Tražilica


Psalam 97. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 97,1Gospod je kralj, neka se zato raduje zemlja, neka se vesele otoci mnogi!
Psalam 97,2Oblaci su i mrak oko njega; na pravicu i sud oslanja se prijestolje njegovo.
Psalam 97,3Oganj trči pred njim, izgara naokolo neprijatelje njegove
Psalam 97,4Munje njegove obasjavaju nadzemaljski svijet, zemlja vidi to i strepi.
Psalam 97,5Gore se kao vosak tope pred Gospodom, pred Gospodom cijeloga svijeta.
Psalam 97,6Nebesa navješćuju pravdu njegovu, i svi narodi gledaju sjaj njegov.
Psalam 97,7Svi poklonici likova postidjet će se, koji se hvale ništavim idolima; svi bogovi padaju pred njim u prah.
Psalam 97,8A Sion čuje to i raduje se; klikću kćeri Judine zbog sudova tvojih, Gospode!
Psalam 97,9Jer si ti, Gospode, svevišnji u svemu svijetu, ti nadvisuješ sve bogove.
Psalam 97,10Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo, on čuva život pravednika svojih; otima ih iz ruku bezbožnika.
Psalam 97,11Svjetlost obasjava pravednika i radost srca čestita.
Psalam 97,12Radujte se Gospodu, pravednici, slavite sveto ime njegovo!
Psalam 97,1 Jahve kraljuje: neka kliče zemlja, nek` se vesele otoci mnogi!
Psalam 97,2Oblak i tama ovijaju njega, pravda i pravo temelji su prijestolja njegova.
Psalam 97,3Oganj ide pred njim i sažiže okolo dušmane njegove.
Psalam 97,4Munje mu svijet osvjetljuju; zemlja to vidi i strepi.
Psalam 97,5Brda se tope pred Jahvom k`o vosak, pred vladarom zemlje sve.
Psalam 97,6Nebesa navješćuju pravednost njegovu, svi narodi gledaju mu slavu.
Psalam 97,7Nek` se postide svi što likove štuju i koji se hvale kumirima. Poklonite mu se, svi bozi!
Psalam 97,8Sion radostan sluša, gradovi Judini kliču zbog tvojih sudova, o Jahve!
Psalam 97,9Jer ti si, o Jahve, Svevišnji - nad svom zemljom, visoko, visoko nad bozima svima.
Psalam 97,10Jahve ljubi one koji mrze na zlo, on čuva duše pobožnika svojih, izbavlja ih iz ruku opakih.
Psalam 97,11Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu.
Psalam 97,12Radujte se, pravednici, u Jahvi, slavite sveto ime njegovo!
Psalam 97,1GOSPOD je kralj. Nek zemlja kliče, nek se sve obale raduju!
Psalam 97,2Tmine i oblak njega okružuju; pravda i pravo su temelji njegovom prijestolu.
Psalam 97,3Jedna vatra ide pred njim, proždirući uokolo njegove protivnike.
Psalam 97,4Njegove su munje osvijetlile svijet; zemlja ga je vidjela, ona je zadrhtala;
Psalam 97,5planine, kao vosak, istopile su se pred GOSPODOM, pred Gospodinom sve zemlje.
Psalam 97,6Nebesa su objavila njegovu pravdu, i svi su pogani vidjeli slavu njegovu.
Psalam 97,7”Sram svim idolopoklonicima, koji se tašte u taštinama; poklonite se pred njim, vi sva božanstva !
Psalam 97,8Sion ga je čuo, i on se raduje; gradovi Jude kliču zbog tvojih presuda, GOSPODE!
Psalam 97,9Jer to si ti, GOSPOD, Sve-Višnji nad svom zemljom, nadvisujući odozgo sve bogove.
Psalam 97,10Vi koji ljubite GOSPODA, mrzite zlo. On čuva život svojim vjernicima, oslobađajući ih iz ruke bezbožnika.
Psalam 97,11Za pravednika jedna svjetlost je posijana; i to je jedna radost za srca prava.
Psalam 97,12Pravednici, radujte se zbog GOSPODA, slavite ga spominjući njegovu svetost.
Psalam 97,1Gospod caruje: nek se raduje zemlja! nek se vesele ostrva mnoga.
Psalam 97,2Oblak je i mrak oko njega; blagost i pravda podnožje prijestolu njegovu.
Psalam 97,3Oganj pred njim ide, i pali naokolo neprijatelje njegove.
Psalam 97,4Munje njegove sijevaju po vasiljenoj; vidi i strepi zemlja.
Psalam 97,5Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjega, od lica Gospoda svoj zemlji.
Psalam 97,6Nebesa kazuju pravdu njegovu, i svi narodi vide slavu njegovu.
Psalam 97,7Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvale idolima svojim. Poklonite mu se svi bogovi.
Psalam 97,8Čuje i raduje se Sion, i kćeri se Judejske vesele radi sudova tvojih, Gospode!
Psalam 97,9Jer si ti, Gospode, visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove.
Psalam 97,10Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih; iz ruku bezbožničkih otima ih.
Psalam 97,11Svjetlost se prosipa na pravednika, i veselje na one koji su prava srca.
Psalam 97,12Radujte se pravedni o Gospodu, i slavite sveto ime njegovo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje