Tražilica


Suci 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 7,1Urani Jerubaal, to jest Gideon, i sva četa njegova s njim. Utaboriše se kod izvora Harod, a tabor Midjanaca bio je sjeverno od njih na podnožju brežuljka Moreh u ravnici.
Suci 7,2Tada reče Gospod Gideonu: "Vojska, što je imaš uza se, odveć je mnogobrojna, a da bih dao Midjance u njezine ruke. Inače bi se Izrael mogao hvaliti suprot meni: "Vlastitom snagom pomagao sam sebi.
Suci 7,3Zato oglasi ljudima: "Tko se boji i koga je strah, neka se vrati i neka odstupi od gore Gileada!" I vratiše se od čete dvadeset i dvije tisuće ljudi, a deset tisuća ljudi ostade.
Suci 7,4A Gospod reče Gideonu: "Četa je još uvijek odveć mnogobrojna. Svedi je na vodu! Tamo ću ti je prebrati, Za koga ti reknem: "Ovaj ide s tobom, taj neka ide s tobom! A za koga ti reknem: "Ovaj ne ide s tobom, taj neka ne ide s tobom!"
Suci 7,5Pošto je ljude bio sveo na vodu, reče Gospod Gideonu: "Svakoga, koji lapće jezikom vodu, kao što lapću psi, toga metni na stranu; tako i svakoga, koji klekne na koljena da pije!"
Suci 7,6Tada je iznosio broj onih, koji su vodu laptali rukom k ustima, tri stotine ljudi. Ostali ljudi klekoše svi na koljena da piju vode.
Suci 7,7I reče Gospod Gideonu: "S tri stotine ljudi, koji su laptali vodu, izbavit ću vas i predat ću ti u ruke Midjance. Svi drugi neka se vrate svaki k svojoj kući!"
Suci 7,8Pošto su uzeli sebi brašnjenice za ljude i trube njihove, otpusti sve Izraele, svakoga k svojoj kući. Samo tri stotine ljudi zadrža. Tabor Midjanaca bio je pod njim u ravnici.
Suci 7,9Onu noć reče mu Gospod: "Ustani! Siđi u tabor, jer ti ga dajem u ruke.
Suci 7,10Ako li se bojiš sam sići, siđi u tabor s momkom svojim Purom!
Suci 7,11Prisluškuj, što govore! Tada ćeš dobiti srčanost da siđeš u tabor." I siđe on s momkom svojim Purom do u najbližu blizinu taborskih straža.
Suci 7,12Midjanci i Amalečani i svi sinovi Istoka bili su se utaborili u ravnici tako mnogobrojno kao skakavci. Devama njihovim nije bilo broja, bilo ih je kao pijeska na moru.
Suci 7,13Kad dođe Gideon tamo, upravo je jedan pripovijedao drugome ovaj san: "Slušaj, imao sam jedan san. Kotrljao se pečen kruh ječmeni u tabor midjanski i dođe do jednog Šatora. Pogodi ga, tako da pade i premetnu se prema gore. Tako je ležao Šator."
Suci 7,14Drugi odgovori: "što nije ništa drugo nego mač Izraela Gideona, sina Joaševa, Bog mu u ruke predade Midjance i sav tabor njihov."
Suci 7,15Kad je Gideon čuo pripovijest sna i tumačenje njegovo, baci se ničice Tada se vrati u tabor izraelski i povika: "Ustajte! Gospod predade tabor Midjanaca u ruke vaše."
Suci 7,16Potom razdijeli trista ljudi u tri čete i dade svima u ruke trube i prazne vrčeve. U vrčevima bile su luči.
Suci 7,17On im zapovjedi: "Gledajte na mene i činite isto tako! Kad dođem na kraj tabora, onda činite, što ja činim!
Suci 7,18Čim ja sa svima, što su uza me, zatrubim u trubu, zatrubite i vi u trube oko svega tabora i vičite: "Za Gospoda i za Gideona!"
Suci 7,19I kad je bio došao Gideon sa stotinu ljudi, što su bili uz njega, na kraj tabora u početak srednje noćne straže - istom su bili postavili straže - tada zatrubiše oni u trube i razlupaše vrčeve u svojim rukama.
Suci 7,20U isto vrijeme zatrubiše u trube tri čete i razlupaše vrčeve. U lijevoj ruci držali su luči, u desnoj trube, da trube, i vikali su: "Mač za Gospoda i za Gideona!"
Suci 7,21Svaki je pritom stajao na mjestu, gdje je bio, okolo tabora. Tada se smete sav tabor. Vikali su i nagnuli bježati.
Suci 7,22Dok su oni trubili u tri stotine truba, upravi Gospod mač jednoga proti drugome, i to po svemu taboru, te pobježe vojska do Bet-Šite prema Serari, do na obalu Abel-Mehole kod Tabata.
Suci 7,23A Izraelci iz plemena Naftalijeva, Ašerova i iz svega plemena Manasehova ustadoše i dadoše se u potjeru za Midjancima.
Suci 7,24I posla Gideon glasnike po svoj gori Efraimovoj s naputkom: "Siđite pred Midjance i odrežite im vodu do Bet-Bare, naime Jordana!" Svi Efraimovci digoše se i odrezaše im vodu do Bet-Bare, naime Jordana.
Suci 7,25I uhvatiše obadva kneza midjanska Oreba i Zeba. Oreba ubiše na stijeni gavranovoj a Zeba smaknuše kod tijeska vukova. Onda potjeraše Midjance i donesoše glavu Orebovu i Zebovu Gideonu preko Jordana.
Suci 7,1 Urani Jerubaal, to jest Gideon, i sav narod bijaše s njim i utabori se kod En-Haroda; a tabor Midjanaca nalazio se na sjeveru od njegova, podno brijega More, u dolini.
Suci 7,2Tada Jahve reče Gideonu: "Previše je naroda s tobom a da bih predao Midjance u njegove ruke. Izrael bi se mogao pohvaliti i reći: `Vlastita me ruka izbavila.`
Suci 7,3Zato oglasi da narod čuje: `Tko se boji i strahuje, neka se vrati.`" Gideon ih iskuša. Dvadeset i dvije tisuće ljudi iz naroda vrati se, a ostade ih deset tisuća.
Suci 7,4Jahve reče Gideonu: "Još je previše naroda. Povedi ih na vodu i ondje ću ih iskušati. Za koga ti kažem: `Neka ide s tobom`, taj će s tobom ići. A za koga ti kažem: `Neka ne ide s tobom`, taj neće ići.
Suci 7,5Gideon povede narod na vodu i Jahve mu reče: "Koji bude laptao vodu jezikom kao što lapće pas, stavi ga na stranu. Koji klekne da pije, odvoji ga na drugu stranu.
Suci 7,6Onih koji su laptali vodu jezikom - prinoseći vodu rukom k ustima - bijaše tri stotine, a sav je ostali narod kleknuo da pije.
Suci 7,7Tad Jahve reče Gideonu: "Sa one tri stotine ljudi koji su laptali vodu ja ću vas izbaviti i predat ću Midjance u vaše ruke. Svi drugi neka se vrate svaki svojoj kući.
Suci 7,8Gideon tad naloži narodu da mu preda opskrbu i rogove, a onda otpusti Izraelce da ide svaki svome šatoru; zadrža samo one tri stotine. A midjanski se tabor prostirao niže njega u dolini.
Suci 7,9One noći reče mu Jahve: "Ustani, navali na tabor, jer ti ga predajem u ruke.
Suci 7,10Ako se bojiš napasti, siđi najprije u tabor s Purom, momkom svojim;
Suci 7,11slušaj što govore; ohrabrit ćeš se i napast ćeš na tabor." On siđe sa svojim momkom Purom do prvih taborskih straža.
Suci 7,12Midjanci, Amalečani i svi sinovi Istoka pali po dolini, brojni kao skakavci; njihovim devama ne bijaše broja, kao pijesku na obali mora.
Suci 7,13Kad je Gideon došao, a to jedan baš pripovijedaše svome drugu što je sanjao: "Usnuo sam kako se pogača ječmenog kruha kotrlja u midjanski tabor: dokotrlja se do jednog šatora i pogodi, a šator pade, prevrnu se.
Suci 7,14A drug mu odgovori: "Nije to drugo nego mač Gideona, Joaševa sina, Izraelca. Bog mu je predao u ruke Midjance i sav tabor.
Suci 7,15Kada je Gideon čuo kako je onaj pripovjedio san i kako ga je drugi protumačio, baci se ničice, vrati se onda u tabor Izraelov i povika: "Ustajte, jer vam je Jahve predao u ruke tabor midjanski!
Suci 7,16Gideon tad podijeli svoje tri stotine ljudi u tri čete. Svakome čovjeku dade u ruke rog, prazan vrč i luč u vrču:
Suci 7,17"Gledajte mene", reče im, "i činite što i ja! Kada dođem na rub tabora, činite što budem i ja činio!
Suci 7,18Kad zatrubim u rog ja i svi koji su sa mnom, tada i vi zasvirajte u rog oko sveg tabora i vičite: `Za Jahvu i Gideona!`
Suci 7,19Gideon i stotina ljudi što ga je pratila dođoše na rub tabora pri početku ponoćne straže; tek što su postavili straže, oni zatrubiše u rogove i razbiše vrčeve koje su imali u ruci.
Suci 7,20Tako tri čete zasviraše u rogove i razbiše vrčeve; lijevom rukom držahu luči, a desnom rogove da trube i udariše vikati: "Za Jahvu i Gideona!
Suci 7,21I svaki stajaše nepomično na svome mjestu uokrug tabora. Tada se probudi sav tabor i Midjanci vičući nagoše u bijeg.
Suci 7,22Dok su one tri stotine trubile u rogove, učini Jahve te oni u taboru okrenuše mač jedan na drugoga. I sva se vojska razbježa do Bet-Hašita, prema Sartanu, do Abel-Meholske obale kod Tabata.
Suci 7,23A Izraelci iz plemena Naftalijeva, Ašerova i iz svega plemena Manašeova sabraše se i pognaše Midjance.
Suci 7,24Gideon posla glasnike po svoj Efrajimovoj gori da govore: "Siđite pred Midjance i zauzmite prije njih sve gazove do Bet-Bara i Jordana." Svi se ljudi od plemena Efrajimova odazvaše i zauzeše gazove voda do Bet-Bara i Jordana.
Suci 7,25I uhvatiše dva midjanska kneza, Oreba i Zeeba; Oreba ubiše na Orebovoj stijeni, a Zeeba kod Zeebova tijeska. Progonili su Midjance i donijeli Gideonu preko Jordana glavu Orebovu i Zeebovu.
Sudci 7,1Jerubal - to jest Gedeon - Dize se u rano jutro, on i sav puk koji bijaše s njim, i oni se utaboriše pokraj Ein Haroda, dok tabor Madijanov se nalaziše sjevernije, na strani brežuljka More, u ravnici.
Sudci 7,2GOSPOD reče Gedeonu: ” Prebrojan je narod koji je Stobom da bih mu ja izručio u ruke Madijana: Izrael bi se mogao proslaviti o mom trošku i reći: to je moja ruka koja me je izbavila!
Sudci 7,3Zbog toga, objavi dakle narodu ovo: ”Tko se boji i drhti, nek se vrati doma!“ I Gedeon poče provjeru . Dvadeset i dvije tisuće ljudi među pukom vratiše se doma, a ostade deset tisuća ljudi.
Sudci 7,4GOSPOD reče Gedeonu: ”Ovaj je puk još suviše brojan! Svedi ga na rub vode, i ja ću ga staviti na kušnju za tebe. Tako, onaj za kojeg ću ti reći: Nek ne ide Stobom, taj neće ići!“
Sudci 7,5Tada, Gedeon svede narod k rubu vode, a GOSPOD reče Gedeonu: ” Tko bude lokao vodu, kao pas sto čini jezikom, odvoji ga na stranu, i isto ako se netko spusti na koljena za piti. “
Sudci 7,6No, broj onih koji lokaše prinoseći ruku k ustimaa bi 300 ljudi, dok sav ostali puk se spusti na koljena da bi pio vodu.
Sudci 7,7GOSPOD reče Gedeonu: ” Stih 300 ljudi koji su lokali ja ću spasiti vas i izručiti vam Madijan u ruke vaše. Nek glavnina puka vrati se svatko k sebi. “
Sudci 7,8Tri stotine uzeše u ruke vrčeve od naroda kao i njihove rogove, potom Gedeon otpusti glavninu ljudi Izraelovih svakog k njegovom šatoru, ali zadrža 300 ljudi, tabor Madijanov bijaše ispod njegovog u ravnici.
Sudci 7,9A, one noći, GOSPOD reče Gedeonu: ” Digni se, siđi u tabor, jer ja sam ti ga izručio u ruke tvoje.
Sudci 7,10Ali, ako se bojiš sići u tabor, siđi k taboru s Purom, svojim slugom.
Sudci 7,11Slušat ćeš što se govori ondje. Tvoja će hrabrost biti ojačana, i ti ćeš moći izvršiti jedan upad u tabor. “ On siđe dakle s Purom, slugom svojim, sve do predstraža tabora.
Sudci 7,12Madijan, Amalek i svi sinovi Orijenta se razmiliše po ravnici brojni poput skakavaca; nije se moglo prebrojati njihove deve, brojne poput zrna pijeska na rubu mora.
Sudci 7,13U času kad Gedeon stizaše, evo jednog čovjek kako priča san svojem drugu:
Sudci 7,14” Čuj, reče mu on, ja sam upravo sanjao jedan san: Jedna se kriška kruha od ječma vrtiše po taboru Madijanovom, stizaše sve do šatora, zapinjaše o njega, izazvavši njegov pad sve isprevrtavši odozgo na dolje, tako da se bijaše survao šator . Njegov mu drug reče: ” To može biti samo mač Gedeonov sina Joaševa, Izraelita. Bog je izručio u ruke njegove Madijan i sav tabor. “
Sudci 7,15Čim Gedeon ču pričanje tog sna i njegovo tumačenje, on se pokloni, potom se on vrati u tabor Izraelov i reče: ” Dižite se, jer GOSPOD je izručio u ruke vaše tabor Madijanov. “
Sudci 7,16Gedeon podijeli 300 ljudi u tri grupe. Svakom stavi u ruke rog i vrčeve prazne sa zubljama i vrčevima.
Sudci 7,17On im reče: ” Vi gledajte na moju stranu i činite kao i ja! Kad ja budem došao na rub tabora, ono što ja budem učinio, učinit će te i vi također.
Sudci 7,18Ja ću zatrubiti u rog, ja i svi oni koji budu sa mnom, tad će te i vi zatrubiti u rog, vi također, svud ukrug okolo tabora i zavikat će te: Za GOSPODA i za Gedeona!
Sudci 7,19Gedeon i stotina ljudi koji bijahu s njim stigoše do ruba tabora u početku ponoćnog bdijenja; upravo se mijenjaše straža. Oni zatrubiše u rog i porazbijaše vrčeve koje držaše u ruci.
Sudci 7,20Tada, sve tri grupe zatrubiše i razbiše vrčeve; lijevom rukom oni zgrabiše zublje, a desnom rukom rogove za zatrubiti, i zakričaše: ” Mač za GOSPODA i za Gedeona! “
Sudci 7,21Dok stajaše uokolo tabora, svatko na svojem mjestu, tabor se sav baci u trk, bježeći i kričeći.
Sudci 7,22I dok je odjekivalo 300 rogova, GOSPOD učini da svatko u taboru usmjeri svoj mač protiv svojeg druga, i svi pobjegoše sve do Bet-Šite, pokraj Serera, i sve do obale Abel-Mehola, pokraj Tabata .
Sudci 7,23Tad ljudi Izraelovi biše sazvani od Neftalija, Ašera i sveg Manaseja, i progoniše oni Madijana.
Sudci 7,24Gedeon posla Glasonoše u svu planinu Efraimovu za reći: ” Siđite u susret Madijanu i zauzmite prije njih vodene točke sve do Bet-Barae kao i do Jordana.“ Svi ljudi Efraimovi biše okupljeni i zauzeše vodene točke sve do Bet-Barae kao i do Jordana.
Sudci 7,25Oni uhvatiše dva Madijanova poglavara, Oreva i Zeva. Oni ubiše Oreva na stijeni Orevljevoj, a Zeva u Klijeti Zevljevoj. Potom oni sprovedoše svoje gonjenje sve do Madijana i donesoše Gedeonu glave Oreva i Zeva s one strane Jordana.
Sudije 7,1I urani Jeroval, to je Gedeon, i sav narod što bijaše s njim, i stadoše u oko kod izvora Aroda; a vojska Madijanska bješe mu sa sjevera kraj gore Moreha u dolini.
Sudije 7,2A Gospod reče Gedeonu: mnogo je naroda s tobom, zato im neću dati Madijana u ruke, da se ne bi hvalio Izrailj suprot meni govoreći: moja me ruka izbavi.
Sudije 7,3Nego sada oglasi da čuje narod i reci: ko se boji i koga je strah, neka se vrati i nek ide odmah ka gori Galadu. I vrati se iz naroda dvadeset i dvije tisuće; a deset tisuća osta.
Sudije 7,4Opet reče Gospod Gedeonu: još je mnogo naroda; svedi ih na vodu, i ondje ću ti ih prebrati; za kojega ti god rečem: taj neka ide s tobom, neka ide s tobom; a za koga ti god rečem: taj neka ne ide s tobom, neka ne ide.
Sudije 7,5I svede narod na vodu; a Gospod reče Gedeonu: koji stane laptati jezikom vodu, kao što lapće pas, metni ga na stranu; tako i svakoga koji klekne na kolena da pije.
Sudije 7,6I onijeh koji laptaše, rukom svojom k ustima prinesavši vodu, bješe tri stotine ljudi; a sav ostali narod kleče na koljena svoja da piju vode.
Sudije 7,7Tada reče Gospod Gedeonu: s tijeh trista ljudi koji laptaše vodu izbaviću vas i predaću ti u ruke Madijane; neka dakle odlazi sav ovaj narod svako na svoje mjesto.
Sudije 7,8I narod uze brašnjenice i trube; i Gedeon otpusti sve ljude Izrailjce da idu svaki u svoj šator, a onijeh trista ljudi zadrža. A oko Madijanski bijaše niže njega u dolini.
Sudije 7,9I onu noć reče mu Gospod: ustani, siđi u oko, jer ti ga dadoh u ruke.
Sudije 7,10Ako li se bojiš sam sići, siđi u oko sa Furom momkom svojim,
Sudije 7,11I čućeš šta govore, pa će ti osiliti ruke i udarićeš na oko. I siđe on i Fura momak njegov do kraja vojske koja bijaše u okolu.
Sudije 7,12A Madijani i Amalici i sav narod istočni ležahu po dolini kao skakavci, tako ih bješe mnogo; i kamilama njihovijem ne bješe broja; bješe ih mnogo kao pijeska po brijegu morskom,
Sudije 7,13I kad dođe Gedeon, a to jedan pripovijedaše drugu svojemu san, i govoraše: gle, usnih, a to pečen hljeb ječmen kotrljaše se k okolu Madijanskom i dođe do šatora i stade udarati o njih, te padahu, i ispremeta ih, i popadaše šatori.
Sudije 7,14A drug mu odgovori i reče: to nije drugo nego mač Gedeona sina Joasova čovjeka Izrailjca; predao mu je u ruke Bog Madijane i sav ovaj oko.
Sudije 7,15I kad Gedeon ču kako onaj pripovjedi san i kako ga ovaj istumači, pokloni se i vrati se u oko Izrailjski i reče: ustajte, jer vam dade Gospod u ruke oko Madijanski.
Sudije 7,16Potom razdijeli trista ljudi u tri čete, i dade svakome po trubu u ruku i po prazan žban i po luč u žban.
Sudije 7,17I reče im: na mene gledajte, pa tako činite; gle, je ću doći na kraj okola, pa šta ja uščinim, to činite.
Sudije 7,18Kad ja zatrubim u trubu i svi koji budu sa mnom, tada i vi zatrubite u trube oko svega okola, i vičite: mač Gospodnji i Gedeonov.
Sudije 7,19I dođe Gedeon i sto ljudi što bijahu s njim na kraj okola, u početak srednje straže, istom bijahu promijenili stražu; a oni zatrubiše u trube i polupaše žbanove koje imahu u rukama.
Sudije 7,20Tako tri čete zatrubiše u trube i polupaše žbanove, i držahu u lijevoj ruci lučeve a u desnoj trube trubeći, i povikaše: mač Gospodnji i Gedeonov.
Sudije 7,21I stadoše svaki na svom mjestu oko vojske; a sva se vojska smete i stadoše vikati i bježati.
Sudije 7,22A kad zatrubiše u trube onijeh tri stotine, Gospod obrati mač svakome na druga njegova po svemu okolu, te pobježe vojska do Vet-Asete, u Zererat, do obale Avel-meolske kod Tavata.
Sudije 7,23A Izrailjci iz plemena Neftalimova i Asirova i iz svega plemena Manasijina stekoše se i goniše Madijane.
Sudije 7,24I Gedeon posla glasnike po svoj gori Jefremovoj govoreći: siđite pred Madijane i uhvatite im vode do Vetvare duž Jordana. I stekoše se svi ljudi iz plemena Jefremova i uhvatiše vode do Vetvare duž Jordana.
Sudije 7,25I uhvatiše dva kneza Madijanska, Oriva i Ziva, i ubiše Oriva na stijeni Orivovoj, a Ziva ubiše kod tijeska Zivova; i goniše Madijane, i donesoše glavu Orivovu i Zivovu ka Gedeonu preko Jordana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje