Tražilica


Levitski zakonik 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 16,1Još je govorio Gospod s Mojsijem nakon obojice sinova Aronovih, koji moradoše umrijeti,
Levitski zakonik 16,2Kad su bili stupili pred Gospoda. Gospod zapovjedi Mojsiju: "Kaži svojemu bratu Aronu, da ne smije u svako doba unići u Svetište iza zavjese, pred pomirilište ozgo na kovčegu, inače da mora umrijeti. Jer se nad pomirilištem javljam u oblaku.
Levitski zakonik 16,3Samo tada smije Aron unići u Svetište, kad dolazi s juncem kao žrtvom za grijeh i s ovnom kao žrtvom paljenicom.
Levitski zakonik 16,4On mora nositi svetu košulju lanenu, gaće lanene moraju pokrivati gob tijelo, pojasom lanenim mora biti opasan i kapu lanenu mora metnuti na glavu. To je ruho sveto, što ga mora obući, pošto se okupa.
Levitski zakonik 16,5Od zajednice sinova Izraelovih ima uzeti sebi dva jarca kao žrtvu za grijeh i jednoga ovna za žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 16,6Onda ima Aron donijeti junca, što je određen za žrtvu radi grijeha, i pribaviti sebi i kući svojoj s pomirenje.
Levitski zakonik 16,7Nato ima uzeti obadva jarca i staviti ih pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka.
Levitski zakonik 16,8Aron ima baciti ždrijeb na obadva jarca, jedan ždrijeb za Gospoda, drugi za Azazela.
Levitski zakonik 16,9Onda ima Aron donijeti jarca, na kojega je pao ždrijeb za Gospoda, i pripraviti ga kao žrtvu za grijeh.
Levitski zakonik 16,10A jarca, na kojega je pao ždrijeb za Azazela, ima staviti živa pred Gospoda, da na njemu vrši pomirenje i da ga pošalje za Azazela u pustinju.
Levitski zakonik 16,11Aron dakle ima donijeti junca, što je određen za njega kao žrtva za grijeh i sebi i kući svojoj pribaviti pomirenje tim, da zakolje junca, što je određen za njega kao žrtva za grijeh.
Levitski zakonik 16,12Tada ima uzeti kadionicu punu žeravice sa žrtvenika pred Gospodom i dvije pregršti pune sitno istucanoga mirisnog kada i odnijeti ga iza zavjese.
Levitski zakonik 16,13Tada ima metnuti kad na oganj pred Gospodom, da oblak od kada zakloni pomirilište na kovčegu zakona i da on ne umre.
Levitski zakonik 16,14Nato neka uzme nešto od krvi junčeve i neka poškropi prstom svojim prednju stranu pomirilišta; pred pomirilište neka poškropi sedam puta krvlju prstom svojim.
Levitski zakonik 16,15Tada neka zakolje jarca, Što je određen za narod kao žrtva za grijeh i neka odnese krv njegovu iza zavjese i neka učini s krvlju hto onako, kao što je učinio s krvlju junčevom; neka poškropi pomirilište i pred pomirilište.
Levitski zakonik 16,16I tako očisti Svetište od nečistoća sinova Izraelovih i od svih prijestupa, što su ih počinili. Isto tako neka učini i sa Šatorom sastanka, što se nalazi kod njih usred nečistoća njihovih.
Levitski zakonik 16,17A nitko ne smije biti nazočan u Šatoru sastanka, kad on uđe u njega da izvrši u Svetištu čin pomirenja, dok ne izađe i ne pribavi pomirenje sebi i kući svojoj i cijeloj zajednici Izraelovoj.
Levitski zakonik 16,18Potom neka izađe van na žrtvenik, što stoji pred Gospodom, pa neka izvrši i na njemu pomirenje tim, da uzme neŠto od krvi junčeve i od krvi jarčeve i da je unaokolo namaže na rogove žrtveniku.
Levitski zakonik 16,19Tada neka sedam puta poškropi žrtvenik prstom svojim s nešto krvi i tako ga očisti i posveti ga od nečistoća sinova Izraelovih.
Levitski zakonik 16,20Kad je tako svršio pomirenje Svetišta i Šatora sastanka i žrtvenika, tada ima dovesti jarca živoga.
Levitski zakonik 16,21Aron neka položi obje ruke svoje na glavu jarcu živomu i neka prizna nad njim sva zlodjela sinova Izraelovih i sve prijestupe, što ih počiniše. On neka ih navali na glavu jarcu i neka ga po čovjeku, koji stoji spreman, dadne odnijeti u pustinju.
Levitski zakonik 16,22Tako ima jarac odnijeti sa sobom sva zlodjela njihova u zabitni kraj. U pustinji neka se tada pusti jarac.
Levitski zakonik 16,23Nato ima Aron unići u Šator sastanka i skinuti sa sebe haljine lanene, što ih je bio obukao, kad je stupao u Svetište, i tamo ih položiti.
Levitski zakonik 16,24On se ima okupati na svetom mjestu, obući haljine svoje, opet izaći i prirediti žrtvu paljenicu za sebe i žrtvu paljenicu za narod i tim sebi i narodu pribaviti pomirenje.
Levitski zakonik 16,25Salo žrtve za grijeh neka spali na žrtveniku.
Levitski zakonik 16,26A čovjek, koji je odnio jarca van za Azazela, mora oprati haljine svoje i okupati se, onda smije opet doći u tabor.
Levitski zakonik 16,27Junca žrtve za grijeh i jarca žrtve za grijeh, od kojih je krv bila unesena, da se izvrši u Svetištu čin pomirenja, ima se odnijeti van pred tabor i kojemu njihove, meso njihovo i sadržaj utrobe njihove ima se spaliti.
Levitski zakonik 16,28Onaj, koji ih je spalio, mora oprati haljine svoje i okupati se, onda smije opet doći u tabor.
Levitski zakonik 16,29Ovaj zakon ima za vas vječitu valjanost. U sedmom mjesecu, deseti dan mjeseca, imate postiti i nikakav posao raditi, ni domaći ni stranac, koji boravi kod vas.
Levitski zakonik 16,30Jer u taj dan pribavlja se za vas pomirenje, da budete očišćeni; od svih grijeha svojih imate biti očišćeni pred Gospodom.
Levitski zakonik 16,31Dan potpunoga odmora ima biti za vas, i imate postiti po naredbi, što vrijedi zauvijek.
Levitski zakonik 16,32A pomirenje ima da izvrši svećenik, koji je bio pomazan i posvećen, da vrši službe svećeničke mjesto oca svojega. I on ima obući haljine lanene, ruho sveto;
Levitski zakonik 16,33I očistiti Presveto. Isto tako ima on očistiti Šator sastanka i žrtvenik i svećenicima i cijeloj zajednici narodnoj pribaviti pomirenje,
Levitski zakonik 16,34Ovaj zakon, da se ima sinovima Izraelovim jedanput u godini pribaviti pomirenje od svih grijeha njihovih, ima za vas vječitu valjanost." I on učini, kako je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Levitski zakonik 16,1 Poslije smrti dvojice Aronovih sinova, koji su poginuli prinoseći pred Jahvom neposvećenu vatru, progovori Jahve Mojsiju.
Levitski zakonik 16,2Jahve reče Mojsiju: "Kaži svome bratu Aronu da ne ulazi u svako doba u Svetište iza zavjese, pred Pomirilište koje se nalazi na Kovčegu, da ne pogine. Jer ja ću se pojavljivati nad Pomirilištem u oblaku.
Levitski zakonik 16,3Neka Aron ulazi u Svetište ovako: s juncem za žrtvu okajnicu i ovnom za žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 16,4Neka se obuče u posvećenu košulju od lana; na svoje tijelo neka navuče gaće od lana; neka se opaše lanenim pasom, a na glavu stavi mitru od lana. To je posvećeno ruho koje ima obući pošto se okupa u vodi.
Levitski zakonik 16,5Od zajednice izraelske neka primi dva jarca za žrtvu okajnicu i jednoga ovna za žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 16,6Pošto Aron prinese junca za žrtvu okajnicu za svoj grijeh i izvrši obred pomirenja za se i za svoj dom,
Levitski zakonik 16,7neka uzme oba jarca i postavi ih pred Jahvu na ulaz u Šator sastanka.
Levitski zakonik 16,8Neka Aron baci kocke za oba jarca te jednoga odredi kockom Jahvi, a drugoga Azazelu.
Levitski zakonik 16,9Jarca na kojega je kocka pala da bude Jahvi neka Aron prinese za žrtvu okajnicu.
Levitski zakonik 16,10A jarac na kojega je kocka pala da bude Azazelu neka se smjesti živ pred Jahvu, da se nad njim obavi obred pomirenja i otpremi Azazelu u pustinju.
Levitski zakonik 16,11Zatim neka Aron prinese junca za žrtvu okajnicu za svoj grijeh; i obavi obred pomirenja za se i za svoj dom: i neka zakolje toga junca za žrtvu okajnicu za svoj grijeh.
Levitski zakonik 16,12Potom neka uzme kadionik pun užarena ugljevlja sa žrtvenika ispred Jahve i dvije pune pregršti miomirisnoga tamjana u prah smrvljenoga. Neka to unese iza zavjese.
Levitski zakonik 16,13Sad neka stavi tamjan na vatru pred Jahvom da oblak od tamjana zastre Pomirilište što je na Svjedočanstvu. Tako neće poginuti.
Levitski zakonik 16,14Poslije toga neka uzme krvi od junca i svojim prstom poškropi istočnu stranu Pomirilišta; a ispred Pomirilišta neka svojim prstom poškropi sedam puta tom krvlju.
Levitski zakonik 16,15Neka potom zakolje jarca za žrtvu okajnicu za grijeh naroda; neka unese njegovu krv za zavjesu te s njegovom krvi učini kako je učinio s krvlju od junca: neka njome poškropi po Pomirilištu i pred njim.
Levitski zakonik 16,16Tako će obaviti obred pomirenja nad Svetištem zbog nečistoća Izraelaca, zbog njihovih prijestupa i svih njihovih grijeha. A tako neka učini i za Šator sastanka što se među njima nalazi, sred njihovih nečistoća.
Levitski zakonik 16,17Kad on uđe da obavi obred pomirenja u Svetištu, neka nikoga drugog ne bude u Šatoru sastanka dok on ne iziđe. Obavivši obred pomirenja za se, za svoj dom i za svu izraelsku zajednicu,
Levitski zakonik 16,18neka ode k žrtveniku koji se nalazi pred Jahvom te nad žrtvenikom obavi obred pomirenja. Neka uzme krvi od junca i krvi od jarca pa stavi na rogove oko žrtvenika.
Levitski zakonik 16,19Neka svojim prstom poškropi žrtvenik istom krvlju sedam puta. Tako će ga očistiti od nečistoća Izraelaca i posvetiti.
Levitski zakonik 16,20Kad svrši obred pomirenja Svetišta, Šatora sastanka i žrtvenika, neka primakne jarca živoga.
Levitski zakonik 16,21Neka mu na glavu Aron stavi obje svoje ruke i nad njim ispovjedi sve krivnje Izraelaca, sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe. Položivši ih tako jarcu na glavu, neka ga pošalje u pustinju s jednim prikladnim čovjekom.
Levitski zakonik 16,22Tako će jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj. Otpremivši jarca u pustinju,
Levitski zakonik 16,23neka se Aron vrati u Šator sastanka, sa sebe svuče lanenu odjeću u koju se bio obukao kad je ulazio u Svetište i neka je ondje ostavi.
Levitski zakonik 16,24Neka potom opere svoje tijelo vodom na posvećenu mjestu, na se obuče svoju odjeću te iziđe da prinese svoju žrtvu paljenicu i žrtvu paljenicu naroda i obavi obred pomirenja za se i za narod.
Levitski zakonik 16,25Loj sa žrtve okajnice neka sažeže u kad na žrtveniku.
Levitski zakonik 16,26Onaj koji je odveo jarca Azazelu neka opere svoju odjeću, svoje tijelo u vodi okupa i poslije toga može opet doći u tabor.
Levitski zakonik 16,27A junca žrtve okajnice i jarca žrtve okajnice od kojih je krv bila donesena u Svetište da se obavi obred pomirenja neka odnesu izvan tabora pa neka na vatri spale njihove kože, njihovo meso i njihovu nečist.
Levitski zakonik 16,28Tko ih bude spaljivao, neka opere svoju odjeću, svoje tijelo okupa u vodi i poslije toga može opet doći u tabor.
Levitski zakonik 16,29Ovaj zakon neka za vas trajno vrijedi. U sedmom mjesecu, deseti dan toga mjeseca, postite i ne obavljajte nikakva posla: ni domorodac ni stranac koji među vama boravi.
Levitski zakonik 16,30Jer toga dana nad vama se ima izvršiti obred pomirenja da se očistite od svih svojih grijeha te da pred Jahvom budete čisti.
Levitski zakonik 16,31Neka je to za vas subotnji počinak kad postite. Trajan je to zakon.
Levitski zakonik 16,32Neka obred pomirenja obavi onaj svećenik koji bude pomazan i posvećen za vršenje svećeničke službe namjesto svoga oca. Neka se obuče u posvećeno laneno ruho;
Levitski zakonik 16,33on neka obavi obred pomirenja za posvećeno Svetište, za Šator sastanka i za žrtvenik. Zatim neka izvrši obred pomirenja nad svećenicima i nad svim narodom zajednice.
Levitski zakonik 16,34Tako neka to bude za vas trajan zakon; jednom na godinu neka se nad Izraelcima obavi obred pomirenja za sve njihove grijehe." Mojsije je učinio kako mu je Jahve naredio.
Levitik 16,1GOSPOD oslovi Mojsija poslije smrti dvaju Aaronovih sinova - onih koji bijahu umrli pristupajući GOSPODU .
Levitik 16,2GOSPOD reče Mojsiju: ` Reci svojem bratu Aaronu da ne ulazi bilo kad u *svetište, s one strane vela, sučelice poklopcu koji se nalazi na *kovčegu, i tako on ne će umrijeti kad se ja pojavim u oblaku, iznad poklopca.
Levitik 16,3Evo što treba imati Aaron za ući u svetište: jedno june namijenjeno *žrtvovanju za grijeh i jednog ovna za holokaust;
Levitik 16,4on odijeva jednu svetu tuniku, od lana, on stavlja gaće od lana na svoje tijelo, opasuje se jednim pojasom od lana, i pokriva glavu turbanom od lana; - to je sveta odjeća; on ju odijeva pošto si je oprao tijelo u vodi -;
Levitik 16,5a od strane zajednice sinova Izraelovih, on prima dva jarca namijenjena žrtvovanju za grijeh i jednog ovna za holokaust.
Levitik 16,6Aaron prinosi žrtvenog junca za svoj vlasiti grijeh i obavlja obred od-rješenja u svoju korist i u korist svoje kuće.
Levitik 16,7On uzima dva jarca i stavlja ih pred GOSPODA, na ulaz u *šator susretanja.
Levitik 16,8Aaron ždrijebom odlučuje o dva jarca: jedan ždrijeb Za GOSPODA, drugi ždrijeb za Azazela .
Levitik 16,9Aaron prinosi jarca na kojeg je pala kocka Za GOSPODA i žrtvuje ga za grijeh.
Levitik 16,10Glede jarca na kojeg je pala kocka Za Azazela, stavlja se on živ pred GOSPODA, da se na njemu obavi obred odrješenja šaljući ga Azazelu u pustinju.
Levitik 16,11Aaron predstavlja junca za svoj vlastiti grijeh, i obavlja obred odrješenja u svoju korist i u korist svoje kuće; potom zakolje junca za žrtvovanje za svoj vlastiti grijeh.
Levitik 16,12On uzima kadionicu punu užarenog ugljevlja na *oltar koji je pred GOSPODOM, i dvije pune šake mirisa za spaliti, u prahu, i odnosi ih iza vela.
Levitik 16,13On stavlja miris na vatru pred GOSPODOM i oblak mirisa prekriva poklopac koji je na i ispravi. Tako on ne će umrijeti.
Levitik 16,14On uzima junetove krvi, svojim prstom, vrši škropljenje na istočnu stranu poklopca, potom ispred poklopca, svojim prstom on vrši sedam puta škropljenje.
Levitik 16,15On kolje žrtvenog jarca za grijeh puka, i odnosi krv iza vela; postupa s tom krvlju kao kako je bio postupio s onom od juneta: on vrši škropljenje na poklopac i ispred poklopca.
Levitik 16,16On na svetištu obavlja obred odrješenja od *nečistoće sinova Izraelovih i njihovih nepokornosti, to jest od svih njihovih grijehova; isto čini za šator susretanja koji ostaje s njima u središtu njihovih nečistoća.
Levitik 16,17- Ne treba biti nikog u šatoru susretanja kad on u njega uđe za obaviti obred odrješenja u svetištu, sve dok on ne iziđe: on obavlja obred odrješenja u svoju vlastitu korist, u korist svoje kuće i u korist zbora Izraelovog -.
Levitik 16,18On izlazi prema oltaru koji je pred GOSPODOM i obavlja na njemu obred odrješenja; uzima krvi junetove i krvi jarčeve, i stavlja ju na rogove obodnice oltara.
Levitik 16,19Svojim prstom, on obavlja škropljenje krvi na oltar; on ga čisti od nečistoća sinova Izraelovih i *posvećuje ga.
Levitik 16,20Kad je završio s obavljanjem obreda odrješenja za svetište, za šator susretanja i za oltar, on predstavlja živog jarca.
Levitik 16,21Aaron *polaže obje ruke na glavu živom jarcu: on ispovijeda nad njim sve grješke sinova Izraelovih, i sve njihove pobune, tj. sve njihove grijehe, i on ih stavlja na glavu jarcu; potom on ga šalje u pustinju pod vodstvom jednom već pripremljenog čovjeka.
Levitik 16,22Jarac na sebi odnosi sve njihove grijehe prema jednoj neplodnoj zemlji. Kad je poslao jarca u pustinju,
Levitik 16,23Aarona polazi u šator susretanja, skida odjeću od lana koju je bio odjenuo za ući u svetište i odloži je ondje.
Levitik 16,24Pere sebi tijelo u vodi na jednom svetom mjestu, potom odjenu svoju odjeću; on izlazi i nudi svoj holokaust i onaj od pučanski; on obavlja obred odrješenja u svoju korist i u korist puka;
Levitik 16,25stavlja dimiti na oltaru masno žrtava za grijeh.
Levitik 16,26Onaj koji je odveo jarca Za Azazela pere svoju odjeću i pere si tijelo u vodi; poslije čega se vraća u tabor.
Levitik 16,27June za grijeh i jarac za grijeh, čija krv bijaše donesena u svetište za obred odrješenja, odnose se izvan tabora i spaljuju se, koža, meso i izmetina.
Levitik 16,28Onaj koji ih je spalio treba oprati svoju odjeću i oprati si tijelo u vodi; poslije čega se vraća u tabor.
Levitik 16,29To je za vas jedan nepromjenjivi zakon: u sedmom mjesecu, desetog u mjesecu, vi će te *postiti i ne će te obavljati nikakav rad, kako tamošnji tako ni useljenici smješteni među vama.
Levitik 16,30U stvari, u taj dan da se obavi na vama obred odrješenja koji vas očišćuje.
Levitik 16,31To je za vas *šabat, jedan dan odmora, kad vi postite. Nepromjenjivi zakon.
Levitik 16,32Onaj koji izvršava obred odrješenja, to je svećenik koji je primio *pomazanje i investituru za obavljati svećenstvo umjesto svojeg oca. On odijeva odjeću od lana, svetu odjeću;
Levitik 16,33on obavlja obred odrješenja za posvećeno svetište; on ga obavlja za šator susretanja i oltar; obavlja ga na svećenicima i na svem okupljenom narodu.
Levitik 16,34To je za vas jedan nepromjenjivi zakon glede ceremonije odrješenja, jedanput godišnje, od svih grijehova sinova Izraelovih. `
Levitik 16,35Uradi se ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
3. Mojsijeva 16,1I reče Gospod Mojsiju pošto pogiboše dva sina Aronova, a pogiboše kad pristupiše pred Gospoda,
3. Mojsijeva 16,2I kaza Gospod Mojsiju: reci Aronu bratu svojemu da ne ulazi u svako doba u svetinju za zavjes pred zaklopac koji je na kovčegu, da ne pogine, jer ću se u oblaku nad zaklopcem javljati.
3. Mojsijeva 16,3S ovijem neka ulazi Aron u svetinju: s juncem za žrtvu radi grijeha i s ovnom za žrtvu paljenicu.
3. Mojsijeva 16,4Svetu košulju lanenu neka obuče, i gaće lanene neka su na tijelu njegovu, i neka se opaše pojasom lanenijem i kapu lanenu neka metne na glavu; to su haljine svete, i neka opere tijelo svoje vodom, pa onda neka ih obuče.
3. Mojsijeva 16,5A od zbora sinova Izrailjevijeh neka uzme dva jarca za žrtvu radi grijeha, i jednoga ovna za žrtvu paljenicu.
3. Mojsijeva 16,6I neka prinese Aron junca svojega na žrtvu za grijeh i očisti sebe i dom svoj.
3. Mojsijeva 16,7Potom neka uzme dva jarca, i neka ih metne pred Gospoda na vrata šatora od sastanka.
3. Mojsijeva 16,8I neka Aron baci ždrijeb za ta dva jarca, jedan ždrijeb Gospodu a drugi ždrijeb Azazelu.
3. Mojsijeva 16,9I neka Aron prinese na žrtvu jarca na kojega padne ždrijeb Gospodnji, neka ga prinese na žrtvu za grijeh.
3. Mojsijeva 16,10A jarca na kojega padne ždrijeb Azazelov neka metne živa pred Gospoda, da učini očišćenje na njemu, pa neka ga pusti u pustinju Azazelu.
3. Mojsijeva 16,11I neka Aron prinese junca svojega na žrtvu za grijeh i očisti sebe i dom svoj, i neka zakolje junca svojega na žrtvu za grijeh.
3. Mojsijeva 16,12I neka uzme kadionicu punu žeravice s oltara, koji je pred Gospodom, i pune pregršti kada mirisnoga istucanoga, i neka unese za zavjes.
3. Mojsijeva 16,13I neka metne kad na oganj pred Gospodom, da dim od kada zakloni zaklopac koji je na svjedočanstvu; tako neće poginuti.
3. Mojsijeva 16,14Poslije neka uzme krvi od junca i pokropi s prsta svojega po zaklopcu prema istoku, a pred zaklopcem neka sedam puta pokropi tom krvlju s prsta svojega.
3. Mojsijeva 16,15I neka zakolje jarca na žrtvu za grijeh narodni, i neka učini s krvlju njegovom kao što je učinio s krvlju junčijom, i pokropi njom po zaklopcu i pred zaklopcem.
3. Mojsijeva 16,16I tako će očistiti svetinju od nečistota sinova Izrailjevih i od prijestupa njihovijeh u svijem grijesima njihovijem; tako će učiniti i u šatoru od sastanka, koji je među njima usred nečistota njihovijeh.
3. Mojsijeva 16,17A niko da ne bude u šatoru od sastanka kad on uđe da čini očišćenje u svetinji, dokle ne izađe i svrši očišćenje za se i za dom svoj i za sav zbor Izrailjski.
3. Mojsijeva 16,18A neka izađe k oltaru koji je pred Gospodom, i očisti ga; i uzevši krvi od junca i krvi od jarca neka pomaže rogove oltaru unaokolo;
3. Mojsijeva 16,19I neka ga pokropi ozgo istom krvlju s prsta svojega sedam puta; tako će ga očistiti i posvetiti ga od nečistota sinova Izrailjevih.
3. Mojsijeva 16,20A kad očisti svetinju i šator od sastanka i oltar, tada neka dovede jarca živoga.
3. Mojsijeva 16,21I metnuvši Aron obje ruke svoje na glavu jarcu živomu, neka ispovjedi nad njim sva bezakonja sinova Izrailjevih i sve prijestupe njihove u svijem grijesima njihovijem, i metnuvši ih na glavu jarcu neka ga da čovjeku spremnom da ga istjera u pustinju.
3. Mojsijeva 16,22I jarac će odnijeti na sebi sva bezakonja njihova u pustinju; i pustiće onoga jarca u pustinju.
3. Mojsijeva 16,23Potom neka opet uđe Aron u šator od sastanka i svuče haljine lanene koje je obukao kada je išao u svetinju, i ondje neka ih ostavi.
3. Mojsijeva 16,24Pa neka opere tijelo svoje na svetom mjestu i obuče svoje haljine; i izašav neka prinese svoju žrtvu paljenicu, i očisti sebe i narod.
3. Mojsijeva 16,25A salo od žrtve za grijeh neka zapali na oltaru.
3. Mojsijeva 16,26A ko odvede jarca za Azazela, neka opere haljine svoje i okupa tijelo svoje u vodi, pa onda neka uđe u oko.
3. Mojsijeva 16,27A junca za grijeh i jarca za grijeh, od kojih je krv unesena da se učini očišćenje u svetinji, neka iznesu napolje iz okola, i neka spale ognjem kože njihove i meso njihovo i balegu njihovu.
3. Mojsijeva 16,28A ko ih spali, neka opere haljine svoje i okupa tijelo svoje u vodi, pa onda neka dođe u oko.
3. Mojsijeva 16,29I ovo neka vam bude vječna uredba: deseti dan sedmoga mjeseca mučite duše svoje, i ne radite nikakoga posla, ni domorodac ni došljak koji se bavi među vama.
3. Mojsijeva 16,30Jer u taj dan biva očišćenje za vas, da se očistite; bićete očišćeni od svijeh grijeha svojih pred Gospodom.
3. Mojsijeva 16,31To neka vam je počivanje subotno, i mučite duše svoje po uredbi vječnoj.
3. Mojsijeva 16,32A sveštenik koji bude pomazan i koji bude osvećen da vrši službu svešteničku na mjesto oca svojega, on neka očišća obukavši se u haljine lanene, haljine svete.
3. Mojsijeva 16,33I neka očisti svetinju svetu i šator od sastanka; i oltar neka očisti; i sveštenike i sav narod sabrani neka očisti.
3. Mojsijeva 16,34I ovo neka vam je vječna uredba da očišćate sinove Izrailjeve od svijeh grijeha njihovijeh jedanput u godini. I učini Mojsije kako mu zapovjedi Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje