Tražilica


2. Korinćanima 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 6,1A kao suradnici njegovi opominjemo vas, da ne primite uzalud milosti Božje.
2. Korinćanima 6,2Jer govori: "U pravo vrijeme usliših te, i u dan spasenja pomogoh ti." Evo, sad je "pravo vrijeme"! Evo, sad je "dan spasenja"!
2. Korinćanima 6,3Ne dajmo nikakve ni u čemu smutnje, da se služba ne kudi!
2. Korinćanima 6,4Nego u svemu pokažimo se kao sluge Božje u mnogoj strpljivosti, u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama,
2. Korinćanima 6,5U ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovima, u nespavanju, u postu;
2. Korinćanima 6,6U čistoći, u spoznaji, u dugotrpnosti, u dobroti, u Duhu Svetom, u ljubavi iskrenoj;
2. Korinćanima 6,7U riječi istine, u sili Božjoj, s oružjem pravde zdesna i slijeva;
2. Korinćanima 6,8Slavom i sramotom, zlim i dobrim glasom; kao zavodnici i istiniti,
2. Korinćanima 6,9Kao nepoznati i poznati, kao oni, koji umiru, i evo živimo, kao kažnjeni, a ne ubijeni,
2. Korinćanima 6,10Kao žalosni, a jednako veseli, kao siromašni, a koji mnoge obogaćavaju, kao oni, koji ništa nemaju, a sve posjeduju.
2. Korinćanima 6,11Usta naša otvoriše se k vama, Korinćani, i srce se naše rasprostrani.
2. Korinćanima 6,12Vama nije tijesno u nana, ali vam je tijesno u srcima vašim.
2. Korinćanima 6,13A da isto vratite, kao djeci govorim: Rasprostranite se i vi!
2. Korinćanima 6,14Ne budite ujarmljeni s nevjernicima! Jer što ima pravednost s nepravednošću ili kakvu zajedništvo ima svjetlo s tamom?
2. Korinćanima 6,15Kako li se slaže Krist s Belijalom? Ili kakav dio ima vjernik s nevjernikom?
2. Korinćanima 6,16Kakav li sporazum ima hram Božji s idolima? Jer smo mi hram Boga živoga, kao što reče Bog: "Stanovat ću u njima, i među njima ću hodati, i bit ću im Bog, i oni će biti moj narod.
2. Korinćanima 6,17Zato iziđite između njih i odvojite se, govori Gospodin, i ne dotičite se nečista, i ja ću vas primiti.
2. Korinćanima 6,18I bit ću vam otac, i vi ćete biti koji sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemoćni."
2. Korinćanima 6,1 Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje.
2. Korinćanima 6,2Jer on veli: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.
2. Korinćanima 6,3Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni da se ne kudi ova služba,
2. Korinćanima 6,4nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji: velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama,
2. Korinćanima 6,5pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima,
2. Korinćanima 6,6u čistoći, u spoznanju, u velikodušnosti, u dobroti, u Duhu Svetomu, u ljubavi nehinjenoj,
2. Korinćanima 6,7u riječi istinitoj, u snazi Božjoj; oružjem pravde zdesna i slijeva;
2. Korinćanima 6,8slavom i sramotom; zlim i dobrim glasom; kao zavodnici, a istiniti;
2. Korinćanima 6,9kao nepoznati, a poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjeni, a ne ubijeni;
2. Korinćanima 6,10kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju.
2. Korinćanima 6,11Usta su naša otvorena vama, Korinćani, srce naše rašireno.
2. Korinćanima 6,12Nije vam tijesno u nama, ali je tijesno u vašim grudima.
2. Korinćanima 6,13Za uzdarje - kao djeci govorim - raširite se i vi.
2. Korinćanima 6,14Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom?
2. Korinćanima 6,15Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?
2. Korinćanima 6,16Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj.
2. Korinćanima 6,17Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti.
2. Korinćanima 6,18I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.
2. Korinćanima 6,1Budući da smo na djelu s njim, mi vas nagovaramo da ne pustite bez rezultata milost primljenu od Boga.
2. Korinćanima 6,2Jer, on kaže: U povoljnom času, ja te uslišah, i u *dan spasa, ja ti dolazim u pomoć. Evo sada časa sasvim prikladnog. Evo sada dana spasenja.
2. Korinćanima 6,3Mi ne želimo ni na kakav način sablazniti nikoga, da naša *služba bude besprijekorna.
2. Korinćanima 6,4Naprotiv, mi se preporučujemo u svemu kao službenike Božje jednom velikom ustrajnošću, u nevoljama, strahovima, zebnjama,
2. Korinćanima 6,5udarcima, zatvorima, metežima, zamorima, starostima, *mladostima,
2. Korinćanima 6,6po *čistoći, znanosti, strpljenju, po Svetom Duhu, ljubavi bez himbe,
2. Korinćanima 6,7 riječi istine, moći Božjoj, po oružju napada i obrane pravednosti,
2. Korinćanima 6,8 u slavi i prijeziru, u lošem i dobrom ugledu; držani za varalice, a ipak vjerodostojne,
2. Korinćanima 6,9nepoznati, a ipak, dobro znani, smrtnici a ipak mi živimo, kažnjeni a da nismo pogubljeni,
2. Korinćanima 6,10 ožalošćeni ali uvijek radosni, siroti, a obogaćujući, ne imajući ništa, mi koji ipak posjedujemo sve!
2. Korinćanima 6,11 Mi smo se slobodno obratili vama, Korinćani, naše je srce širom otvoreno.
2. Korinćanima 6,12Vi niste u tjeskobi kod nas. U vama samima vi ste stiješnjeni.
2. Korinćanima 6,13Platite nam za uzvrat: ja vam govorim kao svojoj djeci, otvorite i vi također, širom srca svoja!
2. Korinćanima 6,14Ne činite neskladne zaprege s nevjernicima; kojeg li udruženja može biti između pravednosti i bezbožnosti? Kojeg li spoja između svjetlosti i tmina?
2. Korinćanima 6,15Kojeg li dogovora između Krista i Beliara ? Koji odnos između vjerujućeg i nevjernika?
2. Korinćanima 6,16Što ima zajedničkog između *templa Božjeg i idola? Jer, mi smo, mi, templ, Boga živog kako je to Bog rekao: U sred njih, ja ću stanovati i hoditi, ja ću biti njihov Bog a, oni bit će, moj narod.
2. Korinćanima 6,17Iziđite dakle između, tih ljudi, i stanite u stranu, reče Gospodin; ne dodirujte ništa *nečisto. I ja ću vas prihvatiti.
2. Korinćanima 6,18Ja ću biti vama otac a, vi bit ćete sinovima i kćerima mojim, reče Gospodin svemogući.
2. Korincanima 6,1Molimo vas pak kao pomagači da ne primite uzalud blagodat Božiju.
2. Korincanima 6,2Jer on govori: u vrijeme najbolje poslušah te, i u dan spasenija pomogoh ti. Evo sad je vrijeme najbolje, evo sad je dan spasenija!
2. Korincanima 6,3Nikakvo ni u čemu ne dajete spoticanje, da se služba ne kudi;
2. Korincanima 6,4Nego u svemu pokažite se kao sluge Božije, u trpljenju mnogom, u nevoljama, u bijedama, u tjesnotama,
2. Korincanima 6,5U ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovima, u nespavanju, u postu,
2. Korincanima 6,6U čistoti, u razumu, u podnošenju, u dobroti, u Duhu svetom, u ljubavi istinitoj,
2. Korincanima 6,7U riječi istine, u sili Božijoj, s oružjem pravde i nadesno i nalijevo,
2. Korincanima 6,8Slavom i sramotom, kuđenjem i pohvalom, kao varalice i istiniti,
2. Korincanima 6,9Kao neznani i poznati, kao oni koji umiru i evo smo živi, kao nakaženi a ne umoreni,
2. Korincanima 6,10Kao žalosni a koji se jednako vesele, kao siromašni, a koji mnoge obogaćavaju, kao oni koji ništa nemaju a sve imaju.
2. Korincanima 6,11Usta naša otvoriše se k vama, Korinćani, i srce naše rasprostrani se.
2. Korincanima 6,12Vama nije tijesno mjesto u nama, ali vam je tijesno u srcima vašijem.
2. Korincanima 6,13A da mi vratite (kao djeci govorim), rasprostranite se i vi.
2. Korincanima 6,14Ne vucite u tuđem jarmu nevjernika; jer šta ima pravda s bezakonjem? ili kakvu zajednicu ima vidjelo s tamom?
2. Korincanima 6,15Kako li se slaže Hristos s Velijarom? ili kakav dijel ima vjerni s nevjernikom?
2. Korincanima 6,16Ili kako se udara crkva Božija s idolima? Jer ste vi crkve Boga živoga, kao što reče Bog: useliću se u njih, i življeću u njima, i biću im Bog, i oni će biti moj narod.
2. Korincanima 6,17Zato iziđite između njih i odvojte se, govori Gospod, i ne dohvatajte se do nečistote, i ja ću vas primiti,
2. Korincanima 6,18I biću vam otac, i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod svedržitelj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje