Tražilica


Psalam 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 29,1Prinesite Gospodu, sinovi Božji, prinesite Gospodu čast i moć!
Psalam 29,2Prinesite Gospodu sjaj imena njegova, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti!
Psalam 29,3Čuj! Gospod nad valovima, Bog veličanstva grmi; nad širokim morem Gospod!
Psalam 29,4Čuj! Gospod silan, čuj, Gospod slavan!
Psalam 29,5Čuj! Gospod lomi cedre, cedre libanonske lomi Gospod.
Psalam 29,6On čini da skakuću: kao tele Libanon, kao mlad bivo Sirion!
Psalam 29,7Čuj! Gospod sipa plamen Ognjeni!
Psalam 29,8Čuj! Gospod potresa pustinju, Gospod potresa pustinju Kadeš!
Psalam 29,9Čuj! Gospod čini, da se košute rastaju s bremenom, ogoljuje šume! U palači njegovoj sve viče: Kako sjajno!
Psalam 29,10Gospod stoluje nad potopom: Gospod stoluje kao kralju vijeke!
Psalam 29,11Gospod daje moć narodu svojemu. Gospod blagosliva mirom narod svoj.
Psalam 29,1 Psalam. Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Božji, prinesite Jahvi slavu i moć!
Psalam 29,2Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu!
Psalam 29,3Čuj! Jahve nad vodama, Jahve nad vodama silnim!
Psalam 29,4Čuj! Jahve u sili, Jahve u veličanstvu!
Psalam 29,5Čuj! Jahve lomi cedre, Jahve lomi cedre libanske,
Psalam 29,6i Liban skakuće poput teleta, a Sirion kao mlado bivolče!
Psalam 29,7Čuj! Jahve sipa munje, Jahve sipa munje ognjene!
Psalam 29,8Čuj! Jahve potresa pustinjom, Jahve potresa pustinjom kadeškom!
Psalam 29,9Čuj! Od straha se mlade košute, prerano se mlade košute šumske. [3b] Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, [9a] a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!
Psalam 29,10Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve - kralj dovijeka!
Psalam 29,11Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.
Psalam 29,1Dajte GOSPODU, vi bogovi, dajte GOSPODU slavu i snagu!
Psalam 29,2Dajte GOSPODU slavu njegovog imena! Poklonite se pred GOSPODOM, kad bljesne njegova svetost !
Psalam 29,3Glas GOSPODOV svladava vode - Bog slave daje grmljavini grmjeti - GOSPOD svladava povodanj.
Psalam 29,4Moćni glas GOSPODOV, jasni glas GOSPODOV,
Psalam 29,5glas GOSPODOV slama cedrove, GOSPOD krši cedrove Libana.
Psalam 29,6On čini da Liban poskakuje kao telac, i Sirion kao jedan mladi bivol .
Psalam 29,7Glas GOSPODOV siječe oštricama vatre .
Psalam 29,8Glas GOSPODOV čini da podrhtava pustinja, GOSPOD čini da podrhtava pustinja Kadeš .
Psalam 29,9Glas GOSPODOV čini da podrhtavaju košute u radu; on ogoljuje šume . A u njegovom templu, sve govori: ”Slava! “
Psalam 29,10GOSPOD stoluje nad potopom, GOSPOD stoluje kao jedan vječni kralj.
Psalam 29,11GOSPOD će dati snagu svojem narodu, GOSPOD će blagosloviti svoj narod napretkom.
Psalam 29,1Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i čast.
Psalam 29,2Dajte Gospodu slavu imena njegova. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.
Psalam 29,3Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom.
Psalam 29,4Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan.
Psalam 29,5Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre Livanske.
Psalam 29,6Kao tele skaču od njega; Livan i Sirion kao mlad bivo.
Psalam 29,7Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni.
Psalam 29,8Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades.
Psalam 29,9Glas Gospodnji oprašta košute bremena, i sa šuma skida odijelo; i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj.
Psalam 29,10Gospod je sjedio nad potopom, i sjedjeće Gospod kao car uvijek.
Psalam 29,11Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svoj mirom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje