Tražilica


Psalam 50. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 50,1Bog nad bogovima, Gospod, govorio je, dozivao je zemlju od istoka sunčanoga do zapada.
Psalam 50,2Sa Siona zasja Bog, kruna ljepote.
Psalam 50,3On je došao, Bog naš, nije mogao šutjeti, pred njim oganj proždirao; oko njega šum silan šumio.
Psalam 50,4Doziva nebo ozgo i zemlju, da sudi narodu svojemu:
Psalam 50,5"Skupite mi sluge moje, što su sklopile zavjet s menom na žrtvi!"
Psalam 50,6Oglasiše nebesa sud njegov, da Bog vrši svoju službu sudačku.
Psalam 50,7"Slušaj, narode moj; ja ću govoriti, tebe ću, Izraele, opomenuti, ja, Bog, Bog tvoj!
Psalam 50,8Ne karam te za žrtve tvoje; žrtve paljenice tvoje gore stalno preda mnom.
Psalam 50,9Ne trebam bikova iz staje tvoje, niti jaraca iz torova tvojih.
Psalam 50,10Jer je moja svaka zvijer u šumi i stoka na planinama na tisuće.
Psalam 50,11Poznam svaku pticu na gorama; što se kreće u polju, moja je svojina.
Psalam 50,12Da bih ogladnio, ne bih ti to rekao; jer moj je nadzemaljski svijet i što ga ispunja.
Psalam 50,13Zar ću jesti meso bikova i piti krv jaraca?
Psalam 50,14Hvalu prinesi Bogu kao žrtvu zahvalnu; ispuni Svevišnjemu zavjete svoje!
Psalam 50,15Prizovi me u dan nevolje, tada ću te izbaviti, a ti ćeš me slaviti!"
Psalam 50,16A bezbožniku reče Bog: "Zašto tumačiš zakone moje i nosiš zavjet moj u ustima?
Psalam 50,17A sam mrziš na nauku moju, riječima mojim okrećeš leđa.
Psalam 50,18Kad si vidio lupeža, postao si mu prijatelji s preljubočincima općio si.
Psalam 50,19Usta si svoja pustio da govore zlo, jezik je tvoj pleo prijevare.
Psalam 50,20Kod gozbi si govorio na brata svojega, nanosio si sramotu sinu matere svoje.
Psalam 50,21Ti si to činio, i ja zar sam morao šutjeti? Mislio si, da sam ja kao ti; ali sad te karam i stavljam ti to pred oči.
Psalam 50,22Razumijte ovo, koji zaboravljate Boga; inače pograbit ću vas bez spasenja:
Psalam 50,23Tko prinosi žrtvu hvale, taj štuje mene; čiji je život besprijekoran, tome pokazujem spasenje Božje."
Psalam 50,1 Psalam. Asafov. Bog nad bogovima, Jahve, govori i zove zemlju od izlaza sunčeva do zalaza.
Psalam 50,2Sa Siona predivnog Bog zablista:
Psalam 50,3Bog naš dolazi i ne šuti. Pred njim ide oganj što proždire, oko njega silna bjesni oluja.
Psalam 50,4On zove nebesa odozgo i zemlju da sudi narodu svojemu:
Psalam 50,5"Saberite mi sve pobožnike koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše!
Psalam 50,6Nebesa objavljuju pravednost njegovu: on je Bog sudac!
Psalam 50,7"Slušaj, narode moj, ja ću govoriti, o Izraele, svjedočit ću protiv tebe: ja, Bog - Bog tvoj!
Psalam 50,8Ne korim te zbog žrtava tvojih - paljenice su tvoje svagda preda mnom.
Psalam 50,9Neću od doma tvog` uzet junca, ni jaraca iz tvojih torova:
Psalam 50,10ta moje su sve životinje šumske, tisuće zvjeradi u gorama mojim.
Psalam 50,11Znam sve ptice nebeske, moje je sve što se miče u poljima.
Psalam 50,12Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja.
Psalam 50,13Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca?
Psalam 50,14Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni Višnjemu zavjete svoje!
Psalam 50,15I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.
Psalam 50,16A grešniku Bog progovara: "Što tumačiš naredbe moje, što mećeš u usta Savez moj?
Psalam 50,17Ti, komu stega ne prija, te riječi moje iza leđa bacaš?
Psalam 50,18Kad tata vidiš, s njime se bratimiš i družiš se s preljubnicima.
Psalam 50,19Svoja si usta predao pakosti, a jezik ti plete prijevare.
Psalam 50,20U društvu na brata govoriš i kaljaš sina matere svoje.
Psalam 50,21Sve si to činio, a ja da šutim? Zar misliš da sam ja tebi sličan? Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.
Psalam 50,22Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste, da vas ne pograbim i nitko vas spasiti neće.
Psalam 50,23Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: i onomu koji hodi stazama pravim - njemu ću pokazati spasenje svoje.
Psalam 50,1Bog bogova, GOSPOD, govorio je; on je sazvao zemlju, od izlazećeg do zalazećeg sunca.
Psalam 50,2Sa Siona, savršene ljepote, Bog obasjava.
Psalam 50,3Nek dođe, Bog naš, i nek ne utihne! Pred njim jedna vatra guta, uokolo njega, uragan je.
Psalam 50,4On poziva nebesa odozgo, i zemlju za suđenje svom narodu:
Psalam 50,5Prikupite moje vjerne, koji su sklopili savez sa mnom za jednu žrtvu.
Psalam 50,6A nebesa proglašavaju njegovu pravdu: Sudac, to je Bog!
Psalam 50,7Slušaj narode moj, ja ću govoriti: Izraele, ja ću svjedočiti protiv tebe: ” To sam ja Bog, tvoj Bog! “
Psalam 50,8To nije zbog tvojih žrgava što te ja optužujem; za vječnost, tvoji su holokausti preda mnom.
Psalam 50,9Ja neću uzeti ni jednog bika u tvojoj kući, ni jarca u tvojim zabranima;
Psalam 50,10jer sve su šumske životinje moje, i životinje s visinskih pašnjaka .
Psalam 50,11Ja poznajem sve planinske ptice, i zvjerad divlja meni pripada.
Psalam 50,12Jesam li gladan, ja ti neću reći, jer svijet i sve što ga ispunjava jest moje.
Psalam 50,13Hoću li ja jesti meso bikova i piti krv jaraca?
Psalam 50,14Ponudi Bogu hvalospjev kao žrtvu i ispuni svoje zavjete prema Svevišnjemu.
Psalam 50,15Po tome pozovi me u dan tjeskobe, ja ću te osloboditi, a ti ćeš me slaviti.
Psalam 50,16Bog reče bezbožniku: Zašto izvikivati moje zapovijedi i imati moj savez u ustima,
Psalam 50,17ti koji se gnušaš ispravljanja i odbacuješ moje riječi?
Psalam 50,18Ako li vidiš jednog kradljivca, ti postaješ njegovim sudionikom, ti uzimaš svoje mjesto među preljubnicima.
Psalam 50,19Ti izručuješ svoja usta opakosti, ti združuješ svoj jezik s lažju.
Psalam 50,20Ti sjedaš, ti govoriš protiv brata svoga, ti prljaš sinove svoje majke.
Psalam 50,21Evo što si ti učinio, a ja da šutim? Ti zamišljaš da sam ja kao i ti ? Ja te optužujem, ja izlažem sve pred tvojim očima.
Psalam 50,22Shvatite to, vi koji zaboravljate Boga! Inače ja razdirem, a ništa ne oslobađa.
Psalam 50,23Tko ponudi hvalospjev kao žrtvu slavi mene, i on uzima put gdje ću ja njemu pokazati spas Božji.
Psalam 50,1Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada.
Psalam 50,2Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog.
Psalam 50,3Ide Bog naš, i ne muči; pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika.
Psalam 50,4Doziva nebo ozgo i zemlju, da sudi narodu svojemu:
Psalam 50,5"Skupite mi svece moje, koji su učinili sa mnom zavjet na žrtvi."
Psalam 50,6( I nebesa oglasiše pravdu njegovu, jer je taj sudija Bog.)
Psalam 50,7Slušaj, narode moj, što ću ti kazati, Izrailju, što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj.
Psalam 50,8Neću te za žrtve tvoje karati; tvoje žrtve paljenice svagda su preda mnom.
Psalam 50,9Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih.
Psalam 50,10Jer je moje sve gorsko zvijerje, i stoka po planinama na tisuće.
Psalam 50,11Znam sve ptice po gorama, i krasota poljska preda mnom je.
Psalam 50,12Da ogladnim, ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj.
Psalam 50,13Zar ja jedem meso volujsko, ili krv jareću pijem?
Psalam 50,14Prinesi Bogu hvalu na žrtvu, i izvršuj višnjemu zavjete svoje.
Psalam 50,15Prizovi me u nevolji svojoj, izbaviću te, i ti me proslavi.
Psalam 50,16A bezbožniku reče Bog: zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj u ustima svojima?
Psalam 50,17A sam mrziš na nauku, i riječi moje bacaš za leđa.
Psalam 50,18Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim, i s preljubočincima imaš dijel.
Psalam 50,19Usta si svoja pustio da govore zlo, i jezik tvoj plete prijevare.
Psalam 50,20Sjediš i govoriš na brata svojega, sina matere svoje opadaš.
Psalam 50,21Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličiću te, metnu ću ti pred oči grijehe tvoje.
Psalam 50,22Razumijte ovo koji zaboravljate Boga! inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti.
Psalam 50,23Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje