Tražilica


Mudre izreke 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 26,1Kao snijeg u ljeto, kao dažd o žetvi, tako malo pristaje čast luđaku.
Mudre izreke 26,2Kao vrabac kad prhne, kao lastavica kad odleti, takva je kletva bezrazložna i ne stigne.
Mudre izreke 26,3Bič konju, uzda magarcu, a batina luđacima na leđa!
Mudre izreke 26,4Ne odgovaraj luđaku po ludosti njegovoj; inače si jednak njemu!
Mudre izreke 26,5Odgovori luđaku po ludosti njegovoj; inače on misli, da je mudar!
Mudre izreke 26,6Odsijeca sebi noge, dopadne zla, tko šalje luđaka, da mu što svrši.
Mudre izreke 26,7Oslabljena više stegna hromu čovjeku; tako je i u ustima luđaka riječ mudrosti bez koristi.
Mudre izreke 26,8Kamen na praćki privezati, to je iskazati čast luđaku.
Mudre izreke 26,9Trn, što padne u ruku pijanome: to je riječ mudrosti u ustima luđaka.
Mudre izreke 26,10Svadljivac sve uzbuni; cjenka se s luđakom i sa svakim, koji prolazi.
Mudre izreke 26,11Kao pas, koji se povraća na ono, što je izbljuvao, tako je luđak, koji ponavlja svoju ludost.
Mudre izreke 26,12Vidiš li jednoga, koji misli, da je mudar, onda znaj, više ima nade za luđaka nego za njega!
Mudre izreke 26,13Lijenčina govori: "Lav je na putu, lav je na ulicama."
Mudre izreke 26,14Kao što se vrata okreću na baglamama svojim, tako lijenčina na postelji svojoj.
Mudre izreke 26,15Se li lijenčina ruku svoju stavio u zdjelu, preteško mu bude, da je prinese k ustima.
Mudre izreke 26,16Lijenčina misli, da je mudriji od sedmorice, koji znaju odgovoriti razumno,
Mudre izreke 26,17Kao jedan, koji za uši hvata psa, što trči mimo njega, tako je onaj, koji se žesti za raspru, što ne spada ništa na njega.
Mudre izreke 26,18Kao poludio čovjek, koji baca ognjene baklje i smrtonosne strijele,
Mudre izreke 26,19Takav je čovjek, koji prevari bližnjega svojega i onda veli: "Samo sam se šalio."
Mudre izreke 26,20Gdje fali drvo, ugasi se oganj, i gdje nema klevetnika, prestane raspra.
Mudre izreke 26,21Kao što ugljen služi za žeravicu, a drvo za oganj, tako svadljiv čovjek za prepirke.
Mudre izreke 26,22Riječi sa klevetnikove kao poslastica; one prodiru u nutrinu tijela.
Mudre izreke 26,23Srebrna gleđa preko posuđa, to su usne ljubavlju užežene kod srca zlobna.
Mudre izreke 26,24Usnama svojim pretvara se mrzitelj, a u srcu svojemu nosi prijevaru.
Mudre izreke 26,25Kad govori prijazno, ne vjeruj mu; jer je u srcu njegovu sedam gadova.
Mudre izreke 26,26Ako se mržnja i pokriva pretvaranjem, to se ipak zloba njezina otkriva u skupštini.
Mudre izreke 26,27Tko jamu kopa drugima, padne sam u nju; tko valja kamen na druge, na njega se prevali.
Mudre izreke 26,28Jezik lažan mrzi na one, koje je satro; usta laskava počine pogibiju,
Mudre izreke 26,1 Kao snijeg ljeti ili kiša o žetvi, tako pristaju počasti bezumnomu.
Mudre izreke 26,2Kao vrabac kad prhne i lastavica kad odleti, tako se i bezrazložna kletva ne ispunja.
Mudre izreke 26,3Bič konju, uzda magarcu, a šiba leđima bezumnika.
Mudre izreke 26,4Ne odgovaraj bezumniku po njegovoj ludosti, da mu i sam ne postaneš jednak.
Mudre izreke 26,5Odgovori bezumniku po ludosti njegovoj, da se ne bi učinio sam sebi mudar.
Mudre izreke 26,6Odsijeca noge sebi i gorčinu pije tko po bezumnom poruke šalje.
Mudre izreke 26,7Klecava bedra u hromoga - mudra je izreka u ustima bezumničkim.
Mudre izreke 26,8Kamen za praćku vezuje tko bezumnom iskazuje čast.
Mudre izreke 26,9Trnovita grana u ruci pijanice: mudra izreka u ustima bezumnika.
Mudre izreke 26,10Strijelac koji ranjava sve prolaznike: takav je onaj tko unajmljuje bezumnika.
Mudre izreke 26,11Bezumnik se vraća svojoj ludosti kao što se pas vraća na svoju bljuvotinu.
Mudre izreke 26,12Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
Mudre izreke 26,13Lijenčina veli: "Zvijer je na putu, i lav je na ulicama.
Mudre izreke 26,14Kao što se vrata okreću na stožerima svojim, tako i lijenčina na postelji svojoj.
Mudre izreke 26,15Lijenčina umače ruku u zdjelu, ali je ne može prinijeti ustima.
Mudre izreke 26,16Lijenčina se čini sebi mudrijim od sedmorice koji umno odgovaraju.
Mudre izreke 26,17Psa za uši hvata tko se, u prolazu, umiješa u raspru koja ga se ne tiče.
Mudre izreke 26,18Kao bjesomučnik koji baca zublje, strelice i sije smrt,
Mudre izreke 26,19takav je čovjek koji vara bližnjega svoga i veli: "Samo se našalih.
Mudre izreke 26,20Kad nestane drva, oganj se gasi, i kad više nema klevetnika, prestaje svađa.
Mudre izreke 26,21Ugljen je za žeravnicu i drvo za oganj, a svadljivac da raspaljuje svađu.
Mudre izreke 26,22Klevetnikove su riječi kao slastice: spuštaju se u dno utrobe.
Mudre izreke 26,23Srebrna gleđa preko zemljana suđa: laskave usne i opako srce.
Mudre izreke 26,24Mrzitelj hini usnama svojim, a u sebi nosi prijevaru;
Mudre izreke 26,25ne vjeruj mu kad ljupkim glasom govori, jer u srcu mu je sedam grdila;
Mudre izreke 26,26ako himbom skriva mržnju, njegova će se opačina otkriti na zboru.
Mudre izreke 26,27Tko jamu kopa, sam u nju pada, i tko kamen valja, na njega se prevaljuje.
Mudre izreke 26,28Lažljiv jezik mrzi svoje žrtve, laskava usta propast spremaju.
Poslovice 26,1Ne više nego snijeg u ljeto ili kiša u žetvi, jedna čast nije poželjna za budalu.
Poslovice 26,2Kao jedan vrabac koji leprša, kao jedna lastavica koja leti, tako besplatno prokletstvo ne doseže svog cilja.
Poslovice 26,3Bič je za konja, uzda za magarca i batina za leđa budala.
Poslovice 26,4Ne odgovaraj budali prema njegovoj ludosti iz straha da i ti njemu ne naličiš;
Poslovice 26,5odgovori budali prema njegovoj ludosti iz straha da se ne zamisli mudracem .
Poslovice 26,6On si posijeca noge, on se napaja nasiljem onaj koji daje budali nositi svoje poruke.
Poslovice 26,7Noge se ukradu pod hromim; isto kao jedna mudra izreka u ustima budalađ.
Poslovice 26,8Isto toliko zakačiti oblutak za praćku koliko učiniti čast jednoj budali!
Poslovice 26,9Kao grana trnja zavitlana od pijanca, takva je jedna mudra misao u ustima budala.
Poslovice 26,10Kao jedan poglavar koji sve ranjava, takav je onaj koji zapošljava jednu budalu, ili još, prolaznike .
Poslovice 26,11Kao kakv pas koji se vraća k onome što je povratio, takva je budala koja opetuje svoju ludost.
Poslovice 26,12Vidiš li ti jednog mudrog čovjeka njegovim vlastitim očima? Više se ima nadati od jedne budale no od njega.
Poslovice 26,13Ljenčina kaže: ` Ima jedna zvijer na putu, jedan lav na ulicama!`
Poslovice 26,14Vrata se okreću na svojim šarkama, a ljenčina na svom krevetu.
Poslovice 26,15Ljenčina uranja svoju ruku u pladanj, ali prinijeti ju svojim ustima zamara njega.
Poslovice 26,16Ljenčina je mudrija u svojim vlastitim očima nego sedam mudrih
Poslovice 26,17On hoće uhvatiti jednog psa za uši, prolaznik koji se razdražuje za jednu svađu gdje koja mu ne treba.
Poslovice 26,18Kao netko tko, gradeći se ludom, baca zapaljene strijele, strijele,
Poslovice 26,19takav je koji prevari svog bližnjeg i potom kaže : ` Ja sam se šalio!`
Poslovice 26,20Kad nema više drva, vatra se ugasi; kad nema više klevetnika, svađa se se stiša.
Poslovice 26,21Ugljen daje žeravice, cjepanice daju vatru, tako svađalica podstiče svađu.
Poslovice 26,22Riječi klevetnikove su kao slastice, one teku sve do dna utrobe.
Poslovice 26,23Od nepročišćeno srebra priljubljenog na glinu, takve su žestoke riječi i zlo srce.
Poslovice 26,24Pakosnik se prikriva u svojim riječima, a na dnu sebe smješta lažnost.
Poslovice 26,25Da i koristi jedan dobrohotan govor, ne vjeruj, on smišlja tisuću gnusnih misli.
Poslovice 26,26Mržnja se može dobro pokriti jenom krinkom, njena će se zloba otkriti u očima sih.
Poslovice 26,27Tko kopa jednu jamu past će u nju; tko kotrlja jedan kamen, on će pasti na njega.
Poslovice 26,28Jedan jezik lažljiv mrzi one koje udara, a jedna laskava usta vode k propasti.
Price Solomunove 26,1Kao snijeg u ljeto i dažd o žetvi, tako ne dolikuje bezumnome čast.
Price Solomunove 26,2Kao vrabac kad prhne i lasta kad odleti, tako kletva nezaslužena neće doći.
Price Solomunove 26,3Bič konju, uzda magarcu, a batina bezumnicima na leđa.
Price Solomunove 26,4Ne odgovaraj bezumniku po bezumlju njegovu, da ne budeš i ti kao on.
Price Solomunove 26,5Odgovori bezumniku prema bezumlju njegovu, da ne misli da je mudar.
Price Solomunove 26,6Ko šalje bezumnika da mu što svrši, on otsijeca sebi noge i pije nepravdu.
Price Solomunove 26,7Kako hromi hramlje nogama svojim, taka je besjeda u ustima bezumnijeh.
Price Solomunove 26,8Kao da baca dragi kamen u gomilu kamenja, tako radi ko čini čast bezumnome.
Price Solomunove 26,9Kao trn kad dođe u ruku pijanome, taka je besjeda u ustima bezumnijeh.
Price Solomunove 26,10Mnogo muke zadaje svjema ko plaća bezumniku i ko plaća prestupnicima.
Price Solomunove 26,11Kao što se pas povraća na svoju bljuvotinu, tako bezumnik ponavlja svoje bezumlje.
Price Solomunove 26,12Jesi li vidio čovjeka koji misli da je mudar? više ima nadanja od bezumnoga nego od njega.
Price Solomunove 26,13Ljenivac govori: ljuti je lav na putu, lav je na ulicama.
Price Solomunove 26,14Kao što se vrata obrću na čepovima svojim, tako ljenivac na postelji svojoj.
Price Solomunove 26,15Ljenivac krije ruku svoju u njedra, teško mu je prinijeti je k ustima.
Price Solomunove 26,16Ljenivac misli da je mudriji od sedmorice koji odgovaraju razumno.
Price Solomunove 26,17Psa za uši hvata ko se prolazeći žesti za tuđu raspru.
Price Solomunove 26,18Kakav je bezumnik koji baca iskre i strijele smrtne,
Price Solomunove 26,19Taki je svaki koji prevari bližnjega svojega pa onda veli: šalio sam se.
Price Solomunove 26,20Kad nestane drva, ugasi se oganj; tako kad nema opadača, prestaje raspra.
Price Solomunove 26,21Ugalj je za žeravicu, drva za oganj, a čovjek svadljivac da raspaljuje svađu.
Price Solomunove 26,22Riječi su opadačeve kao riječi izbijenijeh, ali slaze unutra u trbuh.
Price Solomunove 26,23Kao srebrna pjena kojom se obloži crijep, take su usne neprijateljske i zlo srce.
Price Solomunove 26,24Nenavidnik se pretvara ustima svojim, a u srcu slaže prijevaru.
Price Solomunove 26,25Kad govori umiljatijem glasom, ne vjeruj mu, jer mu je u srcu sedam gadova.
Price Solomunove 26,26Mržnja se pokriva lukavstvom, ali se zloća njezina otkriva na zboru.
Price Solomunove 26,27Ko jamu kopa, u nju će pasti; i ko kamen valja, na njega će se prevaliti.
Price Solomunove 26,28Jezik lažan mrzi na one koje satire, i usta koja laskaju grade pogibao.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje