Tražilica


Psalam 144. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 144,1Neka je blagoslovljen Gospod, branik moj, koji nauči ruke moje boju, prste moje ratu!
Psalam 144,2Jakost moja, tvrda moja, grad moj, izbavitelj moj, štit moj, kojemu se utječem, koji mi pokori narode!
Psalam 144,3Gospode, što je čovjek, da ga se spominješ, sin zemlje, da ga paziš?
Psalam 144,4Čovjek je kao dah; dani s u njegovi kao sjena, što prolazi.
Psalam 144,5Gospode, prigni nebo i siđi, dotakni se gola, da se zadime!
Psalam 144,6Tresni munjom i razagnaj ih! Odapni strijele svoje i smeti ih!
Psalam 144,7Dopri ovamo iz visine, oslobodi me, izvadi me iz voda silnih, iz ruku tuđinaca!
Psalam 144,8Usta njihova govore varku; desnica je njihova puna lažljivosti.
Psalam 144,9Pjevam pjesmu novu tebi, o Bože, sviram ti na harfi od deset žica:
Psalam 144,10"On dade pobjedu kraljevima, Davida, slugu svojega, izbavi od ljutoga mača."
Psalam 144,11Oslobodi me i spasi iz ruku tuđinaca, usta njihova govore varku; desnica je njihova puna lažljivosti.
Psalam 144,12Tada su sinovi naši kao biljke, visoko uzrasli u mladosti svojoj; tada su kćeri naše kao stupovi, krasno izrađeni kao u palačama.
Psalam 144,13Tada su žitnice naše prepune, obilne svakim žitom; ovce naše množe se na tisuće i na sto tisuća na polju našemu
Psalam 144,14Tada su goveda naša tovna bez napadaja i nezgode; tada se ne razliježe tužnjava po ulicama našim
Psalam 144,15Blagoslovljen je narod, kojemu je sve to dosuđeno! Blagoslovljen je narod, u kojega je Bog Gospod!
Psalam 144,1 Davidov. Blagoslovljen Jahve, hridina moja: ruke mi uči boju a prste ratu.
Psalam 144,2On je ljubav moja i tvrđava moja, zaštita moja, izbavitelj moj, štit moj za koji se sklanjam; on mi narode stavlja pod noge!
Psalam 144,3Što je čovjek, o Jahve, da ga poznaješ, što li čedo ljudsko da ga se spominješ?
Psalam 144,4Poput daška je čovjek, dani njegovi kao sjena nestaju.
Psalam 144,5Jahve, nagni svoja nebesa i siđi, takni bregove: i zadimit će se!
Psalam 144,6Sijevni munjom i rasprši dušmane, odapni strijele i rasprši ih!
Psalam 144,7Ruku pruži iz visina, istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, iz šaka sinova tuđinskih:
Psalam 144,8laži govore usta njihova, a desnica krivo priseže.
Psalam 144,9Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu, na harfi od deset žica svirat ću.
Psalam 144,10Ti daješ pobjedu kraljevima, koji si spasio Davida, slugu svojega. Od pogubna mača
Psalam 144,11spasi mene, oslobodi me iz ruke tuđinske; laži govore usta njihova, a desnica krivo priseže.
Psalam 144,12Daj da nam sinovi budu kao biljke što rastu od mladosti svoje; a kćeri naše kao stupovi ugaoni, krasne poput hramskog stupovlja;
Psalam 144,13da nam žitnice budu pune svakog obilja, s plodovima svakojakim u izobilju;
Psalam 144,14ovce naše plodile se na tisuće, plodile se beskrajno na našim poljima; stoka naša neka bude tovna! U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva ni plača na ulicama našim!
Psalam 144,15Blago narodu kojem je tako, blago narodu kojem je Jahve Bog!
Psalam 144,1Od Davida. Blagoslovljen budi GOSPOD, stijena moja, koji priprema moj ruke za boj, moje pesnice za bitku.
Psalam 144,2On je moj saveznik, moja utvrda, moja tvrđava, i moj osloboditelj, moj štit, i ja se sklanjam blizu njega; on svrstava moj narod pod moju vlast.
Psalam 144,3GOSPODE, što je čovjek, da ga ti poznaješ, taj smrtnik da ti na njega misliš?
Psalam 144,4čovjek sliči vjetru, a njegovi dani sjeni koja prolazi.
Psalam 144,5GOSPODE, otvori nebesa i siđi. dodirni planine da zadime.
Psalam 144,6Izbaci munje, rasprši ih, pošalji svoje strijele, razbacaj ih .
Psalam 144,7Odozgo, pruži ruku za spasiti mene, za osloboditi me velikih voda, ruku jedna strane rase,
Psalam 144,9čija su usta lažljiva i desnica krivokletnička .
Psalam 144,9Bože, ja ću tebi zapjevati jednu novu pjesmu, i za tebe svirat ću na harfi s deset struna:
Psalam 144,10to si ti koji daješ pobjedu kraljevima, koji spašavaš svog slugu Davida od mača ubojičkog.
Psalam 144,11Spasi me i oslobodi me od ruku jedne strane loze, čija usta su lažljiva i desnica krivokletnička.
Psalam 144,12Tako su naši sinovi kao biljke, dobro došli od svojeg mladog doba; a naše su kćeri karijatide, uzorci za jednu palaču.
Psalam 144,13Naši su tavani puni, pretrpani svim vrstama stvari. Naša se stada umnožavaju tisućama, desetinama tisuća u našim poljima.
Psalam 144,14Naši saveznici nose tovar; nema više ni breše ni izlaza, nema više uzbune na našim trgovima.
Psalam 144,15Sretan narod koji to sve ima! Sretan narod koji ima Boga za GOSPODA!
Psalam 144,1Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu,
Psalam 144,2Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje i izbavitelj moj, štit moj, onaj, u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj.
Psalam 144,3Gospode! Šta je čovjek, te znaš za nj, i sin smrtnoga, te ga paziš?
Psalam 144,4Čovjek je kao ništa; dani su njegovi kao sjen, koji prolazi.
Psalam 144,5Gospode! Savij nebesa svoja, i siđi; dotakni se gora, i zadimiće se.
Psalam 144,6Sijevni munjom, i razagnaj ih; pusti strijele svoje, i raspi ih.
Psalam 144,7Pruži ruku svoju s visine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca,
Psalam 144,8Kojih usta govore ništave stvari, i kojih je desnica desnica lažna.
Psalam 144,9Bože! pjesmu novu pjevaću ti, u psaltir od deset žica udaraću tebi,
Psalam 144,10Koji daješ spasenje carevima, i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača.
Psalam 144,11Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari, i kojih je desnica desnica lažna.
Psalam 144,12Sinovi naši neka budu kao bilje, koje veselo odraste u mladosti; kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru;
Psalam 144,13Žitnice naše pune, obilne svakim žitom; ovce naše nek se množe na tisuće i na sto tisuća po stanovima našim.
Psalam 144,14Volovi naši neka budu tovni; neka ne budu napadanja, ni bježanja, ni tužnjave po ulicama našim.
Psalam 144,15Blago narodu, u kojega je sve ovako! Blago narodu, u kojega je Gospod Bog!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje