Tražilica


Mihej 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mihej 7,1Teško meni, jer je meni kao jednome, koji u jesen iza berbe još skuplja grožđe: nema više grozda za jelo, nema rane smokve, koju sam zaželio.
Mihej 7,2Nestalo je pobožnoga iz zemlje. Poštena čovjeka nema više među ljudima. Svi oni vrebaju krv i jedan drugome zameću mrežu.
Mihej 7,3Ruke su im pružene na zlo, da, ga čine revno, Poglavar zahtijeva, Sudac radi samo za plaću. Mogućnik odlučuje po svojoj požudi, i onda izvrću to među se.
Mihej 7,4Najbolji je između njih kao trn, najpotrebniji je gori od trnjaka, Ali dan, što ga navijestiše uhode, kazneni sud tvoj dolazi. Tada će se smesti.
Mihej 7,5Nemojte se pouzdati u druga! Ne oslanjajte se na prijatelja! Pred onom, koju voliš, zatvorl vrata svojih usta!
Mihej 7,6Jer sin prozire oca, kći prkosi materi, snaha svekrvi: neprijatelji su čovjeku ukućani njegovi.
Mihej 7,7Ali ja gledam na Gospoda. Čekam Boga, koji mi pomaže: Uslišit će me Bog moj!
Mihej 7,8Ne raduj se nada nmom, neprijateljice moja, jer jesam li pao, dignut ću se opet. Sjedim u mraku, Gospod mi je svjetlost.
Mihej 7,9Podnosit ću gnjev Gospodnji - jer sam mu sagriješio - dok on ne raspravi parbu moju i ne pribavi mi pravo. On me vodi na svjetlost. Gledam spasenje njegovo.
Mihej 7,10Neprijateljica će moja to vidjeti, i sram će pokriti nju, koja mi je govorila: "Gdje je Gospod, Bog tvoj" Moje će se oči napasti na njoj, kad se pogazi kao blato na ulici.
Mihej 7,11Dolazi dan, u koji će se opet sazidati zidovi tvoji, dan, u koji će se nadaleko protegnuti granice tvoje.
Mihej 7,12U onaj će dan dolaziti k tebi od Asirije do Egipta i od Egipta do Eufrata i od mora do mora, od gore do gore.
Mihej 7,13A zemlja će neprijateljska postati pustinja zbog stanovnika svojih, za plaću djela njihovih.
Mihej 7,14Pasi narod svoj s palicom svojom, stado, što je tvoje, što osamljeno stanuje u zemlji šumovitoj usred rodnoga polja! Pusti neka pase opet u Bašanu i Gileadu kao u dane davne!
Mihej 7,15"Kao u dane, kad si izašao iz Egipta, pokazat ću mu čudesa.
Mihej 7,16Narodi ne neznabožački vidjet će to i posramit će se unatoč svoj moći svojoj. Morat će metnuti ruku na usta i ogluhnuti na ušima.
Mihej 7,17Lizat će prah kao zmije, kao crvi na zemlji! Dršćući predat će se zajedno sa svojim tvrđavama, uplašeni približit će se Gospodu, Bogu našemu, i tebe će se bojati!"
Mihej 7,18Tko je Bog kao ti, koji oprašta grijehe i ostatku baštine svoje otpušta opačine, koji ne drži dovijeka gnjeva svojega, nego radost ima na milosti?
Mihej 7,19On će se nama opet smilovati, pogazit će opačine naše i baciti u dubinu morsku sve grijehe naše.
Mihej 7,20Ti ćeš pokazati vjernost na Jakovu, milost na Abrahamu, kako si se zakleo ocima našim u dane davnine davne.
Mihej 7,1 Teško meni! Postao sam kao žetelac ljeti, kao trgač poslije jematve: nema bobice grožđa da je pozobljem, nema smokve ranke za kojom žudim!
Mihej 7,2Vjernici su iščezli iz zemlje: nijednog pravednika među ljudima! Svi vrebaju za krvoprolićem, svaki svome bratu mrežu postavlja.
Mihej 7,3Njihove ruke za zlo su sposobne: glavar traži dar, sudac sudi prema poklonu, velikaš po svome hiru odlučuje.
Mihej 7,4I najbolji među njima je kao trn, najpravedniji kao drača živica. Iskušenje njihovo danas sa Sjevera dolazi, dolazi ura strave njihove.
Mihej 7,5Ne pouzdavajte se u bližnjega, ne vjerujte u prijatelja; pred onom koja s tobom dijeli postelju pazi da usta ne otvoriš.
Mihej 7,6Jer sin svoga oca zlostavlja, kćerka na majku ustaje, snaha na svoju svekrvu, svakome je dušmanin njegov ukućanin.
Mihej 7,7A ja, prema Jahvi ja sam zagledan, čekam na Boga koji spasava, Bog moj mene će uslišati.
Mihej 7,8Ne raduj se mome zlu, dušmanko moja, ako sam pao, ustat ću; ako boravim u tminama, Jahve je svjetlost moja.
Mihej 7,9Moram podnositi srdžbu Jahvinu, jer sam protiv njega sagriješio, sve dok on ne prosudi spor moj i izrekne pravdu; izvest će me na svjetlost, gledat ću pravednost njegovu.
Mihej 7,10Kada ga moja dušmanka ugleda, od stida će se pokriti ona koja mi je govorila: "Gdje je on, Jahve, tvoj Bog?" Moje će se oči naslađivati kad je ugledam: ona će biti zgažena kao blato na putu.

Mihej 7,11Dolazi dan kad će se sazidati tvoji bedemi! Toga dana nadaleko će se prostirati tvoje granice!
Mihej 7,12Toga dana dolazit će k tebi od zemlje asirske do Egipta, od Tira do Rijeke, od mora do mora, od gore do gore.
Mihej 7,13Zemlja će postat` pustinja zbog stanovnika svojih, zbog djela njihovih.
Mihej 7,14Pasi svoj narod svojom palicom, stado svoje baštine, koje osamljeno živi u šikarju, usred plodnih voćnjaka. Neka pase u Bašanu i Gileadu, kao u davne dane!
Mihej 7,15Kao u dane kad si izašao iz Egipta, pokaži nam čudesa!
Mihej 7,16Narodi će ih vidjeti i bit će posramljeni uza svu silu svoju; stavit će ruku na usta i uši će im oglušiti.
Mihej 7,17Lizat će prašinu kao zmija, kao gmazovi koji gmižu po zemlji. Izići će dršćući iz svojih jazbina, prestravljeni i ustrašeni pred tobom.
Mihej 7,18Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja Ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju?
Mihej 7,19Još jednom, imaj milosti za nas! Satri naše opačine, baci na dno mora sve grijehe naše!
Mihej 7,20Udijeli Jakovu vjernost svoju, dobrotu svoju Abrahamu, kako si se zakleo ocima našim od dana iskonskih.
Mihej 7,1Nesretan ja! Ja sam kao žeteoci u ljeto, kao o paljetkovanju berbe. Ali, ni jednog jedinog grozda ni jednog od tih od tih preranih plodova koje bih toliko volio!
Mihej 7,2Vjernik je nestao iz zemlje, nema više pravednika među ljudima. Svi su u zasjedi za proliti krv; svaki nagoni svojeg brata u zamku.
Mihej 7,3Njihove se ruke za zlo koriste. Za činiti dobro, princ postavlja svoje zahtjeve, sudac traži jednu nagradu, odličnik govori za zadovoljiti svoju pohlepu®
Mihej 7,4Najbolji od njih je kao jedno šiblje, pravednik gori od jedne živice od trnja. U po stražarima najavljeni dan ti si posredovao; to je sada njihova smutnja.
Mihej 7,5Ne vjerujte ni jednom od svojih bližnjih, ne pouzdajte se u ni jednog prijatelja. Pred onom koja počiva među tvojim rukama, pažnja na ono što ti iz usta izlazi.
Mihej 7,6Jer, sin drži svojeg oca ludim, kćer se diže protiv vlastite majke, snaha protiv svoje svekrve. Svatko ima za nepreijatelja ljude iz svoje vlastite kuće.
Mihej 7,7Ali ja, ja vrebam GOSPODA, Ja se uzdam u Boga, svog spasitelja; on će me slušati, moj Bog.
Mihej 7,8Ne smij mi se, o moj neprijatelju . Ako sam ja pao, ja se dižem, ako ja boravim u tminama, GOSPOD je moja svjetlost.
Mihej 7,9Gnjev GOSPODOV, ja ga moram podnijeti - jer ja sam prijetio protiv njega - sve dok ne presudi moj slučaj i ne uspostavi moje pravo. On će me izvesti na svjetlost, a ja ću promatrati njegovo djelo pravde.
Mihej 7,10Ona će dobro vidjeti, moja neprijateljica, ona će se toga posramiti; ona koja govoriše meni: ” Gdje je on GOSPOD tvoj Bog?“ Moje će ju oči osmotriti. Ona će biti zgažena, kao blato sa ulica.
Mihej 7,11Dan za ponovo izgraditi tvoje bedeme, taj dan, pomaknut će se tvoje međe,
Mihej 7,12taj dan, doći će k tebi, od Asura sve do Egipta, od Egipta sve do rijeke, od jednog do drugogo mora, od jedne do druge planine.
Mihej 7,13Zemlja će postati jedna pustinja zbog svojih stanovnika; to će biti plod njihovog ponašanja.
Mihej 7,14Napasaj svoje narod pod svojim pas- tirskim štapom, stado, svoju baštinu, koje ostaje usamljeno u makiji, u sred vrtova. Nek pase u Bašanu i Galaadu, kao u davnašnje dane.
Mihej 7,15Kao u dane kad si ti izišao iz Egipta, ja ću njemu dati vidjeti čuda.
Mihej 7,16Narodi će gledati, oni će biti posramljeni, usprkos svoj njihovoj snazi; oni će staviti ruku na usta; njihove će uši biti zaglušene;
Mihej 7,17oni će lizati prašinu kao zmija, kao životinje koje puze po zemlji. Drhteći, oni će izići iz svojih utvrda. - prema GOSPODU našem Bogu - oni će biti užasnuti, oni će se bojati tebe.
Mihej 7,18Kojem te Bogu prispodobiti, tebe koji uklanjaš grijehe, tebe koji prelaziš preko pobuna? Za ljubav ostatka, svoje baštine, daleko od ustrajavanja u svojoj ljutnji, on, uživa u podijeljivanju milosti.
Mihej 7,19Iznova, on će nam pokazati svoje milosrđe, on će zgaziti naše grijehe. Ti ćeš baciti sve njihove grijehe na dno mora.
Mihej 7,20Ti ćeš podijeliti Jakovu svoju odanost i svoju milost Abrahamu. To ono što si ti prisegao našim očevima, još od onih davnih dana.
Mihej 7,1Teško meni! jer sam kao kad se obere ljetina, kao kad se pabirči poslije branja vinogradskoga; nema grozda za jelo, ranoga voća želi duša moja.
Mihej 7,2Nesta pobožnoga sa zemlje i nema pravoga među ljudima, svi vrebaju krv, svaki lovi brata svojega mrežom.
Mihej 7,3Da čine zlo objema rukama što više mogu, ište knez; i sudija sudi za platu, i ko je velik govori opačinu duše svoje, i spleću je.
Mihej 7,4Najbolji je između njih kao trn, najpraviji je gori od trnjaka; dan stražara tvojih, pohođenje tvoje, dođe, sada će se smesti.
Mihej 7,5Ne vjerujte prijatelju, ne oslanjajte se na vođa; od one koja ti na krilu leži, čuvaj vrata usta svojih.
Mihej 7,6Jer sin grdi oca, kći ustaje na mater svoju, snaha na svekrvu svoju, neprijatelji su čovjeku domašnji njegovi.
Mihej 7,7Ali ja ću Gospoda pogledati, čekaću Boga spasenja svojega; uslišiće me Bog moj.
Mihej 7,8Nemoj mi se radovati, neprijateljice moja; ako padoh, ustaću; ako sjedim u mraku, Gospod će mi biti vidjelo.
Mihej 7,9Podnosiću gnjev Gospodnji, jer mu zgriješih, dok ne raspravi parbu moju i da mi pravicu; izvešće me na vidjelo, vidjeću pravdu njegovu.
Mihej 7,10Neprijateljica će moja vidjeti, i sram će je pokriti, koja mi govori: gdje je Gospod Bog tvoj? oči će je moje vidjeti; sada će se ona pogaziti kao blato na ulicama.
Mihej 7,11U koje se vrijeme sazidaju zidovi tvoji, u to će vrijeme otići zapovijest nadaleko;
Mihej 7,12U to će vrijeme dolaziti k tebi od Asirske do tvrdijeh gradova, i od tvrdijeh gradova do rijeke, i od mora do mora, i od gore do gore.
Mihej 7,13A zemlja će biti pusta sa stanovnika svojih, za plod djela njihovijeh.
Mihej 7,14Pasi narod svoj s palicom svojom, stado našljedstva svojega, koje živi osamljeno u šumi, usred Karmila; neka pasu po Vasanu i po Galadu, kao u staro vrijeme.
Mihej 7,15Kao u vrijeme kad si izašao iz zemlje Misirske pokazaću mu čudesa.
Mihej 7,16Narodi će vidjeti, i postidjeće se od sve sile svoje; metnuće ruku na usta, uši će im zagluhnuti.
Mihej 7,17Lizaće prah kao zmija; kao bubine zemaljske drkćući ižlješće iz rupa svojih; pritrčaće uplašeni ka Gospodu Bogu našemu, i tebe će se bojati.
Mihej 7,18Ko je Bog kao ti? koji prašta bezakonje i prolazi prijestupe ostatku od našljedstva svojega, ne drži dovijeka gnjeva svojega, jer mu je mila milost.
Mihej 7,19Opet će se smilovati na nas; pogaziće naša bezakonja; bacićeš u dubine morske sve grijehe njihove.
Mihej 7,20Pokazaćeš istinu Jakovu, milost Avramu, kako si se zakleo ocima našim u staro vrijeme.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje