonik 18,8Sa ženom oca svojega ne smiješ nepošteno općiti! Obeščastio bi oca svojega!
Levitski zakonik 18,9Sa sestrom svojom, kćerju oca svojega ili kćerju matere svoje, bila rođena u kući ili izvan kuće, ne smiješ nepošteno općiti! Ne otkrivaj golotinje njezine!
Levitski zakonik 18,10Sa kćerju sina svojega ili sa kćerju kćeri svoje ne smiješ nepošteno općiti; jer one su tvoje vlastito meso! Ne otkrivaj golotinje njihove!
Levitski zakonik 18,11Sa kćerju žene oca svojega, koju je rodio otac tvoj, ne smiješ nepošteno općiti; ona ti je sestra. Ne otkrivaj golotinje njezine!
Levitski zakonik 18,12Sa sestrom oca svojega ne smiješ nepošteno općiti! Ona ima istu krv kao otac tvoj.
Levitski zakonik 18,13Sa sestrom matere svoje ne smiješ nepošteno općiti! Jer ona ima istu krv kao mati tvoja.
Levitski zakonik 18,14Sa ženom brata oca svojega ne smiješ nepošteno općiti! K ženi njegovoj ne smiješ se približiti. Ona ti je strina.
Levitski zakonik 18,15Sa snahom svojom ne smiješ nepošteno općiti! Ona je žena sina tvojega; ne smiješ s njom općiti! Ne otkrivaj golotinje njezine!
Levitski zakonik 18,16Sa ženom brata svojega ne smiješ nepošteno općiti! Inače obeščastiš brata svojega. Ne otkrivaj golotinje njezine!
Levitski zakonik 18,17Sa ženom i ujedno sa kćerju njezinom ne smiješ nepošteno općiti kćer sina njezina ili kćer kćeri njezine ne smiješ uzeti, da općiš s njima! One su iste krvi, to bi bilo rodoskvrnje.
Levitski zakonik 18,18Također ne smiješ uzeti žene k sestri njezinoj i time svađu uzbuđivati, kad bi s njom općio uz onu za života njezina!
Levitski zakonik 18,19Ne smiješ se približiti ženi u vrijeme nečistoće njezine, da općiš s njom!
Levitski zakonik 18,20Sa ženom bližnjega svojega ne smiješ griješno općiti. Ti bi se tim onečistio.
Levitski zakonik 18,21Ne smiješ nijedno svoje dijete prinijeti Moleku za žrtvu i obeščastiti ime Boga svojega. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 18,22Ne smiješ općiti s muškarcem kao sa ženom! Bio bi to čin gadan.
Levitski zakonik 18,23I sa životinjom ne smiješ općiti i sebe onečistiti žena se ne smije podati životinji za općenje! Bila bi to sramota velika.
Levitski zakonik 18,24Nemojte se onečistiti nigdje ničim takvim! Jer svim tim oskvrnili su se narodi, što ću ih protjerati, kad vi dođete.
Levitski zakonik 18,25Jer je zemlja postala nečista, pohodit ću je radi zlodjela njezinih, tako da će zemlja izbljuvati stanovnike svoje.
Levitski zakonik 18,26Tako eto držite zakone i zapovijedi moje. Ne činite ni jedne od tih opačina, ni domaći ni stranac, koji živi kod vas.
Levitski zakonik 18,27Jer sve te opačine činili su ljudi, što su prije vas stanovali u zemlji, i tim je postala zemlja nečista.
Levitski zakonik 18,28Onda vas zemlja neće izbljuvati, jer ste je onečistili, kao što je izbljuvala narod, što je bio prije vas.
Levitski zakonik 18,29Tko čini takvu opačinu, ljudi, koji tako što čine, neka se istrijebe iz sredine naroda svojega.
Levitski zakonik 18,30Tako eto držite odredbe moje; ne ravnajte se po gadnim običajima, što su se držali prije vas, i ne oskvrnite se time. Ja sam Gospod, Bog vaš!"
Levitski zakonik 18,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 18,2"Govori Izraelcima i reci im: `Ja sam Jahve, Bog vaš.
Levitski zakonik 18,3Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj, gdje ste boravili; niti radite kako se radi u zemlji kanaanskoj, kamo vas vodim; ne povodite se za njihovim običajima!
Levitski zakonik 18,4Vršite moje naredbe; vršite moje zapovijedi; prema njima hodite. Ja sam Jahve, Bog vaš.
Levitski zakonik 18,5Zato držite moje zakone i moje naredbe; tko ih vrši - u njima će naći život. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 18,6Neka se nitko od vas ne približuje svojoj krvnoj rodbini da otkriva njezinu golotinju. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 18,7Ne otkrivaj golotinje svoga oca ni golotinje svoje majke. Majka ti je, ne otkrivaj njezine golotinje!
Levitski zakonik 18,8Ne otkrivaj golotinje žene svoga oca! I to je golotinja tvoga oca!
Levitski zakonik 18,9Ne otkrivaj golotinje svoje sestre - kćeri svoga oca ili kćeri svoje majke - bila rođena u kući ili izvan nje!
Levitski zakonik 18,10Ne otkrivaj golotinje kćeri svoga sina niti golotinje kćeri svoje kćeri! Ta njihova je golotinja tvoja vlastita golotinja.
Levitski zakonik 18,11Ne otkrivaj golotinje kćeri žene svoga oca! Jer, rođena od tvog oca, ona ti je sestra.
Levitski zakonik 18,12Ne otkrivaj golotinje sestre svoga oca! Ona je krv tvoga oca.
Levitski zakonik 18,13Ne otkrivaj ni golotinje sestre svoje majke! Ta i ona je krv tvoje majke!
Levitski zakonik 18,14Ne otkrivaj golotinje svoga strica! To jest, nemoj se približavati njegovoj ženi. Ta ona je tvoja strina.
Levitski zakonik 18,15Ne otkrivaj golotinje svoje snahe! Ona je žena tvoga sina. Ne otkrivaj golotinje njezine.
Levitski zakonik 18,16Ne otkrivaj golotinje žene svoga brata! Ta to je golotinja tvoga brata.
Levitski zakonik 18,17Ne otkrivaj golotinje koje žene i njezine kćeri! Nemoj se ženiti kćerju njezina sina niti kćerju njezine kćeri te im golotinju otkrivati. Oni su krvna rodbina. To bi bila pokvarenost.
Levitski zakonik 18,18Ne uzimaj sebi koju ženu u isto vrijeme kad i njezinu sestru da je ljubomorom žalostiš otkrivajući golotinju ovoj preko nje za njezina života!
Levitski zakonik 18,19Ne približuj se ni jednoj ženi kad je u nečistoći svoga mjesečnog pranja da joj otkrivaš golotinju!
Levitski zakonik 18,20Ne lijegaj sa ženom bližnjega svoga; od nje bi postao nečist.
Levitski zakonik 18,21Ne smiješ dopuštati da koje tvoje dijete bude žrtvovano Moleku; ne smiješ tako obeščašćivati ime Boga svoga. Ja sam Jahve!
Levitski zakonik 18,22Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota.
Levitski zakonik 18,23Da nisi legao ni s jednom životinjom - od nje bi postao nečist. Žena ne smije stati pred životinju da se s njom pari. To bi bila krajnja opačina.
Levitski zakonik 18,24Ničim se od toga nemojte onečišćavati! Ta svim su se tim onečišćavali narodi koje ja ispred vas tjeram.
Levitski zakonik 18,25I zemlja je postala nečista. Zato ću kazniti njezinu opačinu, i zemlja će ispljuvati svoje stanovnike.
Levitski zakonik 18,26Vi pak držite moje zakone i moje naredbe: ni jedne od tih opačina nemojte počinjati - ni vi ni stranac koji među vama boravi.
Levitski zakonik 18,27Sve je te zloće počinjao svijet koji je bio u toj zemlji prije vas te je zemlja postala nečista.
Levitski zakonik 18,28Neće li, ako je učinite nečistom, zemlja ispljuvati i vas kako je ispljuvala narod koji je bio prije vas?
Levitski zakonik 18,29Jest, svi koji bi počinili bilo koju od tih zloća bit će odstranjeni iz svoga naroda.
Levitski zakonik 18,30Zato držite moje zapovijedi; nemojte se podavati ni jednome od onih odvratnih običaja što su se održavali prije vas; tako se njima nećete onečistiti. Ja sam Jahve, Bog vaš!`
Levitik 18,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 18,2` Govori sinovima Izraelovim; ti ćeš im reći: Ja sam GOSPOD, vaš Bog.
Levitik 18,3Ne činite ono što se čini u Egiptu, gdje ste vi stanovali; ne činite ono što se čini u Kanaanu, gdje ću vas ja uvest; ne slijedite njihove zakone;
Levitik 18,4primjenjujte moje navade i pazite da slijedite moje zakone. Ja sam GOSPOD, vaš Bog.
Levitik 18,5Čuvajte moje zakone i moje navade: provodeći njih čovjek se održava na životu. Ja sam GOSPOD.
Levitik 18,6Nitko između vas nek se ne primiče nekoj svojoj rođaci, da joj otkrije golotinju . Ja sam GOSPOD.
Levitik 18,7Ti ne ćeš otkriti golotinju svojeg oca, niti svoje majke; pošto je ona tvoja majka; to je vlastita golotinja tvojeg oca.
Levitik 18,8Ti ne ćeš otkrivati golotinju jedne žene svojeg oca; to je vlastita golo-tinja tvojeg oca.
Levitik 18,9Ti ne ćeš otkriti golotinju svoje sestre, bilo da je ona kćer tvojeg oca ili tvoje majke, bilo da je rođena u kući ili izvan.
Levitik 18,10Ti ne ćeš otkriti golotinju kćeri tvojeg sina ili kćerke tvoje kćeri; to je tvoja vlastita golotinja.
Levitik 18,11Ti ne ćeš otkriti golotinju kćeri jedne žene tvojeg oca; budući rođena od tvojeg oca, ona je tvoja sestra.
Levitik 18,12Ti ne ćeš otkriti golotinju sestre svojeg oca; ona je od istog mesa kao i otac tvoj.
Levitik 18,13Ti ne ćeš otkriti golotinju sestre svoje majke; jer ona je od istog mesa kao i tvoja majka.
Levitik 18,14Ti ne ćeš otkriti golotinju brata svojeg oca, prilazeći ženi njegovoj; ona je tvoja strina.
Levitik 18,15Ti ne ćeš otkriti golotinju svoje snahe; jer je ona žena sina tvojeg, ti ne ćeš otkrivati golotinju njenu.
Levitik 18,16Ti ne ćeš otkriti golotinju žene brata svojeg; to je vlastita golotinja tvojeg brata.
Levitik 18,17Ti ne ćeš otkriti golotinju jedne žene i njene kćeri; ti ne ćeš uzeti, za otkriti ju golotinju, ni kćeri njenog sina i kćeri njene kćeri; one su od istog mesa kao i ona; to bi bila razvratnost.
Levitik 18,18Ti ne ćeš uzeti za ženu sestru svoje žene, zbog opasnosti da ne izazoveš su-parništvo otkrivajući njenu golotinju za života njenog.
Levitik 18,19Ti se ne ćeš približiti da bi otkrio golotinju, jedne žene dok je njena ne-raspoloživost čini *nečistom.
Levitik 18,20Ti ne ćeš imati spolne odnose sa ženom svojeg zemljaka, što bi te učinilo nečistim.
Levitik 18,21Ti ne ćeš dati svoje dijete Moleku i ne ćeš oskvrnuti ime svojem Bogu. Ja sam GOSPOD.
Levitik 18,22Ti ne ćeš leći s jednim čovjekom kao što liježeš s jednom ženom; to bi bila gnusnost.
Levitik 18,23Ti ne ćeš imati spolne odnose s jednom životinjom, što bi te učinilo nečistim, a ni jedna žena ne će se dati jednoj zvijeri za spariti se; to bi bila izopačenost.
Levitik 18,24Ne učinite se nečistim ni jednim od tih postupaka; jer radi njih su postali nečisti narodi koje pred vama progonim.
Levitik 18,25Zemlja je postala nečista, i ja sam ju kaznio za njenu grješku; tako je zemlja povratila soje stanovnike.
Levitik 18,26Za sebe, čuvajte moje zakone i moje navade, i ne vršite ni jednu od ovih gnusnosti, ni domaći, ni useljenici smješteni među vama;
Levitik 18,27- sve ove gnusnosti, ljudi koji su nastanjivali zemlju prije vas uobičavali su, i zemlja je postala nečista. –
Levitik 18,28Tako vas zemlja ne će povratiti, zato što ste ju učinili nečistom, kao što je učinio narod koji vam je prethodio;
Levitik 18,29već će onaj koji vrši jednu ili drugu od tih gnusnosti biti odstranjen iz krila svojeg naroda .
Levitik 18,30čuvajte moje zakone, ne primjenjujući te gnusne zakone koji se primjenjivahu prije vas, i ne učinite se nečistima takvim postupcima. Ja sam GOSPOD, vaš Bog. `
3. Mojsijeva 18,1Još reče Gospod govoreći:
3. Mojsijeva 18,2Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 18,3Nemojte činiti što se čini u zemlji Misirskoj, u kojoj ste živjeli, niti činite što se čini u zemlji Hananskoj, u koju vas vodim, i po uredbama njihovijem nemojte živjeti.
3. Mojsijeva 18,4Nego moje zakone vršite i moje uredbe držite živeći po njima. Ja sam Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 18,5Držite uredbe moje i zakone moje; ko ih vrši, živ će biti kroz njih. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 18,6Niko da ne pristupa k rodici svojoj po krvi, da ne otkrije golotinju njezinu. Ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 18,7Golotinje oca svojega ni golotinje matere svoje ne otkrij; mati ti je; ne otkrij golotinje njezine.
3. Mojsijeva 18,8Golotinje žene oca svojega ne otkrij; golotinja je oca tvojega.
3. Mojsijeva 18,9Golotinje sestre svoje, kćeri oca svojega ili kćeri matere svoje, koja je rođena u kući ili izvan kuće, ne otkrij golotinje njihove.
3. Mojsijeva 18,10Golotinje kćeri sina svojega, ili kćeri kćeri svoje ne otkrij; jer je tvoja golotinja.
3. Mojsijeva 18,11Golotinje kćeri žene oca svojega, koju je rodio otac tvoj, ne otkrij; sestra ti je.
3. Mojsijeva 18,12Golotinje sestre oca svojega ne otkrij; jedna je krv sa ocem tvojim.
3. Mojsijeva 18,13Golotinje sestre matere svoje ne otkrij; jer je jedna krv s materom tvojom.
3. Mojsijeva 18,14Golotinje brata oca svojega ne otkrij pristupajući k ženi njegovoj; strina ti je.
3. Mojsijeva 18,15Golotinje žene sina svojega ne otkrij; snaha ti je, ne otkrij golotinje njezine.
3. Mojsijeva 18,16Golotinje žene brata svojega ne otkrij; golotinja je brata tvojega.
3. Mojsijeva 18,17Golotinje žene i kćeri njezine ne otkrij; kćeri sina njezina ni kćeri kćeri njezine nemoj uzeti da otkriješ golotinju njihovu; jedna su krv; zlo je.
3. Mojsijeva 18,18Nemoj uzeti žene preko jedne žene, da je ucvijeliš otkrivajući golotinju drugoj za života njezina.
3. Mojsijeva 18,19K ženi dokle se odvaja radi nečistote svoje ne idi da otkriješ golotinju njezinu.
3. Mojsijeva 18,20Sa ženom bližnjega svojega ne lezi skvrneći se s njom.
3. Mojsijeva 18,21Od sjemena svojega ne daj da se odnese Molohu, da ne oskvrniš imena Boga svojega; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 18,22S muškarcem ne lezi kao sa ženom; gadno je.
3. Mojsijeva 18,23ŽIvinčeta nikog nemoj obležati skvrneći se s njim; i žena da ne legne pod živinče; grdilo je.
3. Mojsijeva 18,24Nemojte se skvrniti ni jednom ovom stvarju; jer su se svijem tijem stvarima oskvrnili narodi koje ću odagnati ispred vas.
3. Mojsijeva 18,25Jer se oskvrnila zemlja, i nevaljalstvo ću njezino pohoditi na njoj, i izmetnuće zemlja stanovnike svoje.
3. Mojsijeva 18,26Nego vi držite zakone moje i uredbe moje, i ne činite ni jednoga ovoga gada, ni domorodac ni došljak koji se bavi među vama;
3. Mojsijeva 18,27Jer sve ove gadove činiše ljudi u ovoj zemlji koji su bili prije vas, i zemlja je od toga oskvrnjena;
3. Mojsijeva 18,28Da ne izmetne zemlja vas, ako je oskvrnite, kao što je izmetnula narod koji je bio prije vas.
3. Mojsijeva 18,29Jer ko učini štogod od ovijeh gadova, istrijebiće se iz naroda svojega duše koje učine.
3. Mojsijeva 18,30Zato držite što sam naredio da se drži, da ne činite što od gadnijeh običaja koji su bili prije vas, i da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje