Tražilica


Psalam 47. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 47,1Svi narodi, zaplještite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnim!
Psalam 47,2Jer je Gospod, Svevišnji, strašan: kralj velik nad svim svijetom!
Psalam 47,3Podloži nam narode, prisili plemena pod noge naše.
Psalam 47,4Odredi za nas baštinu našu, krasotu Jakovljevu, koju ljubi.
Psalam 47,5Uzlazi Bog uz klicanje, Gospod uz glas truba.
Psalam 47,6Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte!
Psalam 47,7Jer je Bog kralj sve zemlje, pjevajte krasnu pjesmu!
Psalam 47,8Bog kraljuje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolju svojemu.
Psalam 47,9Knezovi naroda skupiše se, kao narod Boga Abrahamova. Jest, Božji su vladaoci zemlje: on je uzvišen veoma.
Psalam 47,1 Zborovođi. Sinova Korahovih. Psalam.
Psalam 47,2Narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim.
Psalam 47,3Jer Jahve je to - svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom.
Psalam 47,4Narode je nama podložio, pogane stavio pod noge naše,
Psalam 47,5baštinu nam odabrao - ponos Jakova, svoga ljubimca.
Psalam 47,6Uzlazi Bog uz klicanje, Jahve uza zvuke trublje.
Psalam 47,7Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte!
Psalam 47,8Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Psalam 47,9Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.
Psalam 47,10Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Božji su svi vlastodršci zemlje, nad svima on je uzvišen.
Psalam 47,2Pogani, plješčite rukama, kličite Bogu radosnom jednom objavom.
Psalam 47,3Jer GOSPOD, Svevišnji, strašan je; on je veliki kralj nad svom zemljom.
Psalam 47,4On nam podvrgava sve narode i stavlja neznabožce pod naše noge.
Psalam 47,5On izabra za nas jednu baštinu, ponos Jakovljev, njegovog miljenika.
Psalam 47,6Bog se uspeo uz burno klicanje, jeku rogova, on GOSPOD.
Psalam 47,7Opjevavajte Boga, pjevajte! Pjevajte za našeg kralja, pjevajte!
Psalam 47,8Jer kralj sve zemlje, to je Bog. Pjevajte da se zna.
Psalam 47,9Bog vlada nad poganima; bog sjedi na svom svetom prijestolu.
Psalam 47,10Prinčevi naroda sakupili su se: to je narod Boga Abrahamovog . Jer štitovi zemlje su u Boga, koji se uspeo iznad svega.
Psalam 47,1Svi narodi, zaplještite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem.
Psalam 47,2Jer je višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom.
Psalam 47,3Pokori nam narode i plemena pod noge naše.
Psalam 47,4Izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova, koji mu omilje.
Psalam 47,5Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni.
Psalam 47,6Pojte Bogu, pojte; pojte caru našemu, pojte;
Psalam 47,7Jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu.
Psalam 47,8Bog caruje nad narodima; Bog sjedi na svetom prijestolu svom.
Psalam 47,9Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova. Jer su štitovi zemaljski Božiji. Da je uzvišen!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje