Tražilica


Psalam 149. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 149,1Aleluja! Pjevaj te Gospodu pjesmu novu, hvala njegova u zboru pobožnika!
Psalam 149,2Neka se veseli Izrael Stvoritelju svojemu, sinovi sionski neka klikću kralju svojemu!
Psalam 149,3Neka hvale ime njegovo u kolu, neka mu udaraju u bubanj i citaru!
Psalam 149,4Jer Gospod milost daje narodu svojemu, ovjenčava patnik spasenjem.
Psalam 149,5Neka klikću pobožnici u slavi, neka se vesele u ložnicama svojim!
Psalam 149,6Neka je hvala Božja u ustima njihovim, a mačevi dvosjekli u ruci njihovoj!
Psalam 149,7Da se osvete narodima i pokaraju plemena;
Psalam 149,8Da stave kraljeve njihove u lance, plemiće njihove u gvozdene okove,
Psalam 149,9Kako je pisano, da izvrše sud na njima: to je pravo časti za sve pobožnike njegove! Aleluja!
Psalam 149,1 Aleluja! Pjevajte Jahvi pjesmu novu i u zboru svetih hvalu njegovu!
Psalam 149,2Nek` se raduje Izrael Stvoritelju svojem! Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Psalam 149,3Neka u kolu hvale ime njegovo, bubnjem i citarom neka ga slave!
Psalam 149,4Jer Jahve ljubi narod svoj, spasenjem ovjenčava ponizne!
Psalam 149,5Neka se sveti raduju u slavi, neka kliču s ležaja svojih!
Psalam 149,6Nek` im pohvale Božje budu na ustima, mačevi dvosjekli u rukama
Psalam 149,7da nad pucima izvrše odmazdu i kaznu nad narodima;
Psalam 149,8da im kraljeve bace u lance, a odličnike u okove gvozdene;
Psalam 149,9da na njima izvrše sud davno napisan - nek` bude na čast svim svetima njegovim! Aleluja!
Psalam 149,1Aleluja ! Pjevajte za GOSPODA jednu pjesmu novu; pjevajte njegov hvalospjev u saboru vjernih.
Psalam 149,2Nek Izrael se raduje svojem Stvoritelju, nek sinovi Siona slave svojeg kralja.
Psalam 149,3Nek oni hvale ime njegovo plesom; nek sviraju za njega bubnjem i kitarom .
Psalam 149,4Jer GOSPOD podjeljuje milost svom narodu; on urešava pobjedu poniznima.
Psalam 149,5Nek vjernici kliču slaveći ga, nek na svojim prostiračima vrište od radosti,
Psalam 149,6veličajući Boga punim grlom, držeći u ruci mač s dvije oštrice.
Psalam 149,7Izvršiti osvetu neznabožcima i kazniti narode,
Psalam 149,8staviti u lance njihove kraljeve i staviti u okove njihove najprobranije,
Psalam 149,9izvršiti protiv njih jedan pisani zakon, to je čast svih vjernika! Aleluja!
Psalam 149,1Pojte Gospodu pjesmu novu; hvala da mu je na saboru svetijeh.
Psalam 149,2Neka se veseli Izrailj o stvoritelju svom, sinovi Sionski nek se raduju o caru svom.
Psalam 149,3Neka hvale ime njegovo poklikujući, u bubanj i gusle neka mu udaraju.
Psalam 149,4Jer je mio Gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajući ih.
Psalam 149,5Nek se vesele sveci u slavi, i nek se raduju na posteljama svojim.
Psalam 149,6Slava je Božija u ustima njihovijem, i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj,
Psalam 149,7Da se osvete narodima, i pokaraju plemena;
Psalam 149,8Da svežu careve njihove u lance, i vlastelu njihovu u okove gvozdene,
Psalam 149,9I izvrše na njima napisani sud. Ova je čast svima svecima njegovijem. Aliluja!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje