Tražilica


Psalam 148. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 148,1Aleluja! Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite ga na visinama nebeskim!
Psalam 148,2Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove!
Psalam 148,3Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde sjajne!
Psalam 148,4Hvalite ga, najviša nebesa i vode nad nebesima!
Psalam 148,5Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi, i stvoriše se.
Psalam 148,6Postavi ih zauvijek i dovijeka, dade im zakone, što ne prolaze nikada.
Psalam 148,7Hvalite Gospoda sa zemlje, morske nemani i sve dubine!
Psalam 148,8Ognju i grade, sniježe i paro, vihore, izvršitelju riječi njegove!
Psalam 148,9Gore i svi humovi, rodna drveta i svi cedri!
Psalam 148,10Zvijeri i sve pitome životinje, crvi i ptice krilate!
Psalam 148,11Kraljevi zemaljski, svi narodi, knezovi, svi suci na zemlji!
Psalam 148,12Momci i djevojke, starci i dječaci!
Psalam 148,13Neka hvale ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno; slava njegova nadvisuje zemlju i nebo.
Psalam 148,14Dao je moć narodu svojemu; on je na diku svima pobožnicima svojim, sinovima Izraelovim, narodu, koji je blizu njega. Aleluja!
Psalam 148,1 Aleluja! Hvalite Jahvu s nebesa, hvalite ga u visinama!
Psalam 148,2Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove!
Psalam 148,3Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne!
Psalam 148,4Hvalite ga, nebesa nebeska, i vode nad svodom nebeskim!
Psalam 148,5Neka hvale ime Jahvino jer on zapovjedi i postadoše.
Psalam 148,6Postavi ih zauvijek i dovijeka po zakonu koji neće proći.
Psalam 148,7Hvalite Jahvu sa zemlje, nemani morske i svi bezdani!
Psalam 148,8Ognju i grade, sniježe i maglo, olujni vjetre, što riječ njegovu izvršavaš!
Psalam 148,9Gore i svi brežuljci, plodonosna stabla i svi cedrovi!
Psalam 148,10Zvijeri i sve životinje, gmizavci i ptice krilate!
Psalam 148,11Zemaljski kraljevi i svi narodi, knezovi i suci zemaljski!
Psalam 148,12Mladići i djevojke, starci s djecom zajedno:
Psalam 148,13nek` svi hvale ime Jahvino, jer jedino je njegovo ime uzvišeno! Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje,
Psalam 148,14on podiže snagu svom narodu, on proslavlja svete svoje, sinove Izraelove - narod njemu blizak. Aleluja!
Psalam 148,1Aleluja ! Hvalite GOSPODA s nebesa: hvalite ga, u visinama;
Psalam 148,2hvalite ga, vi svi anđeli njegovi; hvalite ga, vi sva vojsko njegova
Psalam 148,3hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, vi sve zvijezde blistave;
Psalam 148,4hvalite ga, vi najuzvišeniji u nebesima, i vi vode koje ste povrh nebesa.
Psalam 148,5Nek oni hvale ime GOSPODOVO, jer on zapovjedi, i oni biše stvoreni.
Psalam 148,6On njih postavi za uvijek; un utvrdi zakone koji neće proći .
Psalam 148,7Hvalite GOSPODA sa zemlje: zmajevi i vi svi ponori,
Psalam 148,8vatra i grad, snijeg i magluština, vjetar olujni izvršavat će njegovu riječ,
Psalam 148,9planine i sva brda, plodonosno drveće i svi cedrovi,
Psalam 148,10divlje zvijeri i sva stoka, reptili i ptice,
Psalam 148,11kraljevi zemaljski i svi puci, prinčevi i svi poglavari zemaljski,
Psalam 148,12mladi ljudi, vi također djevojke, starci i djeco!
Psalam 148,13Nek oni hvale ime GOSPODOVO, jer njegovo ime je uzvišeno, on sam, njegova slava gospoduje zemljom i nebesima.
Psalam 148,14On je uzdigao čelo svojeg naroda. Hvalospjev za sve tvoje vjernike, sinove Izraelove, narod koji je njemu blizak! Aleluja!
Psalam 148,1Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini.
Psalam 148,2Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove!
Psalam 148,3Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde sjajne!
Psalam 148,4Hvalite ga, nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima!
Psalam 148,5Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi i stvoriše se.
Psalam 148,6Postavi ih zasvagda i zavavijek, dade naredbu, koja neće proći.
Psalam 148,7Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane;
Psalam 148,8Oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni, koji izvršuje riječ njegovu.
Psalam 148,9Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri,
Psalam 148,10Zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate,
Psalam 148,11Carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske,
Psalam 148,12Momci i djevojke, starci i djeca,
Psalam 148,13Neka hvale ime Gospodnje; jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu.
Psalam 148,14On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svijeh svetaca svojih, sinova Izrailjevih, naroda koji je blizu njega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje