Tražilica


Psalam 85. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 85,1Pomilovao si zemlju svoju, Gospode, okrenuo sudbinu Jakovljevu
Psalam 85,2Oduzeo si krivnju zlodjela narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njihove
Psalam 85,3Povukao si svu jarost svoju ublažio žestinu gnjeva svojega.
Psalam 85,4Popravi nas opet, Bože, spasitelju naš, odvrati srdžbu svoju od
Psalam 85,5Zar ćeš se dovijeka srditi na nas; protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno?
Psalam 85,6Zar nas nećeš iznova oživiti, da se narod tvoj raduje tebi?
Psalam 85,7Daj nam, Gospode, da gledamo milost tvoju, spasenje svoje daj nam!
Psalam 85,8Da bih ipak čuo, što je Bog, Gospod, obećao! On govori o miru za narod svoj i za pobožne svoje; samo neka oni nikada ne rade bezumno!
Psalam 85,9Spasenje njegovo, zaista, blizu je onih, koji ga se boje: zemlju našu zapast će sjajna sreća.
Psalam 85,10Tada će se milost i vjernost sresti; tada će se pravda i mir poljubiti.
Psalam 85,11Vjernost će niknuti iz zemlje, Pravda će gledati s neba.
Psalam 85,12Gospod će doista dati dobro, i zemlja će naša dati plod svoj.
Psalam 85,13Pravda ide pred njim i korača putem svojim.
Psalam 85,1 Zborovođi. Sinova Korahovih. Psalam.
Psalam 85,2Zavolje opet, Jahve, zemlju svoju, na dobro okrenu udes Jakovljev.
Psalam 85,3Otpusti krivnju narodu svome, pokri sve grijehe njegove.
Psalam 85,4Suspregnu svu ljutinu svoju, odusta od žestine gnjeva svoga.
Psalam 85,5Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, i odbaci zlovolju prema nama!
Psalam 85,6Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, prenositi srdžbu svoju od koljena na koljeno?
Psalam 85,7Zar nas nećeš opet oživiti da se narod tvoj raduje u tebi?
Psalam 85,8Pokaži nam, Jahve, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.
Psalam 85,9Da poslušam što mi to Jahve govori: Jahve obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate.
Psalam 85,10Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.
Psalam 85,11Ljubav će se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti.
Psalam 85,12Vjernost će nicat` iz zemlje, Pravda će gledat` s nebesa.
Psalam 85,13Jahve će dati blagoslov i sreću, i zemlja naša urod svoj.
Psalam 85,14Pravda će stupati pred njim, a Mir tragom stopa njegovih.
Psalam 85,1Ravnatelju zbora, od sinova Korejevih, psalam.
Psalam 85,2Ti si pokazao svoju ljubav za svoju zemlju, GOSPODE! Ti si vratio zarobljenike Jakovljeve;
Psalam 85,3ti si uklonio grješku tvog naroda, ti si pokrio sav njegov grijeh.
Psalam 85,4Ti si stavio kraj na svoju ljutinu, ti si se povratio iz svoje žestoke srdžbe.
Psalam 85,5Vrati nas, Bože spasitelju naš! Odreci se svoje zlohotnosti prema nama.
Psalam 85,6Hoćeš li ti uvijek biti razljućen protiv nas, produžavajući svoj gnjev iz vijeka u vijek?
Psalam 85,7Nisi li ti taj koji će se vratiti da nama dao živjeti i koji će biti radost svojem puku?
Psalam 85,8Pokaži nam svoju vjernost, GOSPODE, i daj nam svoj spas.
Psalam 85,9Ja slušam ono što kaže Bog, GOSPOD; on kaže: ”Mir“, za njegov narod i njegove vjernike, ali da se oni ne vrate ludosti svojoj!
Psalam 85,10Njegov je spas sasvim blizu onima koji ga se boje, i slava će boraviti u našoj zemlji.
Psalam 85,11Vjernost i Istinitost su se susrele, one su zagrlile Mir i Pravdu .
Psalam 85,12Istina klija iz zemlje a Pravda se priginje s neba.
Psalam 85,13GOSPOD sam daje sreću, a naša zemlja daje svoju žetvu.
Psalam 85,14Pravda ide pred njim, i njeni koraci označavaju put .
Psalam 85,1Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo.
Psalam 85,2Prostio si nepravdu narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njegove.
Psalam 85,3Ustavio si svu jarost svoju, ublažio žestinu gnjeva svojega.
Psalam 85,4Povrati nas, Bože spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas.
Psalam 85,5Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, i protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno?
Psalam 85,6Zar se nećeš povratiti i oživiti nas, da bi se narod tvoj radovao o tebi?
Psalam 85,7Pokaži nam, Gospode, milost svoju, i pomoć svoju daj nam.
Psalam 85,8Da poslušam što govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svojemu i svecima svojim, i onima koji se obraćaju srcem k njemu.
Psalam 85,9Da, blizu je onijeh koji ga se boje pomoć njegova, da bi naselio slavu u zemlji našoj!
Psalam 85,10Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubiće se.
Psalam 85,11Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba priniknuti.
Psalam 85,12I Gospod će dati dobro, i zemlja naša daće plod svoj.
Psalam 85,13Pravda će pred njim ići, i postaviće na put stope svoje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje