Tražilica


Luka 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 15,1Svakojaki carinici i grješnici približavali su se k njemu, da ga čuju.
Luka 15,2Na to su mrmljali farizeji i književnici i govorili. "Ovaj prima grješnike i jede s njima."
Luka 15,3Tada im rekoše ovu prispodobu:
Luka 15,4"Ako jedan od vas ima sto i ovaca i izgubi jednu od njih, ne ostavi li devedeset i devet u pustinji i ne ide li za izgubljenom, dok je ne nađe?
Luka 15,5Je li je našao, uzme je pun radosti na ramena svoja.
Luka 15,6I kad dođe kući, sazove svoje prijatelje i susjede i govori im: 'Radujte se s menom! Nađoh svoju ovcu, koja je bila izgubljena.'
Luka 15,7Kažem vam, isto tako bit će u nebu veća radost za jednoga jedinoga grješnika, koji se obrati, negoli za devedeset i devet pravednika, koji ne trebaju obraćenja.
Luka 15,8Ili kad koja žena ima deset drahma i od njih izgubi jednu, ne zapali li tada ona svjetiljku, ne pomete li kuću i ne traži li brižljivo, dok ne nađe drahmu?
Luka 15,9Je li našla drahmu, sazove svoje prijateljice i susjede i govori: 'Radujte se s menom! Nađoh drahmu, koja je bila izgubljena.'
Luka 15,10Isto tako, kažem vam, kod anđela je Božjih radost za jednoga grješnika, koji se obrati."
Luka 15,11Tada nastavi: "Jedan je čovjek imao dva sina.
Luka 15,12Mlađi od njih reče ocu: 'Oče, daj mi dio od imanja, što pripada meni.' On im dakle podijeli imanje.
Luka 15,13Nekoliko dana kasnije, pokupi mlađi sin sve i ode u daleku zemlju. Ondje prosu imanje svoje živeći raspušteno.
Luka 15,14Kad je bio sve potrošio, nastade u onoj zemlji velika glad, i on počne stradati.
Luka 15,15Tada otide i najmi se kod jednoga građanina one zemlje. Ovaj ga posla u polja svoja, da čuva svinje.
Luka 15,16Rado bi bio utišao glad svoju mahunama, što su jele svinje; ali mu ih nitko nije davao.
Luka 15,17Tada dođe k sebi i reče: 'Koliko najamnika u oca mojega ima, ju kruha izobilja, a ja ovdje umirem od gladi!
Luka 15,18Ustat ću, poči ću k ocu svojemu i reći ću mu: "Oče, sagriješih nebu i tebi,
Luka 15,19Nijesam više dostojan zvati se sin tvoj; primi me kao jednoga od svojih najamnika!'
Luka 15,20Ustade dakle i otide k ocu svojemu. Već izdaleka ugleda ga otac njegov, i sažali mu se. Potrča mu u susret, pade mu oko vrata i poljubi ga.
Luka 15,21A sin mu reče: 'Oče, sagriješih nebu i tebi nijesam više dostojan zvati se sin tvoj.'
Luka 15,22A otac zapovjedi slugama svojim: 'Donesite brzo najbolju haljinu i obucite mu je! Podajte mu prsten na ruku i obuću na noge!
Luka 15,23Onda dovedite tele ugojeno i zakoljite ga! Održat ćemo radosnu gozbu i proveselit ćemo se.
Luka 15,24Jer ovaj moj sin bio je mrtav i živi opet bio je izgubljen i nađe se.' I stadoše držati radosnu gozbu.
Luka 15,25Sin njegov stariji bio je upravo u polju. Kad dođe i približi se kući, začu glazbu i igru.
Luka 15,26Dozva jednoga od sluga i zapita, što je to?
Luka 15,27Brat je tvoj došao, odgovori mu on. I otac je tvoj dao zaklati tele ugojeno, jer ga je opet dobio zdrava.
Luka 15,28Tada se on rasrdi i ne htjede da uđe. Otac njegov izađe i počne ga nagovarati.
Luka 15,29A on odgovori ocu: 'Već tolike godine služim ti, i nikada još ne prestupih tvoje zapovijedi. A meni još nikada nijesi dao jareta, da bih se proveselio sa svojim prijateljima.
Luka 15,30A sad, kad dođe taj tvoj sin, koji ti je imanje prosuo s bludnicama, dao si mu zaklati tele ugojeno.'
Luka 15,31On mu reče: 'Sine, ti si uvijek s menom, i sve je moje tvoje.
Luka 15,32A trebalo je održati radosnu gozbu i proveseliti se; jer ovaj brat tvoj bio je mrtav i živi opet; bio je izgubljen, i nađe se.'"
Luka 15,1 Okupljahu se oko njega svi carinici i grešnici da ga slušaju.
Luka 15,2Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: "Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.
Luka 15,3Nato im Isus kaza ovu prispodobu:
Luka 15,4"Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe?
Luka 15,5A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan
Luka 15,6pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: `Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.`
Luka 15,7Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.
Luka 15,8"Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe?
Luka 15,9A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: `Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.`
Luka 15,10Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.
Luka 15,11I nastavi: "Čovjek neki imao dva sina.
Luka 15,12Mlađi reče ocu: `Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada.` I razdijeli im imanje.
Luka 15,13Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živeći razvratno.
Luka 15,14"Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji te on poče oskudijevati.
Luka 15,15Ode i pribi se kod jednoga žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje.
Luka 15,16Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao.
Luka 15,17"Došavši k sebi, reče: `Koliki najamnici oca moga imaju kruha napretek, a ja ovdje umirem od gladi!
Luka 15,18Ustat ću, poći svomu ocu i reći mu: `Oče, sagriješih protiv Neba i pred tobom!
Luka 15,19Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika.`
Luka 15,20"Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga.
Luka 15,21A sin će mu: `Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.`
Luka 15,22A otac reče slugama: `Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge!
Luka 15,23Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo
Luka 15,24jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!` I stadoše se veseliti.
Luka 15,25"A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru
Luka 15,26pa dozva jednoga slugu da se raspita što je to.
Luka 15,27A ovaj će mu: `Došao tvoj brat pa otac tvoj zakla tele ugojeno što sina zdrava dočeka.`
Luka 15,28A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati.
Luka 15,29A on će ocu: `Evo toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoju zapovijed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim.
Luka 15,30A kada dođe ovaj sin tvoj koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele.`
Luka 15,31Nato će mu otac: `Sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje - tvoje je.
Luka 15,32No trebalo se veseliti i radovati jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!`
Luka 15,1Ubirači poreza i *grješnici se svi primaknuše k njemu da bi ga slušali.
Luka 15,2A *farizeji i pismoznalci mrmljaše; oni govoraše: ` Ovaj čovjek čini dobar prijem grješnicima i jede s njima ! (Mt 18.1214)
Luka 15,3Tad im on reče ovu *prispodobu:
Luka 15,4` Koji između vas, ako ima stotinu ovaca i ako izgubi jednu, ne ostavlja onih 99 drugih u pustinji za otići u potragu za onom koju je izgubio sve dok ona ne bude pronađena?
Luka 15,5I kad ju je pronašao, on ju sav radostan natovari na svoja pleća,
Luka 15,6i, po povratku kući, sakupi svoje prijatelje i susjede, i on im kaže: Radujte se sa mnom, jer ja sam pronašao ponovo, svoju ovcu koja bijaše izgubljena!
Luka 15,7Ja vam to kažem, tako će biti radost u *nebu, za samo jednog grješnika koji se obrati, više no za 99 pravednih koji nisu trebali obraćenja.
Luka 15,8` Ili još, koja žena, ako ima deset srebrnjaka i izgubi jedan, ne zapali svjetiljku, ne pomete kuću i ne traži ga brižno sve dok ne bude pronađen?
Luka 15,9I kad ga pronađe, ona sakupi svoje susjede i prijateljice, i kaže im: Radujte se sa mnom, jer ja sam ga pronašla, novčići koji sam bila izgubila!
Luka 15,10Tako je, ja vam to kažem, radost kod *anđela Božjih za samo jednog grješnika koji se obrati. `
Luka 15,11On još reče: ` Jedan čovjek imaše dva sina.
Luka 15,12Najmlađi reče svom ocu: Oče, daj meni dio dobra koji mi pripada. I otac mu podijeli njegovo imanje.
Luka 15,13Malo za tim, najmlađi sin, prodavši sve, pođe u daleku zemlju i raspe svoje dobro na neuredan život.
Luka 15,14Kad bi sve potrošio, jedna velika glad zavlada tom zemljom, i on se nađe u neimaštini.
Luka 15,15On se ode iznajmiti u službu jednog od građana te zemlje koji ga posla u svoja polja čuvati svinje .
Luka 15,16On poželi napuniti stomak lupinama koje su jele svinje, ali nitko mu ih ne dade.
Luka 15,17Vrativši se tad kući, on si reče: ` Koliko radnici mog oca imaju kruha na pretek, dok ja ovdje umirem od gladi!
Luka 15,18Ja ću otići k svom ocu i reći ću mu: Oče, ja sam zgriješio prema nebu i protiv tebe.
Luka 15,19Ja više ne zaslužujem biti nazivan tvojim sinom. Postupaj sa mnom kao sa svojim radnicima.
Luka 15,20On ode k svom ocu. Kad on bijaše još daleko, njegov otac ga primijeti i obuze ga sažaljenje: on potrča baciti mu se u zagrljaj i obasu ga poljupcima.
Luka 15,21Sin mu reče: Oče ja sam zgriješio prema nebu i protiv tebe. Ja ne zaslužujem više nazivati se tvojim sinom…
Luka 15,22Ali, otac reče svojim slugama: Brzo, donesite lijepu odjeću, i odjenite ga; stavite mu prsten na prst, sandale na noge .
Luka 15,23Dovedite utovljeno tele, zakoljite ga, jedimo i slavimo,
Luka 15,24jer moj sin koji bijaše mrtav i evo ga vratio se u život, on bijaše izgubljen i pronađen je. I oni stadoše slaviti.
Luka 15,25Njegov prvorođeni sin bijaše u poljima. Kad, u svom povratku, on priđe kući, začu glazbu i plesanje.
Luka 15,26Pozivajući jednog od slugu, on ga upita što je to bilo.
Luka 15,27Ovaj mu reče: To je tvoj brat stigao, a tvoj otac je zaklao tovljeno tele, jer je on stigao u dobrom zdravlju.
Luka 15,28Tad se on razljuti, i ne htjede ući. Njegov otac iziđe zamoliti ga da uđe;
Luka 15,28ali, on uzvrati svom ocu: Evo godinama te služim a da nikad nisam usprotivio se tvojim zapovijedima; a, meni, ti nikad nisi dao ni jednu kozu za slaviti s mojim prijateljima.
Luka 15,30Ali, kad je tvoj sin stigao, on koji je pojeo tvoje imanje s djevojkama, ti si zaklao tovljeno tele za njega!
Luka 15,31Tad mu otac reče: Dijete moje, ti, ti si uvijek sa mnom, i sve što je moje i tvoje je.
Luka 15,32Već, trebalo je slaviti, jer tvoj brat koji je stigao bijaše mrtav i evo ga živog, on bijaše izgubljen i evo ga ponovo nađenog. `
Luka 15,1I približavahu se k njemu svi carinici i grješnici da ga čuju.
Luka 15,2I vikahu na njega fariseji i književnici govoreći: ovaj prima grješnike i jede s njima.
Luka 15,3A on im kaza priču ovu govoreći:
Luka 15,4Koji čovjek od vas imajući sto ovaca i izgubivši jednu od njih ne ostavi devedeset i devet u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe?
Luka 15,5I našavši digne je na rame svoje radujući se,
Luka 15,6I došavši kući sazove prijatelje i susjede govoreći im: radujte se sa mnom: ja nađoh svoju ovcu izgubljenu.
Luka 15,7Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu za jednoga grješnika koji se kaje, negoli za devedeset i devet pravednika kojima ne treba pokajanje.
Luka 15,8Ili koja žena imajući deset dinara, ako izgubi jedan dinar, ne zapali svijeće, i ne pomete kuće, i ne traži dobro dok ne nađe?
Luka 15,9I našavši sazove drugarice i susjede govoreći: radujte se sa mnom: ja nađoh dinar izgubljeni.
Luka 15,10Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božijima za jednoga grješnika koji se kaje.
Luka 15,11I reče: jedan čovjek imaše dva sina,
Luka 15,12I reče mlađi od njih ocu: oče! daj mi dio imanja što pripada meni. I otac im podijeli imanje.
Luka 15,13I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje, i otide u daljnu zemlju; i onamo prosu imanje svoje živjeći besputno.
Luka 15,14A kad potroši sve, postade velika glad u onoj zemlji, i on se nađe u nevolji.
Luka 15,15I otišavši pribi se kod jednoga čovjeka u onoj zemlji; i on ga posla u polje svoje da čuva svinje.
Luka 15,16I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu, i niko mu ih ne davaše.
Luka 15,17A kad dođe k sebi, reče: koliko najamnika u oca mojega imaju hljeba i suviše, a ja umirem od gladi!
Luka 15,18Ustaću i idem ocu svojemu, pa ću mu reći: oče! sagriješih nebu i tebi,
Luka 15,19I već nijesam dostojan nazvati se sin tvoj: primi me kao jednoga od svojijeh najamnika.
Luka 15,20I ustavši otide ocu svojemu. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov, i sažali mu se, i potrčavši zagrli ga i cjeliva ga.
Luka 15,21A sin mu reče: oče, sagriješih nebu i tebi, i već nijesam dostojan nazvati se sin tvoj.
Luka 15,22A otac reče slugama svojijem: iznesite najljepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prsten na ruku i obuću na noge.
Luka 15,23I dovedite tele ugojeno te zakoljite, da jedemo i da se veselimo.
Luka 15,24Jer ovaj moj sin bješe mrtav, i oživlje; i izgubljen bješe, i nađe se. I stadoše se veseliti.
Luka 15,25A sin njegov stariji bijaše u polju, i dolazeći kad se približi kući ču pjevanje i podvikivanje.
Luka 15,26I dozvavši jednoga od slugu zapita: šta je to?
Luka 15,27A on mu reče: brat tvoj dođe; i otac tvoj zakla tele ugojeno, što ga je zdrava vidio.
Luka 15,28A on se rasrdi i ne šćadijaše da uđe. Tada iziđe otac njegov i moljaše ga.
Luka 15,29A on odgovarajući reče ocu: eto te služim toliko godina, i nikad ne prestupih tvoje zapovijesti, pa meni nikad nijesi dao jareta da bih se proveselio sa svojijem društvom;
Luka 15,30A kad dođe taj tvoj sin koji ti je imanje prosuo s kurvama, zaklao si mu tele ugojeno.
Luka 15,31A on mu reče: sine! ti si svagda sa mnom, i sve je moje tvoje.
Luka 15,32Trebalo se razveseliti i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav bješe, i oživlje; i izgubljen bješe i nađe se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje