Tražilica


Propovjednik 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Propovjednik 9,1Sve sam to bio dobro promislio i bio sam došao do spoznaje: pravedni i mudri u Božjoj su ruci sa svim svojim djelovanjem. Hoće li ga ljubav ili mržnja susresti, ne zna čovjek unaprijed. Sve mu može donijeti budućnost.
Propovjednik 9,2Sve pogađa jednaka sudbina: pravednoga kao bezbožnoga, dobroga, čistoga kao nečistoga, onoga koji žrtvuje, kao onoga koji ne žrtvuje. Dobromu je kao grješniku, onome koji se kune, kao onome koji se boji zakletve.
Propovjednik 9,3To je zlo kod svega, što biva pod suncem: sve pogađa jednaka sudbina; zato je i srce čovječje tako puno zla. U srcu njihovu prebiva ludost, dok su god živi, a potom silazi se k mrtvima!
Propovjednik 9,4Jer samo tko je pridružen živima, ima se još nešto nadati; jer bolje je živ pas, nego mrtav lav.
Propovjednik 9,5Živi znaju još, da moraju l umrijeti, a mrtvi nemaju više znanja, niti se nadaju plaći; jer im se je spomen zaboravio.
Propovjednik 9,6Odavno je nestalo ljubavi njihove, mržnje njihove, vruće žudnje njihove, i zauvijek nemaju više dijela u svemu što biva pod suncem.
Propovjednik 9,7Hajde, jedi s radošću kruh svoj, pij vesela srca vino svoje, jer su vazda bila Bogu mila djela tvoja.
Propovjednik 9,8Svagda neka su ti haljine bijele i nikada na glavi tvojoj neka ne ponestane ulja!
Propovjednik 9,9Uživaj život sa ženom, koju ljubiš, u sve dane ništavog života svoga, što ti ga Bog daje pod suncem, jer je to dio tvoj u životu u sve dane ništavog života tvoga i u trudu, kojim se mučiš pod suncem.
Propovjednik 9,10Što ruka tvoja može činiti, to neka čini vlastitom snagom, jer nema niti rada ni osnova, niti mudrosti ni znanja u carstvu mrtvih, kamo ideš.
Propovjednik 9,11Nadalje vidjeh pod suncem: ne dobiva brzi trku, ni junaci rat, ni mudraci kruh, ni pametni bogatstvo, ni razumni milost, nego sve stoji do vremena i sreće.
Propovjednik 9,12Jer čovjek ne zna vremena svojega: kao što se ribe hvataju mrežom, kao što ptice padaju u zamku, isto tako zapletu se ljudi u vrijeme nesreće, što navali la njih iznenada.
Propovjednik 9,13I ovo moradoh ja s mudrošću doživjeli pod suncem i učini mi se to važnim:
Propovjednik 9,14Bio je malen grad i samo je malo ljudi stanovalo u njemu, a dođe na njega moćan kralj, opkoli ga i zakopa proti njemu jake opkope.
Propovjednik 9,15A bio u njemu i siromašan mudrac, i on oslobodi grad mudrošću svojom, ali se poslije nitko nije sjetio toga siromaha.
Propovjednik 9,16Tada rekoh sebi: bolja je mudrost nego moć, ali se ne priznaje mudrost siromaha i na riječi se njegove ne pazi.
Propovjednik 9,17Riječi jednoga mudraca, mirno kazane, vrednije su da se slušaju nego dreka kralja ludih.
Propovjednik 9,18Bolja je mudrost nego ratno oružje, ali jedan jedini zločinac može pokvariti mnogo dobra.
Propovjednik 9,1 Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci, sa djelima svojim, u Božjoj ruci; i čovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje, i njemu su obje ispraznost.
Propovjednik 9,2Svima je ista kob, pravednomu kao i opakom, čistomu i nečistomu, onomu koji žrtvuje kao i onomu koji ne žrtvuje; jednako dobru kao i grešniku, onomu koji se zaklinje kao i onomu koji se boji zakletve.
Propovjednik 9,3Najgore je od svega što biva pod suncem ovo: ista je kob svima, ljudsko je srce puno zla, ludost je u srcima ljudi dok žive, a potom se pridružuju mrtvima.
Propovjednik 9,4Jer onaj tko je među živima, ima nade: i živ pas više vrijedi nego mrtav lav.
Propovjednik 9,5Živi barem znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa niti imaju više nagrade, jer se zaboravlja i spomen na njih.
Propovjednik 9,6Davno je nestalo i njihove ljubavi, i mržnje, i zavisti, i više nemaju udjela ni u čem što biva pod suncem.
Propovjednik 9,7Zato s radošću jedi svoj kruh i vesela srca pij svoje vino, jer se Bogu već prije svidjelo tvoje djelo.
Propovjednik 9,8U svako doba nosi haljine bijele i ulja nek` ne ponestane na tvojoj glavi.
Propovjednik 9,9Uživaj život sa ženom koju ljubiš u sve dane svojega ispraznog vijeka koji ti Bog daje pod suncem, jer to je tvoj udio u životu i u trudu kojim se trudiš pod suncem.
Propovjednik 9,10I što god nakaniš učiniti, učini dok možeš, jer nema ni djela, ni umovanja, ni spoznaje, ni mudrosti u Podzemlju u koje ideš.
Propovjednik 9,11Osim toga, vidjeh pod suncem: ne dobivaju trku hitri, ni boj hrabri; nema kruha za mudraca, ni bogatstva za razumne, ni milosti za učene, jer vrijeme i kob sve ih dostiže.
Propovjednik 9,12Čovjek ne zna svoga časa: kao ribe ulovljene u podmukloj mreži, i kao ptice u zamku uhvaćene, tako se hvataju sinovi ljudski u vrijeme nevolje koja ih iznenada spopada.
Propovjednik 9,13Još vidjeh pod suncem i ovu "mudrost" koja mi se učini velikom:
Propovjednik 9,14Bi jedan malen grad i u njem malo ljudi, a na nj udari velik kralj, opkoli ga i podiže oko njega velike opsadne tornjeve.
Propovjednik 9,15Ali se u njemu nađe čovjek siromah mudar koji spasi grad svojom mudrošću, a poslije se nitko nije sjećao toga čovjeka.
Propovjednik 9,16Ipak ja velim: bolja je mudrost nego jakost, ali se ne cijeni mudrost siromaha i ne slušaju njegove riječi.
Propovjednik 9,17Blage se riječi mudraca bolje čuju nego vika zapovjednika nad luđacima.
Propovjednik 9,18Mudrost više vrijedi nego bojno oružje, ali jedan jedini grešnik pokvari mnogo dobra.
Propovjednik 9,1Da, sve ovo, ja sam uzeo u srce, i evo što sam sve iskušao: to je da pravednici, mudraci i njihovi radovi su u rukama Božjim. Ni ljubav, ni mržnju, čovjek ne poznaje, sve to njega pretječe
Propovjednik 9,2sve je isto za sve, jedna istovjetna sudbina pripada i pravednom i opakom, dobrom i *čistom kao i nečistom, onom koji *žrtvuje i onom koji ne žrtvuje; ona je za dobrog kao i za grješnika, onoga koji priseže kao i onoga koji se plaši prisezati. Jedno je zlo u svemu što se čini pod suncem kao i jedna istovjetna sudbina za sve; isto tako srce sinova Adamovih puno je zlobnosti, ludost je u njihovom srcu tijekom njihovog života, a poslije, odlazi se k mrtvima .
Propovjednik 9,4Naime, tko će biti najmiliji? Za sve žive, ima jedna sigurna stvar: jedan živ pas vrijedi više no mrtav lav .
Propovjednik 9,5Jer živi znaju da će umrijeti; ali, mrtvi ne znaju uopće ništa; za njih, nema više nagrade, jer, njihovo je sjećanje zaboravljeno.
Propovjednik 9,6Njihove ljubavi, njihove mržnje, njihove ljubomore već su propale; oni nikad više neće imati dijela u svemu onom što se čini pod suncem. Uživati život kao jedan dar Božji
Propovjednik 9,7Idi, radosno jedi svoj kruh i pij dobre volje svoje vino, jer je Bog već primio tvoja djela.
Propovjednik 9,8Nek tvoja odjeća uvijek bude bijela i nek ulja ne manjka na glavi tvojoj .
Propovjednik 9,9Kušaj život sa ženom koju voliš tijekom svojeg ispraznog postojanja, pošto ti je Bog dao pod suncem sve tvoje dane ispraznim; jer, ondje je tvoj dio u životu i u radu koji obavljaš pod suncem.
Propovjednik 9,10Sve što se tvoja ruka nađe sposobna učiniti, učini to svojim vlastitim snagama; jer nema ni djela, ni zbroja, ni znanja, ni mudrosti u *boravištu mrtvih kamo ćeš ti otići.
Propovjednik 9,11Ja vidim još pod suncem da trka ne pripada najsnažnijima, ni bitka najjačima, ni kruh najmudrijima, ni bogatstvo najpametnijima, ni naklonost najučenijima, jer svima njima dođu čas i nevolja.
Propovjednik 9,12Naime, čovjek ne poznaje svoj čas bolje no riba koja se dade uloviti u mrežu nesreće, nego vrabci uhvaćeni u zamku. Tako su i sinovi Adamovi ulovljeni nesrećom kad ona padne na njih iznenadno.
Propovjednik 9,13Ja sam još vidio pod suncem, u stvari mudrosti, jednu važnu stvar, vlastitim očima.
Propovjednik 9,14Bijaše jedan mali grad, malobrojan žiteljima. Jedan veliki kralj pođe na njega, opasa ga i diže protiv njega jednu veliku opsadu zasjedu.
Propovjednik 9,15Nađe se tu jedan sirot, ali mudar čovjek; on spasi grad svojom mudrošću, ali nitko se ne sjeti tog siromaha .
Propovjednik 9,16Tad rekoh, ja: bolja je mudrost nego sila, ali mudrost siromašnog je prezrena a njegove riječi nisu saslušane.
Propovjednik 9,17Riječi mudraca se čuju u tišini, bolje nego krici jednog vladara među bezumnima..
Propovjednik 9,18Više vrijedi mudrost nego bojni stroj, ali samo jedan nevježa poništi mnogo dobrog.
Propovjednik 9,1Doista sve ovo složih u srce svoje da bih rasvijetlio sve to, kako su pravedni i mudri i djela njihova u ruci Božijoj, a čovjek ne zna ni ljubavi ni mržnje od svega što je pred njim.
Propovjednik 9,2Sve biva svjema jednako: pravedniku biva kao bezbožniku, dobromu i čistomu kao nečistomu, onome koji prinosi žrtvu kao onome koji ne prinosi, kako dobromu tako grješniku, onome koji se kune kao onome koji se boji zakletve.
Propovjednik 9,3A to je najgore od svega što biva pod suncem što svjema jednako biva, te je i srce ljudsko puno zla, i ludost im je u srcu dok su živi, a potom umiru.
Propovjednik 9,4Jer ko će biti izabran? U živijeh svijeh ima nadanja; i psu živu bolje je nego mrtvu lavu.
Propovjednik 9,5Jer živi znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio.
Propovjednik 9,6I ljubavi njihove i mržnje njihove i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju dijela nigda ni u čemu što biva pod suncem.
Propovjednik 9,7Hajde, jedi hljeb svoj s radošću, i vesela srca pij vino svoje, jer su mila Bogu djela tvoja.
Propovjednik 9,8Svagda neka su ti haljine bijele, i ulja na glavi tvojoj da se ne premiče.
Propovjednik 9,9Uživaj život sa ženom koju ljubiš svega vijeka svojega taštega, koji ti je dat pod suncem za sve vrijeme taštine tvoje, jer ti je to dio u životu i od truda tvojega kojim se trudiš pod suncem.
Propovjednik 9,10Sve što ti dođe na ruku da činiš, čini po mogućnosti svojoj, jer nema rada ni mišljenja ni znanja ni mudrosti u grobu u koji ideš.
Propovjednik 9,11Opet vidjeh pod suncem da nije do brzijeh trka, ni rat do hrabrijeh, ni hljeb do mudrijeh, ni bogatstvo do razumnijeh, ni dobra volja do vještijeh, nego da sve stoji do vremena i zgode.
Propovjednik 9,12Jer čovjek ne zna vremena svojega, nego kao što se ribe hvataju mrežom nesrećnom i kao što se ptice hvataju pruglom, tako se hvataju sinovi čovječiji u zao čas, kad navali na njih iznenada.
Propovjednik 9,13Vidjeh i ovu mudrost pod suncem, koja mi se učini velika:
Propovjednik 9,14Bijaše malen grad i u njemu malo ljudi; i dođe na nj velik car, i opkoli ga i načini oko njega velike opkope.
Propovjednik 9,15A nađe se u njemu siromah čovjek mudar, koji izbavi grad mudrošću svojom, a niko se ne sjećaše toga siromaha čovjeka.
Propovjednik 9,16Tada ja rekoh: bolja je mudrost nego snaga, ako se i ne maraše za mudrost onoga siromaha i riječi se njegove ne slušahu.
Propovjednik 9,17Riječi mudrijeh ljudi valja s mirom slušati više nego viku onoga koji zapovijeda među ludima.
Propovjednik 9,18Bolja je mudrost nego oružje ubojito; ali jedan grješnik kvari mnoga dobra.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje