Tražilica


Psalam 65. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 65,1Tebi, Bože na Sionu, pripada hvalospjev; tebi neka se izvršuju zavjeti!
Psalam 65,2Ti uslišitelju molitava, k tebi neka se utječe svako tijelo!
Psalam 65,3Teško me pritiskuje krivnja zlodjela, ali ti opraštaš grijehe naše.
Psalam 65,4Blagoslovljen je onaj, kojega si izabrao, da bude blizu tebe, da prebiva u dvorima tvojim! Nasitimo se dobrom kuće tvoje, svetoga hrama tvojega.
Psalam 65,5Ti nas uslišiš u dobroti čudesnim djelima; ti Bog, spasitelj naš; ti pouzdanje svih krajeva zemaljskih, najdaljega žala,
Psalam 65,6Koji tvrdo postavljaš gore svojom snagom, opasan jakošću;
Psalam 65,7Koji utiša buku morsku, bučne valove, bunu naroda:
Psalam 65,8Sad zadršću pred znacima tvojim skrajni stanovnici zemlje; sad napuniš klicanjem istok i zapad.
Psalam 65,9Ti si blagoslovio zemlju, zalio si je i bogato napunio potokom Božjim punim vode; daješ da joj uspijeva žito; tako si je opremio,
Psalam 65,10Brazde si njezine napojio, grude njezine namočio, kišnim kapljama razmekšao, usjeve joj u rastu blagoslovio.
Psalam 65,11Tako kruniš godinu dobrote svoje; i staze tvoje teku obilnošću.
Psalam 65,12Padaju na pašnjake po pustinji, brežuljci se opasuju radošću;
Psalam 65,13Odijevaju se livade stadima; dokine su pokrivene žitom; vesele se i pjevaju.
Psalam 65,1 Zborovođi. Psalam. Davidov. Pjesma.
Psalam 65,2Bože, tebi dolikuje hvalospjev sa Sionu, tebi se ispunja zavjet -
Psalam 65,3ti molitve uslišuješ. Svaka put dolazi k tebi
Psalam 65,4pod teretom grijeha. Naši nas prijestupi taru, ti ih pomiruješ.
Psalam 65,5Blažen kog izabra i k sebi uze: on boravi u dvorima tvojim. Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga i svetošću tvoga Hrama.
Psalam 65,6Čudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, o Bože, spasenje naše, nado svih krajeva svijeta i mora dalekih.
Psalam 65,7Učvršćuješ bregove jakošću svojom silom opasÄan.
Psalam 65,8Krotiš huku mora, huku valova i buku naroda.
Psalam 65,9Oni što žive nakraj svijeta boje se znamenja tvojih; dveri jutra i večeri radošću napunjaš.
Psalam 65,10Ti pohodÄi zemlju i ti je natopÄi, obogatÄi nju veoma. Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito. Ovako pripremi zemlju:
Psalam 65,11brazde joj natopi, grude joj poravna; kišom je omekša, usjeve joj blagoslovi.
Psalam 65,12Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost niče za stopama tvojim.
Psalam 65,13Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu radošću.
Psalam 65,14Njive se kite stadima, doline se pokrivaju žitom: svagdje klicanje, pjesma.
Psalam 65,1Ravnatelju zbora, psalam. Davidov, pjesma.
Psalam 65,2Bože koji si na Sionu, hvalospjev ti odgovara, i za tebe ispunjavaju se zavjeti.
Psalam 65,3Sve do tebe koji slušaš molitvu, svako tjelesno biće može dospjeti.
Psalam 65,4Grješke bijahu jače od mene, ali ti brišeš naše grijehe.
Psalam 65,5Sretan uzvanik kojeg ti izabereš, on će ostati u tvojim trijemovima. Mi ćemo biti nasićeni dobrima iz tvoje kuće, svetim stvarima iz tvog templa.
Psalam 65,6S pravdom, ti nama odgovaraš čudima, Bože spasitelju naš, sigurnosti zemlje cijele sve do dalekih mora.
Psalam 65,7On učvrsti planine svojom snagom; on se opasuje junaštvom.
Psalam 65,8On utišava buku mora, huku njihovih valova i gunđanje naroda.
Psalam 65,9Na kraju svijeta, čude se tvojim znakovima, ti činiš da kriče od radosti predjeli istoka i zapada.
Psalam 65,10Ti si posjetio zemlju, ti si ju napojio; ti si ju ispunio bogatstvima. Obala Božja obiluje vodom, ti pripremaš žito ljudima. Evo kako ti pripremaš zemlju:
Psalam 65,11Opijajući brazde, gomilajući njihove grude, ti ih natapaš pod pljuskovima, ti blagosiljaš sve što klija.
Psalam 65,12Ti krunišeš svoja dobročinstva godišnja, i na tvom prolasku plodnost buja.
Psalam 65,13Pašnjaci pustinjski bivaju zaliveni, brijegovi uzimaju jedan pojas od radosti,
Psalam 65,14livade se urešavaju stadima; ravnice se prekrivaju pšenicom: sve klikće i pjeva.
Psalam 65,1U tebi je uzdanje, Bože, tebi pripada hvala na Sionu, i tebi se izvršuju zavjeti.
Psalam 65,2Ti slušaš molitvu; k tebi dolazi svako tijelo.
Psalam 65,3Bezakonja me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše.
Psalam 65,4Blago onome koga izbiraš i primaš, da živi u dvoru tvom! Nasitićemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje.
Psalam 65,5Divno nam odgovaraš po pravdi svojoj, Bože, spasitelju naš, uzdanico svijeh krajeva zemaljskih, i naroda preko mora daleko.
Psalam 65,6Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom,
Psalam 65,7Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovijeh i bunu po narodima!
Psalam 65,8Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim; sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe.
Psalam 65,9Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš; potok je Božji pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio.
Psalam 65,10Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađa.
Psalam 65,11Ti vjenčavaš godinu, kojoj dobro činiš; stope su tvoje pune masti.
Psalam 65,12Tiju paše po pustinjama, i humovi se opasuju radošću.
Psalam 65,13Luke se osipaju stadima, i polja se zaodijevaju pšenicom; vesele se i pjevaju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje