Tražilica


Psalam 132. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 132,1Spomeni se, Gospode, Davida i svih muka njegovih.
Psalam 132,2Kako se zakleo Gospodu, zavjetovao se Bogu Jakovljevu:
Psalam 132,3"Neću ući u šator stana svojega, niti ću leći na postelju ložnice svoje,
Psalam 132,4Neću dati sna očima svojim, ni vjeđama svojim drijema,
Psalam 132,5Dok ne nađem mjesta Gospodu, stana moćnome Bogu Jakovljevu!"
Psalam 132,6"Evo, čuli smo o tom u plodnoj zemlji; saznasmo to u mjestima šumskim:
Psalam 132,7K stanu njegovu ići ćemo; poklonit ćemo se podnožju nogu njegovih!
Psalam 132,8Ustani, Gospode, k počivalištu svojemu, ti i velemoćni kovčeg tvoj!
Psalam 132,9Kako treba neka se obuku sve svećenici tvoji pravednici tvoji neka se raduju!
Psalam 132,10Zbog svojega sluge Davida nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega!"
Psalam 132,11Prisegnu Gospod Davidu prisegu vjernosti, od koje ne odstupa: "Od poroda tvojega posadit ću jednoga na prijestolje tvoje.
Psalam 132,12Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i svjedočanstva moja, što ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjediti na prijestolju tvojemu!"
Psalam 132,13Jest, Gospod je izabrao Sion, izabrao ga za prebivalište svoje:
Psalam 132,14"Ovo ima biti u vijeke počivalište moje; ovdje stanujem; to je bila zelja moja.
Psalam 132,15Hranu ću njegovu obilno blagosloviti, siromahe njegove kruhom ću nasititi.
Psalam 132,16Svećenike ću njegove zaodjeti spasenjem; pobožnici njegovi radovat će se veoma.
Psalam 132,17Tu ću učiniti da uzraste moć Davidu, postavit ću svjetionicu pomazaniku svojemu.
Psalam 132,18Neprijatelje ću njegove pokriti sramotom, a na njemu će sjati kruna njegova!"
Psalam 132,1 Hodočasnička pjesma.
Psalam 132,2Spomeni se, o Jahve, Davida i sve revnosti njegove: kako se Jahvi zakleo, zavjetovao Snazi Jakovljevoj:
Psalam 132,3"Neću ući u šator doma svog nit` uzaći na ležaj svoje postelje,
Psalam 132,4neću pustit` snu na oči nit` počinka dati vjeđama,
Psalam 132,5dok Jahvi mjesto ne nađem, boravište Snazi Jakovljevoj.
Psalam 132,6Eto, čusmo za nj u Efrati, nađosmo ga u Poljima jaarskim.
Psalam 132,7Uđimo u stan njegov, pred noge mu padnimo!
Psalam 132,8"Ustani, o Jahve, pođi k svom počivalištu, ti i Kovčeg sile tvoje!
Psalam 132,9Svećenici tvoji nek` se obuku u pravednost, pobožnici tvoji nek` radosno kliču!
Psalam 132,10Poradi Davida, sluge svojega, ne odvrati lica od svog pomazanika!
Psalam 132,11Jahve se zakle Davidu zakletvom tvrdom od koje neće odustati: "Potomka tvoje utrobe posadit ću na prijestolje tvoje.
Psalam 132,12Budu li ti sinovi Savez moj čuvali i naredbe kojima ih učim, i sinovi će njini dovijeka sjedit` na tvom prijestolju.
Psalam 132,13Jer Jahve odabra Sion, njega zaželje sebi za sjedište.
Psalam 132,14"Ovo mi je počivalište vječno, boravit ću ovdje jer tako poželjeh.
Psalam 132,15Žitak ću njegov blagosloviti, siromahe nahraniti kruhom.
Psalam 132,16Svećenike njegove u spas ću odjenuti, sveti će njegovi kliktati radosno.
Psalam 132,17Učinit ću da ondje za Davida rog izraste, pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika.
Psalam 132,18U sram ću mu obući dušmane, a na njemu će blistat` vijenac moj.
Psalam 132,1Pjesma uspinjanja . GOSPODE, sjeti se Davida, podsjeti se njegove muke.
Psalam 132,2To je on koji se zakle u GOSPODA, i učini ovaj zavjet Biku Jakovljevom :
Psalam 132,3” Nikad se ja neću vratiti pod svoj šator, nikad, ja neću ići ispružiti se na svoj krevet,
Psalam 132,4nikad ja neću pustiti svoje oči sklopiti ni moje kapke popustiti snu,
Psalam 132,5prije no budem našao jedno mjesto za GOSPODA, jedno boravište za Bika Jakovljevog!“
Psalam 132,6Mi bijasmo doznali da on bijaše u Efrati, mi smo ga našli u polju Jaarovu :
Psalam 132,7” Hajdemo u njegovo boravište, poklonimo se pred njegovim podnožjem.
Psalam 132,8Ustani, GOSPODE, dođi u svoje mjesto odmora, ti i kovčeg gdje stoluje tvoja snaga!
Psalam 132,9Nek tvoji svećenici budu ogrnuti pravdom, nek tvoji vjernici izvikuju svoju radost!
Psalam 132,10Zbog Davida tvog sluge, ne otpusti svog mesije!“
Psalam 132,11GOSPOD je prisegao Davidu; to je istina, on ju neće zanijekati: To je netko proizišao od tebe što ću ga ja staviti na tvoj prijestol.
Psalam 132,12Ako tvoji sinovi čuvaju moj savez i zahtjeve kojima ću ih ja poučiti, njihovi sinovi također stolovat će vječno na tvom prijestolu.“
Psalam 132,13Jer GOSPOD je izabrao Sion, on ga je htio za sjedište:
Psalam 132,14” On će uvijek biti moje mjesto odmora, ja ću tu boraviti; on je taj kojeg sam ja htio.
Psalam 132,15Ja ću blagosloviti, ja ću blagosloviti njegove izvore, ja ću kruhom nasititi njegove siromahe.
Psalam 132,16Ja ću spasenjem ogrnuti njegove svećenike, i njegovi će vjernici kričati od svoje radosti.
Psalam 132,17Ondje, ja ću dati rasti snazi Davidovoj, i pripremit ću jednu svjetiljku za svog mesiju.
Psalam 132,18Ja ću ogrnuti sramom njegove neprijatelje, i na njemu će njegova dijadema cvjetati.“
Psalam 132,1Opomeni se, Gospode, Davida i sve smjernosti njegove,
Psalam 132,2Kako se kunijaše Gospodu, i zavjetovaše Bogu Jakovljevu:
Psalam 132,3"Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega;
Psalam 132,4Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojima drijema;
Psalam 132,5Dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu."
Psalam 132,6Evo, čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađosmo ga na poljima Kirijat-Jarimskim.
Psalam 132,7Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožju nogu njegovijeh.
Psalam 132,8Stani, Gospode, na počivalištu svojem, ti i kovčeg sile tvoje.
Psalam 132,9Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu, i sveci tvoji nek se raduju.
Psalam 132,10Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega.
Psalam 132,11Zakle se Gospod Davidu u istini, od koje neće otstupiti; od poroda tvojega posadiću na prijestolu tvojemu.
Psalam 132,12Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenja moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedjeti na prijestolu svom.
Psalam 132,13Jer je izabrao Gospod Sion, i omilje mu živjeti na njemu.
Psalam 132,14Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti; jer mi je omiljelo.
Psalam 132,15Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasitiću hljeba.
Psalam 132,16Sveštenike ću njegove obući u spasenje, i sveti će se njegovi radovati.
Psalam 132,17Tu ću učiniti da uzraste rog Davidu, postaviću vidjelo pomazaniku svojemu.
Psalam 132,18Neprijatelje ću njegove obući u sramotu; a na njemu će cvjetati vijenac njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje