Tražilica


Postanak 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 24,1A bio je Abraham star i vremešan, i Gospod bijaše Abrahama blagoslovio u svemu.
Postanak 24,2Tada reče Abraham slugi svojemu, najstarijemu u kući svojoj, koji je upravljao cijelim imanjem njegovim: "Metni ruku svoju pod bedro moje!
Postanak 24,3Hoću naime da te zakunem Gospodom, Bogom neba i zemlje, da nećeš uzeti sinu mojemu žene između kćeri Kanaanaca, među kojima prebivam.
Postanak 24,4Ne, već otidi u domovinu moju i u rod moj i tamo uzmi ženu za sina mojega Izaka."
Postanak 24,5A sluga mu odgovori: "A ako žena ne htjedne poći s menom u ovu zemlju? Hoću li tada opet povesti sina tvojega natrag u zemlju, iz koje si izišao?"
Postanak 24,6Abraham mu reče: "Pazi, da tamo natrag ne povedeš sina mojega!
Postanak 24,7Gospod, Bog neba, koji me je odveo iz kuće oca mojega i iz domovine moje, i koji mi je govorio i napokon mi obećao: "Potomstvu tvojemu dat ću zemlju ovu, on će poslati anđela svojega pred tobom, da dovedeš odanle ženu sinu mojemu.
Postanak 24,8Ako li žena ne htjedne poći s tobom, onda tebe ne veže ova zakletva; i nipošto ne smiješ tamo natrag odvesti sina mojega."
Postanak 24,9Tada metnu sluga ruku svoju pod bedro Abrahamu, gospodaru svojemu, i zakle mu se.
Postanak 24,10Potom uze sluga deset deva gospodara svojega i svakovrsne dragocjenosti gospodara svojega sa sobom na put, podiže se i ode u Mezopotamiju, u grad Nahorov.
Postanak 24,11Izvan grada kod jednog studenca pusti deve da poliježu. Bilo je podvečer, u doba, kad izlaze žene da nose vodu.
Postanak 24,12Tada se on pomoli: "Gospode, Bože Abrahama, gospodara mojega, daj mi sreću danas i iskaži milost Abrahamu, gospodaru mojemu!
Postanak 24,13Evo, ja stojim ovdje na izvoru, i kćeri stanovnika ovoga grada izlaze da zahvataju vode.
Postanak 24,14Ako sad djevojka, kojoj reknem: 'Nagni krčag svoj, da se napijem', ona odgovori: 'Napij se! Pa i deve ću ti napojiti', onda je to ona, koju si odredio za Izaka slugu svojega, i potom ću spoznati, da si iskazao milost gospodaru mojemu."
Postanak 24,15Još on nije bio svršio svoje molitve, i gle, Rebeka kći Betuelova, sina Milke, žene Abrahamova brata Nahora, dođe s krčagom svojim na ramenu.
Postanak 24,16Djevojka je bila veoma lijepa, djevica, koju još muž nije bio spoznao. Ona siđe k izvoru, napuni krčag svoj i dođe opet gore.
Postanak 24,17Tada sluga pritrča k njoj i reče: "Daj mi da se napijem malo vode iz krčaga tvojega."
Postanak 24,18Ona odgovori: "Napij se, gospodaru!" I brže spusti krčag svoj na ruku i dade mu da se napije,
Postanak 24,19Kad ga napoji, reče: "I devama ću tvojim naliti neka se napiju."
Postanak 24,20I brže izli krčag svoj u korito, otrča opet na studenac da zahvati vode i nali svima devama njegovim.
Postanak 24,21A čovjek ju šuteći promatrao da vidi je li Gospod dao sreću putu njegovu ili ne.
Postanak 24,22Kad se deve napiše, uze čovjek naušnice, pola šekela teške, i dvije narukvice za ruke njezine, deset šekela zlata teške.
Postanak 24,23I upita: "Kaži mi čija si kći. Ima li u kući oca tvojega mjesta za nas da prenoćimo?"
Postanak 24,24Ona mu odgovori: "Kći sam Betuelova, sina Milke, kojega ona rodi Nahoru."
Postanak 24,25I nastavi dalje: "Slame i piće imamo mnogo, i mjesta da se prenoći."
Postanak 24,26Tada se nakloni čovjek, baci se ničice pred Gospodom,
Postanak 24,27I reče: "Blagoslovljen neka je Gospod, Bog Abrahama, gospodara mojega, koji ne uskrati milosti i vjernosti svoje gospodaru mojemu! A mene Gospod pravim putom dovede u kuću rodbine gospodara mojega."
Postanak 24,28A djevojka otrča i pripovjedi u kući matere svoje, što joj se dogodi.
Postanak 24,29A Rebeka je imala brata po imenu Labana. Laban pohitje van k čovjeku na izvor.
Postanak 24,30Kad je on naime bio vidio naušnice i na rukama sestre svoje narukvice i čuo riječi sestre svoje: "Tako mi reče čovjek," pođe k čovjeku, koji je još jednako stajao kod deva na izvoru.
Postanak 24,31On reče: "Hodi, blagoslovljeni od Gospoda! Što stojiš tu vani, kad sam pospremio već kuću i mjesto načinio za deve."
Postanak 24,32Tada čovjek pođe u kuću, a onaj rastovari deve, donese slame i piće za deve i vode, da operu sebi noge on i ljudi, što su bili s njim.
Postanak 24,33A kad postavi pred njega da jede, reče on: "Ne jedem prije, dok ne kažem stvar svoju." Laban zamoli: "Govori!"
Postanak 24,34Tada on uze govoriti: "Ja sam sluga Abrahamov.
Postanak 24,35Gospod je veoma blagoslovio gospodara mojega, tako da je došao do velikog blagostanja. Dao mu je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i sluškinja magaraca i deva.
Postanak 24,36Sara, žena gospodara mojega, rodila je u starosti svojoj gospodaru mojemu sina; njemu je predao sve svoje imanje.
Postanak 24,37A mene zakle gospodar moj ovako: "Da nijesi uzeo sinu mojemu žene od kćeri Kanaanaca, među kojima prebivam.
Postanak 24,38Nego otidi u kuću oca mojega i k rodbini mojoj i uzmi tamo ženu za sina mojega!
Postanak 24,39Ja odgovorih gospodaru svojemu: 'A što, ako žena ne htjedne poći sa mnom?'
Postanak 24,40On mi tada reče: 'Gospod, pred čijim sam licem hodio, poslaše anđela svojega s tobom i dat će sreću putu tvojemu, i ti ćeš dovesti ženu sinu mojemu iz rodbine moje i iz kuće oca mojega.
Postanak 24,41A neće te vezati zadana zakletva, ako dođeš k rodbini mojoj, pa ti je ne dadnu, tada te neće vezati zadana zakletva.'
Postanak 24,42Tako dođoh danas k izvoru i pomolih se: 'Gospode, Bože Abrahama, gospodara mojega, ako bi ipak htio dati sreću putu, na kojemu se nalazim!
Postanak 24,43Evo, ja stojim na izvoru, i ako mi djevojka, što izađe da donese vode, a kojoj reknem: Daj mi da se napijem malo vode iz krčaga tvojega,
Postanak 24,44Odgovori tada: Napij se samo, pa i devama ću tvojim naliti vode, onda je to žena, koju je odredio Gospod sinu gospodara mojega.'
Postanak 24,45Još nijesam bio izgovorio, i gle, izađe Rebeka s krčagom na ramenu, i ona siđe k izvoru i zahvati. Ja je zamolih: 'Daj mi da se na pijem!'
Postanak 24,46Ona odmah spusti dolje krčag svoj i reče: 'Napij se, pa i deve ću tvoje napojiti!' I ja se napih, a ona napoji i deve.
Postanak 24,47Onda je upitah: 'Čija si kći?' Ona odgovori: 'Kći sam Betuela, sina Nahora, kojega mu rodi Milka.' Nato joj ja objesih naušnice i metnuh joj narukvice na ruke.
Postanak 24,48Tada se ja naklonih, bacih se ničice pred Gospodom i blagoslivljah Gospoda, Boga Abrahama, gospodara mojega, koji me vodio pravim putom, da dobijem kćer rođaka gospodara svojega za sina njegova.
Postanak 24,49Ako hoćete dakle iskazati milost i vjernost gospodaru mojemu, kažite mi; ako li nećete, kažite mi i to, da se okrenem nadesno ili nalijevo!"
Postanak 24,50Tada odgovoriše Laban i Betuel i rekoše: "Od Gospoda to dolazi; mi ti ne možemo reci ni da ni ne.
Postanak 24,51Eto, Rebeka je pred tobom; uzmi je pa idi, da bude žena sinu gospodara tvojega, kao što je odredio Gospod!"
Postanak 24,52A kad je čuo sluga Abrahamov pristanak njihov, baci se ničice pred Gospodom sve do zemlje.
Postanak 24,53Potom izvadi sluga stvari srebrne i zlatne i haljine, i darova ih Rebeki, i bratu njezinu i materi njezinoj darova dragocjene stvari.
Postanak 24,54Onda su jeli i pili, on i pratioci njegovi, i prenoćiše ondje. Kad ustadoše ujutro, reče on: "Pustite me da idem gospodaru svojemu."
Postanak 24,55Brat njezin i mati njezina odgovoriše: "Neka ostane djevojka kod nas još koje vrijeme, barem deset dana, pa onda može ići!"
Postanak 24,56A on im reče: "Ne zaustavljajte me, jer Gospod je dao sreća putu mojemu. Pustite me da idem i da se vratim gospodaru svojemu!"
Postanak 24,57Oni odgovoriše: "Da pozovemo djevojku i nju da upitamo."
Postanak 24,58I pozvaše Rebeku i upitaše je: "Hoćeš li idi s ovim čovjekom?" Ona odgovori: "Hoću."
Postanak 24,59Tada pustiše sestru svoju Rebeku s dojkinjom njezinom i slugu Abrahamova s ljudima njegovim da idu.
Postanak 24,60Blagosloviše Rebeku i rekoše joj: "Sestro draga, budi mati nebrojenim tisućama, i potomci tvoji neka osvoje vrata neprijatelja svojih!"
Postanak 24,61Nato se diže Rebeka sa sluškinjama svojim, posjedaše na deve i pođoše za čovjekom. Sluga uze Rebeku i otide odanle.
Postanak 24,62Izak se upravo vraćao od studenca Lahaj Roi; prebivao je naime u pokrajini Negebu.
Postanak 24,63Podvečer bio je Izak izašao na polje da razmatra; kad podiže oči i pogleda, a to dolazile deve.
Postanak 24,64I Rebeka podiže oči i ugleda Izaka, spusti se brzo s deve,
Postanak 24,65I upita slugu: "Tko je onaj tamo čovjek, što ide preko polja u susret nama?" Sluga odgovori: "To je gospodar moj." Tada ona uze pokrivalo i pokri se.
Postanak 24,66Nato sluga pripovjedi Izaku sve, što je bio učinio.
Postanak 24,67Izak je povede u šator matere svoje Sare i tada uze Rebeku, ona mu postade žena i on je zamilova. I tako se Izak utješi nad gubitkom matere svoje.
Postanak 24,1 Abraham bijaše već ostario, zašao u godine, Jahve je Abrahama blagoslovio u svemu.
Postanak 24,2Abraham prozbori svome najstarijem sluzi u kući, pod čijom je upravom bilo sve njegovo: "Stavi svoju ruku pod moje stegno
Postanak 24,3da te zakunem Jahvom, Bogom neba i Bogom zemlje, da mome sinu nećeš nabaviti za ženu ni jednu od kćeri Kanaanaca, među kojima boravim,
Postanak 24,4nego ćeš otići u moj rodni kraj i dobaviti ženu mom sinu Izaku.
Postanak 24,5A sluga mu reče: "A što ako žena ne htjedne za mnom ići u ovu zemlju? Hoću li ja onda odvesti tvoga sina u zemlju iz koje si ti došao?
Postanak 24,6Abraham mu odgovori: "Dobro pripazi da onamo ne vodiš moga sina!
Postanak 24,7Jahve, Bog nebesa, koji me odveo iz kuće moga oca i rodnog kraja i koji mi je pod zakletvom obećao: `Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju`, pred tobom će poslati svog anđela, i odande ćeš ti dovesti ženu mome sinu.
Postanak 24,8A ako žena ne bude htjela za tobom poći, ti ćeš biti oslobođen od ove moje zakletve; ali moga sina onamo ne vodi!
Postanak 24,9Tako sluga stavi svoju ruku pod stegno Abrahamu, svom gospodaru, te mu se zakune.
Postanak 24,10Sluga opremi deset gospodarevih deva, ponese sa sobom svakog blaga svoga gospodara pa se zaputi u Aram Naharajim, u Nahorov grad.
Postanak 24,11Pusti deve da poliježu izvan grada, pokraj studenca. Bijaše večer, kad žene izlaze da crpu vodu.
Postanak 24,12Onda reče: "Oh, Jahve, Bože moga gospodara Abrahama, molim te, iziđi mi danas u susret i mome gospodaru Abrahamu milost iskaži!
Postanak 24,13Evo me kraj studenca, a kćeri onih iz grada dolaze crpsti vodu;
Postanak 24,14pa neka djevojka kojoj ja rečem: `Molim te, spusti svoj vrč da se napijem`, a ona odgovori: `Pij! I deve ću ti napojiti`, bude ona koju si odredio za svoga slugu Izaka. Tako ću saznati da si iskazao milost mome gospodaru.
Postanak 24,15Tek što on izreče svoje, gle, dođe Rebeka, kći Betuelova; taj Betuel bijaše sin Milke, žene Abrahamova brata Nahora. Dođe ona s krčagom na ramenu.
Postanak 24,16Djevojka je bila krasna, djevica koju muškarac nije dirnuo. Siđe ona k vrelu, napuni krčag i eto je opet gore.
Postanak 24,17Sluga joj potrča u susret i reče: "Daj mi malo vode iz svog vrča!
Postanak 24,18"Pij, gospodine!" - odgovori ona. Brzo spusti krčag na ruku i dade mu piti.
Postanak 24,19Kad je njega napojila, reče: "Nalit ću i tvojim devama da se napoje.
Postanak 24,20Izlivši brzo krčag u korito, otrča natrag zdencu da ponovo zahvaća, i tako nali svim njegovim devama.
Postanak 24,21Čovjek ju je šutke motrio ne bi li saznao je li Jahve njegov put uspješno priveo kraju ili nije.
Postanak 24,22Kad su deve prestale piti, čovjek izvadi viticu od zlata, tešku pol šekela, i stavi je na njezine nosnice, a na ruke joj stavi dvije zlatne narukvice, teške deset šekela.
Postanak 24,23Zatim reče: "Kaži mi čija si kći. Ima li u kući tvoga oca mjesta za nas da prenoćimo?
Postanak 24,24Ona mu odgovori: "Ja sam kći Betuela, koga je Milka rodila Nahoru.
Postanak 24,25Još mu doda: "Ima slame i p§iće kod nas u obilju, a i mjesta za prenoćište.
Postanak 24,26Čovjek se onda duboko nakloni te iskaže poštovanje Jahvi
Postanak 24,27i progovori: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog moga gospodara Abrahama, što nije uskratio svoju ljubav i svoju vjernost mome gospodaru. Mene je Jahve vodio pravim putem, u kuću brata moga gospodara.
Postanak 24,28Djevojka otrča i sve ovo ispripovjedi u kući svoje majke.
Postanak 24,29A Rebeka imala brata komu bijaše ime Laban. Laban se požuri van, k čovjeku kod studenca.
Postanak 24,30Čim je vidio nosnu viticu i narukvice na rukama svoje sestre te čuo kako je njegova sestra Rebeka rekla: "Ovako mi je čovjek govorio", on pođe onome koji je još stajao kod deva na studencu.
Postanak 24,31Reče on: "Hajde unutra, blagoslovljeni od Jahve! Što stojiš vani kad sam ja spremio kuću i mjesto za deve.
Postanak 24,32Tako čovjek uđe u kuću. Rastovare deve i dadu im slame i p§iće, a njemu i ljudima koji su ga pratili donesu vode da operu noge.
Postanak 24,33Ali kad su preda nj stavili hranu, reče: "Neću jesti dok ne kažem što imam kazati." A Laban mu reče: "Onda kazuj!
Postanak 24,34"Ja sam sluga Abrahamov", poče on.
Postanak 24,35"Jahve je uvelike blagoslovio moga gospodara te je postao bogat. Nadavao mu je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i sluškinja, deva i magaradi.
Postanak 24,36Sara, žena moga gospodara, rodi mu sina pošto je ostarjela, i on mu ustupi sve svoje.
Postanak 24,37Potom mene moj gospodar zakune rekavši: `Nemoj uzeti za ženu mome sinu djevojku Kanaanku, u zemlji u kojoj boravim kao stranac,
Postanak 24,38nego otiđi k obitelji moga oca, k mojoj rodbini, da nađeš ženu mome sinu.`
Postanak 24,39A ja rekoh svome gospodaru: `A što ako žena za mnom ne pođe?`
Postanak 24,40On mi odgovori: `Jahve, pred čijim sam licem hodio, poslat će s tobom svog anđela i tvoje će putovanje dovesti k cilju, a ti ćeš naći ženu mome sinu od moje rodbine, od obitelji moga oca.
Postanak 24,41Jedino ćeš ovako biti oslobođen moje zakletve: ako dođeš k mojoj rodbini, i oni te odbiju, od moje si zakletve oslobođen.`
Postanak 24,42Danas dođoh na studenac i rekoh: `Jahve, Bože moga gospodara Abrahama, ako si voljan da uspješno završim putovanje što sam ga poduzeo,
Postanak 24,43ja, evo, stojim kraj studenca, a djevojka koja dođe vodu crpsti i ja joj rečem: Daj mi da se napijem malo vode iz tvog vrča! -
Postanak 24,44i koja mi kaže: Pij ti, a i tvojim ću devama zahvatiti! - ona neka bude žena koju je Jahve odredio sinu moga gospodara.`
Postanak 24,45Tek što sam ja završio govor u sebi, kad se, evo, pojavi Rebeka s vrčem na ramenu; siđe k izvoru i zahvati. Ja joj rekoh: `Daj mi da se napijem!`
Postanak 24,46Ona brzo spusti vrč i odvrati: `Pij! A napojit ću i tvoje deve.` Tako sam se ja napio, a ona napoji i moje deve.
Postanak 24,47Pitao sam je: `Čija si kći?` Odgovorila je: `Kći sam Betuela, koga je Nahoru rodila Milka.` Tada joj stavim viticu na nos a narukvice na ruke.
Postanak 24,48Duboko se naklonim i štovanje Jahvi iskažem te blagoslovim Jahvu, Boga gospodara moga, koji me vodio pravim putem da uzmem kćer brata moga gospodara njegovu sinu.
Postanak 24,49A sad, ako kanite iskazati ljubav i vjernost mome gospodaru, recite mi; ako li ne, to mi kažite, tako da mogu krenuti bilo desno bilo lijevo.
Postanak 24,50Tada odgovore Laban i Betuel: "Od Jahve to dolazi; mi tu ne možemo reći ni da ni ne.
Postanak 24,51Rebeka je, eto, pred tobom: uzmi je pa idi, neka bude ženom sinu tvoga gospodara, kako je Jahve rekao.
Postanak 24,52Kad Abrahamov sluga ču njihov pristanak, do zemlje se nakloni Jahvi.
Postanak 24,53Sluga zatim izvadi srebrnih i zlatnih predmeta te haljina i dade ih Rebeki, a dade darova i njezinu bratu i majci.
Postanak 24,54Tada jedoše i piše on i ljudi koji su bili s njim i provedoše noć. Kad su ujutro ustali, on reče: "Pustite me da se vratim svome gospodaru!
Postanak 24,55A njezin brat i majka odgovore: "Neka djevojka ostane s nama još desetak dana, pa poslije toga pođi!
Postanak 24,56On im reče: "Ne zadržavajte me kad je Jahve moje putovanje uspješno kraju priveo. Pustite me da se vratim svome gospodaru!
Postanak 24,57Oni odgovore: "Pozovimo djevojku i upitajmo što ona misli!
Postanak 24,58Dozovu Rebeku pa je upitaju: "Hoćeš li poći s ovim čovjekom?" Ona odgovori: "Hoću.
Postanak 24,59I tako otpreme svoju sestru Rebeku i njezinu dojilju s Abrahamovim slugom i njegovim ljudima.
Postanak 24,60Blagoslove Rebeku i reknu joj: "Sejo naša, budi mati nebrojenim tisućama, a dušmana svojih vrata potomci ti zaposjeli!
Postanak 24,61Onda se diže Rebeka i njezine dvorkinje, zajahaše deve te pođoše za čovjekom. Tako sluga preuze Rebeku i ode.
Postanak 24,62Izak se vratio iz blizine Beer Lahaj Roja; živio je, naime, u kraju Negeba.
Postanak 24,63U predvečerje iziđe Izak da se poljem prošeta; diže oči i ugleda deve gdje dolaze.
Postanak 24,64Kad Rebeka, podigavši svoje oči, opazi Izaka, sjaha s deve
Postanak 24,65pa zapita slugu: "Tko je onaj čovjek što poljem ide nama u susret?" A sluga odgovori: "Ono je moj gospodar." Nato ona uze koprenu te se pokri.
Postanak 24,66Sluga ispriča Izaku sve što je učinio.
Postanak 24,67Tada Izak uvede Rebeku u svoj šator i uze je sebi za ženu. U ljubavi prema njoj Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke.
Stvaranje 24,1Abraham bijaše star, u dubokoj starosti, i GOSPOD ga bijaše blagoslovio u svemu.
Stvaranje 24,2Abraham reče najstarijem sluzi u svojoj kući, koji ravnaše svim njegovim dobrima: ` Položi ruku na moje bedro
Stvaranje 24,3i prisegni mi GOSPODOM, Bogom neba i Bogom zemlje, da ne ćeš oženiti mojeg sina jednom od kćeri Kanaanaca među kojima ja obitavam.
Stvaranje 24,4Već ćeš otići u moju zemlju i u moju obitelj i uzeti jednu djevojku za mog sina Izaka.`
Stvaranje 24,5Sluga mu odgovori: ` Možda ta žena ne privoli pratiti me u ovu zemlju; trebam li ja odvesti tvojeg sina onamo otkud si ti potekao? `
Stvaranje 24,6Abraham mu reče: Pazi da ne odvedeš mog sina onamo.
Stvaranje 24,7GOSPOD, Bog nebeski, me uzeo iz kuće mojeg oca i zemlje moje obitelji, on mi je rekao i dao ovu prisegu: Ja ću tebi dati tu zemlju tvojem potomstvu; i on je taj koji će poslati svojeg anđela ispred tebe; onamo, uzet ćeš jednu ženu za mojeg sina.
Stvaranje 24,8Ne pristane li ta žena slijediti te, ti si oslobođen onog što si mi prisegao, ali ne vodi mojeg sina onamo. `
Stvaranje 24,9Sluga stavi svoju ruku na bedro svojeg gospodara Abrahama i prisegnu mu u toj stvari.
Stvaranje 24,10Sluga uze deve gospodareve i pođe. Imajući u rukama najbolje što je njegov gospodar posjedovao, on se diže za ići u Aram-od-dviju-rijeka u grad Nahorov .
Stvaranje 24,11On pokleknu deve izvan grada u blizini bunara, u večernji sat, u sat kad žene izlaze crpiti otud vodu.
Stvaranje 24,12On reče: ` GOSPODE, Bože mojeg gospodara Abrahama, dozvoli da ja danas načinim sretan susret i pokaži svoje prijateljstvo prema mojem gospodaru Abrahamu.
Stvaranje 24,13Evo me kako stojim pokraj izvora i kćeri ljudi iz grada izlaze za crpiti vodu.
Stvaranje 24,14Eh dobro! Mlada djevojka kojoj ću ja reći: Nagni tvoj krčag da se napijem i koja će odgovoriti: Pij, a ja ću također napojiti i tvoje deve, to je ona dosuđena tvojem sluzi Izaku; po tome ja ću znati da si ti pokazao prijateljstvo prema mojem gospodaru. `
Stvaranje 24,15No, on još nije bio završio govoriti kad Rebeka ona bijaše kćer Betuelova sina Milkainog, one iste žene Nahorove, brata Abrahamovog iziđe s jednim krčagom na plećima.
Stvaranje 24,16Mlada djevojka bijaše vrlo dražesna za vidjeti; bijaše djevica i ni jednog čovjeka ne bijaše poznala . Ona siđe prema izvoru, napuni krčag i uspe se.
Stvaranje 24,17Sluga joj požuri u susret i reče: ` Za ime Boga, daj mi popiti jedan gutljaj vode iz tvog krčaga. `
Stvaranje 24,18`Pij, gospodaru moj ` odgovori ona i, rukom spusti krčag što brže da mu utaži žeđ.
Stvaranje 24,19Kad završi napajati ga, ona reče: ` Za tvoje deve također, ići ću također crpiti vodu sve dok ne budu popile toliko da ugase žeđ. `
Stvaranje 24,20Ona se požuri isprazniti krčag u pojilo i otrča ponovo zahititi vode u bunaru; ona nacrpi vode za sve deve.
Stvaranje 24,21Taj čovjek ju praćaše očima, tiho, da bi saznao da li jest ili nije GOSPOD učinio uspješnim njegovo putovanje.
Stvaranje 24,22Čim deve bijahu završile piti, čovjek uzme jedan zlatni prsten težine od pola sikla i dvije narukvice od deset sikala zlata za njene zglavke
Stvaranje 24,23i reče joj: ` Čija si ti djevojko? Molim te, upoznaj me da li bi kuća tvojeg oca mogla za nas biti mjesto ugošćenja. `
Stvaranje 24,24ona mu odgovori: ` Ja sam kćer koju Milka dade Nahoru. `
Stvaranje 24,25Potom ona njemu reče: ` Slame i sijena u nas ima u izobilju, a isto tako i mjesta za konačiti.`
Stvaranje 24,26Čovjek kleknu i pokloni se pred GOSPODOM
Stvaranje 24,27govoreći: ` Blagoslovljen budi GOSPODE, Bože mojeg gospodara Abrahama, čije prijateljstvo i vjernost nisu napustili mojeg gospodara dok sam ja putovao, doveden GOSPODOM u kuću braće mojeg gospodara. `
Stvaranje 24,28Mlada djevojka otrča najaviti u kući svoje majke o tome što se upravo dogodilo.
Stvaranje 24,29Rebeka imaše brata imenom Laban. On otrča u susret čovjeku, napolje, k izvoru.
Stvaranje 24,30Čim on vidje prsten i narukvice na rukama svoje sestre i začu svoju sestru Rebeku njemu govoriti: ` Tako mi je rekao `, on ode k čovjeku koji je ostao pokraj deva kod izvora.
Stvaranje 24,31Dođi, blagoslovljen od GOSPODA. Zašto si ti ostao napolju dok sam ja u kući već pripremio čisto mjesto za deve. `
Stvaranje 24,32Čovjek uđe u kuću i rasedla deve. Dade im slame i krmiva a, za njega i njegove pratitelje, vode da si operu noge.
Stvaranje 24,33ponudi im za jesti, ali on uzviknu: ` Ja neću jesti prije nego što kažem što imam za reći. ` ` Govori `, odgovoriše mu.
Stvaranje 24,34On preuze: ` Ja sam sluga Abrahamov.
Stvaranje 24,35GOSPOD je ispunio svoj blagoslov mojeg gospodara koji je postao jedna velika osoba. Dano mu je sitne i krupne marve, srebra i zlata, slugu i sluškinja, deva i magaraca.
Stvaranje 24,36Sara, žena mojeg gazde, najzad mu je rodila sina u svoje stare dane. Moj gazda je njemu prenio sve imanje
Stvaranje 24,37a meni je zatražio da mu prisegnem ovim riječima: Ti ne ćeš oženiti mojeg sina jednom curom Kanaankom u čijoj ja zemlji stanujem.
Stvaranje 24,38Prisegni da ćeš ići u moju obitelj, prema kući mojeg oca, uzeti jednu ženu za mojeg sina.
Stvaranje 24,39Tada ja rekoh svojem gazdi: ` Možda me ta žena ne bude slijedila?
Stvaranje 24,40On mi odgovori: GOSPOD u čijoj nazočnosti sam ja hodio poslat će svojeg anđela s tobom i učinit će uspješnim tvoje putovanje: uzet ćeš za mog sina ženu iz moje obitelji i kuće mojeg oca.
Stvaranje 24,41Ne ćeš biti oslobođen mojeg zaklinjanja osim ako ne ideš kod mojih; isto tako, ako ti ju i ne daju, ti si od nje oslobođen.
Stvaranje 24,42Danas, ja sam došao kod tog izvora i rekao: ` GOSPODE, Bože Abrahama gazde mojega, ako se ti zaista udostojavaš učiniti uspješnim putovanje koje obavljam,
Stvaranje 24,43evo me pokraj izvora: eh dobro! Mlada djevojka koja iziđe crpiti vodu i kojoj ja kažem: Daj mi piti malo vode iz tvog krčaga,
Stvaranje 24,44ako mi odgovori: Ti pij, a ja ću zahititi također za tvoje deve, to će biti žena koju je GOSPOD namijenio sinu mojeg gazde.
Stvaranje 24,45Ja još nisam bio završio u sebi kad je Rebeka izišla s krčagom na ramenu; ona je sišla k izvoru za naliti. Ja sam joj rekao: U ime Boga daj mi piti
Stvaranje 24,46Ona se požurila spustiti krčag i rekla: Pij, a ja ću također napojiti tvoje deve. Ja sam pio, a ona je napojila deve.
Stvaranje 24,47Ja sam je upita: Čija si ti djevojko? Ona je odgovorila: Ja sam kćer Betuelova, sina kojeg Milka dade Nahoru. Ja tad stavih prste u njene nosnice i narukvice na njene zglavke.
Stvaranje 24,48Ja sam kleknuo i poklonio se pred GOSPODOM; blagoslovio sam GOSPODA, Boga Abrahama mojeg gazde, koji je vjerno vodio moje putovanje da ja uzmem nećakinju mojeg gazde za njegovog sina.
Stvaranje 24,49A sada, ako mi hoćete iskazati prijateljstvo i vjernost prema mojem gazdi iskažite mi ga. Ako ne, dajte mi na znanje i ja ću se otputi bilo lijevo bilo desno. `
Stvaranje 24,50Laban uze riječ. On i Betuel uskliknuše: ` Od GOSPODA je ova stvar i mi ti u tome nemamo što reći, ni dobro ni loše.
Stvaranje 24,51Rebeka je pred tobom: uzmi ju i idi. Nek bude žena sinu tvojeg gazde kako je GOSPOD rekao. ` Kad Abrahamov sluga ču te riječi, pade ničice na zemlju pred GOSPODOM.
Stvaranje 24,52Sluga izvadi srebrninu, zlatninu i odjeću i dade Rebeki, kao i bogate poklone što ponudi njenom bratu i njenoj majci.
Stvaranje 24,53Oni jedoše i piše, on i njegovi pratitelji, i provedoše noć.
Stvaranje 24,54Ujutro kad se digoše, on reče: ` Pustite me otići mojem gazdi. `
Stvaranje 24,55Brat i majka mlade djevojke odgovoriše: ` Neka ona ostane neko vrijeme s nama, kakvih desetak dana, potom će ići. `
Stvaranje 24,56` Ne činite da kasnim! Reče im on. GOSPOD je učinio uspješnim moje putovanje, pustite me dakle otići mojem gazdi. `
Stvaranje 24,57Oni preuzeše: ` Pozovimo djevojku i tražimo njeno mišljenje. ` 858 Oni pozvaše Rebeku: ` Hoćeš li otići s ovim čovjekom?` Ona odgovori: ` Da.`
Stvaranje 24,59Oni pustiše otići svoju sestru Rebeku i njenu dojilju, slugu Abrahamovog i njegove ljude.
Stvaranje 24,60Oni ju tada blagosloviše govoreći joj: ` Ti, naša sestra, :postani silnim mnoštvom, nek tvoje potomstvo ovlada Vratima neprijatelja svojih ! `
Stvaranje 24,61Rebeka se diže sa svojim sluškinjama. One se uspeše na deve i slijeđaše ljude. Sluga uze Rebeku i pođe.
Stvaranje 24,62O zalasku sunca, Izak se vraćao s bunara Lahai-Roi. On je tada obitavao u području Negeva
Stvaranje 24,63i bijaše izišao prošetati se u polje o zalasku sunca. On diže oči i ugleda deve koje dolažahu.
Stvaranje 24,64Rebeka podiže oči, vidje Izaka, skoči s deve
Stvaranje 24,65i reče sluzi: ` Tko je taj čovjek koji hodi poljem nama u susret? ` ` To je moj gazda `, odgovori on. Ona uze svoj veo i zastrije se.
Stvaranje 24,66Sluga ispriča Izaku sve što je bio učinio.
Stvaranje 24,67Izak ju uvede u svoj šator. On imaše Saru za majku; on uze Rebeku i ona postade njegovom ženom. Izak je zavolje i bi utješen poslije nestanka majke svoje.
1. Mojsijeva 24,1A Avram bješe star i vremenit, i Gospod bješe blagoslovio Avrama u svemu;
1. Mojsijeva 24,2I reče Avram sluzi svojemu najstarijemu u kući svojoj, koji bješe nad svijem dobrom njegovijem: metni ruku svoju pod stegno moje,
1. Mojsijeva 24,3Da te zakunem Gospodom Bogom nebeskim i Bogom zemaljskim da nećeš dovesti žene sinu mojemu između kćeri ovijeh Hananeja, među kojima živim;
1. Mojsijeva 24,4Nego da ćeš otići u zemlju moju i u rod moj i dovesti ženu sinu mojemu Isaku.
1. Mojsijeva 24,5A sluga mu reče: i ako djevojka ne htjedbude poći sa mnom u ovu zemlju; hoću li odvesti sina tvojega u zemlju iz koje si se iselio?
1. Mojsijeva 24,6A Avram mu reče: pazi da ne odvedeš sina mojega onamo.
1. Mojsijeva 24,7Gospod Bog nebeski, koji me je uzeo iz doma oca mojega i iz zemlje roda mojega, i koji mi je rekao i zakleo mi se govoreći: sjemenu ću tvojemu dati zemlju ovu, on će poslati anđela svojega pred tobom da dovedeš ženu sinu mojemu odande.
1. Mojsijeva 24,8Ako li djevojka ne htjedbude poći s tobom, onda da ti je prosta zakletva moja; samo sina mojega nemoj odvesti onamo.
1. Mojsijeva 24,9I metnu sluga ruku svoju pod stegno Avramu gospodaru svojemu, i zakle mu se za ovo.
1. Mojsijeva 24,10Tada sluga uze deset kamila između kamila gospodara svojega da ide, jer sve blago gospodara njegova bješe pod njegovom rukom; i otišav dođe u Mesopotamiju do grada Nahorova.
1. Mojsijeva 24,11I pusti kamile da poliježu iza grada kod studenca pred veče kad izlaze građanke da zahvataju vode;
1. Mojsijeva 24,12I reče: Gospode Bože gospodara mojega Avrama, daj mi sreću danas i učini milost gospodaru mojemu Avramu.
1. Mojsijeva 24,13Evo, ja ću stajati kod ovoga studenca, a građanke će doći da zahvataju vode.
1. Mojsijeva 24,14Kojoj djevojci rečem: nagni krčag svoj da se napijem, a ona reče: na pij, i kamile ću ti napojiti; daj to da bude ona koju si namijenio sluzi svojemu Isaku; i po tome da poznam da si učinio milost gospodaru mojemu.
1. Mojsijeva 24,15I on još ne izgovori, a to Reveka, kći Vatuila sina Melhe žene Nahora brata Avramova, dođe s krčagom na ramenu.
1. Mojsijeva 24,16I bješe vrlo lijepa, još djevojka, još je čovjek ne bješe poznao. Ona siđe na izvor, i natoči krčag, i pođe;
1. Mojsijeva 24,17A sluga iskoči pred nju, i reče; daj mi da se napijem malo vode iz krčaga tvojega.
1. Mojsijeva 24,18A ona reče: na pij, gospodaru. I brže spusti krčag na ruku svoju, i napoji ga.
1. Mojsijeva 24,19I kad ga napoji, reče: i kamilama ću tvojim naliti neka se napiju.
1. Mojsijeva 24,20I brže izruči krčag svoj u pojilo, pa opet otrča na studenac da nalije, i nali svijem kamilama njegovijem.
1. Mojsijeva 24,21A čovjek joj se divljaše, i ćutaše, neće li poznati je li Gospod dao sreću putu njegovu ili nije.
1. Mojsijeva 24,22A kad se kamile napiše, izvadi čovjek zlatnu grivnu od po sikla i metnu joj oko čela, i dvije narukvice metnu joj na ruke od deset sikala zlata.
1. Mojsijeva 24,23I reče: čija si kći? kaži mi. Ima li u kući oca tvojega mjesta za nas da prenoćimo?
1. Mojsijeva 24,24A ona mu reče: ja sam kći Vatuila sina Melšina, kojega rodi Nahoru.
1. Mojsijeva 24,25Još reče: ima u nas mnogo slame i piće i mjesta za noćište.
1. Mojsijeva 24,26Tada čovjek savivši se pokloni se Gospodu,
1. Mojsijeva 24,27I reče: blagosloven da je Gospod Bog gospodara mojega Avrama, što ne ostavi milosti svoje i vjere svoje prema gospodaru mojem, i putem dovede me Gospod u dom rodbine gospodara mojega.
1. Mojsijeva 24,28A djevojka otrča i sve ovo kaza u domu matere svoje.
1. Mojsijeva 24,29A Reveka imaše brata, kojemu ime bješe Lavan; i istrča Lavan k čovjeku na studenac,
1. Mojsijeva 24,30Kako vidje grivnu i narukvice na rukama sestre svoje i ču gdje Reveka sestra mu reče: tako mi kaza čovjek; dođe k čovjeku; a on stajaše kod kamila na studencu.
1. Mojsijeva 24,31I reče: hodi, koji si blagosloven od Gospoda; što bi stajao napolju? spremio sam kuću, ima mjesta i za kamile.
1. Mojsijeva 24,32I dovede čovjeka u kuću, i rastovari kamile; i dodaše slame i piće kamilama, i donesoše vode za noge njemu i ljudima što bijahu s njim;
1. Mojsijeva 24,33I postaviše mu da jede; ali on reče: neću jesti dokle ne kažem stvar svoju. A Lavan mu reče: govori.
1. Mojsijeva 24,34Tada reče: ja sam sluga Avramov.
1. Mojsijeva 24,35A Gospod je blagoslovio gospodara mojega veoma, te je postao velik, i dao mu je ovaca i goveda, i srebra i zlata, i sluga i sluškinja, i kamila i magaraca.
1. Mojsijeva 24,36I još Sara žena gospodara mojega rodi sina gospodaru mojemu u starosti njegovoj, i on mu dade sve što ima.
1. Mojsijeva 24,37A mene zakle gospodar moj govoreći: nemoj dovesti sinu mojemu žene između kćeri ovijeh Hananeja, među kojima živim;
1. Mojsijeva 24,38Nego idi u dom oca mojega i u rod moj, da dovedeš ženu sinu mojemu.
1. Mojsijeva 24,39A ja rekoh gospodaru svojemu: može biti da djevojka neće htjeti poći sa mnom.
1. Mojsijeva 24,40A on mi reče: Gospod, po čijoj volji svagda življah, poslaće anđela svojega s tobom, i daće sreću tvojemu putu da dovedeš ženu sinu mojemu od roda mojega, iz doma oca mojega.
1. Mojsijeva 24,41Onda će ti biti prosta zakletva moja, kad otideš u rod moj; ako ti je i ne dadu, opet će ti biti prosta zakletva moja.
1. Mojsijeva 24,42I kad dođoh danas na studenac, rekoh: Gospode Bože gospodara mojega Avrama, ako si dao sreću putu mojemu, kojim idem,
1. Mojsijeva 24,43Evo, ja ću stajati kod studenca: koja djevojka dođe da zahvati vode, i ja joj kažem: daj mi da se napijem malo vode iz krčaga tvojega,
1. Mojsijeva 24,44A ona mi odgovori: i ti pij i kamilama ću tvojim naliti; to neka bude žena koju je namijenio Gospod sinu gospodara mojega.
1. Mojsijeva 24,45Ja još ne izgovorih u srcu svojem, a dođe Reveka s krčagom na ramenu, i sišavši na izvor zahvati; i ja joj rekoh: daj mi da se napijem.
1. Mojsijeva 24,46A ona brže spustivši sa sebe krčag reče: na pij, i kamile ću ti napojiti. I kad se napih, napoji i kamile moje.
1. Mojsijeva 24,47I zapitah je govoreći: čija si kći? a ona odgovori: ja sam kći Vatuila sina Nahorova, kojega mu rodi Melha. Tada joj metnuh grivnu oko čela i narukvice na ruke;
1. Mojsijeva 24,48I padoh i poklonih se Gospodu, i zahvalih Gospodu Bogu gospodara mojega Avrama, što me dovede pravijem putem da nađem kćer brata gospodara svojega za sina njegova.
1. Mojsijeva 24,49Ako ćete dakle učiniti ljubav i vjeru gospodaru mojemu, kažite mi; ako li nećete, kažite mi, da idem na desno ili na lijevo.
1. Mojsijeva 24,50A Lavan i Vatuilo odgovarajući rekoše: od Gospoda je ovo došlo; mi ti ne možemo kazati ni zlo ni dobro.
1. Mojsijeva 24,51Eto, Reveka je u tvojoj vlasti, uzmi je pa idi, i neka bude žena sinu tvojega gospodara, kao što kaza Gospod.
1. Mojsijeva 24,52A kad ču sluga Avramov riječi njihove, pokloni se Gospodu do zemlje;
1. Mojsijeva 24,53I izvadi zaklade srebrne i zlatne i haljine, i dade Reveci; također i bratu njezinu i materi njezinoj dade darove.
1. Mojsijeva 24,54Potom jedoše i piše on i ljudi koji bijahu s njim, i prenoćiše. A kad ujutru ustaše, reče sluga: pustite me gospodaru mojemu.
1. Mojsijeva 24,55A brat i mati njezina rekoše: neka ostane djevojka kod nas koji dan, barem deset dana, pa onda neka ide.
1. Mojsijeva 24,56A on im reče: nemojte me zadržavati, kad je Gospod dao sreću mojemu putu; pustite me da idem gospodaru svojemu.
1. Mojsijeva 24,57Tada rekoše: da zovemo djevojku, i upitamo šta ona veli.
1. Mojsijeva 24,58I dozvaše Reveku i rekoše joj: hoćeš ići s ovijem čovjekom? A ona odgovori: hoću.
1. Mojsijeva 24,59I pustiše Reveku sestru svoju i dojkinju njezinu sa slugom Avramovijem i ljudima njegovijem.
1. Mojsijeva 24,60I blagosloviše Reveku i rekoše joj: sestro naša, da se namnožiš na tisuće tisuća, i sjeme tvoje da naslijedi vrata svojih neprijatelja!
1. Mojsijeva 24,61I podiže se Reveka s djevojkama svojim, i posjedaše na kamile, i pođoše s čovjekom; i sluga uzev Reveku otide.
1. Mojsijeva 24,62A Isak iđaše vraćajući se od studenca živoga koji me vidi (jer življaše u južnom kraju);
1. Mojsijeva 24,63A bješe izašao Isak u polje pred veče da se pomoli Bogu; i podigav oči svoje ugleda kamile gdje idu.
1. Mojsijeva 24,64I Reveka podigavši oči svoje ugleda Isaka, te skoči s kamile,
1. Mojsijeva 24,65I reče sluzi: ko je onaj čovjek što ide preko polja pred nas? A sluga reče: ono je gospodar moj. I ona uze pokrivalo i pokri lice.
1. Mojsijeva 24,66I pripovjedi sluga Isaku sve što je svršio.
1. Mojsijeva 24,67I odvede je Isak u šator Sare matere svoje; i uze Reveku, i ona mu posta žena, i omilje mu. I Isak se utješi za materom svojom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje