Tražilica


Postanak 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 26,1Nasta u zemlji glad, druga negoli ona prijašnja, što je bila za vremena Abrahamova. Tada Izak otide k filistejskom kralju Abimeleku u Geraru.
Postanak 26,2Tada mu se javi Gospod i reče: "Ne silazi u Egipat; boravi u zemlji za koju ću ti reći!
Postanak 26,3Boravi kao gost u ovoj zemlji, i ja ću biti s tobom i blagoslovit ću te; jer ću tebi i potomstvu tvojemu dati sve zemlje ove i tako ispuniti zakletvu, kojom sam se zakleo ocu tvojemu Abrahamu.
Postanak 26,4Umnoži ću potomke tvoje tako mnogobrojno kao zvijezde na nebu; sve zemlje ove dat ću potomcima tvojim, i u potomstvu tvojem bit će blagoslovljeni svi narodi na zemlji;
Postanak 26,5Zato što je Abraham slušao glas moj i držao zapovijed moju, naredbe, propise i zakone moje."
Postanak 26,6I tako osta Izak u Gerari.
Postanak 26,7A kad su stanovnici mjesta pitali za ženu njegovu, reče: "Sestra mi je." Jer se je bojao reći: "Žena mi je", mislio je: "Mogli bi me inače, stanovnici mjesta ubiti zbog Rebeke, jer je lijepa."
Postanak 26,8Kad je tamo dulje vremena boravio, dogodi se, te kralj filistejski Abimelek pogleda kroz prozor i vidje, kako Izak miluje ženu svoju Rebeku.
Postanak 26,9Tada dozva Abimelek Izaka i reče: "Eto, ona je zacijelo žena tvoja. Kako si mogao reći da ti je sestra?" Izak mu odgovori: "Mislio sam, da bih inače morao umrijeti zbog nje."
Postanak 26,10Abimelek reče: "Što si nam to učinio? Kako je lako mogao tko od naroda primaći se ženi tvojoj, i tako bi ti navukao na nas krivnju."
Postanak 26,11I zapovjedi Abimelek svemu narodu: "Tko se dotakne ovoga čovjeka ili žene njegove, kaznit će se smrću!"
Postanak 26,12Tada Izak zasija u onoj zemlji i požanje u onoj godini stostruko, jer ga Bog blagoslovi.
Postanak 26,13Tako posta čovjek bogat i sve bogatiji, dok postade neizmjerno bogat.
Postanak 26,14Imao je stada ovaca i goveda i mnogo služinčadi, tako da su mu Filisteji postali zavidni.
Postanak 26,15Zato sve studence, što ih bjehu iskopale sluge oca njegova za života oca njegova Abrahama, zasuše i zemljom napuniše.
Postanak 26,16A Abimelek reče Izaku: "Idi od nas, jer si nam ti postao previše moćan."
Postanak 26,17Tako otide Izak odanle, razape šator svoj u dolini gerarskoj i ostade ondje.
Postanak 26,18Nato Izak opet iskopa studence, što su ih bili iskopali za života oca njegova Abrahama, a Filisteji ih poslije smrti Abrahamove zasuli, i dade im ista imena, što im ih bio dao otac njegov.
Postanak 26,19Sluge Izakove kopale su u dolini i nađoše tamo studenac sa tekućom vodom.
Postanak 26,20Ali se posvadiše pastiri gerarski s pastirima Izakovim, jer su tvrdili: "Naša je voda!" Zato on nazva studenac Esek, jer su se tamo bili posvadili s njim.
Postanak 26,21Potom iskopaše drugi studenac; pa se i radi njega posvadiše; zato ga on nazva Sitna.
Postanak 26,22Tada otide odatle dalje i iskopa opet studenac. Oko njega nije bilo svađe, pa ga nazva on Rehobot rekavši: "Sad nam Gospod odredi slobodan prostor, da se možemo raširiti u zemlji."
Postanak 26,23Odatle otide gore u Beer-Šebu.
Postanak 26,24U onoj noći javi mu se Gospod i reče: "Ja sam Bog oca tvojega Abrahama. Ne boj se, jer ja sam s tobom i blagoslovit ću tebe i umnožit ću potomstvo tvoje zbog sluge svojega Abrahama."
Postanak 26,25On načini ondje žrtvenik, prizva ime Gospodnje i razape šator svoj, a sluge Izakove iskopaše ondje studenac.
Postanak 26,26Tada dođe k njemu Abimelek iz Gerare s pouzdanikom svojim Ahuzatom i s poglavicom svoje vojske Fikolom.
Postanak 26,27Izak ih upita: "Zašto dođoste k meni, kad mrzite na me i otjeraste me od sebe?"
Postanak 26,28Oni odgovoriše: "Vidjesmo na svoje oči, da je Gospod s tobom. Stoga mislimo, da treba pod zakletvom sklopiti ugovor između nas i tebe. Mi hoćemo da sklopimo ugovor s tobom.
Postanak 26,29Ti da nama ne činiš nikakva zla kao što se mi tebe ne dotakosmo, nego ti samo dobro činismo i pustismo te da ideš u miru. Ti si eto blagoslovljen od Gospoda!"
Postanak 26,30Tada im on spremi gozbu, i oni su jeli i pili.
Postanak 26,31Drugo jutro rano zakleše se jedan drugome. Tada ih otpusti Izak, i oni otidoše od njega u miru.
Postanak 26,32Isti dan dođoše sluge Izakove i pripovjediše mu za studenac, što su ga bili iskopali: "Nađosmo vodu."
Postanak 26,33On, ga nazva Šiba. Zato se zove grad sve do dana današnjega Beeršeba.
Postanak 26,34Kad bi Ezavu četrdeset godina, uze za ženu Juditu, kćer Hiteja Beerija, i Basematu, kćer Hiteja Elona.
Postanak 26,35Obadvije su zadavale mnogo jada Izaku i Rebeki.
Postanak 26,1 U zemlji zavlada glad, različita od prijašnje što je bila za vrijeme Abrahama, pa Izak ode Abimeleku, kralju Filistejaca, u Geraru.
Postanak 26,2Jahve mu se ukaza i reče: "Ne silazi u Egipat: boravi u zemlji koju ću ti označiti.
Postanak 26,3U ovoj se zemlji nastani, ja ću s tobom biti i blagoslivljati te; tebi i tvome potomstvu dat ću sve ove krajeve, da izvršim zakletvu kojom sam se zakleo tvome ocu Abrahamu.
Postanak 26,4Tvoje ću potomstvo umnožiti kao zvijezde na nebesima i tvome ću potomstvu predati sve ove krajeve, tako da će se tvojim potomstvom blagoslivljati svi narodi zemlje;
Postanak 26,5a to zato što je Abraham slušao moj glas i pokoravao se mojim zapovijedima, mojim zakonima i odredbama!
Postanak 26,6Tako Izak ostane u Geraru.
Postanak 26,7Kad su ga mještani pitali o njegovoj ženi, reče: "Ona mi je sestra." Bojao se reći: "Ona mi je žena", misleći: "Mještani bi me mogli ubiti zbog Rebeke jer je lijepa.
Postanak 26,8Kako su se ondje duže zadržali, kralj Filistejaca Abimelek jednom pogleda kroz prozor i opazi kako Izak miluje svoju ženu Rebeku.
Postanak 26,9Nato Abimelek pozove Izaka te reče: "Tako, ona ti je žena! Kako si mogao reći da ti je sestra?" Izak mu odgovori: "Jer sam mislio da bih zbog nje mogao poginuti.
Postanak 26,10Abimelek reče: "Zašto si nam to učinio? Umalo netko od ljudi nije legao s tvojom ženom. Tako bi na nas svalio krivnju.
Postanak 26,11Onda Abimelek izda naredbu svemu narodu: "Tko se god dotakne ovog čovjeka i njegove žene, glavu će izgubiti.
Postanak 26,12Izak je sijao u onom kraju i one godine urodilo mu stostruko. Jahve ga blagoslivljao
Postanak 26,13te je čovjek bivao sve bogatiji, dok nije postao vrlo bogat.
Postanak 26,14Stekao je stada ovaca i goveda i mnogu služinčad, tako da su mu Filistejci zavidjeli.
Postanak 26,15Zato Filistejci zasuše sve bunare što su ih sluge njegova oca bile iskopale - u vrijeme njegova oca Abrahama - i napuniše ih zemljom.
Postanak 26,16Onda Abimelek reče Izaku: "Idi od nas jer si postao mnogo moćniji od nas!
Postanak 26,17Tako Izak ode odande, postavi svoj šator u gerarskoj dolini i nastani se ondje.
Postanak 26,18Izak opet iskopa bunare za vodu što su bili iskopani u vrijeme njegova oca Abrahama, a Filistejci ih bili zasuli poslije Abrahamove smrti. On ih je nazvao istim imenima kojima ih je zvao i njegov otac.
Postanak 26,19Ali kad su Izakove sluge, dok su u dolini kopale, ondje našle bunar sa živom vodom,
Postanak 26,20pastiri iz Gerara posvade se s Izakovim pastirima govoreći: "Naša je voda!" Bunaru je dao ime Esek, jer su se oni s njim svadili.
Postanak 26,21A kad su iskopali drugi bunar te se i zbog njega svađali, nazva ga imenom Sitna.
Postanak 26,22Odatle se preseli pa iskopa drugi bunar. Zbog njega se nisu svađali, pa ga nazove imenom Rehobot i protumači: "Jer nam je Jahve dao prostor da se na zemlji umnožimo.
Postanak 26,23Odande se popne u Beer Šebu.
Postanak 26,24Iste mu se noći ukaže Jahve i reče: "Ja sam Bog oca tvoga Abrahama. Ne boj se, ja sam s tobom! Blagoslovit ću te, potomke ti umnožit, zbog Abrahama, sluge svojega.
Postanak 26,25Izak tu podigne žrtvenik i zazove Jahvu po imenu; postavi ondje svoj šator, a njegove sluge počnu kopati bunar.
Postanak 26,26Uto mu dođe Abimelek iz Gerara sa svojim savjetnikom Ahuzatom i s Fikolom, zapovjednikom vojske.
Postanak 26,27Izak ih upita: "Zašto ste došli k meni kad me mrzite i kad ste me otjerali od sebe?
Postanak 26,28Oni odgovore: "Jasno vidimo da je Jahve s tobom. Stoga pomislismo: neka zakletva bude veza između nas i tebe. Daj da s tobom sklopimo savez:
Postanak 26,29ti nama nećeš zla nanositi, kao što mi tebe nismo zlostavljali, nego uvijek prema tebi lijepo postupali i s mirom te otpustili. A blagoslov Jahvin bio nad tobom.
Postanak 26,30On im priredi gozbu te su jeli i pili.
Postanak 26,31Rano ujutro jedni se drugima zakunu. Potom ih Izak otpusti i oni od njega odu u miru.
Postanak 26,32Toga istog dana dođu Izakove sluge i obavijeste ga o bunaru što su ga iskopali te mu reknu: "Našli smo vodu.
Postanak 26,33On ga prozva Šiba. Zato je ime onom gradu do danas - Beer Šeba.
Postanak 26,34Kad je Ezavu bilo četrdeset godina, uzme za ženu Juditu, kćer Hetita Beerija, i Basematu, kćer Hetita Elona.
Postanak 26,35One postadoše izvor ogorčenja Izaku i Rebeki.

Stvaranje 26,1Vladaše glad u zemlji, različita od one prve koja se dogodi u vrijeme Abrahamovo. Izak pođe u Gerar kod Abimeleha, kralja Filistinaca .
Stvaranje 26,2GOSPOD mu se prikaza i reče: `Ne silazi u Egipat, već ostani u ovoj zemlji koju ti ja označim.
Stvaranje 26,3Boravi u toj zemlji, ja ću biti s tobom i blagoslovit ću te. Tebi i tvojem potomstvu, u stvari, dat ću te zemlje i održat ću prisegu koju sam dao tvojem ocu Abrahamu.
Stvaranje 26,4Učinit ću da se rasplodi tvoje potomstvo toliko kao zvijezde na nebu, ja ću mu dati sve te zemlje i, u njemu blagoslovit će se svi narodi zemlje,
Stvaranje 26,5jer je Abraham poslušao moj glas i čuvao moja pravila i moje zapovijedi, moje propise i moje zakone. `
Stvaranje 26,6Izak obitavaše u Geraru.
Stvaranje 26,7Mještani su ga ispitivali o njegovoj ženi. `To je moja sestra `, odgovarao bi on. Plašio se reći da je ona njegova žena iz straha da ne bude ubijen od mještana radi Rebeke koja je bila mila za pogledati.
Stvaranje 26,8Bio je ondje proboravio već dosta dugo vremena kad Abimeleh, kralj Filistinaca, pogleda kroz svoj prozor i vidje da se Izak zabavlja s Rebekom svojom ženom.
Stvaranje 26,9Abimeleh pozva Izaka i reče mu: ` To je sigurno tvoja žena! Zašto si rekao: To je moja sestra? ` Izak mu odgovori: ja sam to rekao iz straha da ne umrem zbog nje. `
Stvaranje 26,10Abimeleh preuze: ` Što si nam to učinio! Malo je nedostajalo da jedan čovjek ovog puka ne legne s tvojom ženom i ti bi nas učinio krivima.`
Stvaranje 26,11Abimeleh dade ovu zapovijed cijelom pučanstvu: ` Tko dirne u ovog čovjeka i ovu ženu bit će kažnjen smrću. `
Stvaranje 26,12Izak obavi sjetvu u toj zemlji i prožnje stostruko te godine. GOSPOD ga blagoslovi,
Stvaranje 26,13i on postade velika osoba; on se nastavi uzdizati sve dok nije dosegao jednu visoku poziciju.
Stvaranje 26,14On posta vlasnikom stada sitne i krupne stoke, i brojne služinčadi.
Stvaranje 26,15oni zatrpaše sve bunare koje su bile iskopale sluge njegovog oca, u vrijeme njegovog oca Abrahama, a napuniše ih zemljom.
Stvaranje 26,16Abimeleh reče Izaku: `Idi daleko od nas, jer postao si mnogo moćniji od nas. `
Stvaranje 26,17Izak ode odatle i utabori se uz ued kod Gerara i nastani se ondje.
Stvaranje 26,18Izak iskopa ponovo bunare koji su bili iskopani u vrijeme njegovog oca Abrahama i koje su Filistinci bili zatrpali poslije smrti Abrahamove. On im dade ista imena koja im je njegov otac bio dao.
Stvaranje 26,19Sluge Izakove kopaše u uedu i nađoše ondje žive vode.
Stvaranje 26,20Pastiri gerarski uđoše u spor s Izakovim pastirima govoreći im: `Ove su vode naše. ` On nazva te bunare Ezek jer su mu osporavali koristiti ih .
Stvaranje 26,21Oni iskopaše jedan drugi bunar koji im također bi osporen; on ga nazva Sitna.
Stvaranje 26,22Odatle on se premjesti da bi iskopao jedan drugi bunar koji ne bi osporavan i koji nazva Rehovot govoreći: ` Sada u stvari, GOSPOD nam dade slobodno polje i mi smo imali plodova zemaljskih . `
Stvaranje 26,23Odatle, on se uspe u Ber-Ševau .
Stvaranje 26,24GOSPOD mu se prikaza te noći i reče: ` Ja sam Bog Abrahama, tvojeg oca; ne boj se, jer ja sam s tobom. Ja ću te blagosloviti i učiniti plodonosnim tvoje potomst- vo radi mojeg sluge Abraha- ma. `
Stvaranje 26,25Ondje, Izak podiže jedan *žrtvenik i izvrši zazivanje u ime GOSPODOVO . On uspravi svoj šator a sluge Izakove tu izbušiše jedan studenac.
Stvaranje 26,26Abimeleh pođe u Gerar da bi susreo Ahuzata svojeg savjetnika i Pikla zapovjednika svoje vojske.
Stvaranje 26,27Izak im reče: ` Zašto ste vi došli k meni? Vi me prezirete i vi ste me otjerali od sebe. `
Stvaranje 26,28Oni odgovoriše: `Mi smo obvezni ustanoviti da GOSPOD jest s tobom i mi smo si rekli: Nek ima jedna zakletva s jedne i druge strane, između tebe i nas; sklopimo jedan savez s tobom!
Stvaranje 26,29Prisegni da ne ćeš zlo postupati prema nama, a isto tako mi da ne ćemo tebi zla nanositi, kao što smo ti činili samo dobro i otposlali te živog i zdravog, tebe koji si sada blagoslovljeni od GOSPODA. `
Stvaranje 26,30On im priredi jednu gozbu; oni jedoše i piše,
Stvaranje 26,31digoše se u rano jutro, i svaki od njih dade prisegu onom drugom. Izak ih otpusti i oni ga napustiše u miru.
Stvaranje 26,32No, istog tog dana, sluge Izakove dođoše donoseći novosti o bunarima koje su iskopali. Rekoše mu: ` Nismo našli vode.`
Stvaranje 26,33On nazva te bunare Šivea; to je ono zbog čega, još i danas grad ima ime Ber-Ševa, to jest Bunar od Prisege .
Stvaranje 26,34Ezav imaše 40 godina kad oženi Jehudit, kćer Berije Hitita, i Bazamat, kćer Elona Hitita.
Stvaranje 26,35One učiniše mučnim život Izaku i Rebeki.
1. Mojsijeva 26,1Ali nasta glad u zemlji svrh prve gladi koja bješe za vremena Avramova; i Isak otide k Avimelehu caru Filistejskom u Gerar.
1. Mojsijeva 26,2I javi mu se Gospod i reče: nemoj ići u Misir, nego sjedi u zemlji koju ću ti kazati.
1. Mojsijeva 26,3Sjedi u toj zemlji, i ja ću biti s tobom, i blagosloviću te; jer ću tebi i sjemenu tvojemu dati sve ove zemlje, i potvrdiću zakletvu, kojom sam se zakleo Avramu ocu tvojemu.
1. Mojsijeva 26,4I umnožiću sjeme tvoje da ga bude kao zvijezda na nebu, i daću sjemenu tvojemu sve ove zemlje; i u sjemenu tvojem blagosloviće se svi narodi na zemlji.
1. Mojsijeva 26,5Zato što je Avram slušao glas moj i čuvao naredbu moju, zapovjesti moje i pravila moja i zakone moje.
1. Mojsijeva 26,6I osta Isak u Geraru.
1. Mojsijeva 26,7A ljudi u mjestu onom pitahu za ženu njegovu, a on govoraše: sestra mi je. Jer se bojaše kazati: žena mi je; da me, veli, ne ubiju ovi ljudi radi Reveke, jer je lijepa.
1. Mojsijeva 26,8I kad provede mnogo vremena ondje, dogodi se, te pogleda Avimeleh car Filistejski s prozora, i vidje Isaka gdje se šali s Revekom ženom svojom.
1. Mojsijeva 26,9I dozva Avimeleh Isaka i reče: ta to ti je žena; kako si kazao: sestra mi je? A Isak mu odgovori: rekoh: da ne poginem s nje.
1. Mojsijeva 26,10A Avimeleh reče: šta si nam učinio? Lako je mogao ko od naroda ovoga leći s tvojom ženom, te bi nas ti uvalio u grijeh.
1. Mojsijeva 26,11I zapovjedi Avimeleh svemu narodu svojemu govoreći: ko se dotakne ovoga čovjeka ili žene njegove, poginuće.
1. Mojsijeva 26,12I Isak stade sijati u onoj zemlji, i dobi one godine po sto, tako ga blagoslovi Gospod.
1. Mojsijeva 26,13I obogati se čovjek, i napredovaše sve većma, te posta silan.
1. Mojsijeva 26,14I imaše ovaca i goveda i mnogo sluga; a Filisteji mu zaviđahu,
1. Mojsijeva 26,15Pa sve studence koje bjehu iskopale sluge oca njegova za vremena Avrama oca njegova zaroniše Filisteji, i zasuše ih zemljom.
1. Mojsijeva 26,16I Avimeleh reče Isaku: idi od nas, jer si postao silniji od nas.
1. Mojsijeva 26,17I Isak otide odande, i razape šatore u dolini Gerarskoj, i nastani se ondje.
1. Mojsijeva 26,18I stade Isak otkopavati studence, koji bjehu iskopani za vremena Avrama oca njegova, i koje zaroniše Filisteji po smrti Avramovoj; i prozva ih imenima koja im bješe nadio otac njegov.
1. Mojsijeva 26,19I kopajući sluge Isakove u onom dolu nađoše studenac žive vode.
1. Mojsijeva 26,20Ali se svadiše pastiri Gerarski s pastirima Isakovim govoreći: naša je voda. I nadjede ime onom studencu Esek, jer se svadiše s njim.
1. Mojsijeva 26,21Poslije iskopaše drugi studenac, pa se i oko njega svadiše, zato ga nazva Sitna.
1. Mojsijeva 26,22Tada se podiže odande, i iskopa drugi studenac, i oko njega ne bi svađe; zato ga nazva Rehovot, govoreći: sad nam dade Gospod prostora da rastemo u ovoj zemlji.
1. Mojsijeva 26,23I otide odande gore u Virsaveju.
1. Mojsijeva 26,24I istu noć javi mu se Gospod, i reče: ja sam Bog Avrama oca tvojega. Ne boj se, jer sam ja s tobom, i blagosloviću te i umnožiću sjeme tvoje Avrama radi sluge svojega.
1. Mojsijeva 26,25I načini ondje žrtvenik, i prizva ime Gospodnje; i ondje razape šator svoj; i sluge Isakove iskopaše ondje studenac.
1. Mojsijeva 26,26I dođe k njemu Avimeleh iz Gerara s Ohozatom prijateljem svojim i s Filohom vojvodom svojim.
1. Mojsijeva 26,27A Isak im reče: što ste došli k meni, kad mrzite na me i otjeraste me od sebe?
1. Mojsijeva 26,28A oni rekoše: vidjesmo zaista da je Gospod s tobom, pa rekosmo: neka bude zakletva između nas, između nas i tebe; hajde da uhvatimo vjeru s tobom:
1. Mojsijeva 26,29Da nam ne činiš zla, kao što se mi tebe ne dotakosmo i kao što mi tebi samo dobro činismo, i pustismo te da ideš na miru, i eto si blagosloven od Gospoda.
1. Mojsijeva 26,30Tada ih on ugosti; te jedoše i piše.
1. Mojsijeva 26,31A sjutradan ustavši rano, zakleše se jedan drugome, i otpusti ih Isak i otidoše od njega s mirom.
1. Mojsijeva 26,32Isti dan došavši sluge Isakove kazaše mu za studenac koji iskopaše, i rekoše mu: nađosmo vodu.
1. Mojsijeva 26,33I nazva ga Saveja; otuda se zove grad onaj Virsaveja do današnjega dana.
1. Mojsijeva 26,34A kad bi Isavu četrdeset godina, uze za ženu Juditu kćer Veoha Hetejina, i Vasematu kćer Elona Hetejina.
1. Mojsijeva 26,35I one zadavahu mnogo jada Isaku i Reveci.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje