Tražilica


Psalam 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 12,1Gospode, pomozi, jer nema više pobožnika; nestade vjernih među ljudima.
Psalam 12,2Govore samo laži jedan drugomu; govore laskavim usnama i dvoličnim srcem.
Psalam 12,3Ah, da bi ipak Gospod uništio laskave usne i jezike veličave,
Psalam 12,4One, koji se hvale: "Mi činimo to svojim jezikom, imamo ipak svoja usta: tko će gospodariti nad nama?"
Psalam 12,5"Zbog nevolje potlačenih, zbog jadanja siromaha, hajde, veli Gospod, "ustat ću, da pomognem onome, koji zove za to!"
Psalam 12,6Riječi su Gospodnje riječi pune čistoće, srebro su očišćeno u talionici na zemlji, sedam puta pretopljeno.
Psalam 12,7Ti ćeš nas sačuvati, Gospode, zauvijek nas obraniti od roda ovoga.
Psalam 12,8Razmeću se unaokolo bezbožnici: "prostota je gore kod ljudi.
Psalam 12,1 Zborovođi. U oktavi. Psalam. Davidov.
Psalam 12,2U pomoć, Jahve, jer nestaje pobožnih, vjernosti nema više među ljudima!
Psalam 12,3Svatko laže svome bližnjemu, govori usnama lažljivim i srcem dvoličnim.
Psalam 12,4Istrijebi, Jahve, sve usne lažljive i jezik hvastavi;
Psalam 12,5one što zbore: "Jezik je naša snaga, naše su usne za nas: tko nam što može?
Psalam 12,6"Zbog nevolje tlačenih i jauka ubogih sada ću ustati - govori Jahve - spasenje donijet` onom tko ga želi.
Psalam 12,7Riječi su Jahvine riječi iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta očišćeno.
Psalam 12,8O Jahve, ti ćeš bdjeti nad nama, od naraštaja ovog čuvat` nas svagda,
Psalam 12,9pa nek` se okolo vrzu zlotvori, nek` se izdižu ljudi najgori.
Psalam 12,1Ravnatelju zbora, s glazbalima s osam žica. Psalam Davidov.
Psalam 12,2U pomoć, GOSPODE! Nema više vjernika; sva čestitost nestala je između ljudi;
Psalam 12,3između sebe oni govore o zlu, laskavim usnama, dvoličnim srcem.
Psalam 12,4Nek GOSPOD odsiječe sve laskave usne i nadmeni jezik
Psalam 12,5onima koji kažu: ” Svojim jezikom mi ćemo pobijediti; naše su usne s nama; tko će biti naš gospodar?“
Psalam 12,6- ” Pred tlačenjem poniznih i žalbom sirotih, ja se sada dižem, reče GOSPOD, ja stavljam na sigurno mjesto onoga na koga se pljuje .“
Psalam 12,7Riječi GOSPODOVE su jasne riječi, od srebra profinjenog u jednoj talionici od zemlje, i sedam puta pročišćenog.
Psalam 12,8Ti, GOSPODE, ti držiš riječ. Ti ćeš nas uvijek štititi od te bagre tamo.
Psalam 12,9Posvuda se skiću bezbožnici, i porok pobjeđuje među ljudima .
Psalam 12,1Pomagaj, Gospode; jer nesta svetijeh, jer je malo vjernijeh među sinovima čovječijim.
Psalam 12,2Laž govore jedan drugome,usnama lažljivijem govore iz srca dvolična.
Psalam 12,3Istrijebiće Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi,
Psalam 12,4Ljude, koji govore: jezikom smo jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama?
Psalam 12,5Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onoga kome zlobe.
Psalam 12,6Riječi su Gospodnje riječi čiste, srebro u vatri očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno.
Psalam 12,7Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti, i sačuvati nas od roda ovoga dovijeka.
Psalam 12,8Bezbožnici idu naokolo; kad se oni podižu, sramote se sinovi čovječiji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje