Tražilica


Matej 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 16,1Farizeji i saduceji pristupiše k njemu, da a kušaju. Zatražiše od njega, da im pokaže znak s neba.
Matej 16,2A on im reče: "Uveče govorite: "Bit će lijepo vrijeme; jer je nebo crveno.
Matej 16,3Ujutro: "Danas će biti kišovito vrijeme; jer je nebo crveno i mutno. Lice nebesko znate protumačiti, a znake vremena ne razumijete?
Matej 16,4Rod zao i preljubotvoran traži znak. Ali neće mu se dati drugi znak osim znaka Jone." Stim ih ostavi i otide.
Matej 16,5Učenici dođoše na drugu obalu, a bili su zaboravili uzeti sobom kruha.
Matej 16,6Tada im reče Isus: "Pazite i čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!"
Matej 16,7Oni su razmišljali u sebi i rekoše: "Nijesmo uzeli sobom kruh."
Matej 16,8Isus opazi to i reče: "Malovjerni, što razmišljate u sebi o tom, što nemate uza se kruha?
Matej 16,9Zar još jednako ne shvaćate? Zar više ne mislite na pet kruhova za pet tisuća, i koliko košarica nakupiste?
Matej 16,10Ni na sedam kruhova za četiri tisuće, i koliko košarica nakupiste?
Matej 16,11Zašto ne shvaćate, da vam ne rekoh za kruh? Čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!"
Matej 16,12Tada shvatiše, da nije bio mislio, da se čuvaju kvasca krušnoga, nego nauke farizejske i saducejske.
Matej 16,13Kad dođe Isus u okolinu Cezareje Filipove, upita učenike svoje: "Za koga drže ljudi Sina čovječjega?"
Matej 16,14Oni odgovoriše: "Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, opet drugi za Jeremiju ili za kojega od proroka."
Matej 16,15On ih upita: "A vi, za koga me vi držite?"
Matej 16,16Simon Petar odgovori: "Ti si Krist, Sin Boga živoga.
Matej 16,17Tada mu reče Isus: "Blagoslovljen si ti, Simone, sine Jonin, jer tijelo i krv nijesu to tebi objavili, nego Otac moj, koji je na nebesima.
Matej 16,18I ja tebi kažem: "Ti si Petar. Na toj hridini sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.
Matej 16,19Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga. Štogod svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i štogod razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima."
Matej 16,20Tada naloži učenicima, da nikomu ne govore, da je on Krist.
Matej 16,21Otada počne Isus objašnjavati učenicima svojim, da mora ići u Jerusalem, da će mnogo trpjeti od starješina, glavara svećeničkih i književnika i da će ubijen biti, ali treći dan da će uskrsnuti.
Matej 16,22Petar ga uze nasamo, počne ga nagovarati i reče: "Bože sačuvaj, Gospodine! Daleko neka bude to od tebe!"
Matej 16,23A on se okrenu i reče Petru: "Idi od mene, sotono! Ti si mi na smetnju. Ne držiš s Bogom, nego s ljudima."
Matej 16,24Tada reče Isus učenicima svojim: "Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče sebe, uzme na se križ svoj i tako ide za mnom!
Matej 16,25Jer tko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj zbog mene, naći će ga.
Matej 16,26Jer što koristi čovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi dušu svoju? Što može dati čovjek kao otkup za dušu svoju?
Matej 16,27Jer će doći Sin čovječji s anđelima svojim u slavi Oca svojega i tada će vratiti svakome po djelima njegovim.
Matej 16,28Zaista, kažem vam: "Od onih, što stoje ovdje, neće neki okusiti smrti, dok ne vide Sina čovječjega, gdje dolazi u kraljevstvu svojemu."
Matej 16,1 Pristupe k njemu farizeji i saduceji. Iskušavajući ga, zatraže da im pokaže kakav znak s neba.
Matej 16,2On im odgovori: "Uvečer govorite: `Bit će vedro, nebo se žari.`
Matej 16,3A ujutro: `Danas će nevrijeme, nebo se tamno zacrvenjelo.` Lice neba znadete rasuditi, a znakove vremena ne znate.
Matej 16,4Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin." Tada ih ostavi i ode.
Matej 16,5Učenici dođoše prijeko, a zaboraviše ponijeti kruha.
Matej 16,6A Isus im reče: "Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!
Matej 16,7Oni zamišljeni među sobom govorahu: "Kruha ne ponijesmo.
Matej 16,8Zamijetio to Isus pa reče: "Što ste zamišljeni, malovjerni, da kruha nemate?
Matej 16,9Zar još ne shvaćate, ne sjećate li se onih pet kruhova na pet tisuća i koliko košara nakupiste?
Matej 16,10I onih sedam kruhova na četiri tisuće i koliko košara nakupiste?
Matej 16,11Kako onda ne shvaćate da vam to ne rekoh o kruhu? Nego, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog.
Matej 16,12Tada razumješe kako im ne reče da se čuvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizejskog i saducejskoga.
Matej 16,13Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: "Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?
Matej 16,14Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.
Matej 16,15Kaže im: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?
Matej 16,16Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.
Matej 16,17Nato Isus reče njemu: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima.
Matej 16,18A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.
Matej 16,19Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.
Matej 16,20Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.
Matej 16,21Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
Matej 16,22Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: "Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!
Matej 16,23Isus se okrene i reče Petru: "Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!
Matej 16,24Tada Isus reče svojim učenicima: "Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.
Matej 16,25Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga.
Matej 16,26Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj?
Matej 16,27Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.
Matej 16,28"Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.
Matej 16,1*Farizeji i saduceji istupiše i, za podmetnuti mu zamku, zatražiše da im pokaže jedan *znak koji dolazi s *neba.
Matej 16,2On im odgovori : ` S večeri, vi govorite: Bit će lijepo vrijeme, jer nebo je jarkocrveno;
Matej 16,3a ujutro: Danas, loše vrijeme, jer nebo je tamnocrveno. Tako vi tumačite izgled neba, a znakove vremena, vi tome niste kadri!
Matej 16,4Naraštaj zli i preljubnički koji traži znak! Kao znak, neće mu biti dan drugi do onaj Jonasov.` On ih ostavi ondje i pođe. (Mk 8.14-21; Lk 12.1-6)
Matej 16,5Prelazeći na drugu obalu, učenici zaboraviše uzeti kruhove.
Matej 16,6Isus im reče: ` Pazite! Čuvajte se *kvasa farizejskog i saducejskog! `
Matej 16,7Oni načiniše ovu opasku: ` To je zato što nismo ponijeli kruh sa sobom. `
Matej 16,8Ali, Isus to uvidje i reče im: ` Ljudi malovjerni, zašto to razmišljanje o činjenici da niste ponijeli kruhove?
Matej 16,9Vi još ne shvaćate? Vi se ne sjećate pet kruhova za 5 tisuća, i koliko ste još korpi dobili?
Matej 16,10Ni sedam kruhova za 4 tisuće i koliko korpi ste još dobili?
Matej 16,11Kako ne shvaćate da vam ja nisam govorio o kruhovima, kad vam rekoh: ` Čuvajte se kvasa farizejskog i saducejskog! `
Matej 16,12Tad oni shvatiše da im on ne bijaše govorio da se čuvaju kvasca krušnog, već nauka farizejskog i saducejskog. (Mk 8.27-30; Lk 9.18-21)
Matej 16,13Kad je stigao u oblast Filipove Cezareje Isus ispitivaše učenike svoje: ` Prema mišljenju ljudi, tko je *Sin čovjekov?
Matej 16,14Oni rekoše: ` Za jedne, Ivan Krstitelj; za druge Ilija; za druge opet, Jeremija ili jedan od *proroka. `
Matej 16,15On im kaza: ` A vi, što vi kažete tko sam? `
Matej 16,16Uzimajućii riječ, Šimun-Petar odgovori: ` Ti si *Krist, Sin Boga živoga. `
Matej 16,17Preuzimajućii tada riječ Isus mu reče: ` Sretan si ti, Šimune sine Jonasov, jer nije to krv i meso koji su ti to otkrili, već moj otac koji je u *nebesima.
Matej 16,18A ja, ja ti kažem: Ti si Petar, i na tebi ja ću izgraditi crkvu svoju, a Vlast Smrti neće imati snage protiv nje.
Matej 16,19Ja ću tebi dati ključeve *Kraljevstva; sve što budeš svezao na zemlji bit će svezano na *nebeseima, i sve što odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebesima. `
Matej 16,20Tad on strogo zapovijedi učenicima da nikom ne kažu da on bijaše Krist. (Mk 8.31-33; Lk 9.22)
Matej 16,21Od tog časa, Isus Krist poče svoje učenike poučavati da njemu treba otići u Jeruzalem, prepatiti mnogo sa strane starih, *velikih svećenika i pismoznanaca, biti pogubljen i, trećeg dana, uskrsnuti.
Matej 16,22Petar, povlačeći ga u stranu, poče ga koriti, govoreći: ` Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se neće dogoditi! `
Matej 16,23Ali on, okrenuvši se, reče Petru: ` Nestani! Od mene, *Sotono! ` Navodiš me na grijeh, jer tvoja mnijenja nisu ona Božja, već ona ljudska. ` (Mk 8.34-9.1; Lk 9.23-27)
Matej 16,24Tad Isus reče svojim učenicima: ` Ako netko hoće doći za mnom, nek se odrekne sebe samog i uzme svoj križ, i nek me slijedi.
Matej 16,25Naime, tko hoće spasiti svoj život izgubit će ga; ali tko izgubi svoj život zbog mene, spasit ćega.
Matej 16,26I koju će korist čovjek imati dobivši sav svijet, ako ga plati životom svojim? Ili što da da čovjek ako ga to stoji njegovog života?
Matej 16,27Jer *Sin čovjekov će doći i sa svojim *anđelima u slavi oca svoga; i tada on će vratiti svakome prema njegovu ponašanju.
Matej 16,28Uistinu, ja vam to kažem, između onih koji su ovdje, neki neće umrijeti prije no što vide Sina čovjekovog doći kao kralj. (Mk 9.2-9; Lk 9.28-36)
Matej 16,1I pristupiše k njemu fariseji i sadukeji, i kušajući ga iskahu da im pokaže znak s neba.
Matej 16,2A on odgovarajući reče im: uveče govorite: biće vedro; jer je nebo crveno.
Matej 16,3I ujutru: danas će biti vjetar, jer je nebo crveno i mutno. Licemjeri! lice nebesko umijete poznavati, a znake vremena ne možete poznati?
Matej 16,4Rod zli i kurvarski traži znak, i znak neće mu se dati osim znaka Jone proroka. I ostavivši ih otide.
Matej 16,5I polazeći učenici njegovi na onu stranu zaboraviše uzeti hljeba.
Matej 16,6A Isus reče im: čuvajte se kvasca farisejskoga i sadukejskoga.
Matej 16,7A oni mišljahu u sebi govoreći: to je što nijesmo hljeba uzeli.
Matej 16,8A Isus razumjevši reče im: šta mislite u sebi, malovjerni, što hljeba nijeste uzeli?
Matej 16,9Zar još ne razumijete niti pamtite pet hljebova na pet hiljada, i koliko kotarica nakupiste?
Matej 16,10Ni sedam hljebova na četiri hiljade, i koliko kotarica nakupiste?
Matej 16,11Kako ne razumijete da vam ne rekoh za hljebove da se čuvate kvasca farisejskoga i sadukejskoga?
Matej 16,12Tada razumješe da ne reče kvasca hljebnoga da se čuvaju, nego nauke farisejske i sadukejske.
Matej 16,13A kad dođe Isus u okoline Žesarije Filipove, pitaše učenike svoje govoreći: ko govore ljudi da je sin čovječiji?
Matej 16,14A oni rekoše: jedni govore da si Jovan krstitelj, drugi da si Ilija, a drugi Jeremija, ili koji od proroka.
Matej 16,15Reče im Isus: a vi šta mislite ko sam ja?
Matej 16,16A Simon Petar odgovori i reče: ti si Hristos, sin Boga živoga.
Matej 16,17I odgovarajući Isus reče mu: blago tebi, Simone sine Jonin! Jer tijelo i krv nijesu to tebi javili, nego otac moj koji je na nebesima.
Matej 16,18A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovome kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.
Matej 16,19I daću ti ključeve od carstva nebeskoga: i što svežeš na zemlji biće svezano na nebesima, i što razdriješiš na zemlji biće razdriješeno na nebesima.
Matej 16,20Tada zaprijeti Isus učenicima svojijem da nikom ne kazuju da je on Hristos.
Matej 16,21Otada poče Isus kazivati učenicima svojijem da njemu valja ići u Jerusalim, i mnogo postradati od starješina i od glavara svešteničkijeh i književnika, i da će ga ubiti, i treći dan da će ustati.
Matej 16,22I uzevši ga Petar poče ga odvraćati govoreći: Bože sačuvaj! neće to biti od tebe.
Matej 16,23A on obrnuvši reče Petru: idi od mene sotono; ti si mi sablazan; jer ne misliš što je Božije nego ljudsko.
Matej 16,24Tada Isus reče učenicima svojijem: ako ko hoće za mnom ići, neka se odreče sebe, i uzme krst svoj i ide za mnom.
Matej 16,25Jer ko hoće svoju dušu da sačuva, izgubiće je; a ako ko izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.
Matej 16,26Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet dobije a duši svojoj naudi? ili kakav će otkup dati čovjek za svoju dušu?
Matej 16,27Jer će doći sin čovječij u slavi oca svojega s anđelima svojijem, i tada će se vratiti svakome po djelima njegovijem.
Matej 16,28Zaista vam kažem: imaju neki među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide sina čovječijega gdje ide u carstvu svojemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje