Tražilica


Ponovljeni zakon 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 24,1Kad tko uzme ženu i oženi se njom, i ona mu se potom više ne dopada, jer na njoj nade nešto ružno, neka joj napiše pismo rastavno, dadne joj ga u ruke i otpusti je iz svoje kuće!
Ponovljeni zakon 24,2Kad ona otide iz kuće njegove i uda se za drugoga,
Ponovljeni zakon 24,3Pa ako i ovaj drugi muž omrzne na nju, napiše joj pismo rastavno, dadne joj ga u ruke i otpusti je iz svoje kuće, ili ako umre ovaj drugi muž, koji se oženi njom,
Ponovljeni zakon 24,4Tada prvi njezin muž, koji ju je bio otpustio, ne smije se opet oženiti njom, pošto je postala nečista, jer to je gnusoba pred Gospodom, i ti ne smiješ opteretiti krivnjom zemlju, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje u baštinu.
Ponovljeni zakon 24,5Ako se je netko skoro oženio, ne treba ići na vojsku. Neka mu se ne nameću nikakve obveze I Godinu dana neka je slobodan za kuću svoju i neka razveseljuje ženu svoju, koju je doveo!
Ponovljeni zakon 24,6Ne smije se uzimati u zalogu ručni mlin ili gornji mlinski kamen, jer tim se uzima život u zalogu.
Ponovljeni zakon 24,7Ako se tko nađe, da je ukrao koga između zemljaka svojih, kojeg Izraelca, i s njim kao s robom postupao ili ga prodao, taj kradljivac neka umre! Tako iskorijeni zlo iz svoje sredine!
Ponovljeni zakon 24,8Kod bolesti gube radi točno i pažljivo po svim uputama, što vam ih daju levitski svećenici! Radite točno onako, kako sam vam zapovjedio!
Ponovljeni zakon 24,9Pomisli na ono, što je Gospod, Bog tvoj, učinio Mirjami na putu, kad izađoste iz Egipta!
Ponovljeni zakon 24,10Ako dadneš bližnjemu svojemu što u zajam, ne idi u kuću njegovu, da mu uzmeš zalog!
Ponovljeni zakon 24,11Stoj vani! Onaj kojemu si dao zajam, neka ti iznese zalog!
Ponovljeni zakon 24,12Ako je siromah, ne spavaj sa zalogom njegovim!
Ponovljeni zakon 24,13Vrati mu zalog, čim zapadne sunce, da može leći spavati u svojem plaštu i da te blagosliva! To će ti se uračunati u zaslugu pred Gospodom, Bogom tvojim.
Ponovljeni zakon 24,14Ne zakidaj ubogog i siromašnog nadničara, bilo da je on jedan od tvojih zemljaka ili jedan od stranaca, koji su u zemlji tvojoj, u mjestima tvojim.
Ponovljeni zakon 24,15Isti dan podaj mu plaću njegovu! Sunce neka ne zađe nad njom; jer je siromašan i uzdiše za njom. Inače zavapit će proti tebe Gospodu, i ti si na sebe navalio krivnju.
Ponovljeni zakon 24,16Oci neka se ne usmrćuju zbog djece njihove i djeca zbog otaca njihovih! Svaki neka bude usmrćen za svoj vlastiti grijeh!
Ponovljeni zakon 24,17Ne iskrivljuj pravice strancu ili siroti i ne uzimaj u zalogu haljine udovici!
Ponovljeni zakon 24,18Pomisli na to, da si bio rob u Egiptu, i da te je oslobodio odanle Gospod, Bog tvoj! Zato ti zapovijedam, da tako činiš.
Ponovljeni zakon 24,19Kad žanješ ljetinu svoju na polju i zaboraviš koji snop na polju, ne vraćaj se, da ga uzmeš! Neka pripadne strancu, siroti i udovici, da te blagoslovi Gospod, Bog tvoj, u svakom poslu ruku tvojih!
Ponovljeni zakon 24,20Kad treseš masline svoje, ne pretražuj još grane iza sebe! Neka dopadne to strancu, siroti i udovici!
Ponovljeni zakon 24,21Kad bereš vinograd svoj, ne pabirči pošto obere! Neka to pripadne strancu siroti i udovici!
Ponovljeni zakon 24,22Pomisli na to, da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj! Zato ti zapovijedam, da tako činiš.
Ponovljeni zakon 24,1 Kada tko uzme ženu i s njome postupi kao muž, a potom na njoj otkrije što ružno te ona više ne nalazi milosti u njegovim očima i on joj napiše otpusno pismo, uruči joj ga i potjera je iz svoje kuće,
Ponovljeni zakon 24,2a ona izađe iz njegove kuće, ode i pođe za drugoga
Ponovljeni zakon 24,3pa omrzne i tome drugomu te joj i on napiše otpusno pismo, uruči joj ga i otjera je iz svoje kuće - ili pak umre taj koji ju je drugi uzeo -
Ponovljeni zakon 24,4tada je, pošto se tako oskvrnula, ne može opet uzeti za ženu onaj prvi muž koji je bijaše otpustio. Bilo bi to odvratno pred Jahvom; ne smiješ uvaljivati u grijeh zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu.
Ponovljeni zakon 24,5Kad se tko netom oženi, neka ne ide u vojsku; neka mu se ne dodjeljuje nikakva služba, nego, oslobođen, neka ostane kod kuće godinu dana da razveseljuje ženu koju je doveo.
Ponovljeni zakon 24,6Neka se ne uzima u zalog žrvanj, ni gornji ni donji: ta time bi se u zalog uzimao sam život.
Ponovljeni zakon 24,7Ako se nađe tko da otme koga između svoje braće Izraelaca te postupi s njim kao s robom ili ga proda, taj otmičar neka se smakne! Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine.
Ponovljeni zakon 24,8Javi li se guba, pazi da brižno držiš i vršiš sve što vas pouče levitski svećenici. Držite i vršite što njima naredim.
Ponovljeni zakon 24,9Sjećaj se što je Jahve, Bog tvoj, učinio Mirjami na putu kad ste izišli iz Egipta.
Ponovljeni zakon 24,10Kada bližnjemu svome daješ bilo kakav zajam, nemoj ulaziti u njegovu kuću da mu uzmeš zalog.
Ponovljeni zakon 24,11Stoj vani, a čovjek komu si dao zajam neka ti iznese zalog van.
Ponovljeni zakon 24,12A ako on bude siromah, nemoj lijegati s njegovim zalogom;
Ponovljeni zakon 24,13o zalasku sunca moraš mu vratiti zalog da on mogne spavati u svome ogrtaču i tebe blagoslivljati. To će ti biti dobro djelo pred Jahvom, Bogom tvojim.
Ponovljeni zakon 24,14Nemoj zakidati jadnoga i bijednog najamnika, bio on tvoj sunarodnjak ili došljak iz kojega grada u tvojoj zemlji.
Ponovljeni zakon 24,15Svaki dan daj mu zaradu prije nego sunce zađe, jer je siromah i za njom uzdiše. Tako neće na te vapiti Jahvi i nećeš sagriješiti.
Ponovljeni zakon 24,16Neka se očevi ne osuđuju na smrt zbog sinova ni sinovi zbog očeva; neka svatko za svoj grijeh gine.
Ponovljeni zakon 24,17Ne izvrći pravice došljaku ni siroti i ne uzimaj u zalog haljine udovici.
Ponovljeni zakon 24,18Sjećaj se da si bio rob u Egiptu i da te odande izbavio Jahve, Bog tvoj; zato ti nalažem da ovu zapovijed vršiš.
Ponovljeni zakon 24,19Kad žanješ žito na svojoj njivi pa zaboraviš koji snop na njivi, ne vraćaj se po nj; neka ostane došljaku, siroti i udovici da te Jahve, Bog tvoj, blagoslovi u svakom pothvatu ruku tvojih.
Ponovljeni zakon 24,20Kad jednom omlatiš svoje masline, više iza sebe ne pretražuj; neka to ostane došljaku, siroti i udovici.
Ponovljeni zakon 24,21Kad obereš svoj vinograd, ne paljetkuj iza sebe; neka to bude za došljaka, sirotu i udovicu.
Ponovljeni zakon 24,22Sjećaj se kako si bio rob u zemlji egipatskoj; zato ti naređujem da ovu zapovijed vršiš.
Deuteronom 24,1Kad jedan čovjek uzme jednu ženu ili suprugu, potom, nađe kod nje nešto što mu nanosi sram, prestaje ju gledati s naklonošću, pravi za nju jedan akt otpuštenja i predaje joj ga otuštajući ju od sebe,
Deuteronom 24,2kad je dakle žena izišla od njega, otišla, potom postala žena jednom drugom,
Deuteronom 24,3ako ju u drugi čovjek prestane voljeti, pravi za nju akt o otpuštanju i on joj ga predaje otpuštajući je od sebe, ili ako bi drugi čovjek koji ju je uzeo za ženu umro,
Deuteronom 24,4tada, njen prvi muž, koji ju je bio otpustio, neće ju moći uzeti ponovo za ženu, pošto bi bila učinjena *nečistom . To je gnusnost pred GOSPODOM; ti nećeš bacati u grijeh zemlju što ti je GOSPOD Bog tvoj daje u baštinu.
Deuteronom 24,5Ako je jedan čovjek novooženjeni, on neće odlaziti u vojsku, neće se dolaziti k njemu za nikakvu stvar, on će biti izuzet od svega tijekom jedne godine, i ćinit će radost ženi koju je oženio.
Deuteronom 24,6Neće se uzimati pod zalog ni mlin ni žrvanj, jer bi to bilo uzeti u zalog sam život.
Deuteronom 24,7Ako se nađe jedan čovjek koji je počinio otmicu osobe jednog svoje braće među sinovima Izraelovim, koji zlostavlja svoju žrtvu i koji ju proda, otmičar će biti pogubljen. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.
Deuteronom 24,8Pazi na bolesti vrste *lepre, promatrajući savršeno i primijenjujući sve što će vas podučavati svećenici *leviti; pazite da postupite slijedeći zapovijedi koje sam vam ja dao.
Deuteronom 24,9Sjeti se onog što je GOSPOD učinio Mirijam na vašem putu, na izlasku iz Egipta.
Deuteronom 24,10Ako ti načiniš bližnjemu svojemu nekakav zajam, ti nećeš ući u kuću njegovu da bi uzeo jamčevinu.
Deuteronom 24,11Stojat ćeš napolju, a čovjek kojem si dao zajam donijet će ti jamčevinu napolje.
Deuteronom 24,12Ako je to jedan nesretnik, ti nećeš zaleći čuvajući njegovu jamčevinu.
Deuteronom 24,13Ti ćeš morati donijeti njemu nanovo njegovu jamčevinu u smiraj sunca; on će leći u svom ogrtaču; a pred GOSPODOM svojim Bogom ti ćeš bti pravedan.
Deuteronom 24,14Ti nećeš izrabljivati jednog nesretnog i sirotog najamnika, bilo da je to jedan od tvoje braće ili jedan od izbjeglica koje ti imaš u svojoj zemlji, u svojim gradovima.
Deuteronom 24,15Istog dana, ti ćeš njemu davati plaću njegovu; sunce neće zaći, a da mu ti to nisi učinio; jer to je jedan nesretnik, i on ju očekuje nestrpljivo; da nebi kričao protiv tebe prema GOSPODU: bio bi to jedan grijeh za tebe.
Deuteronom 24,16Očevi neće biti pogubljivani za svoje sinove; sinovi neće biti pogubljivani za svoje očeve; radi svog vlastitog grijeha svatko će biti pogubljen.
Deuteronom 24,17Ti nećeš izigravati pravo jednog izbjeglice ili jednog siročeta. Ti nećeš uzimati u jamčevinu odjeću jedne udovice.
Deuteronom 24,18Sjetit ćeš se da u Egiptu i ti bijaše robom, i da te je GOSPOD Bog tvoj iskupio otuda, to je ono zbog čega ti ja zapovijedam primijenjivati ovu riječ.
Deuteronom 24,19Ako ti obavljaš žetvu u svom polju, i budeš zaboravio klasje u polju, ti se nećeš vratiti uzeti ga. To će biti za izbjeglicu, siroče ili udovicu, da bi GOSPOD Bog tvoj blagoslovio te u svim tvojim činovima.
Deuteronom 24,20Ako ti omlaćuješ masline svoje, ti nećeš vratiti se činiti pobiranje; on što bude ostalo bit će za izbjeglicu, siroče i udovicu.
Deuteronom 24,21Ako ti bereš grožđe u svom vinogradu, ti se nećeš vratiti paljetkovati; on o što bude ostalo bit će za izbjeglicu, siroče i udovicu.
Deuteronom 24,22Sjetit ćeš se ti da u zemlji Egiptu i ti bijaše robom; ta je ono zbog čega ti ja zapovijedam da primijenjuješ ovu riječ.
5. Mojsijeva 24,1Kad ko uzme ženu i oženi se s njom, pa se dogodi da mu ona ne bude po volji, što on nađe na njojzi štogod ružno, neka joj napiše knjigu raspusnu i da joj u ruke, pa neka je otpusti iz svoje kuće.
5. Mojsijeva 24,2A ona otišavši iz kuće njegove, ako otide i uda se za drugoga,
5. Mojsijeva 24,3Pa ako ovaj drugi muž omrzne na nju i napiše joj knjigu raspusnu i da joj u ruku, i otpusti je iz svoje kuće, ili ako umre ovaj drugi muž koji se oženi njom,
5. Mojsijeva 24,4Tada pređašnji muž koji je otpusti ne može je opet uzeti za ženu, pošto se s njega ona oskvrnila, jer je gad pred Gospodom. Tako ne daj da se griješi zemlja koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo.
5. Mojsijeva 24,5Ko se skoro bude oženio, neka ne ide na vojsku, i ne nameći na nj nikakoga posla; neka bude slobodan u kući svojoj godinu dana i neka se raduje sa ženom svojom koju je doveo.
5. Mojsijeva 24,6Niko da ne uzima u zalogu žrvnja gornjega ni donjega, jer bi uzeo dušu u zalogu.
5. Mojsijeva 24,7Ko se nađe da je ukrao čovjeka između braće svoje, sinova Izrailjevih, i trgovao njim i prodao ga, neka pogine onaj kradljivac; i tako izvadi zlo iz sebe.
5. Mojsijeva 24,8Čuvaj se bolesti gube, i pazi dobro i čini sve što vas uče Leviti, kao što sam im zapovijedio, držite i činite.
5. Mojsijeva 24,9Opominji se šta je učinio Gospod Bog tvoj Mariji na putu kad izidoste iz Misira.
5. Mojsijeva 24,10Kad ti je bližnji tvoj dužan što mu drago, ne idi u kuću njegovu da mu uzmeš zalog;
5. Mojsijeva 24,11Nego stoj napolju, a čovjek koji ti je dužan neka ti iznese napolje zalog svoj.
5. Mojsijeva 24,12Ako je siromah, ne spavaj sa zalogom njegovijem;
5. Mojsijeva 24,13Nego mu vrati zalog njegov do zahoda sunčanoga, da bi ležeći na svojoj haljini blagosiljao te, a to će ti se primiti u pravdu pred Gospodom Bogom tvojim.
5. Mojsijeva 24,14Nemoj zanijeti najamnika, siromaha i potrebitoga između braće svoje, i došljaka koji je kod tebe u zemlji tvojoj u mjestu tvojem.
5. Mojsijeva 24,15Podaj mu najam njegov isti dan, i da ga ne zađe sunce u tebe, jer je siromah i tijem dušu drži, da ne bi zavikao na te ka Gospodu, i bilo bi ti grijeh.
5. Mojsijeva 24,16Neka ne ginu ocevi za sinove ni sinovi za oceve; svaki za svoj grijeh neka gine.
5. Mojsijeva 24,17Ne izvrći pravice došljaku ni siroti, i ne uzimaj u zalogu haljine udovici.
5. Mojsijeva 24,18Nego se opominji da si bio rob u Misiru, i da te je iskupio odande Gospod Bog tvoj; zato ti zapovijedam da ovo činiš.
5. Mojsijeva 24,19Kad žanješ ljetinu svoju na njivi svojoj, ako zaboraviš koji snop na njivi, ne vraćaj se da ga uzmeš; neka ga došljaku, siroti i udovici, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svakom poslu ruku tvojih.
5. Mojsijeva 24,20Kad treseš masline svoje, ne zagledaj granu po granu pošto otreseš; neka došljaku, siroti i udovici.
5. Mojsijeva 24,21Kad bereš vinograd svoj, ne pabirči što obereš; neka došljaku, siroti i udovici.
5. Mojsijeva 24,22I opominji se da se bio rob u zemlji Misirskoj; zato ti ja zapovijedam da ovo činiš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje