Tražilica


Postanak 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 15,1Poslije tih događaja dođe riječ Gospodnja Abramu u jednom viđenju ovako: "Ne boj se, Abrame, ja sam štit tvoj; plaća tvoja bit će vrlo velika."
Postanak 15,2Abram odgovori: "Ah, Gospode, Bože, što mi možeš dati, kad moram da živim bez djece, i Damaščanin Eliezer bit će posjednik imetka mojega?"
Postanak 15,3I Abram nastavi: "Eto, nijesi mi dao potomstva, i tako će moj sluga rođen u mojoj kući biti baštinik moj."
Postanak 15,4Ali gle, odmah riječ Gospodnja dođe mu ovako: "Neće taj biti baštinik tvoj, nego onaj koji će izaći ad tebe, bit će baštinik tvoj."
Postanak 15,5Pa ga izvede i reče mu: "Pogledaj na nebo i prebroji zvijezde, ako ih možeš prebrojiti!" I onda nastavi: "Toliko će biti potomstva tvojega."
Postanak 15,6Abram povjerova Gospodu, i on mu to uračuna u pravednost.
Postanak 15,7I reče mu: "Ja sam Gospod, koji te izvedoh iz Ura u Kaldeji, da ti dadnem zemlju ovu u posjed tvoj."
Postanak 15,8A on odgovori: "Gospode, Bože, po čemu ću spoznati, da ću je posjedovati?"
Postanak 15,9Gospod mu reče: "Donesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, grlicu i mladoga goluba!"
Postanak 15,10I donese mu sve te životinje, raspolovi ih po sredini i metnu svaku polovicu jednu prema drugoj; ali ne raspolovi ptica.
Postanak 15,11Tada su se ptice grabilice spuštale na komade mesa; a Abram ih odgonio.
Postanak 15,12I kad je sunce zalazilo, pade na Abrama dubok san, i ujedno ga obuze strah i velik mrak.
Postanak 15,13Tada reče Gospod Abramu: "Znaj, da će potomci tvoji boraviti u tuđoj zemlji, koja im ne pripada, i morat će služiti drugima, koji će ih tlačiti četiri stotine godina.
Postanak 15,14Ali narodu, kojemu će služiti ja ću suditi, a poslije će oni izaći s velikim blagom.
Postanak 15,15A ti ćeš poći u miru k ocima svojim i bit ćeš pokopan u sretnoj starosti.
Postanak 15,16U četvrtom naraštaju oni će se vratiti ovamo; jer zlodjela Amorejaca još nisu potpuna."
Postanak 15,17Kad zapadne sunce i nasta dubok mrak, gle, žeravica se zadimila, i plamen je ognjeni prolazio između onih komada žrtvenih!
Postanak 15,18Tada sklopi Gospod zavjet s Abramom i reče: "Tvojemu potomstvu dat ću zemlju ovu od rijeke egipatske sve do velike rijeke, rijeke Eufrata.
Postanak 15,19Zemlju Keneja, Kenizeja, Kadmoneja,
Postanak 15,20Hiteja, Perizeja, Refaima,
Postanak 15,21Amoreja, Kanaanaca, Girgašeja i Jebuseja."˚
Postanak 15,1 Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ u ukazanju: "Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!
Postanak 15,2Abram odgovori: "Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin?
Postanak 15,3Kako mi nisi dao potomstva - nastavi Abram - jedan će, eto, od mojih ukućana postati moj baštinik.
Postanak 15,4Ali mu Jahve opet uputi riječ: "Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak.
Postanak 15,5Izvede ga van i reče: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti." A onda doda: "Toliko će biti tvoje potomstvo.
Postanak 15,6Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u pravednost.
Postanak 15,7Tada mu on reče: "Ja sam Jahve koji sam te odveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed.
Postanak 15,8A on odvrati: "Gospodine moj, Jahve, kako ću ja doznati da ću je zaposjesti?
Postanak 15,9Odgovori mu: "Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, jednu grlicu i jednog golubića.
Postanak 15,10Sve mu to donese, rasiječe na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj; ptica nije rasijecao.
Postanak 15,11Ptice grabežljivice obarale se na leševe, ali ih je Abram rastjerivao.
Postanak 15,12Kad je sunce bilo pri zalazu, dubok san obuzme Abrama, a onda se na nj spusti gust mrak pun jeze.
Postanak 15,13Tada Bog reče Abramu: "Dobro znaj da će tvoji potomci biti stranci u tuđoj zemlji; robovat će i biti tlačeni četiri stotine godina,
Postanak 15,14ali narodu kojem budu služili ja ću suditi; i konačno će izići s velikim blagom.
Postanak 15,15A ti ćeš k ocima svojim u miru poći, u sretnoj starosti bit ćeš sahranjen.
Postanak 15,16Oni će se ovamo vratiti za četvrtog naraštaja, jer mjera se zlodjela amorejskih još nije navršila.
Postanak 15,17Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen žeravnjak i goruća zublja te prođu između onih dijelova.
Postanak 15,18Toga je dana Jahve sklopio Savez s Abramom rekavši: "Potomstvu tvojemu dajem zemlju ovu od Rijeke u Egiptu do Velike rijeke, rijeke Eufrata:
Postanak 15,19Kenijce, Kenižane, Kadmonce,
Postanak 15,20Hetite, Perižane, Refaimce,
Postanak 15,21Amorejce, Kanaance, Girgašane, Jebusejce.
Stvaranje 15,1Poslije ovih događaja, riječ GOSPODOVA bi upućena Abramu u jednom priviđenju. On reče: ` Ne boj se, Abrame, to sam ja, tvoj štit; tvoja plaća bit će značajno uvećana.`
Stvaranje 15,2Abram odgovori: ` Gospode BOŽE, što ćeš mi dati? Ja odlazim bez djeteta, i baštinika moje kuće, to je Eliezer iz Damaska .`
Stvaranje 15,3Abram reče: ` Nisi mi dao potomstva i jedan će moj ukućanin baštiniti od mene. `
Stvaranje 15,4Tada mu GOSPOD kaza ovim riječima: ` Nije on taj koji će baštiniti od tebe, već onaj koji će izići iz utrobe tvoje baštinit će od tebe. `
Stvaranje 15,5Izvede ga napolje i reče mu: `Osmotri nebo, prebroji zvijezde ako ih možeš prebrojati. ` Potom mu reče: ` Takvo će biti tvoje potomstvo. `
Stvaranje 15,6Abram imaše vjere u GOSPODA, i zato ga GOSPOD ocijeni pravednim .
Stvaranje 15,7On mu reče: ` Ja sam GOSPOD koji te izveo iz Ura kaldejskog da ti dam zemlju u posjed.`
Stvaranje 15,8GOSPODE Bože, odgovori on, kako ću znati da ću ju posjedovati? `
Stvaranje 15,9On mu reče: ` Pribavi mi jednu junicu od tri godine, jednu kozu od tri godine, jednog ovna od tri godine, jednu grlicu i jednog golubića.`
Stvaranje 15,10Abram mu pribavi sve te životinje, razdvoji ih po sredini i stavi svaki dio jedan naspram drugog; on ne razdijeli ptica.
Stvaranje 15,11Grabežljivci se sjuriše na leševe, ali Abram ih otjera.
Stvaranje 15,12O zalasku sunca, jedna obamrlost zahvati Abrama. Kad užas i gusta tama padoše na njega.
Stvaranje 15,13On reče Abramu: ` Znaj dobro da će tvoje potomstvo stanovati u zemlji koju ne će posjedovati. Načinit ću robove od njih, koje će se tlačiti tijekom 400 godina .
Stvaranje 15,14Ja ću također biti sucem sa svim narodu kojem će služiti, oni će izići s velikim dobrima.
Stvaranje 15,15Ti, ćeš u miru pridružiti se ocima svojim i bit ćeš pokopan poslije jedne sretne starosti.
Stvaranje 15,16U četvrtom naraštaju, tvoje će potomstvo vratiti se ovamo jer nepravda *Amorita nije dosegla svoju puninu.`
Stvaranje 15,17Sunce zapade, a u tami jedna dimeća vatra i jedna zublja vatrena prođoše između komada .
Stvaranje 15,18U taj dan GOSPOD, zaključi *savez s Abramom ovim riječima:` Tvojem ću potomstvu dati ovu zemlju, od rijeke Egipatske, do velike ri- jeke, rijeke Eufrata
Stvaranje 15,19Keniti, Kenizit, Kadmoniti,
Stvaranje 15,20Hititi, Periziti, Refaiti,
Stvaranje 15,21Amoriti, Kanaanci, Girgašiti i Jebuziti.
1. Mojsijeva 15,1Poslije ovijeh stvari dođe Avramu riječ Gospodnja u utvari govoreći: ne boj se, Avrame, ja sam ti štit, i plata je tvoja vrlo velika.
1. Mojsijeva 15,2A Avram reče: Gospode, Gospode, šta ćeš mi dati kad živim bez djece, a na kom će ostati moja kuća to je Elijezer ovaj Damaštanin?
1. Mojsijeva 15,3Još reče Avram: eto meni nijesi dao poroda, pa će sluga rođen u kući mojoj biti moj našljednik.
1. Mojsijeva 15,4A gle, Gospod mu progovori: neće taj biti našljednik tvoj, nego koji će izaći od tebe taj će ti biti našljednik.
1. Mojsijeva 15,5Pa ga izvede napolje i reče mu: pogledaj na nebo i prebroj zvijezde, ako ih možeš prebrojiti. I reče mu: tako će ti biti sjeme tvoje.
1. Mojsijeva 15,6I povjerova Avram Bogu, a on mu primi to u pravdu.
1. Mojsijeva 15,7I reče mu: ja sam Gospod, koji te izvedoh iz Ura Haldejskoga da ti dam zemlju ovu da bude tvoja.
1. Mojsijeva 15,8A on reče: Gospode, Gospode, po čemu ću poznati da će biti moja?
1. Mojsijeva 15,9I reče mu: prinesi mi junicu od tri godine i kozu od tri godine i ovna od tri godine i grlicu i golupče.
1. Mojsijeva 15,10I on uze sve to, i rasiječe na pole, i metnu sve pole jednu prema drugoj; ali ne rasiječe ptica.
1. Mojsijeva 15,11A ptice slijetahu na te mrtve životinje; a Avram ih odgonjaše.
1. Mojsijeva 15,12A kad sunce bješe na zahodu, uhvati Avrama tvrd san, i gle, strah i mrak velik obuze ga.
1. Mojsijeva 15,13I Gospod reče Avramu: znaj zacijelo da će sjeme tvoje biti došljaci u zemlji tuđoj, pa će joj služiti, i ona će ih mučiti četiri stotine godina.
1. Mojsijeva 15,14Ali ću suditi i narodu kojemu će služiti; a poslije će oni izaći s velikim blagom.
1. Mojsijeva 15,15A ti ćeš otići k ocima svojim u miru, i bićeš pogreben u dobroj starosti.
1. Mojsijeva 15,16A oni će se u četvrtom koljenu vratiti ovamo; jer grijesima Amorejskim još nije kraj.
1. Mojsijeva 15,17A kad se sunce smiri i kad se smrče, gle, peć se dimljaše, i plamen ognjeni prolažaše između onijeh dijelova.
1. Mojsijeva 15,18Taj dan učini Gospod zavjet s Avramom govoreći: sjemenu tvojemu dadoh zemlju ovu od vode Misirske do velike vode, vode Efrata,
1. Mojsijeva 15,19Kenejsku, Kenezejsku i Kedmonejsku,
1. Mojsijeva 15,20I Hetejsku i Ferezejsku i Rafajsku,
1. Mojsijeva 15,21I Amorejsku i Hananejsku i Gergesejsku i Jevusejsku.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje