Tražilica


Psalam 122. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 122,1Obradovah se, kad mi rekoše: "Idemo u kuću Gospodnju!"
Psalam 122,2Evo već stoje noge naše na vratima tvojim Jerusaleme!
Psalam 122,3Jerusaleme, ti si sagrađen kao grad, gdje se svi sastaju!
Psalam 122,4Plemena putuju tamo, plemena Gospodnja; Izraelu je zakon, da slave ime Gospodnje.
Psalam 122,5Jer tamo stoje prijestolji sudski, prijestolji kuće Davidove.
Psalam 122,6Želite mir Jerusalemu, spasenje onima, koji te ljube!
Psalam 122,7Neka mir vlada u zidinama tvojim, pokoju palačama tvojim!
Psalam 122,8Zbog braće svoje reci ću ti, rodi rođaka svojih: Mir s tobom!
Psalam 122,9Zbog kuće Gospoda, Boga našega, molim za blagoslov tebi.
Psalam 122,1 Hodočasnička pjesma. Davidova. Obradovah se kad mi rekoše: "Hajdemo u Dom Jahvin!
Psalam 122,2Eto, noge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme.
Psalam 122,3Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani i kao u jedno saliveni!
Psalam 122,4Onamo uzlaze plemena, plemena Jahvina, po Zakonu Izraelovu, da slave ime Jahvino.
Psalam 122,5Ondje stoje sudačke stolice, stolice doma Davidova.
Psalam 122,6Molite za mir Jeruzalemov! Blago onima koji tebe ljube!
Psalam 122,7Neka bude mir u zidinama tvojim i pokoj u tvojim palačama!
Psalam 122,8Radi braće i prijatelja svojih klicat ću: "Mir tebi!
Psalam 122,9Radi Doma Jahve, Boga našega, za sreću tvoju ja ću moliti.
Psalam 122,1Pjesma uspinjanja . Davidova. Koja radost kad mi se kaže: ” Hajdemo u kuću GOSPODOVU!“
Psalam 122,2Mi smo se zaustavili na tvojim vratima, Jeruzaleme!
Psalam 122,3Jeruzalem, dobro utvrđen, grad od jednog jednog komada !
Psalam 122,4To su ondje uspinjala se plemena, plemena GOSPODOVA, prema pravilu u Izraelu, za slaviti ime GOSPODOVO.
Psalam 122,5Jer ondje su postavljeni prijestoli pravde, prijestoli za kuću Davidovu.
Psalam 122,6Molite mir za Jeruzalem: Nek tvoji prijatelji žive spokojno;
Psalam 122,7nek mir bude na tvojim bedemima i spokojnost u tvojim palačama !
Psalam 122,8Zbog moje braće i mojih drugara, ja ću reći: ” Mir budi kod tebe!“
Psalam 122,9Zbog kuće GOSPODA našeg Boga, ja hoću tvoju sreću.
Psalam 122,1Obradovah se kad mi rekoše: hajdemo u dom Gospodnji!
Psalam 122,2Evo, stoje noge naše na vratima tvojim, Jerusalime!
Psalam 122,3Jerusalim je izidan, kao grad sliven u jednu zgradu.
Psalam 122,4Onamo idu plemena, plemena Gospodnja, po naredbi Izrailjevoj da slave ime Gospodnje.
Psalam 122,5Ondje stoje prijestoli sudski, prijestoli doma Davidova.
Psalam 122,6Ištite mira Jerusalimu; neka bude dobro onima koji ljube tebe!
Psalam 122,7Neka bude mir oko zidova tvojih, i čestitost u dvorima tvojim!
Psalam 122,8Radi braće svoje, i prijatelja svojih govorim: mir ti!
Psalam 122,9Radi doma Gospoda Boga našega želim ti dobro.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje