Tražilica


2. Korinćanima 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 8,1A javljamo vam, braćo, milost Božju, koja je dana u crkvama Makedonije.
2. Korinćanima 8,2Premda su bile kušane teškom nevoljom, ipak je tekla iz punine njihove radosti i iz dubine njihova siromaštva obilna rijeka dobrotvornosti.
2. Korinćanima 8,3Svjedočim za njih, da su po mogućnostima i preko mogućnosti dragovoljno davali.
2. Korinćanima 8,4I usrdno su nas molili za milost, da i oni smiju pomagati svete.
2. Korinćanima 8,5Preko svakoga očekivanja predadoše sami sebe najprije Gospodinu, a onda nama po volji Božjoj.
2. Korinćanima 8,6Zato zamolismo Tita, da kao što je počeo, onako i svrši i među vama ovu milostinju.
2. Korinćanima 8,7A vi kako ste u svemu izobilni, u vjeri i u riječi, i u znanju i u svakoj revnosti, povrh toga i u ljubavi svojoj prema nama, neka izobilujete i u ovoj milosti!
2. Korinćanima 8,8Ne govorim, kao da zapovijedam, nego kad se drugi staraju, da kušam i vašu ljubav, je li istinita.
2. Korinćanima 8,9Jer znate milost Gospodina našega Isusa Krista, da je, premda je bio bogat, zbog vas postao siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.
2. Korinćanima 8,10I savjet dajem u tom; jer je ovo na korist vama, koji ne samo činiti, nego i htjeti počeste od lanjske godine.
2. Korinćanima 8,11A sad i dovršite to djelo, da kao što je bila spremna volja htjeti, tako da bude i izvršiti od toga, što imate.
2. Korinćanima 8,12Jer ako je spremna volja, mila je po onome, što ima, a ne po onome, što nema.
2. Korinćanima 8,13Ali ne tako, da drugima bude olakšica, a vama potreba, nego neka bude jednakost.
2. Korinćanima 8,14U sadašnje vrijeme vaš suvišak neka pomogne njihovoj oskudici, da i njihov suvišak pomogne vašoj oskudici, da bude jednakost;
2. Korinćanima 8,15Kao što je pisano: "Tko je mnogo skupio, nije mu preteklo, i tko je malo, nije mu nedostalo."
2. Korinćanima 8,16A hvala Bogu, koji je dao takvo staranje za vas u srce Titovo!
2. Korinćanima 8,17Jer primi doduše molbu, ali kako je ali revnosti, svojevoljno otide k vama.
2. Korinćanima 8,18A poslasmo s njim i brat, kojega je pohvala u evanđelju po svim crkvama.
2. Korinćanima 8,19A ne samo to, nego je i izabran od crkve, da ide s nama i obavi ovo djelo ljubavi, za koje mi služimo na slavu Gospodina, i po našoj spremnoj volji;
2. Korinćanima 8,20Čuvajući se toga, da nas tko ne pokudi za ovo obilje, u kojemu mi služimo;
2. Korinćanima 8,21Jer nastojimo o dobru ne samo pred Gospodinom, nego i pred ljudima.
2. Korinćanima 8,22A poslasmo s njima i brata našega, kojega revnost često iskušasmo u mnogim stvarima, a sad je još mnogo revniji zbog velikoga pouzdanja u vas.
2. Korinćanima 8,23A za Tita, on je moj drug i pomagao za vas, a za braću našu, oni su poslanici crkveni, slava Kristova.
2. Korinćanima 8,24Pokažite dakle na njima svjedočanstvo svoje ljubavi i našega ponosa s vama pred crkvama!
2. Korinćanima 8,1 Priopćujemo vam, braćo, milost Božju koja je dana crkvama makedonskim:
2. Korinćanima 8,2unatoč mnogim kušnjama i nevoljama izobilna njihova radost i skrajnje siromaštvo preli se u bogatstvo darežljivosti.
2. Korinćanima 8,3Svjedočim uistinu: oni su nas dragovoljno - po svojim mogućnostima i preko mogućnosti -
2. Korinćanima 8,4veoma usrdno molili za milost zajedništva u ovom posluživanju svetih.
2. Korinćanima 8,5I to ne samo kako se nadasmo, nego same sebe predadoše najprvo Gospodinu, a onda nama, po volji Božjoj.
2. Korinćanima 8,6Zato zamolismo Tita da kao što je započeo, tako i dovrši među vama i to djelo darežljivosti.
2. Korinćanima 8,7Stoga kao što se u svemu odlikujete - u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama - odlikujte se i u ovoj darežljivosti.
2. Korinćanima 8,8Ne zapovijedam, nego gorljivošću drugih prokušavam istinitost vaše ljubavi.
2. Korinćanima 8,9Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.
2. Korinćanima 8,10Time dajem samo savjet: to doista dolikuje vama koji već prošle godine prvi to započeste, ne samo činom nego i odlukom.
2. Korinćanima 8,11Sada dovršite to djelo da kao što spremno odlučiste, tako prema mogućnostima i dovršite.
2. Korinćanima 8,12Jer ima li spremnosti, mila je po onom što ima, a ne po onom čega nema.
2. Korinćanima 8,13Ne dakako: drugima olakšica, vama oskudica, nego - jednakost!
2. Korinćanima 8,14U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom njihov suvišak bude za vašu oskudicu - te bude jednakost,
2. Korinćanima 8,15kao što je pisano: Nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje.
2. Korinćanima 8,16A hvala Bogu koji je stavio jednaku gorljivost za vas u srce Titovo.
2. Korinćanima 8,17On je prihvatio i molbu, ali budući da je veoma revan, otiđe k vama i dragovoljno.
2. Korinćanima 8,18S njime pak šaljemo brata kojega s evanđelja slave sve crkve.
2. Korinćanima 8,19Štoviše, crkve ga izabraše za našeg suputnika u ovom djelu darežljivosti kojemu služimo - na slavu samoga Gospodina i na našu želju
2. Korinćanima 8,20kako bismo izbjegli da nas tko ne prekori zbog ovog obilja kojim raspolažemo.
2. Korinćanima 8,21Doista, revno nastojimo oko dobra ne samo pred Gospodinom nego i pred ljudima.
2. Korinćanima 8,22Šaljemo s njima i našega brata koji je, kako smo u mnogome često iskusili, gorljiv, a sada je još mnogo gorljiviji zbog velikoga pouzdanja u vas.
2. Korinćanima 8,23A Tito? Moj je drug i suradnik za vas. A braća naša? Poslanici su crkava, slava Kristova.
2. Korinćanima 8,24Pružite im dakle pred crkvama dokaz svoje ljubavi i toga da se s pravom vama ponosimo.
2. Korinćanima 8,1Mi vam hoćemo obznaniti, Braćo, milost koju Bog je dodijelio crkvama Makedonije.
2. Korinćanima 8,2U sred mnogostrukih nevolja koje su iskušene, njihova preobilna radost i njihovo krajnje siromaštvo su prelili se u riznicu darežljivosti.
2. Korinćanima 8,3Prema svojim mogućnostima i, ja sam tome svjedokom, preko svojih mogućnosti, u punoj dragovoljnosti,
2. Korinćanima 8,4s jednom živom upornošću, oni su nam iskali milost sudjelovati u toj službi u korist *svetih .
2. Korinćanima 8,5Preko i samih naših ufanja, oni su se dali Gospodinu, potom nama, po volji Božjoj.
2. Korinćanima 8,6 Također, mi smo ustrajali kod Tita da privede kraju kod vas ovo djelo darežljivosti, kao što je bio i započeo.
2. Korinćanima 8,7Ali, budući da ste vi imali u izobilju svega od vjere, govorljivosti, znanosti i sve vrste gorljivosti i ljubavi koju ste primili od nas, imajte također, u izobilju darežljivosti u ovoj prilici.
2. Korinćanima 8,8 Ja to ne izgovaram kao jednu zapovijed; već, navodeći vam gorljivost drugih, ja vam dopuštam dokazati istinitost vašeg milosrđa
2. Korinćanima 8,9Vi poznajete, naime, darežljivost naše Gospodina Isusa Krista koji, za vas, bogat kakav je bio, učinio se siromahom, za vas obogatiti svojim siromaštvom.
2. Korinćanima 8,10 Ovo je jedan stav što vam ja dajem glede toga: to je ono što vama priliči, budući da ste vi bili prvi, ne samo za ostvariti, već također i za odlučiti o ovom djelu već od prošle godine.
2. Korinćanima 8,11Sada dakle, izvršite ostvarivanje; tako će vašim lijepim namjerama odgovarati također, ostvarenje prema vašim mogućnostima.
2. Korinćanima 8,12Kad je namjera uistinu dobra je po onome što se ima, nevažno je ono što se nema.
2. Korinćanima 8,13 Ne radi se o tome da vas se stavi u nepriliku olakšavajući druge, već da se uspostavi jednakost.
2. Korinćanima 8,14U ovoj prilici, ono čega vi imate previše nadomjestit će ono što oni imaju manje, da se jednog dana ono čega oni imaju previše nadomjestilo s onim čega vi imate manje: to će biti jednakost
2. Korinćanima 8,15kao što je pisano: Koji bijaše mnogo prikupio ničeg nije imao previše, koji bijaše malo prikupio, nije manjkao u ničemu.
2. Korinćanima 8,16Hvala budi Bogu koji je stavio u srce Titu istu revnost za vas.
2. Korinćanima 8,17On je prihvatio naš poziv i, još užurbaniji, dragovoljno je krenuo k nama.
2. Korinćanima 8,18Mi smo s njim poslali brata o kojem sve crkve pjevaju zahvalnicu o *Evanđelju.
2. Korinćanima 8,19 Još bolje, on je bio označen od crkava za biti naš sudrug na putovanju u ovom djelu darežljivosti, službi koju mi poduzimamo za slavu Gospodinovu i za ostvarenje naših dobrih namjera.
2. Korinćanima 8,20Mi dobro pazimo izbjeći svaki prijekor u upravljanju ovim velikim iznosima koje imamo na brizi.
2. Korinćanima 8,21 Mi se brinemo za dobro ne samo u očima Božjim, već također i ljudskim.
2. Korinćanima 8,22S izaslanicima mi smo poslali našeg brata onoga koji nam je često, u dosta slučajeva, dokazao gorljivost i koji ju sada pokazuje još više, jer ima veliko povjerenje u vas.
2. Korinćanima 8,23Tito, to je moj sudrug i moj suradnik kod vas; naša Braćo, to su izaslanici crkava, slava Kristova.
2. Korinćanima 8,24Dajte im dakle, pred licem crkava, dokaz vaše ljubavi i ponosa koji mi kod njih imamo na vas.
2. Korincanima 8,1Dajemo vam pak na znanje, braćo, blagodat Božiju koja je dana u crkvama Maćedonskima,
2. Korincanima 8,2Da u mnogome kušanju nevolja suvišak radosti njihove i puko siromaštvo njihovo izobilova u bogatstvu prostote njihove.
2. Korincanima 8,3Jer po mogućstvu njihovu (ja sam svjedok) i preko mogućstva dobrovoljni bijahu,
2. Korincanima 8,4I s mnogijem moljenjem moliše nas da primimo blagodat i zajednicu službe k svetima.
2. Korincanima 8,5I ne kao što se nadasmo nego najprije sebe predaše Gospodu i nama, po volji Božijoj,
2. Korincanima 8,6Da mi umolismo Tita da kao što je počeo onako i svrši i među vama blagodat ovu.
2. Korincanima 8,7A vi kako ste u svemu izobilni, u vjeri, i u riječi, i u razumu, i u svakom staranju, i u ljubavi svojoj k nama, da i u ovoj blagodati izobilujete.
2. Korincanima 8,8Ne govorim po zapovijesti, nego kad se drugi staraju, i vašu ljubav kušam je li istinita.
2. Korincanima 8,9Jer znate blagodat Gospoda našega Isusa Hrista da, bogat budući, vas radi osiromaši, da se vi njegovijem siromaštvom obogatite.
2. Korincanima 8,10I svjet dajem u tom; jer je ovo na korist vama, koji ne samo činite nego i htjeti počeste još od lanjske godine.
2. Korincanima 8,11A sad dovršite to i činiti, da kao što bi dobra volja htjeti tako da bude i učiniti, od toga što imate.
2. Korincanima 8,12Jer ako ima ko dobru volju, mio je po onome što ima, a ne po onome što nema.
2. Korincanima 8,13Jer se ne želi da drugima bude radost a vama žalost, nego jednako.
2. Korincanima 8,14Da u sadašnje vrijeme vaš suvišak bude za njihov nedostatak, da i njihov suvišak bude za vaš nedostatak; da bude jednakost,
2. Korincanima 8,15Kao što je pisano: ko je mnogo skupio, nije mu preteklo; i ko je malo skupio, nije mu nedostalo.
2. Korincanima 8,16A hvala Bogu, koji je dao takovo staranje za vas u srce Titovo.
2. Korincanima 8,17Jer primi moljenje; a budući da se tako vrlo stara, svojevoljno otide k vama.
2. Korincanima 8,18Poslasmo pak s njim i brata, kojega je pohvala u jevanđelju po svijem crkvama.
2. Korincanima 8,19A ne samo to, nego je i izabran od crkava da ide s nama u ovu blagodat u kojoj mi služimo za samoga Gospoda slavu i vašu dobru volju:
2. Korincanima 8,20Čuvajući se toga da nas ko ne pokudi za ovo obilje u kome mi služimo,
2. Korincanima 8,21I promišljajući za dobro ne samo pred Bogom nego i pred ljudima.
2. Korincanima 8,22A poslasmo s njima i brata svojega, kojega mnogo puta poznasmo u mnogijem stvarima da je ustalac, a sad mnogo veći zbog velikoga nadanja na vas.
2. Korincanima 8,23A za Tita, on je moj drug i pomagač među vama; a za braću našu, oni su poslanici crkveni i slava Hristova.
2. Korincanima 8,24Pokažite dakle na njima svjedočanstvo svoje ljubavi i naše hvale vama i pred crkvama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje