Tražilica


Mihej 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mihej 6,1Čujte, što govori Gospod! "Ustani, vodi parbu pred gorama! Neka čuju humovi glas tvoj!"
Mihej 6,2Čujte, gore, parbu Gospodnju! Slušajte, temelji zemaljski, jer Gospod ima parbu s narodom svojim, s Izraelom hoće da ide na sud.
Mihej 6,3"Narode moj, što sam ti učinio, čim sam te ražalio, odgovori mi?
Mihej 6,4Ipak sam te izveo iz zemlje Egipta, iskupio te iz kuće ropstva. Poslao sam pred tobom Mojsija, Arona i Mirjamu.
Mihej 6,5Narode moj, spomeni se, što je snovao Balak, kralj moapski, i što mu je odgovorio Balaam, sin Beorov, što je bilo od Sitima do Gilgale, da spoznaš milosti Gospodnje."
Mihej 6,6"Sa čim ću se približiti Gospodu, da se prignem pred Bogom u visini? Imam li se približiti njemu sa žrtvama, s teocima od godine?
Mihej 6,7Dopadaju li se Gospodu tisuće ovnova, deset tisuća potoka ulja? Imam li dati prvorođenca svojega za opačinu svoju, plod tijela svojega za grijeh svoj?"
Mihej 6,8Reklo ti se je, čovječe, što je dobro, što Gospod ište od tebe: "Samo da činiš što je pravo, da vršiš ljubav, da u poniznosti hodih s Bogom svojim.
Mihej 6,9Čuj, Gospod viče gradu! - Spasonosno je bojati se imena tvojega. - Čujte prut i onoga, koji ga je naredio:
Mihej 6,10Nije li još u kući bezbožnikovoj oganj, nepravedno stečeno dobro, i prokleta, sušičava mjera?
Mihej 6,11Mogu li oprostiti uz lažno mjerilo, uz lažan uteg u torbi.
Mihej 6,12Kad su bogataši njegovi puni nasilja, građani njegovi govore samo laž, i jezik im je pun prijevare u ustima?
Mihej 6,13Zato počinjem da te bijem, da te pustošim za grijehe tvoje.
Mihej 6,14Ti ćeš jesti, ali se nećeš nasititi! Glad će tvoja ostati u nutrini tvojoj! Spravljaš na stranu, ali to nećeš izbaviti, i što izbaviš, predat ću maču.
Mihej 6,15Ti ćeš sijati, ali nećeš žeti! Ti ćeš cijediti ulje, ali se nećeš mazati uljem! Ti ćeš piti mast, ali nećeš piti vina od njega!
Mihej 6,16Drže se uredbe Omrijeve i sva djela kuće Ahabove. Po savjetima njihovim hodili ste, da te predam opustošenju i stanovnike tvoje podsmijehu. Vi nosite sramotu naroda mojega.
Mihej 6,1 Čujte, dakle, riječ koju govori Jahve: "Ustani! Povedi parnicu pred gorama, i neka bregovi čuju tvoj glas!
Mihej 6,2Slušajte, gore, parnicu Jahvinu, čujte, temelji zemaljski, jer Jahve se parbi s narodom svojim, on se parniči s Izraelom:
Mihej 6,3"Narode moj, što sam ti učinio? Čime sam te zamorio? Odgovori mi.
Mihej 6,4Ja sam tebe izveo iz zemlje egipatske, izbavio te iz kuće ropstva; poslao sam pred tobom Mojsija, Arona i Mirjamu.
Mihej 6,5Narode moj, sjeti se sada: Što je bio naumio Balak, kralj moapski? Što je njemu odgovorio Bileam, sin Beorov? ...od Šitima do Gilgala, da poznaš pravedna djela Jahvina.
Mihej 6,6"S čime ću doći pred Jahvu, hoću li pasti ničice pred Bogom Svevišnjim? Hoću li doći preda nj sa žrtvom paljenicom, s teocima od jedne godine?
Mihej 6,7Hoće li mu biti mile tisuće ovnova, tisuće tisuća potokÄa ulja? Treba li prinijeti sina prvorođenog zbog svoga zločina, plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam počinio?
Mihej 6,8"Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro, što Jahve traži od tebe: samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi.
Mihej 6,9Jahvin glas viče gradu: "Slušajte, vi plemenjaci i sabore gradski!
Mihej 6,10Zar mogu podnositi krivo stečeno blago i patvorenu efu prokletu?
Mihej 6,11Mogu li opravdati onoga koji se služi mjerom krivom, vrećom krivotvorenih utega?
Mihej 6,12Bogataši vaši puni su okrutnosti, stanovnici vaši laž govore, varljiv je jezik u njihovim ustima!
Mihej 6,13Zato sam te i ja počeo udarati, tamaniti zbog grijeha tvojih.
Mihej 6,14Jest ćeš, a nećeš se nasititi, gladan ćeš ostati; stavljat ćeš na stranu, a ništa nećeš sačuvati; ako što i sačuvaš, ja ću maču predati.
Mihej 6,15Sijat ćeš, ali nećeš žeti; tijestit ćeš maslinu, a ulja neće biti; gazit ćeš mošt, a vina nećeš piti.
Mihej 6,16Držiš se zakona Omrijevih i svih djela doma Ahabova, živiš po osnovama njihovim: učinit ću od tebe pustinju, od žitelja tvojih porugu, da nosite sramotu mnogih naroda.
Mihej 6,1Slušajte dakle što to kaže GOSPOD: Ustaj, započni jednu parbu pred planinama, nek humovi čuju tvoj glas.
Mihej 6,2Slušajte, planine, parbu GOSPODOVU i vi, nepromjenjivi temelji zemlje; evo parbe GOSPODOVE sa njegovim narodom, s Izraelom, on ulazi u raspravu.
Mihej 6,3Moj narode, što sam ti učinio? Čime sam te to zamorio? Odgovori mi.
Mihej 6,4Uspinjući te iz Egipta? Otkupljujući te iz kuće robstva? Šaljući ti kao vodiče Mojsija, Aarona i Mirijam?
Mihej 6,5Moj narode, sjeti se dakle onog što je smišljao Balak, kralj Moaba, što je njemu odgovorio Balaam, sin Beoriv, prolaza od Šitima do Gilgala, i ti ćeš prepoznati tada pobjede GOSPODOVE.
Mihej 6,6Čim se predstaviti pred GOSPODOM, prikloniti se pred GOSPODOM višnjim? Hoću li se predstaviti pred njim s holokaustima ? Telcima jednogodcima?
Mihej 6,7GOSPOD hoće li poželjeti tisuće ovnova? Velike količine potoka ulja? Hoću li ja svog prvorođenog dati kao cijenu za svoje pobune? I dijete mesa svojega za svoj vlastiti grijeh?
Mihej 6,8Obznanio sam ti, o čovječe, što je dobro, što GOSPOD zahtijeva od tebe: Ništa drugo do poštovanje pravde, ljubav vjernosti, budnost u tvom hodu s Bogom.
Mihej 6,9Glas GOSPODOV poziva grad: - on će spasiti one koji strahuju od *imena njegovog - Slušajte, pleme i sabore gradski .
Mihej 6,10Mogu li ja podnijeti, kućo nepravde, riznice nepravične, jednu efu smanjenu i prokletu?
Mihej 6,11Mogu li ja razriješiti za nepravične vage? za jednu torbu lažne težine?
Mihej 6,12Grad čiji su bogataši puni nasilja i čiji stanovnici govore prijevarno; u njihovim ustima, njihov je jezik sušta prijevara.
Mihej 6,13Tada, ja te učinih bolesnim, udarcima, razaranjem, zbog tvojih grijehova.
Mihej 6,14Ti, ti ćeš jesti, a da se ne možeš nasititi. Glad će se namjestiti kod tebe. Ti ćeš ostavljati na stranu, ali ništa nećeš moći sačuvati. Ono što budeš sačuvao, ja ću izručiti maču.
Mihej 6,15Ti, sijat ćeš ali nećeš i žeti. Ti, prešat ćeš masline ali nećeš se mazati uljem, stavit ćeš curiti mošt ali nećeš piti vina
Mihej 6,16Čuvat ćeš propise Omrijeve i sve navade kuće Akhabove . Vi ćete hoditi prema njihovim zapovjedima, tako da ću te ja izručiti užasu, a tvoje stanovnike podsjemhu. Vi ćete trpjeti nevolju mojeg naroda.
Mihej 6,1Slušajte šta govori Gospod: ustani, sudi se s gorama, i neka čuju humovi glas tvoj.
Mihej 6,2Slušajte, gore i tvrdi temelji zemaljski, parbu Gospodnju, jer Gospod ima parbu s narodom svojim, i s Izrailjem se sudi.
Mihej 6,3Narode moj, šta sam ti učinio? i čim sam ti dosadio? Odgovori mi.
Mihej 6,4Jer te izvedoh iz zemlje Misirske i iskupih iz kuće ropske i poslah pred tobom Mojsija, Arona i Mariju.
Mihej 6,5Narode moj, opomeni se što naumi Valak car Moavski i što mu odgovori Valam sin Veorov, od Sitima do Galgala šta bi, da poznaš pravdu Gospodnju.
Mihej 6,6Su čim ću doći pred Gospoda da se poklonim Bogu višnjemu hoću li doći preda nj sa žrtvama paljenicama? s teocima od godine?
Mihej 6,7Hoće li Gospodu biti mile tisuće ovnova? desetine tisuća potoka ulja? hoću li dati prvenca svojega za prijestup svoj? plod utrobe svoje za grijeh duše svoje?
Mihej 6,8Pokazao ti je, čovječe, što je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smjerno s Bogom svojim?
Mihej 6,9Glas Gospodnji viče gradu, i ko je mudar vidi ime tvoje; slušajte prut i onoga koji ga je odredio.
Mihej 6,10Nije li jošte u kući bezbožnikovoj blago nepravo? i efa krnja, gadna?
Mihej 6,11Hoće li mi biti čist u koga su mjerila lažna i u tobocu prijevarno kamenje?
Mihej 6,12Jer su bogatuni njegovi puni nepravde, i stanovnici govore laž, i u ustima im je jezik prijevaran.
Mihej 6,13Zato ću te i ja biti da oboliš, pustošiću te za grijehe tvoje.
Mihej 6,14Ti ćeš jesti, ali se nećeš nasititi, i padanje tvoje biće usred tebe; i sklanjaćeš, ali nećeš izbaviti, i što izbaviš predaću maču.
Mihej 6,15Ti ćeš sijati, ali nećeš žeti; ti ćeš cijediti masline, ali se nećeš namazati uljem, i mast, ali nećeš piti vina.
Mihej 6,16Jer se drže uredbe Amrijeve i sva djela doma Ahavova, i hodite po savjetima njihovijem, da te predam u pogibao, i stanovnike njegove u potsmijeh, i nosićete sramotu naroda mojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje