Tražilica


Luka 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 10,1Potom odredi Gospodin još drugih sedamdeset i dva, i posla ih po dva i dva pred sobom u sve gradove i mjesta, kada je mislio sam doći.
Luka 10,2On im reče: "Žetva je velika, a poslenika je malo. Molite se zato gospodaru žetve, da pošalje poslenike u žetvu svoju!
Luka 10,3Idite! Eto, ja vas šaljem kao jaganjce među vukove.
Luka 10,4Ne uzimajte sobom kese za novac ni torbe ni obuće i nikoga ne pozdravljajte na putu!
Luka 10,5Kad dođete u koju kuću, najprije recite: "Mir kući ovoj!
Luka 10,6Prebiva li ondje sin mira, počinut će na njemu mir vaš; inače vratit će se k vama.
Luka 10,7Ostanite u toj kući, jedite pijte; što imaju; jer je poslenik dostojan svoje plaće. Ne prelazite iz jedne kuće u drugu!
Luka 10,8Kad dođete u koji grad, i prime vas, jedite, što se iznese pred vas.
Luka 10,9Iscjeljujte bolesnike, što su ondje, i navijestite; Kraljevstvo Božje približilo se vama.
Luka 10,10Ako li dođete u koji grad i ne prime vas, izađite na ulice njegove i recite:
Luka 10,11I prah vašega grada, što je prionuo za noge naše, otresamo na vas. Ali ovo znajte: Kraljevstvo se je Božje približilo.
Luka 10,12Kažem vam: Sodomi će biti lakše u onaj dan, negoli gradu onome.
Luka 10,13Teško tebi, Korozaine! Teško tebi Betsaido! Jer kad bi se bila u Tiru i Sidonu dogodila čudesa, što su se dogodila u vama, davno bi već činili pokajanje u vreći i pepelu.
Luka 10,14Ali Tiru i Sidonu bit će lakše na sudu nego vama.
Luka 10,15I ti, Kafarnaume, zar ćeš se dići do nebesa? Do pakla ćeš biti srušen!
Luka 10,16Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire; a tko prezire mene, prezire onoga koji je mene poslao."
Luka 10,17Puni radosti vratiše se sedamdeset i dvojica i izvijestiše: "Gospodine, i zli dusi pokoravaju nam se u ime tvoje."
Luka 10,18On im reče: "Vidjeh sotonu, gdje spade s neba kao munja.
Luka 10,19Eto, dadoh vam vlast da stupate preko zmija i skorpiona i preko svake neprijateljske sile; ništa vam neće moći nauditi.
Luka 10,20Ali se ne radujte tomu, što vam se dusi pokoravaju; nego se radujte, što su vaša imena zapisana na nebesima."
Luka 10,21U onaj dan obradova se on u Duhu Svetome i reče: "Slavim te, Ode, Gospodine neba i zemlje, što si ovo skrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se je dopalo tebi.
Luka 10,22Sve je meni predano od Oca mojega. Nitko ne zna, tko je Sin, osim jedinoga Oca, i nitko, tko je Otac, osim jedinoga Sina, i kojemu I Sin hoće da objavi."
Luka 10,23Tada se okrenu napose učenicima svojim i reče: "Blagoslovljene oči, koje vide ono što vi vidite!
Luka 10,24Jer vam kažem: "Mnogi proroci i kraljevi htjedoše vidjeti, što vi vidite, i ne vidješe, htjedoše čuti, što vi čujete, i ne čuše."
Luka 10,25Tada se diže neki zakonodavac, da ga kuša. On zapita: "Učitelju, što moram činiti, da postignem život vječni?"
Luka 10,26On mu reče: "Što stoji pisano u zakonu? Kako čitaš?"
Luka 10,27On odgovori: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom misli svojom, i bližnjega svojega kao samoga sebe!"
Luka 10,28Reče mu: "Pravo si odgovorio, čini to, i imat ćeš život!"
Luka 10,29A on se htjede opravdati i zapita Isusa: "A tko je moj bližnji?"
Luka 10,30Tada odgovori Isus i reče: "Jedan je čovjek silazio iz Jerusalema u Jeriho i pade među razbojnike. Oni ga oplijeniše, izraniše, ostaviše ga pola mrtva i otidoše.
Luka 10,31Slučajno je istim putem silazio neki svećenik, i on ga vidje i prođe.
Luka 10,32Isto tako dođe tamo neki Levit, vidje ga i prođe.
Luka 10,33I neki Samarijanac na svom putu dođe u njegovu blizinu, i kad ga vidje, sažali mu se.
Luka 10,34Pristupi k njemu, zali uljem i vinom rane njegove i zavi ih, Tada ga podiže na svoje živinče, dovede ga u gostionicu i pobrinu se za njega.
Luka 10,35Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče mu: "Brini se za njega, i što više potrošiš, platit ću ti, kad se vratim.
Luka 10,36Tko je od ove trojice bio bližnji onome, koji je bio pao među razbojnike?"
Luka 10,37On odgovori: "Onaj, koji mu je iskazao milosrđe." I Isus mu reče: "Idi, i ti čini tako"
Luka 10,38Na putu se uvrati u jedno selo. Žena neka, po imenu Marta, primi ga u svoju kuću.
Luka 10,39I u nje je bila sestra, po imenu Marija. Ova sjede do nogu Gospodnjih i slušala je besjedu njegovu.
Luka 10,40A Marta je prionula za posao, da ga podvori. Ona pristupi i reče: "Gospodine, zar ti ne mariš, što me sestra moja ostavi samu da dvorim. Reci joj dakle, da mi pomogne!"
Luka 10,41Gospodin joj odgovori: "Marta, Marta, brineš se i skrbiš za mnogo.
Luka 10,42Samo je jedno potrebno. Marija je najbolji dio izabrala, koji joj se neće oduzeti."
Luka 10,1 Nakon toga odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći.
Luka 10,2Govorio im je: "Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.
Luka 10,3Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove.
Luka 10,4Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte.
Luka 10,5U koju god kuću uđete, najprije recite: `Mir kući ovoj!`
Luka 10,6Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas.
Luka 10,7U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.
Luka 10,8"Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi
Luka 10,9i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: `Približilo vam se kraljevstvo Božje!`
Luka 10,10A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite:
Luka 10,11`I prašinu vašega grada, koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!`
Luka 10,12Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu.
Luka 10,13"Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru.
Luka 10,14Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.
Luka 10,15I ti Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti.
Luka 10,16Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.
Luka 10,17Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreći: "Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!
Luka 10,18A on im reče: "Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade.
Luka 10,19Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi.
Luka 10,20Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.
Luka 10,21U taj isti čas uskliknu Isus u Duhu Svetom: "Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo.
Luka 10,22Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin - doli Otac; niti tko je Otac - doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.
Luka 10,23Tada se okrene učenicima pa im nasamo reče: "Blago očima koje gledaju što vi gledate!
Luka 10,24Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!
Luka 10,25I gle, neki zakonoznanac usta i, da ga iskuša, upita: "Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?
Luka 10,26A on mu reče: "U Zakonu što piše? Kako čitaš?
Luka 10,27Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!
Luka 10,28Reče mu na to Isus: "Pravo si odgovorio. To čini i živjet ćeš.
Luka 10,29Ali hoteći se opravdati, reče on Isusu: "A tko je moj bližnji?
Luka 10,30Isus prihvati i reče: "Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga polumrtva.
Luka 10,31Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe.
Luka 10,32A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe.
Luka 10,33Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se
Luka 10,34pa mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj.
Luka 10,35Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče: `Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao.`
Luka 10,36"Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?
Luka 10,37On odgovori: "Onaj koji mu iskaza milosrđe." Nato mu reče Isus: "Idi pa i ti čini tako!
Luka 10,38Dok su oni tako putovali, uđe on u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u kuću.
Luka 10,39Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu.
Luka 10,40A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: "Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.
Luka 10,41Odgovori joj Gospodin: "Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo,
Luka 10,42a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.
Luka 10,1Nakon toga, Gospodin označi 72 druga *učenika i po dvojicu posla ih u svaki grad i mjestance gdje je on sam trebao ići.
Luka 10,2On im reče: ` Žetva je obilna, ali radnici malobrojni. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.
Luka 10,3Idite! Evo vas ja odašiljem kao anđele u sred vukova.
Luka 10,4Ne ponesite kese, ni vreće, i ne izmjenjujte pozdrava niskim na putu.
Luka 10,5U nekoj kući, u koju uđete, recite najprije: Mir kući ovoj.
Luka 10,6A, nađe li se ondje jedan čovjek mira, vaš će se mir spustiti i na njega; inače, vratit će se na vas.
Luka 10,7Boravite u toj kući, jedući i pijući ono što vam daju, jer radnik zaslužuje plaću svoju. Ne idite iz kuće u kuću.
Luka 10,8U nekom gradu u koji uđete i gdje vas prime, jedite ono što vam ponude.
Luka 10,9Iscjeljujte bolesne koji će se ondje naći, i recite im: *kraljevanje Božje stiglo je do vas.
Luka 10,10Ali, u nekom gradu gdje budete ušli, a gdje vas ne primaju iziđite na trgove i recite:
Luka 10,11Čak i prašinu vašeg grada koja se prilijepila na naše noge, mi ju brišemo da vam ju vratimo. Ipak, znajte ovo: kraljevanje se Božje približilo. ( Mt 11..24, 2123)
Luka 10,12Ja vam ovo kažem: Toga dana tamo, Sodoma će biti suđena s manje strogosti nego ovaj grad.
Luka 10,13Nesretan si ti, Korazino! nesretna si ti Betsaido, jer da su čuda koja su se zbila kod vas bila u Tiru i Sidonu, već bi dugo vremena oni bili preobraćeni, ogrnuti kostrijetima i sjedjeli u pepelu.
Luka 10,14Da, za vrijeme suđenja, s Tirom i Sidonom postupat će se s manje strogosti nego s vama.
Luka 10,15A ti, Kafarnaume, hoćeš li ti sve do neba biti uzdizan? Ti ćeš sići sve do u boravište mrtvih.
Luka 10,16Tko vas sluša, mene sluša, a tko vas odbije odbio je mene; ali, onaj koji mene odbije, odbio je onog koji je mene poslao.
Luka 10,17Sedamdeset i dva učenika vratiše se radosni, govoreći: ` Gospodine, čak i *Zlodusi su nam podvrgnuti u tvoje *ime. `
Luka 10,18Isus im reče: ` Ja sam vidio *Sotonu pasti s neba kao munja.
Luka 10,19Evo, ja sam vam dao vlast gaziti nogama zmije i škorpije, i svu silu neprijateljsku, i ništa vam neće moć naškoditi.
Luka 10,20Ipak, ne radujte se tome što su vam Zlodusi podvrgnuti, već se radujte što su vaša imena na *nebesima upisana. ` ( Mt 11.2527)
Luka 10,21Istog časa on uskliknu pod utjecajem Svetog Duha i reče: `Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, da si to skrio mudrima i umnima, a otkrio malenima. Da, Oče, tako si ti odredio u svojoj dobrohotnosti.
Luka 10,22Sve mi je bilo predano po mojem ocu, i nitko ne zna tko je Sin, ako to nije Otac, niti tko je Otac ako to nije Sin i onaj kome Sin hoće to otkriti.` ( Mt 13.1617)
Luka 10,23Potom se on okrenu k *učenicima i reče im zasebno: ` Sretne oči koje vide ono što vi vidite!
Luka 10,24Jer ja vam to kažem, mnogi od *proroka, mnogi od kraljeva htjeli su vidjeti ono što vi vidite, a oni nisu vidjeli, čuti što vi čujete, a oni nisu čuli. ` ( Mt22.3440; Mk 12.2831)
Luka 10,25Kad evo jedan se *pismoznalac diže i reče njemu, za staviti ga na iskušenje: ` Učitelju, što trebam ja učiniti za primiti u diobu vječni *život? `
Luka 10,26Isus mu reče: ` U Zakonu što je pisano? Kako ti čitaš? `
Luka 10,27On mu odgovori: ` Voljet ćeš Gospoda svog Boga svim srcem svojim, svom svojom dušom, svom, svojom snagom, i svakom svojom mišlju i kao samog sebe.
Luka 10,28Isus mu reče: ` Ti si dobro odgovorio. Učini tako i imat ćeš spašen život. `
Luka 10,29Ali on, hoteći pokazati svoju pravednost, reče Isusu: ` A tko je moj bližnji? `
Luka 10,30Isus preuze: ` Jedan čovjek pošao iz Jeruzalema u Jerihon, on naiđe na razbojnike koji, budući ga orobili i izlemali udarcima, odoše ostavljajući ga polumrtvog.
Luka 10,31Dogodi se da jedan *svećenik silažaše istim putem; on vidje čovjeka i prođe ga na dobrom rastojanju.
Luka 10,32Jedan levit isto naiđe na to mjesto; on vidje čovjeka i prođe ga na dobrom rastojanju.
Luka 10,33Ali, jedan Samaritanac koji bijaše na putovanju stiže blizu čovjeka: on ga vidje i smilova se.
Luka 10,34On se približi, poveza mu rane sasipajući mu na njih ulja i vina, natovari ga na vlastito sedlo, dovede ga do jednog svratišta i uze ga na skrb.
Luka 10,35Sutradan, izvadivši dva srebrnjaka, on ih dade ih krčmaru i reče mu: Pobrini se za njega, a ako potrošiš nešto više, ja sam taj koji će ti to nadoknaditi kad budem ponovo prolazio.
Luka 10,36Koji od te trojice, prema tvom mišljenju, se pokazao kao bližnji čovjeku koji bijaše naišao na razbojnike? `
Luka 10,37Pismoznalac odgovori: ` To je onaj koji napravio dokaz dobrote prema njemu. ` Isus mu reče: ` Idi, i ti također, čini isto. `
Luka 10,38Kako bijahu na putu, on uđe u jedno selo, a jedna žena imenom Marta ga primi u svoju kuću.
Luka 10,39Ona imaše jednu sestru imenom Marija koja, budući sjela uz noge Gospodinu, slušaše njegovu riječ.
Luka 10,40Marta se užurbala oko jednog složenog posla. Ona naiđe i reče: ` Gospodine, to tebi ne znači ništa što je moja sestra ostavila mene samu služiti? Reci joj dakle, da mi pomogne. `
Luka 10,41Gospod joj odgovori: ` Marta, Marta, ti se brineš i trudiš oko mnogo dobrih stvari.
Luka 10,42Jedna je samo potrebna. Marija je ta koja je izabrala bolji dio; ona joj neće biti oduzeta. ` ( Mt 6.913)
Luka 10,1A potom izabra Gospod i drugijeh sedamdesetoricu, i posla ih po dva i dva pred licem svojijem u svaki grad i u mjesto kuda šćaše sam doći.
Luka 10,2A reče im: žetva je dakle velika a poslenika malo; nego se molite gospodaru od žetve da izvede poslenike na žetvu svoju.
Luka 10,3Idite; eto ja vas šaljem kao jaganjce među vukove.
Luka 10,4Ne nosite kese ni torbe ni obuće, i nikoga ne pozdravljajte na putu.
Luka 10,5U koju god kuću uđete najprije govorite: mir kući ovoj.
Luka 10,6I ako dakle bude ondje sin mira, ostaće na njemu mir vaš; ako li ne bude, vratiće se k vama.
Luka 10,7A u onoj kući budite, i jedite i pijte što u njih ima; jer je poslenik dostojan svoje plate; ne prelazite iz kuće u kuću.
Luka 10,8I u koji god grad dođete i prime vas, jedite što se donese pred vas.
Luka 10,9I iscjeljujte bolesnike koji su u njemu, i govorite im: približi se k vama carstvo Božije.
Luka 10,10I u koji god grad dođete i ne prime vas, izišavši na ulice njegove recite:
Luka 10,11I prah od grada vašega koji je prionuo za nas otresamo vam; ali ovo znajte da se približi k vama carstvo Božije.
Luka 10,12Kažem vam da će Sodomu biti lakše u onaj dan negoli gradu onome.
Luka 10,13Teško tebi, Horazine! teško tebi, Vitsaido! Jer da su u Tiru i u Sidonu bila čudesa što su bila u vama, davno bi se u vreći i u pepelu sjedeći pokajali.
Luka 10,14Ali Tiru i Sidonu biće lakše na sudu nego vama.
Luka 10,15I ti, Kapernaume! koji si se do nebesa podigao do pakla ćeš propasti.
Luka 10,16Ko vas sluša mene sluša; i ko se vas odriče mene se odriče; a ko se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslao.
Luka 10,17Vratiše se pak sedamdesetorica s radosti govoreći: Gospode! i đavoli nam se pokoravaju u ime tvoje.
Luka 10,18A on im reče: ja vidjeh sotonu gdje spade s neba kao munja.
Luka 10,19Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i na skorpije i na svaku silu neprijateljsku, i ništa vam neće nauditi.
Luka 10,20Ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena napisana na nebesima.
Luka 10,21U taj čas obradova se Isus u duhu i reče: hvalim te, oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrijeh i razumnijeh a kazao si prostima. Da, oče, jer je tako bila volja tvoja.
Luka 10,22I okrenuvši se k učenicima reče: sve je meni predao otac moj, i niko ne zna ko je sin osim oca, ni ko je otac osim sina, i ako sin hoće kome kazati.
Luka 10,23I okrenuvši se k učenicima nasamo reče: blago očima koje vide što vi vidite.
Luka 10,24Jer vam kažem da su mnogi proroci i carevi željeli vidjeti što vi vidite, i ne vidješe; i čuti što vi čujete, i ne čuše.
Luka 10,25I gle, ustade jedan zakonik i kušajući ga reče: učitelju! šta ću činiti da dobijem život vječni?
Luka 10,26A on mu reče: šta je napisano u zakonu? kako čitaš?
Luka 10,27A on odgovarajući reče: ljubi Gospoda Boga svojega svijem srcem svojijem, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svom misli svojom, i bližnjega svojega kao samoga sebe.
Luka 10,28Reče mu pak: pravo si odgovorio; to čini i bićeš živ.
Luka 10,29A on šćadijaše da se opravda, pa reče Isusu: a ko je bližnji moj?
Luka 10,30A Isus odgovarajući reče: jedan čovjek silažaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvatiše hajduci, koji ga svukoše i izraniše, pa otidoše, ostavivši ga pola mrtva.
Luka 10,31A iznenada silažaše onijem putem nekakav sveštenik, i vidjevši ga prođe.
Luka 10,32A tako i Levit kad je bio na onome mjestu, pristupi, i vidjevši ga prođe.
Luka 10,33A Samarjanin nekakav prolazeći dođe nad njega, i vidjevši ga sažali mu se;
Luka 10,34I pristupivši zavi mu rane i zali uljem i vinom; i posadivši ga na svoje kljuse dovede u gostionicu, i ustade oko njega.
Luka 10,35I sjutradan polazeći izvadi dva groša te dade krčmaru, i reče mu: gledaj ga, i što više potrošiš ja ću ti platiti kad se vratim.
Luka 10,36Šta misliš dakle, koji je od one trojice bio bližnji onome što su ga bili uhvatili hajduci?
Luka 10,37A on reče: onaj koji se smilovao na njega. A Isus mu reče: idi, i ti čini tako.
Luka 10,38A kad iđahu putem i on uđe u jedno selo, a žena neka, po imenu Marta, primi ga u svoju kuću.
Luka 10,39I u nje bješe sestra, po imenu Marija, koja i sjede kod nogu Isusovijeh i slušaše besjedu njegovu.
Luka 10,40A Marta se bješe zabunila kako će ga dočekati, i prikučivši se reče: Gospode! zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? reci joj dakle da mi pomože.
Luka 10,41A Isus odgovarajući reče joj: Marta! Marta! brineš se i trudiš za mnogo,
Luka 10,42A samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobri dijel izabrala, koji se neće uzeti od nje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje