Tražilica


Psalam 46. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 46,1Bog nam je utočište i zaštita pomoćnik u nevoljama, koji se brzo nalazi.
Psalam 46,2Zato neka nas ne hvata strah, i da bi se zemlja potresla, i da bi se prevalile gore u srce mora,
Psalam 46,3Da bi bučila i kipjela voda njegova, da bi se tresle gore od sile njegove.
Psalam 46,4Rijeka - pritoci njezini vesele grad Božji, svetište, stan Svevišnjega.
Psalam 46,5Bog prebiva u njem: ne može se pomaknuti; pomoć je njegova Bog, kad puca zora.
Psalam 46,6Narodi se pobunili, zaljuljala se kraljevstva; on pusti da zagrmi glas njegova groma, i već zadrhta zemlja.
Psalam 46,7Gospod nad vojskama s nama je, utočište je nama Bog Jakovljev!
Psalam 46,8Dođite i vidite djela Gospodnja: silne stvari učini na zemlji.
Psalam 46,9Prekida do na kraj zemlje rat, prebija lukove, prelama koplja, izgara kola u ognju.
Psalam 46,10Prestanite i spoznajte, da sam ja Bog! Slavit će me među narodima i uzvisivati na zemlji.
Psalam 46,11Gospod nad vojskama s nama je, utočište je nama Bog Jakovljev!
Psalam 46,1 Zborovođi. Sinova Korahovih. Po napjevu "Djevice". Pjesma.
Psalam 46,2Bog nam je zaklon i utvrda, pomoćnik spreman u nevolji.
Psalam 46,3Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, kad se bregovi ruše u more.
Psalam 46,4Nek` buče i bjesne valovi morski, nek` bregovi dršću od žestine njihove: s nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev!
Psalam 46,5Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, presveti šator Višnjega.
Psalam 46,6Bog je sred njega, poljuljat se neće, od rane zore Bog mu pomaže.
Psalam 46,7Ma bješnjeli puci, rušila se carstva, kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
Psalam 46,8s nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev!
Psalam 46,9Dođite, gledajte djela Jahvina, strahote koje on na zemlji učini.
Psalam 46,10Do nakraj zemlje on ratove prekida, lukove krši i lomi koplja, štitove ognjem sažiže.
Psalam 46,11Prestanite i znajte da sam ja Bog, uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen!
Psalam 46,12S nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev!
Psalam 46,1Ravnatelju zbora; od sinova Korejevih; al-alamôth; pjesma.
Psalam 46,2Bog je za nas jedno utočište i jedno skrovište. jedna zaštita uvijek ponuđena u nevolji.
Psalam 46,3Tako se mi ne bojimo ničega kad se zemlja giba, i kad planine padaju u srce mora.
Psalam 46,4Njihove vode brundaju pjeneći se, one se podižu, a planine podrhtavaju.
Psalam 46,5Ali on je jedna rijeka čija ruka razveseljuje grad Božji, najsvetije boravište Svevišnjeg.
Psalam 46,6Bog je u sred njega; on nije uzdrman. Bog ga pomaže od svitanja dana;
Psalam 46,7Neznabožci su grmjeli, kraljevstva su se uzdrmala; on se oglasio i zemlja se rastvorila.
Psalam 46,8GOSPOD, sve-mogući, je s nama. Mi imamo za tvrđavu Boga Jakovljevog.
Psalam 46,9Idite vidjeti djela GOSPODOVA, pustošenja koja je učinio po zemlji.
Psalam 46,10On zaustavlja bojeve sve do krajeva zemlje, on slama luk, krši koplje, on spaljuje kola bojna .
Psalam 46,11Ostavite oružja! Priznajte da sam ja Bog! Ja pobjeđujem nad poganima, ja pobjeđujem nad zemljom.
Psalam 46,12GOSPOD, sve-mogući, s nama je. Mi imamo za tvrđavu Boga Jakovljeva.
Psalam 46,1Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi.
Psalam 46,2Zato se nećemo bojati, da bi se zemlja pomjestila, i gore se prevalile u srce morima.
Psalam 46,3Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovijeh;
Psalam 46,4Potoci vesele grad Božji, sveti stan višnjega.
Psalam 46,5Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore.
Psalam 46,6Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva; ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše.
Psalam 46,7Gospod nad vojskama s nama je, branič je naš Bog Jakovljev.
Psalam 46,8Hodite i vidite djela Gospoda, koji učini čudesa na zemlji,
Psalam 46,9Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi, i kola sažeže ognjem.
Psalam 46,10Utolite i poznajte da sam ja Bog; ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji.
Psalam 46,11Gospod nad vojskama s nama je, branič je naš bog Jakovljev.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje