Tražilica


Psalam 34. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 34,1Blagoslivljat ću Gospoda u svako doba, neka mi je svagda hvala njegova u ustima!
Psalam 34,2Neka se diči Gospodom duša moja, neka čuju, koji stradaju, i neka se raduju!
Psalam 34,3Veličajte Gospoda s menom, uzvisujmo ime njegovo zajedno!
Psalam 34,4Tražio sam Gospoda: on me usliši, izbavi me od svih tjeskoba mojih.
Psalam 34,5Tko pogleda u njega, bit će vedrijega srca, lice se njegovo ne treba zarumeniti.
Psalam 34,6Ovdje je siromah, koji povika, i Gospod ga čuje i pomože mu iz svih nevolja njegovih.
Psalam 34,7Anđeo Gospodnji stoji oko onih, koji se boje njega, i izbavlja ih.
Psalam 34,8Kušajte i vidite, kako je dobar Gospod! Blagoslovljen je čovjek, koji se uzda u njega!
Psalam 34,9Vi sveti njegovi, bojte se Gospoda, jer koji se boje Gospoda, ne trpe nikada oskudice.
Psalam 34,10Lavovi imaju oskudicu i gladuju, a tko traži Gospoda, ima svako dobro.
Psalam 34,11Dođite, djeco, poslušajte me; naučit ću vas strahu Gospodnjemu!
Psalam 34,12Tko je taj čovjek, koji ljubi život, koji želi sebi godine, da okusi sreću?
Psalam 34,13Jezik svoj ustavljaj oda zla, usta svoja od prijevarna govora!
Psalam 34,14Kloni se oda zla, a čini dobro, traži mir i idi za njim!
Psalam 34,15Na pobožnima počiva oko Gospodnje; uho njegovo čuje vapaj njihov.
Psalam 34,16Lice Gospodnje stoji proti zlikovcu, da istrijebi iz svijeta spomen njihov.
Psalam 34,17Kad pravednici zavapiju, Gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovih.
Psalam 34,18Gospod je blizu onih, koji su skršena srca, i slomljene duše spasava.
Psalam 34,19Mnogo muke ima pravednik, ali mu iz svih pomaže Gospod.
Psalam 34,20Čuva sve udove njegove, ni jedan se od njih ne slomi.
Psalam 34,21Zlikovca ubije nesreća; tko mrzi na pobožna, mora to okajati.
Psalam 34,22Gospod otkupljuje duše svojih; tko se uzda u njega, neće štetovati.
Psalam 34,1 Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on $ALEF
Psalam 34,2Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! $BET
Psalam 34,3Nek` se Jahvom duša moja hvali: nek` čuju ponizni i nek` se raduju! $GIMEL
Psalam 34,4Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno! $DALET
Psalam 34,5Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. $HE
Psalam 34,6U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. $ZAJIN
Psalam 34,7Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. $HET
Psalam 34,8Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. $TET
Psalam 34,9Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago čovjeku koji se njemu utječe! $JOD
Psalam 34,10Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje. $KAF
Psalam 34,11Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice. $LAMED
Psalam 34,12Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem. $MEM
Psalam 34,13O čovječe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra? $NUN
Psalam 34,14Jezik svoj oda zla suspreži i usne od riječi prijevarnih! $SAMEK
Psalam 34,15Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi! $PE
Psalam 34,16Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. $AJIN
Psalam 34,17Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji. $SADE
Psalam 34,18Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. $KOF
Psalam 34,19Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. $REŠ
Psalam 34,20Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja. $ŠIN
Psalam 34,21On čuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neće slomiti. $TAU
Psalam 34,22Opakost bezbošca ubija, platit će koji mrze pravednika.
Psalam 34,23Jahve izbavlja duše slugu svojih, i neće platiti tko god se njemu utječe.
Psalam 34,2Ja ću blagosiljati GOSPODA u svako vrijeme, njegov hvalospjev u ustima neprekidno.
Psalam 34,3Ja sam ponosan GOSPODOM; nek se ponizni raduju slušajući me:
Psalam 34,4Veličajte sa mnom GOSPODA, kličimo zajedno njegovo ime.
Psalam 34,5Ja tražim GOSPODA, i on mi je odgovorio, on me oslobodio svih mojih užasa.
Psalam 34,6Oni koji su gledali prema njemu presretni su, i njihovo lice više ne crveni.
Psalam 34,7Jedan je nesretnik pozvao: GOSPOD je čuo i spasio ga svih njegovih pogibli.
Psalam 34,8Anđeo GOSPODOV taboruje uokolo onih koji ga se boje, i on ih oslobađa.
Psalam 34,9Vidite i ocijenite koliko je GOSPOD dobar. Sretan čovjek kome je on utočištem!
Psalam 34,10Bojte se GOSPODA, vi koje je on posvetio jer ništa ne manjka onima koji se njega boje.
Psalam 34,11Lavovi poznaju potrebu i glad, ali ništa ne manjka onima koji traže GOSPODA.
Psalam 34,12Sinovi, dođite me slušati! Ja ću vas poučiti strahu od GOSPODA.
Psalam 34,13Voli li netko život? Hoće li vidjeti sretne dane?
Psalam 34,14čuvaj jezik od zla i svoje usne od ogovaranja.
Psalam 34,15Izbjegavaj zlo, postupaj dobro, traži mir i sprovodi ga!
Psalam 34,16GOSPOD ima oči na pravednima, i uši pažljive spram njihovih vapaja.
Psalam 34,17GOSPOD se suprotstavlja zločincima za izbrisati sa zemlje sjećanje na njih.
Psalam 34,18Oni vape, GOSPOD čuje, i oslobađa ih svake pogibli.
Psalam 34,19GOSPOD je blizu srca slomljenih, i on spasava oborene duhove.
Psalam 34,20Pravednik ima mnogo nevolja, svaki put GOSPOD ga izbavlja.
Psalam 34,21On bdije nad svakom njegovom kosti, bi jedna jedina nije se slomila.
Psalam 34,22Nesreće će usmrtiti opakog, neprijatelji pravednikovi bit će kažnjeni.
Psalam 34,23GOSPOD otkupljuje život svojih slugu: nitko od onih koji njega imaju za utočište neće biti kažnjen.
Psalam 34,1Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je njegova svagda u ustima mojima.
Psalam 34,2Gospodom se hvali duša moja; neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju.
Psalam 34,3Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime njegovo zajedno.
Psalam 34,4Tražih Gospoda, i ču me, i svijeh nevolja mojih oprosti me.
Psalam 34,5Koji u njega gledaju prosvijetljuju se, i lica se njihova neće postidjeti.
Psalam 34,6Ovaj stradalac zavika, i Gospod ga ču, i oprosti ga svijeh nevolja njegovijeh.
Psalam 34,7Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje, i izbavljaju ih.
Psalam 34,8Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čovjeku koji se uzda u nj.
Psalam 34,9Bojte se Gospoda, sveti njegovi; jer koji se njega boje, njima nema oskudice.
Psalam 34,10Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda, ne premiče im se nijednoga dobra.
Psalam 34,11Hodite, djeco, poslušajte me; naučiću vas strahu Gospodnjemu.
Psalam 34,12Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro?
Psalam 34,13Ustavljaj jezik svoj oda zla, i usta svoja od prevarne riječi.
Psalam 34,14Kloni se oda zla, i čini dobro, traži mira i idi za njim.
Psalam 34,15Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši njegove na jauk njihov.
Psalam 34,16Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrijebio na zemlji spomen njihov.
Psalam 34,17Viču pravedni, i Gospod ih čuje, i izbavlja ih od svijeh nevolja njihovijeh.
Psalam 34,18Gospod je blizu onijeh koji su skrušena srca, i pomaže onima koji su smjerna duha.
Psalam 34,19Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svijeh izbavlja Gospod.
Psalam 34,20Čuva Gospod sve kosti njegove, ni jedna se od njih neće slomiti.
Psalam 34,21Bezbožnika ubiće zlo, i koji nenavide pravednika prevariće se.
Psalam 34,22Gospod iskupljuje dušu sluga svojih, i koji se god u njega uzdaju, neće se prevariti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje