Tražilica


Izlazak 30. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izlazak 30,1Napravi i žrtvenik, koji će služiti za paljenje kada; napravi ga od drveta akacije.
Izlazak 30,2Neka bude jedan lakat dug i jedan lakat širok četverouglast i dva lakta visok. Rogovi njegovi imaju da čine jedan komad s njim.
Izlazak 30,3Pozlati ga čistim zlatom, i ploču njegovu i stijene njegove unaokolo i rogove rogove. Napravi mu vijenac zlatan unaokolo.
Izlazak 30,4I napravi mu dva koluta zlatna ispod vijenca s obje strane i pričvrsti ih na obje strane njegove. Kroz njih neka se provuku motke, da se može na njima nositi.
Izlazak 30,5Motke napravi od drveta akacije i pozlati ih.
Izlazak 30,6Postavi ga pred zavjes, što visi pred kovčegom zakona, pred pomirilištem, što je nad kovčegom zakona, gdje ću se objavljivati tebi.
Izlazak 30,7Aron neka tada na njemu pali miomirisni kad. Svako jutro, kad sprema svjetionice, neka ga pali.
Izlazak 30,8I kad Aron podvečer postavlja svjetionice, neka ga pali. Neka to bude vaš kad redoviti pred Gospodom kroz sve naraštaje.
Izlazak 30,9Ne smijete na njemu prinositi niti nezakonitoga kada, niti žrtve paljenice i prinosa. Ne smijete ni naljev lijevati na njemu.
Izlazak 30,10Aron neka jedanput u godini na rogovima njegovim izvrši očišćenje. Krvlju žrtve za grijeh, što se prinosi za očišćenje, neka na njemu izvrši očišćenje jedanput u godini kroz sve naraštaje: presvet je on Gospodu."
Izlazak 30,11Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Izlazak 30,12"Kada pri brojenju odrediš broj sinova Izraelovih, neka svaki dadne Gospodu otkup za život svoj, kad ih se broji, da kod brojenja njihova ne dođe na njih kakva kazna.
Izlazak 30,13Neka dadne svaki, koji se mora podvrći brojenju, ovo: pola šekela pola šekela Svetišta, (dvadeset gera ima šekel), pola šekela kao prilog Gospodu.
Izlazak 30,14Svaki, koji se mora podvrći brojenju, od dvadeset godina i više, ima dati prilog Gospodu.
Izlazak 30,15Bogataš neka ne daje više, a siromah ne manje od pola šekela, kad dajete prilog Gospodu kao otkup za život svoj.
Izlazak 30,16Upotrijebi novce otkupne, što ih uzimaš od sinova Izraelovih, za službu u Šatoru sastanka, da bude za sinove Izraelove na spomen milostiv pred Gospodom i za otkup života vašega."
Izlazak 30,17Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Izlazak 30,18"Napravi i umivaonicu od mjedi i mjedeno podnožje njezino za umivanje, postavi je između Šatora sastanka i žrtvenika i nalij u nju vode,
Izlazak 30,19Da Aron i sinovi njegovi iz nje peru svoje ruke i noge.
Izlazak 30,20Neka se peru vodom, da ne umru, kad ulaze u Šator sastanka, ili kad pristupaju k žrtveniku, da služe i da pale žrtvu ognjenu Gospodu.
Izlazak 30,21Tada neka tu peru svoje ruke i noge, da ne umru. Ova uredba ima vječnu valjanost za njih, za njega i potomke njegove kroz sve naraštaje."
Izlazak 30,22Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Izlazak 30,23Uzmi sebi mirisa najboljih, naime smirne najčistije pet stotina šekela i pola toliko, dvjesta pedeset šekela cimeta mirisavoga, onda dvjesta pedeset šekela trstike mirisave,
Izlazak 30,24I pet stotina šekela kasije po šekelu Svetišta, uz to jedan hin ulja maslinova.
Izlazak 30,25Od toga napravi sveto ulje za pomazanje, mirisnu pomast, kakvu pravi pomastar. To neka bude sveto ulje za pomazanje.
Izlazak 30,26Pomaži njim Šator sastanka i kovčeg zakona,
Izlazak 30,27Stol i sve sprave njegove, svijećnjak i sprave njegove i žrtvenik kadioni;
Izlazak 30,28Onda žrtvenik za žrtve paljenice i sve sprave njegove i umivaonica i podnožje njezino.
Izlazak 30,29Tako ih imaš posvetiti, da budu presveti. Svaki, koji ih se dotakne, postat će svet.
Izlazak 30,30Pomaži njim i Arona i sinove njegove i posveti mi ih tako za službu svećeničku.
Izlazak 30,31A sinovima Izraelovim zapovjedi ovo: 'Kao sveto ulje za pomazanje ima to kod vas vrijediti kroz sve naraštaje.
Izlazak 30,32Ni na jedno tijelo čovječje ne smije se ono izliti. Ne smijete tako miješati nijedno drugo ulje, jer to je sveto i ima vam vrijediti kao sveto.
Izlazak 30,33Tko takvo ulje namiješa ili nešto od toga dadne nepovlaštenu, ima se istrijebiti iz naroda svojega.' "
Izlazak 30,34Još zapovjedi Gospod Mojsiju: "Uzmi sebi mirisa, naime stakte, kadionih školjki, galbana, mirisnih trava i čista tamjana, sve u jednakim dijelovima,
Izlazak 30,35I od toga napravi kad, miris, kakav pravi pomastar, posoljen, čist, za svetu uporabu.
Izlazak 30,36Jedan dio od toga istucaj posve sitno i stavi nešto od toga pred kovčeg zakona u Šatora sastanka, gdje ću ti se objavljivati; to vam ima vrijediti kao presveto.
Izlazak 30,37Sličnoga kada, kakav imaš napraviti, ne smijete sebi praviti, taj vam ima biti kao posvećen Gospodu.
Izlazak 30,38Ako bi tko sebi napravio sličan, da se naslađuje njegovim mirisom, ima se istrijebiti iz naroda svojega."
Izlazak 30,1 "Napravi i žrtvenik za paljenje tamjana; napravi ga od bagremova drva.
Izlazak 30,2Neka bude lakat dug, lakat širok, u pravokut, i dva lakta visok. Neka mu roščići budu od jednoga komada s njim.
Izlazak 30,3Obloži mu u čisto zlato: njegovu gornju plohu, njegove strane naokolo i njegove roščiće. Načini mu zlatan završni pojas naokolo.
Izlazak 30,4Načini mu dva zlatna koluta. Pričvrsti mu ih s dviju suprotnih strana ispod završnog pojasa. Kroz njih će se provlačiti motke za nošenje.
Izlazak 30,5Motke načini od bagremova drva i zlatom ih obloži.
Izlazak 30,6Postavi žrtvenik pred zavjesu što zastire Kovčeg Svjedočanstva - nasuprot Pomirilištu nad Svjedočanstvom - gdje ću se ja s tobom sastajati.
Izlazak 30,7Neka na njemu Aron pali miomirisni tamjan svako jutro kad priprema svjetla;
Izlazak 30,8neka ga Aron opet pali u suton kad svjetla zapaljuje, da to bude svagdašnje kadiono prinošenje pred Jahvom u sve vaše naraštaje.
Izlazak 30,9Ne prinosi na njemu ni neposvećenoga tamjana, ni paljenice, ni prinosnice, ni ljevanice!
Izlazak 30,10Jednom u godini neka Aron obavi obred pomirenja na njegovim roščićima. Krvlju žrtve koja se prinosi za grijeh, jednom na godinu, neka obavi obred pomirenja za žrtvenik. Tako činite u sve naraštaje. Jer oltar je presveta svetinja Jahvina.
Izlazak 30,11Nadalje Jahve reče Mojsiju:
Izlazak 30,12"Kad budeš pravio popis Izraelaca prilikom novačenja, neka svatko da Jahvi otkupninu za se kad se upiše, da ih kakvo zlo ne snađe zbog novačenja.
Izlazak 30,13Tko god potpada pod novačenje, ovoliko neka dadne: pola šekela - prema hramskom šekelu, gdje je dvadeset gera u šekelu. To pola šekela neka bude kao prinos Jahvi.
Izlazak 30,14Tko god potpada pod novačenje, od dvadeset godina starosti pa naviše, neka dadne prinos Jahvi.
Izlazak 30,15Bogataš neka ne plaća više niti siromah manje od pola šekela kad daju prinos Jahvi kao otkup za se.
Izlazak 30,16Uzimaj otkupni novac od Izraelaca i određuj ga za potrebe Šatora sastanka. Neka to bude Jahvi na spomen da se sjeća Izraelaca i da im bude milostiv.
Izlazak 30,17Reče Jahve Mojsiju:
Izlazak 30,18"Napravi umivaonik od tuča i podnožje od tuča za umivanje. Postavi ga između Šatora sastanka i žrtvenika. Nalij u nj vode
Izlazak 30,19pa neka Aron i njegovi sinovi peru svoje ruke i noge vodom iz njega.
Izlazak 30,20Kad moradnu ulaziti u Šator sastanka, ili kad se moradnu primicati žrtveniku za službu da spaljuju žrtve u čast Jahvi paljene, neka se vodom operu da ne poginu.
Izlazak 30,21Neka operu ruke svoje i noge svoje da izbjegnu smrti: to je trajna naredba Aronu i njegovim potomcima u sve naraštaje.
Izlazak 30,22Još reče Jahve Mojsiju:
Izlazak 30,23"Nabavi najboljih mirodija: pet stotina šekela smirne samotoka, pola te težine - dvjesta pedeset - mirisavog cimeta, dvjesta pedeset mirisave trstike,
Izlazak 30,24pet stotina - prema hramskom šekelu - lovorike i jedan hin maslinova ulja.
Izlazak 30,25Od toga napravi posvećeno ulje za pomazanje; da bude smjesa kao da ju je pravio pomastar. Neka to bude posvećeno ulje za pomazanje.
Izlazak 30,26Time onda pomaži: Šator sastanka i Kovčeg Svjedočanstva;
Izlazak 30,27stol i sav njegov pribor; svijećnjak i sav njegov pribor; žrtvenik kadioni;
Izlazak 30,28žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak:
Izlazak 30,29posveti ih, i oni će tako postati posvećeni; i što god ih se dotakne, posvećeno će postati.
Izlazak 30,30Pomaži Arona i njegove sinove i posveti ih meni za svećenike.
Izlazak 30,31Onda kaži Izraelcima ovako: `Ovo je moje posvećeno ulje za pomazanje od koljena do koljena.
Izlazak 30,32Ne smije se polijevati po tijelu običnoga čovjeka; ne smijete praviti drugoga ovakva sastava! To je posvećeno i neka vam bude sveto!
Izlazak 30,33Tko god takvo napravi, ili tko ga stavi na kojeg svjetovnjaka, neka se odstrani od svog naroda!`
Izlazak 30,34Jahve još reče Mojsiju: "Nabavi mirodija: natafe, šeheleta i helebene. Od ovih mirodija i čistoga tamjana,
Izlazak 30,35sve u jednakim dijelovima, napravi tamjan za kađenje, smjesu mirodija kakvu pravi pomastar, opranu, čistu, svetu.
Izlazak 30,36Od toga nešto smrvi u prah i jedan dio stavi pred Svjedočanstvo, u Šator sastanka, gdje ću se ja s tobom sastajati. Držite ovu mirodiju presvetom!
Izlazak 30,37A miomiris koji napraviš prema ovome sastavu za svoju upotrebu ne smijete praviti. To drži za svetinju Jahvi!
Izlazak 30,38Tko sebi napravi što takvo da mu miriše, neka se iskorijeni iz svoga naroda.
Izlazak 30,1` Potom načinit ćeš jedan *oltar gdje ćeš stavljati da dimi miris; napravit ćeš ga od drveta akacije.
Izlazak 30,2Jedan lakat za njegovu dužinu, jedan lakat za njegovu širinu - dva lakta za njegovu visinu. Njegovi rogovi činit će tijelo s njim.
Izlazak 30,3Ti ćeš ih obložiti čistim zlatom - odozgo, listići svud uokolo i rogovi - a ti ćeš ih okružiti jednim vijencem od zlata.
Izlazak 30,4Načinit ćeš mu obruče od zlata, ispod vijenca, na njegove dvije strane - načinit ćeš ih na njegovim dvama rubovima - za smjestiti njegove poluge koje će služiti za njegovo podizanje.
Izlazak 30,5Poluge ćeš načiniti od drveta akacije i obložit ćeš ih zlatom.
Izlazak 30,6Stavit ćeš ga ispred zavjese koja zaklanja *kovčeg isprave, - ispred poklopca koji je na ispravi - ondje gdje ću te ja susretati.
Izlazak 30,7Aaron će tu stavljati miris za spaljivanje da dimi; jutro za jutrom, kad bude uređivao lampe on će ga stavljati da dimi;
Izlazak 30,8a, kad Aaron bude zapalio lampe u suton, on će ih staviti da dime. To je jedan vječni miris pred GOSPODOM, iz doba u doba.
Izlazak 30,9Vi tu nećete nuditi profanog mirisa, ni holokaust, ni ponude, nećete vršiti libaciju .
Izlazak 30,10A Aaron će jednom godišnje obavljati obred absolucije na rogovima oltara; s krvlju *žrtve Velikog Oprosta, jedanput godišnje on će na njemu obavljati obred odrješenja od grijeha, iz doba u doba. Taj oltar bit će *presvet za GOSPODA. `
Izlazak 30,11GOSPOD oslovi Mojsija:
Izlazak 30,12` Kad ti budeš popisivao zbor sinova Izraelovih podvrgnutih popisivanju, svaki će dati GOSPODU otkupninu svojeg života za vrijeme njegovog popisivanja; tako ga nikakva nedaća neće dosegnuti za vrijeme popisivanja.
Izlazak 30,13Pola sikla, prema siklu za *svetište od dvadeset gera po siklu: Eto što će ti dati svaki čovjek koji priđu popisu. Pola sikla, kao doprinos za GOSPODA.
Izlazak 30,14Svaki čovjek od dvadeset i više godina koji će pristupiti popisu platit će doprinos GOSPODOV.
Izlazak 30,15Za platiti doprinos GOSPODOV kao otkupninu svojeg života, bogati neće platiti više ni mali ljudi manje od pola sikla.
Izlazak 30,16Primit ćeš od sinova Izraelovih novac otkupnine i dat ćeš ga za službu *šatora susretanja. Za sinove Izraelove bit će to, pred GOSPODOM, jedno podsjećanje otkupnine vaših života. `
Izlazak 30,17GOSPOD oslovi Mojsija:
Izlazak 30,18` Načinit ćeš jednu posudu od bronce s podloškom u bronci, za pranje; stavit ćeš ju između *šatora susretanja i *oltara i u nju stavit ćeš vode.
Izlazak 30,19Aaron i njegovi sinovi prat će tu svoje ruke i noge.
Izlazak 30,20Kad budu ulazili u šator susretanja, prat će se vodom da nebi umrli; ili kad se budu približavali oltaru za žrtvovanje, da stavljaju dimiti spaljenu hranu za GOSPODA,
Izlazak 30,21oni će prati svoje ruke i noge da ne bi umrli. To će za njih biti jedan zakon, za njega i njegovo potomstvo, iz doba u doba.
Izlazak 30,22GOSPOD oslovi Mojsija:
Izlazak 30,23` Pribavi također aromate prve klase: - tečna mirha: 500 sikala; - mirisni cimet: polovina, to jest 250 sikala; - mirisna trstika: 250;
Izlazak 30,24- kasije: 500, u siklima iz svetišta, s jednim hinom maslinovog ulja.
Izlazak 30,25Od toga ćeš načiniti ulje za sveto *pomazanje, mirisnu smjesu, rad parfimera; to će biti ulje svetog pomazanja.
Izlazak 30,26Pomazat ćeš njime *šator susretanja, *kovčeg isprave,
Izlazak 30,27stol i sav njegov pribor, svijećnjak i sav njegov pribor, oltar za miris.
Izlazak 30,28oltar holokausta i sav njegov pribor, posudu i njenu podlogu
Izlazak 30,29Posvetit ćeš ih oni će biti presveti; sve što se tu dodirne bit će sveto.
Izlazak 30,30Aaron i njegovi sinovi, njih ćeš pomazati također i posvetit ćeš ih da bi vršili moje svećenstvo.
Izlazak 30,31Ovako ćeš reći sinovima Izraelovim: Ovo je ulje svetog pomazanja; iz doba u doba, ono je za mene.
Izlazak 30,32Neće se stavljati na ničije tijelo; vi nećete oponašati taj recept, jer je on svet i ostat će svet za vas.
Izlazak 30,33Onaj tko bi oponašao tu mješavinu i stavio na neposvećenog bit će odstranjen iz svoje rodbine . `
Izlazak 30,34GOSPOD reče Mojsiju: ` Pribavi sebi mirisne izlučevine : storaks, ambru, mirisni galbanum, čisti tamjan, u jednakim dijelovima.
Izlazak 30,35Načinit ćeš od tog jednu mješavinu - rad parfimera - posoljenu, čistu, svetu.
Izlazak 30,36Uzet ćeš od tog jedan dio u prahu za malo ga staviti pred *ispravu u *šator susretanja, ondje gdje ću te ja susretati. Za vas, on će biti presvet.
Izlazak 30,37I taj miris koji ćeš ti načiniti, vi nećete koristiti njegov recept za vašu upotrebu; njega ćeš držati za za posvetu GOSPODU.
Izlazak 30,38Onaj tko bi počinio oponašanje za uživanje u njegovom mirisu bit će odstranjen iz svoje rodbine.
2. Mojsijeva 30,1Jošte načini oltar kadioni, od drveta sitima načini ga.
2. Mojsijeva 30,2Dužina neka mu bude lakat, i širina lakat, četvorouglast da bude, i dva lakta visok; iz njega neka mu izlaze rogovi.
2. Mojsijeva 30,3I pokuj ga čistijem zlatom, ozgo sa strana unaokolo, i rogove njegove; i načini mu vijenac zlatan unaokolo.
2. Mojsijeva 30,4I načini mu po dva biočuga zlatna ispod vijenca na dva ugla njegova s obje strane, i kroz njih ćeš provući poluge da se može nositi.
2. Mojsijeva 30,5A poluge načini od drveta sitima, i okuj ih u zlato.
2. Mojsijeva 30,6I metni ga pred zavjes koji visi pred kovčegom od svjedočanstva prema zaklopcu koji je nad svjedočanstvom, gdje ću se s tobom sastajati.
2. Mojsijeva 30,7I neka kadi na njemu Aron kadom mirisnim; svako jutro neka kadi kad spremi žiške.
2. Mojsijeva 30,8I kad zapali Aron žiške uveče, neka kadi; neka bude kad svagdašnji pred Gospodom od koljena do koljena vašega.
2. Mojsijeva 30,9Ne prinosite na njemu kada tuđega niti žrtve paljenice niti prinosa; ni naljeva ne ljevajte na njemu.
2. Mojsijeva 30,10Samo očišćenje neka čini nad rogovima njegovijem Aron jednom u godini; krvlju od žrtve za grijeh u dan očišćenja jednom u godini činiće očišćenja na njemu od koljena do koljena vašega; jer je to svetinja nad svetinjama Gospodu.
2. Mojsijeva 30,11Jošte reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 30,12Kad staneš brojati sinove Izrailjeve, između onijeh koji idu u broj svaki neka dade otkup za život svoj Gospodu, kad ih staneš brojiti, da ne bi došlo na njih kako zlo kad ih staneš brojiti.
2. Mojsijeva 30,13A neka da svaki koji ide u broj po sikla, po siklu svetom (a taj je sikal dvadeset novčića); po sikla biće prilog Gospodu.
2. Mojsijeva 30,14Ko god ide u boj, od dvadeset godina i više, neka da prilog Gospodu.
2. Mojsijeva 30,15Bogati da ne da više a siromah da ne da manje od po sikla, kad daju prilog Gospodu na očišćenje duša vaših.
2. Mojsijeva 30,16I uzevši novce za očišćenje od sinova Izrailjevijeh ostavi ih za potrebu u šatoru od sastanka, i biće sinovima Izrailjevijem spomen pred Gospodom za očišćenje duša vaših.
2. Mojsijeva 30,17Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 30,18Načini i umivaonicu od mjedi i podnožje joj od mjedi za umivanje; i metni je između šatora od sastanka i oltara, i nalij u nju vode.
2. Mojsijeva 30,19Da iz nje pere Aron i sinovi njegovi ruke svoje i noge svoje.
2. Mojsijeva 30,20Kad idu u šator od sastanka, neka se umivaju vodom, da ne izginu, ili kad pristupaju k oltaru da služe i da pale žrtvu ognjenu Gospodu.
2. Mojsijeva 30,21Tada neka peru ruke svoje i noge svoje da ne izginu. To neka im bude uredba vječna Aronu i sjemenu njegovu od koljena do koljena.
2. Mojsijeva 30,22Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
2. Mojsijeva 30,23Uzmi mirisa najboljih: smirne najčistije pet stotina sikala i cimeta mirisavoga pola toliko, dvjesta pedeset, i iđirota takođe dvjesta pedeset,
2. Mojsijeva 30,24I kasije pet stotina mjerom svetom, i ulja maslinova jedan in.
2. Mojsijeva 30,25I od toga načini ulje za sveto pomazanje, ulje najbolje vještinom apotekarskom; to da bude ulje svetoga pomazanja.
2. Mojsijeva 30,26I njim pomaži šator od sastanka i kovčeg od svjedočanstva,
2. Mojsijeva 30,27I sto i sve sprave njegove, i svijetnjak i sprave njegove, i oltar kadioni,
2. Mojsijeva 30,28I oltar na kojem se prinosi žrtva paljenica, i sve sprave njegove, i umivaonicu i podnožje njezino.
2. Mojsijeva 30,29Tako ćeš ih osvetiti, te će biti svetinja nad svetinjom, i što ih se god dotakne biće sveto.
2. Mojsijeva 30,30Pomaži i Arona i sinove njegove, i osvetićeš ih da mi budu sveštenici.
2. Mojsijeva 30,31A sinovima Izrailjevijem kaži i reci: ovo neka mi bude ulje svetoga pomazanja od koljena do koljena vašega.
2. Mojsijeva 30,32Tijelo čovječije neka se ne maže njim, niti pravite takoga ulja kako je ono; sveto je, neka vam bude sveto.
2. Mojsijeva 30,33Ako li bi ko načinio tako ulje ili namazao njim drugoga, istrijebiće se iz naroda svojega.
2. Mojsijeva 30,34I reče Gospod Mojsiju: uzmi mirisa, stakte, oniha i halvana mirisavoga, i tamjana čistoga, koliko jednoga toliko drugoga.
2. Mojsijeva 30,35I od toga načini kad, sastavljen vještinom apotekarskom, čist i svet.
2. Mojsijeva 30,36I istucavši ga nasitno, metaćeš ga pred svjedočanstvom u šatoru od sastanka, gdje ću se sastajati s tobom; to neka vam bude svetinja nad svetinjama.
2. Mojsijeva 30,37A takvoga kada kakav načiniš nemojte sebi praviti; to neka ti je svetinja za Gospoda.
2. Mojsijeva 30,38Ako li bi ko načinio taki da ga miriše, istrijebiće se iz naroda svojega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje