Tražilica


Propovjednik 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Propovjednik 3,1Sve ima svoje vrijeme. Svaka stvar ima svoje vrijeme pod nebom.
Propovjednik 3,2Ima vrijeme kad se rađa, i vrijeme kad se umire; vrijeme kad se sadi, i vrijeme kad se čupa posađeno;
Propovjednik 3,3Vrijeme kad se ubija, i vrijeme kad se iscjeljuje; vrijeme kad se ruši, i vrijeme kad se gradi;
Propovjednik 3,4Vrijeme plaču i vrijeme smijehu; vrijeme tugovanju i vrijeme igranju;
Propovjednik 3,5Vrijeme kad se baca kamenje, i vrijeme kad se skuplja kamenje; vrijeme kad se grli, i vrijeme kad se rastaje;
Propovjednik 3,6Vrijeme kad se traži, i vrijeme kad se gubi; vrijeme kad se čuva, i vrijeme kad se zabacuje;
Propovjednik 3,7Vrijeme kad se dere, i vrijeme kad se sašiva; vrijeme kad se šuti, i vrijeme kad se govori;
Propovjednik 3,8Vrijeme kad se ljubi, i vrijeme kad se mrzi; vrijeme ratu, i vrijeme miru.
Propovjednik 3,9Što koristi dakle čovjeku, koji se trudi, sva muka njegova?
Propovjednik 3,10Vidjeh nevolju, koju Bog naprti ljudima, da se muče oko nje.
Propovjednik 3,11On čini sve lijepo u svoje vrijeme. I svijet je on predao njihovu istražujućem duhu, ali da ne može čovjek djelo, što ga tvori Bog, dokučiti od početka do svršetka.
Propovjednik 3,12Spoznadoh: "Ništa bolje nema za njih, nego da se vesele i uživaju u životu.
Propovjednik 3,13A i da čovjek jede i pije i uživa život uza svu muku svoju, dar je to Božji,
Propovjednik 3,14Spoznadoh: "Sve, što tvori Bog, traje vječno. Ne može se tomu ništa dodati ništa od toga oduzeti. Bog je tako to uredio, da bi ga se bojao čovjek.
Propovjednik 3,15Što je, to je već davno bilo. Što će biti, to je već odavna bilo, što je prošlo, Bog donosi opet.
Propovjednik 3,16Još nešto vidjeh pod nebom: mjesto prava - tu je vladala zloća; mjesto pravednosti - tu su vladala zlodjela.
Propovjednik 3,17I ovako rekoh u srcu svojem: "Bog će suditi pobožniku kao bezbožniku, jer on je vrijeme postavio za svako osnivanje i djelovanje."
Propovjednik 3,18Ovako rekoh u srcu svojemu: "Takvo je biće čovječje, da ih Bog iskušava, te spoznaju, da su kao stoka, jest, oni sami."
Propovjednik 3,19Jer je sudbina ljudi i sudbina životinja jednaka sudbina. Kako umiru jedni, tako umiru drugi: isti dah imaju svi i ništa ne nadvisuje čovjek životinju; jer je sve taština!
Propovjednik 3,20Sve ide na jedno mjesto; sve je postalo od praha i sve se vraća u prah.
Propovjednik 3,21Tko zna, je li se životni dah čovjeka uspinje gore, je li životni dah životinje ide dolje u zemlju?
Propovjednik 3,22Tako vidjeh, da ništa nema bolje čovjeku, nego da se veseli svojim djelima. To je plaća njegova, jer tko će mu dati, da učestvuje u onom, što će biti poslije njega?
Propovjednik 3,1 Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme.
Propovjednik 3,2Vrijeme rađanja i vrijeme umiranja; vrijeme sađenja i vrijeme čupanja posađenog.
Propovjednik 3,3Vrijeme ubijanja i vrijeme liječenja; vrijeme rušenja i vrijeme građenja.
Propovjednik 3,4Vrijeme plača i vrijeme smijeha; vrijeme tugovanja i vrijeme plesanja.
Propovjednik 3,5Vrijeme bacanja kamenja i vrijeme sabiranja kamenja; vrijeme grljenja i vrijeme kad se ostavlja grljenje.
Propovjednik 3,6Vrijeme traženja i vrijeme gubljenja; vrijeme čuvanja i vrijeme odbacivanja.
Propovjednik 3,7Vrijeme deranja i vrijeme š§ijenja; vrijeme šutnje i vrijeme govorenja.
Propovjednik 3,8Vrijeme ljubljenja i vrijeme mržnje; vrijeme rata i vrijeme mira.
Propovjednik 3,9Koja je posleniku korist od njegovih napora?
Propovjednik 3,10Razmišljam o mučnoj zadaći što je Bog zadade sinovima ljudskim.
Propovjednik 3,11Sve što on čini prikladno je u svoje vrijeme; ali iako je dopustio čovjeku uvid u vjekove, čovjek ne može dokučiti djela koja Boga čini od početka do kraja.
Propovjednik 3,12Znam da nije druge sreće čovjeku osim da se veseli i čini dobro za svojega života.
Propovjednik 3,13I kad čovjek jede i pije i uživa u svojem radu, i to je Božji dar.
Propovjednik 3,14I znam da sve što Bog čini, čini za stalno. Tome se ništa dodati ne može niti mu se može oduzeti; a Bog čini tako da ga se boje.
Propovjednik 3,15Što biva, već bijaše, i što će biti, već je bilo; a Bog obnavlja što je prohujalo.
Propovjednik 3,16Još vidim kako pod suncem umjesto pravice vlada nepravda i umjesto pravednika zločinac.
Propovjednik 3,17Zato rekoh u sebi: "Bog će suditi i pravedniku i zločincu, jer ovdje ima vrijeme za svaku namjeru i čin.
Propovjednik 3,18Još rekoh u sebi: "Ljudi se ponašaju tako da Bog može pokazati kakvi su uistinu, da su jedni drugima poput zvijeri.
Propovjednik 3,19Jer zaista, kob ljudi i zvijeri jedna je te ista. Kako ginu oni, tako ginu i one; i dišu jednakim dahom, i čovjek ničim ne nadmašuje zvijer, jer sve je ispraznost.
Propovjednik 3,20I jedni i drugi odlaze na isto mjesto; svi su postali od praha i u prah se vraćaju.
Propovjednik 3,21Tko zna da li dah ljudski uzlazi gore, a dah zvijeri silazi dolje k zemlji?
Propovjednik 3,22Uviđam da čovjeku druge sreće nema osim radosti u svome djelu, jer to je ljudska sudbina. A tko će ga dovesti do toga da dozna što će biti poslije njega?
Propovjednik 3,1Ima jedan čas za sve i jedan čas za svaku stvar pod nebom:
Propovjednik 3,2jedno vrijeme za rađati i jedno vrijeme za umirati, jedno vrijeme za saditi i jedno vrijeme za čupati biljku,
Propovjednik 3,3jedno vrijeme za ubiti i jedno vrijeme za ozdraviti, jedno vrijeme za podrovati i jedno vrijeme za graditi,
Propovjednik 3,4jedno vrijeme za plakati i jedno vrijeme za smijati, jedno vrijeme za oplakivati i jedno vrijeme za plesati,
Propovjednik 3,5jedno vrijeme za bacati kamenje i jedno vrijeme za gomilati kamenje, jedno vrijeme za za grliti i jedno vrijeme za izbjeći grljenje,
Propovjednik 3,6jedno vrijeme zatražiti i jedno vrijeme za gubiti, jedno vrijeme za čuvati i jedno vrijeme za bacati,
Propovjednik 3,7jedno vrijeme za rastrgati i jedno vrijeme za sašiti, jedno vrijeme za za šutjeti i jedno vrijeme za govoriti,
Propovjednik 3,8jedno vrijeme za ljubiti i jedno vrijeme za mrzjeti, jedno vrijeme za rat i jedno vrijeme za mir.
Propovjednik 3,9Koju korist ima zanatlija od rada koji obavlja
Propovjednik 3,10Ja vidim bavljenje koje je Bog dao sinovima Adamovim da se time bave.
Propovjednik 3,11On je načinio sve lijepe stvari u svoje vrijeme; u njihovo *srce on dade čak smisao trajanju, a da čovjek ne može otkriti djelo koje je Bog učinio od početka do kraja.
Propovjednik 3,12Ja znam da nema ničeg dobrog za njega nego se veseliti i dati sebi dobra vremena tijekom svog života.
Propovjednik 3,13I po tome, svaki čovjek koji jede i pije i kuša sreću u svem svom radu, to, to je dar Božji.
Propovjednik 3,14Ja znam da sve što čini Bog, to će trajati uvijek; nema ništa za dodati tome, ničega za oduzeti mu, i Bog čini na takav način da se strahuje pred licem njegovim .
Propovjednik 3,15Ono što je već bilo, i on što će biti već je bilo, i Bog će tražiti ono što je nestalo .
Propovjednik 3,16Ja sam još vidio pod suncem da u sjedištu suđenja, ondje bijaše opakost, i da u sjedištu pravde, ondje bijaše opakost.
Propovjednik 3,17Ja sebi rekoh u sebi: Bog će suditi pravednom i opakom, jer ima tu jedno vrijeme za svaku stvar i svako djelo .
Propovjednik 3,18Ja sam sam sebi u sebi rekao: o sinovima Adamovim, da ih Bog htjedne iskušati; tad će se vidjeti da oni nisu drugo ništa do životinje.
Propovjednik 3,19Jer, sudbina sinova Adamovih to je sudbina životinje, to je jedna istovrsna sudbina: kakva je smrt ove ovdje, takva je i smrt one ondje, oni su svi jedan istovjetan dah: nadmoćnost čovjekova nad životi- njom je ništavna, jer sve je taština.
Propovjednik 3,20Sve ide k jednom jedinstvenom mjestu, sve dolazi iz prašine, i sve se vraća u prašinu.
Propovjednik 3,21Tko poznaje dah sinova Adamovih koji se uspinje, on, prema gore, dok dah životinja silazi prema dolje, k zemlji .
Propovjednik 3,22Ja sam vidio da nema ničeg boljeg za čovjeka nego da se raduje djelima svojim, jer takav je njegov dio. Tko će naime njega dovesti vidjeti što će biti poslije njega?
Propovjednik 3,1Svemu ima vrijeme, i svakom poslu pod nebom ima vrijeme.
Propovjednik 3,2Ima vrijeme kad se rađa, i vrijeme kad se umire; vrijeme kad se sadi, i vrijeme kad se čupa posađeno;
Propovjednik 3,3Vrijeme kad se ubija, i vrijeme kad se iscjeljuje; vrijeme kad se razvaljuje, i vrijeme kad se gradi.
Propovjednik 3,4Vrijeme plaču i vrijeme smijehu; vrijeme ridanju i vrijeme igranju;
Propovjednik 3,5Vrijeme kad se razmeće kamenje, i vrijeme kad se skuplja kamenje; vrijeme kad se grli, i vrijeme kad se ostavlja grljenje;
Propovjednik 3,6Vrijeme kad se teče, i vrijeme kad se gubi; vrijeme kad se čuva, i brijeme kad se baca;
Propovjednik 3,7Vrijeme kad se dere, i vrijeme kad se sašiva; vrijeme kad se muči, i vrijeme kad se govori.
Propovjednik 3,8Vrijeme kad se ljubi, i vrijeme kad se mrzi; vrijeme ratu i vrijeme miru.
Propovjednik 3,9Kaka je korist onome koji radi od onoga oko čega se trudi?
Propovjednik 3,10Vidio sam poslove koje je Bog dao sinovima ljudskim da se muče oko njih.
Propovjednik 3,11Sve je učinio da je lijepo u svoje vrijeme, i svijet metnuo im je u srce, ali da ne može čovjek dokučiti djela koja Bog tvori, ni početka ni kraja.
Propovjednik 3,12Doznah da nema ništa bolje za njih nego da se vesele i čine dobro za života svoga.
Propovjednik 3,13I kad svaki čovjek jede i pije i uživa dobra od svakoga truda svojega, to je dar Božji.
Propovjednik 3,14Doznah da što god tvori Bog ono traje dovijeka, ne može mu se ništa dodati niti se od toga može što oduzeti; i Bog tvori da bi ga se bojali.
Propovjednik 3,15Što je bilo to je sada, i što će biti to je već bilo; jer Bog povraća što je prošlo.
Propovjednik 3,16Još vidjeh pod suncem gdje je mjesto suda bezbožnost i mjesto pravde bezbožnost.
Propovjednik 3,17I rekoh u srcu svom: Bog će suditi pravedniku i bezbožniku; jer ima vrijeme svemu i svakom poslu.
Propovjednik 3,18Rekoh u srcu svom za sinove ljudske da im je Bog pokazao da vide da su kao stoka.
Propovjednik 3,19Jer što biva sinovima ljudskim to biva i stoci, jednako im biva; kako gine ona tako ginu i oni, i svi imaju isti duh; i čovjek ništa nije bolji od stoke, jer je sve taština.
Propovjednik 3,20Sve ide na jedno mjesto; sve je od praha i sve se vraća u prah.
Propovjednik 3,21Ko zna da duh sinova ljudskih ide gore, a duh stoke da ide dolje pod zemlju?
Propovjednik 3,22Zato vidjeh da ništa nema bolje čovjeku nego da se veseli onijem što radi, jer mu je to dio; jer ko će ga dovesti da vidi što će biti poslije njega?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje