Tražilica


Malahija 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Malahija 3,1"Evo, ja šaljem glasnika svojega, da pripravi put preda mnom. Iznenada će doći k svojemu hramu vladalac, kojega želite, glasnik zavjeta, kojega tražite. Evo, on će doći, veli Gospod nad vojskama.
Malahija 3,2"Ali tko će podnijeti dan dolaska njegova? Tko će se održati, kad se on pojavi? Jer je on kao oganj talioca, kao lužina bjeljara.
Malahija 3,3Tada će on sjesti, taliti i čistiti srebro. Čistit će sinove Levijeve, čistit će ih kao zlato i srebro, da prinose prave žrtve Gospodu.
Malahija 3,4Tada će Gospoda opet obradovati žrtva Jude i Jerusalema kao u dane prošlosti i kao u prijašnjim godinama.
Malahija 3,5Doći ću k vama na sud i brzo će ustati kao tužilac proti vračarima i preljubočincima, proti krivokletnicima i tlačiteljima najamnika i udovica i sirota i proti onima, koji bez straha izvrću pravo stranaca, veli Gospod nad vojskama.
Malahija 3,6"Jer ja, Gospod, nijesam se promijenio, i vi nijeste prestali biti sinovi Jakovljevi.
Malahija 3,7Od dana otaca svojih vi ste odstupili od uredaba mojih i nijeste ih više držali, Vratite se k meni, i ja ću se vratiti k vama!" veli Gospod nad vojskama. "Pitate: 'U čem da se vratimo?'
Malahija 3,8Smije li čovjek varati Boga, a vi mene varate i još pitate: 'U čem da smo te varali?' Eto, u desetini i u prinosu.
Malahija 3,9Prokletstvom ste opterećeni; jer me varate vi, sav narod.
Malahija 3,10Donosite svu desetinu u spreme, da bude hrane u mojemu hramu! Okušajte me ipak u tom", veli Gospod nad vojskama, neću li vam otvoriti prozore neba i izliti na vas blagoslov izobilja!
Malahija 3,11Protjerat ću vam proždrljivca, da vam ne uništi roda u njivi. Vinova loza u polju neće ostati nerodna", veli Gospod nad vojskama.
Malahija 3,12"Svi će vas narodi slaviti sretnima, jer ste zemlja meni mila, veli Gospod nad vojskama,
Malahija 3,13"Preveć su preuzetne riječi vaše na me", veli Gospod nad vojskama. "Pitate: 'Što govorimo među se na tebe?'
Malahija 3,14Govorite: 'Bogu služiti ne donosi nikakve koristi. Kakvu imamo korist, što držimo zapovijedi njegove? Što u žalosti hodimo pred Gospodom nad vojskama?
Malahija 3,15Jest, zlikovce moramo slaviti sretnima. Zločincima je dobro. Kad iskušavaju Boga, izlaze bez kazne.'"
Malahija 3,16Kad su se koji se Bogobojazni među se svjetovali, pogledao je to Gospod i čuo, i napisala se knjiga spomenica pred njim za one, koji se boje Gospoda i štuju ime njegovo.
Malahija 3,17"Oni pripadaju meni", veli Gospod nad vojskama, "u dan, što ga spremam, kao svojina moja! Prijazno ću postupati s njima, kao što otac postupa sa sinom svojim, koji služi u njega.
Malahija 3,18Tada ćete opet vidjeti razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga, koji služi Bogu, i onoga, koji mu ne služi.
Malahija 3,1 Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već - govori Jahve nad Vojskama.
Malahija 3,2Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj ljevačev i kao lužina bjeliočeva.
Malahija 3,3I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u pravednosti.
Malahija 3,4Tad će biti draga Jahvi žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina.
Malahija 3,5Doći ću k vama na sud i bit ću spreman svjedok protiv vračeva i preljubnika, protiv onih koji se lažno kunu, protiv onih koji zakidaju plaću radniku, udovici i siroti, protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje - govori Jahve nad Vojskama.
Malahija 3,6Jer ja, Jahve, ne mijenjam se, a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka!
Malahija 3,7Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne čuvate ih. Vratite se meni, a ja ću se vratiti vama - govori Jahve nad Vojskama. Pitate: "Kako da se vratimo?
Malahija 3,8Smije li čovjek prikraćivati Boga? A vi mene prikraćujete. I pitate: "U čemu te prikratismo?" U desetini i u prinosu.
Malahija 3,9Udareni ste prokletstvom jer me prikraćujete vi, sav narod!
Malahija 3,10Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte - govori Jahve nad Vojskama - neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov,
Malahija 3,11neću li zbog vas zaprijetit skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju - govori Jahve nad Vojskama.
Malahija 3,12Svi će vas narodi tad držati sretnima, jer ćete biti zemlja blaženstva - govori Jahve nad Vojskama.
Malahija 3,13Teške su besjede vaše protiv mene - govori Jahve.
Malahija 3,14Vi ipak pitate: "Što smo između sebe govorili protiv tebe?" Govorili ste: "Zaludu je Bogu služiti i kakva je korist što njegove čuvamo propise i žalosni hodimo pred Jahvom nad Vojskama.
Malahija 3,15Odsad ćemo sretnim zvati oholice: napreduju oni koji zlo čine, i premda Boga iskušavaju, izvuku se!
Malahija 3,16Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih, i to se pred njim piše u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje Jahve i štuju Ime njegovo.
Malahija 3,17Moji će biti, moja stečevina - govori Jahve nad Vojskama. U Dan koji spremam bit ću im milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi.
Malahija 3,18I tada ćete opet razlikovati pravednika od grešnika, onoga koji služi Bogu od onoga koji mu ne služi.
Malahija 3,1Evo, ja šaljem svog glasonošu. On će poravnati put preda mnom. Iznenadno, on će ući u svoj Templ, gospodar kojeg tražite, *Anđeo *saveza kojeg žudite; evo ga kako dolazi, reče GOSPOD, svemogući.
Malahija 3,2Tko će podnijeti dan njegovog dolaska? Tko će ostati uspravan za njegovog pojavljivanja? Jer on je kao vatra jedne topionice, kao lužina u perača. *3 On će stolovati kao onaj koji topi i pročišćava srebro. On će pročistiti sinove Levijeve. On će njih istančati kao što se istančavaju zlato i srebro. Oni će biti za GOSPODA oni koji predstavljaju milodar onako kakav treba biti.
Malahija 3,4Milodar Judin i *Jeruzalemov bit će prijatan GOSPODU kao u dane negdašnje, kao u godine ondašnje.
Malahija 3,5Ja ću se približiti k vama za presuditi. Ja ću biti jedan hitar tužitelj protiv čarobnjaka i preljubnika, protiv krivokletnika, protiv onih koji smanjujući plaću radniku, udovici i siročetu, koji tlače izbjeglicu i mene se ne boje,reče GOSPOD, svemogući.
Malahija 3,6Ne! ja, GOSPOD, ja se nisam promijenio. Ali vi, vi ne prestajete biti sinovi Jakovljevi .
Malahija 3,7Od vremena vaših otaca, vi ste se odstranili od mojih propisa i ne držite ih se. Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama, izjavljuje GOSPOD, sve-mogući. Vi kažete: ” Kako se vratiti? “
Malahija 3,8- Jedan čovjek može li prevariti Boga? A vi mene varate! Vi kažete: ” Čime smo te mi prevarili? “ - Za dîm i naknadu.
Malahija 3,9Vi ste pod udarom prokletstva i to sam ja koga varate, vi, cijeli narod?
Malahija 3,10Donesite cjelovit dim u dvoranu rizničnu. Da bude hrane u mojoj Kući. Stavite me dakle na kušnju u ovome, reče GOSPOD, svemogući, za vidjeti neću li ja otvoriti za vas ustave nebeske i da ne prospem na vas blagoslov u izobilju.
Malahija 3,11Ja ću ukoriti u vašu korist proždrljive insekte da ne uništavaju više proizvode vašeg tla i da loza vaših polja ne bude jalova, izjavljuje GOSPOD, svemogući.
Malahija 3,12Sretnima će vas proglasiti svi narodi, jer vi ćete biti jedna zemlja slasti, izjavljuje GOSPOD, svemogući.
Malahija 3,13Vaši su govori mučni glede mene, izjavljuje GOSPOD, i vi kažete: ” Koji smo govor izmijenili glede tebe? “
Malahija 3,14Vi nastojite: ” Nekorisno je služiti Bogu; čemu čuvati njegove propise i hodati u žalosti pred GOSPODOM, svemogućim?
Malahija 3,15Sada, mi trebamo proglasiti sretnima osione. I čak oni napreduju, opaki; ako li oni stave Boga na kušnju, oni se izbave. “
Malahija 3,16Tako se uzdržavaju oni koji se boje GOSPODA. Ali, GOSPOD posveti pažnju i on to ču. Jedno sjećanje bi zapisano pred njim u korist onih koji se boje GOSPODA i koji obožavaju njegovo *ime.
Malahija 3,17Oni će mi pripadati, reče GOSPOD, svemogući, u dan kad ja pripremim, kao svoj osobni dio; Ja ću ih poštedjeti kao otac što poštedi sina koji ga služi.
Malahija 3,18Tada ćete vi ponovo vidjeti razliku između pravednog i opakog, između onoga koji služi Bogu i onog koji ga ne služi.
Malahija 3,19Jer, evo kako dolazi dan, plamteći kao oganj. Svi oholi i opaki bit će samo slama. Dan koji dolazi njih će zapaliti, reče GOSPOD, svemogući. - Neće im ostaviti ni korijena ni granja -.
Malahija 3,20Za vas koji se bojite mog imena, sunce pravde dizat će se donoseći iscjeljenje u svojim zrakama. Vi ćete izići i vi ćete poskakivati kao telad za jaslama.
Malahija 3,21Vi ćete zgaziti opake, jer oni će biti kao pepeo pod potplatima vaših stopala u onaj dan koji ja pripremam, reče GOSPOD, sve-mogući. :
Malahija 3,22Sjetite se Zakona Mojsijevog, mojeg sluge, kojem sam ja dao na Horebu propise i zakone za sav Izrael.
Malahija 3,23Evo da ću vam ja poslati Elija, *proroka, prije nego dođe dan GOSPODOV, dan velik i strašan.
Malahija 3,24On će povratiti srce otaca prema njihovim sinovima, ono u sinova prema očevima njihovim da ja ne dođem udariti zemlju zabranom .
Malahija 3,1Evo, ja ću poslati anđela svojega, koji će pripraviti put preda mnom, i iznenada će doći u crkvu svoju Gospod, kojega vi tražite, i anđeo zavjetni, kojega vi želite, evo doći će, veli Gospod nad vojskama.
Malahija 3,2Ali ko će podnijeti dan dolaska njegova? i ko će se održati kad se pokaže? jer je on kao oganj livčev i kao milo bjeljarsko.
Malahija 3,3I sješće kao onaj koji lije i čisti srebro, očistiće sinove Levijeve, i pretopiće ih kao zlato i srebro, i oni će prinositi Gospodu prinose u pravdi.
Malahija 3,4I ugodan će biti Gospodu prinos Judin i Jerusalimski kao u staro vrijeme i kao pređašnjih godina.
Malahija 3,5I doći ću k vama na sud, i biću brz svjedok protiv vračara i protiv preljubočinaca, i protiv onijeh koji se kunu krivo i protiv onijeh koji zakidaju najam najamniku, i udovici i siroti i došljaku krivo čine i ne boje se mene, veli Gospod nad vojskama.
Malahija 3,6Jer ja Gospod ne mijenjam se; zato vi, sinovi Jakovljevi, ne izgiboste.
Malahija 3,7Od vremena otaca svojih otstupiste od uredaba mojih i ne držaste ih. Vratite se k meni, i ja ću se vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama. Ali velite: u čem bismo se vratili?
Malahija 3,8Eda li će čovjek zakidati Boga? a vi mene zakidate; i govorite: u čem te zakidamo? u desetku i u prinosu.
Malahija 3,9Prokleti ste, jer me zakidate, vi, sav narod.
Malahija 3,10Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta.
Malahija 3,11I zaprijetiću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskoga, i vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama.
Malahija 3,12I zvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli Gospod nad vojskama.
Malahija 3,13Žestoke bjehu vaše riječi na me, veli Gospod; a vi velite: šta govorismo na tebe?
Malahija 3,14Rekoste: zaludu je služiti Bogu, i kaka će biti korist da držimo što je naredio da se drži, i da hodimo žalosni pred Gospodom nad vojskama?
Malahija 3,15Zato hvalimo ponosite da su srećni; napreduju koji čine bezakonje, i koji iskušavaju Boga, izbavljaju se.
Malahija 3,16Tada koji se boje Gospoda govoriše jedan drugome, i pogleda Gospod, i ču, i napisa se knjiga za spomen pred njim za one koji se boje Gospoda i misle o imenu njegovu.
Malahija 3,17Ti će mi biti blago, veli Gospod nad vojskama, u onaj dan kad ja učinim, i biću im milostiv kao što je otac milostiv svome sinu koji mu služi.
Malahija 3,18Tada ćete se obratiti i vidjećete razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje