Tražilica


Izaija 55. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 55,1"Ustanite, svi žedni, dođite na vodu; koji nemate novaca, dođite, kupujte žita i jedite! Dođite, kupujte vina i mlijeka bez novaca i bez plaćanja!
Izaija 55,2Zašto izdajete novce svoje na ono, što ne siti? Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro, i duša će se vaša okrijepiti pretilinom!
Izaija 55,3Prignite uho svoje i dođite k meni, poslušajte, i duša će vasa živjeti! Sklopit ću s vama zavjet vječan: nenarušivo obećanje milosti Davidu.
Izaija 55,4Evo, dao sam ga a svjedoka narodima, za kneza i vladaoca narodima.
Izaija 55,5Evo, zvat ćeš narode, kojih ne poznaš, a narodi, koji te ne poznaju, dolaze k tebi zbog Gospoda, Boga tvojega, i zbog Sveca Izraelova; jer te je on proslavio."
Izaija 55,6Tražite Gospoda, dok se može naći, zovite ga, dok je još blizu!
Izaija 55,7Neka bezbožnik ostavi svoj put i zlikovac misli svoje! Neka se vrati Gospodu, i smilovat će mu se, Bogu našemu, jer će mnogo oprostiti!
Izaija 55,8"Jer misli moje nijesu vaše misli, i putovi vaši nijesu moji putovi", veli Gospod.
Izaija 55,9"Ne, kako je nebo visoko nad zemljom, tako su putovi moji visoki nad vašim putovima i misli moje nad vašim mislima.
Izaija 55,10Jer kako padaju dažd i snijeg s neba i ne vraćaju se onamo, dok nijesu zemlju natopili i oplodili i zazelenili, da dadne sjemena sijaču, i kruha onome koji jede.
Izaija 55,11Tako je i s mojom riječi, koja izlazi iz mojih usta: ne vraća se k meni prazna, dok nije izvršila, što sam htio, i ispunila, za što sam je poslao.
Izaija 55,12Jer ćete s veseljem izaći i u miru biti vodeni. Gore i bregovi udarit će u klicanje pred vama i sva će drveta poljska pljeskati rukama.
Izaija 55,13Mjesto trnja čempresi će rasti, mjesto kopriva niknut će mirte. To će biti Gospodu u slavu, znak, što nikada ne iščezne.
Izaija 55,1 "O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka!
Izaija 55,2Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela.
Izaija 55,3Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih.
Izaija 55,4Evo, učinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima.
Izaija 55,5Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi radi Jahve, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio.
Izaija 55,6Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!
Izaija 55,7Nek` bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek` se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju.
Izaija 55,8"Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti," riječ je Jahvina.
Izaija 55,9"Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.
Izaija 55,10"Kao što daždi i sniježi s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo,
Izaija 55,11tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.
Izaija 55,12Da, s radošću ćete otići i u miru ćete biti vođeni. Gore će i brda klicati od radosti pred vama i sva će stabla u polju pljeskati.
Izaija 55,13Umjesto trnja rast će čempresi, umjesto koprive mirta će nicati. I bit će to Jahvi na slavu, kao znak vječan, neprolazan.
Izaija 55,1O vi koji ste ožednjeli, dođite k vodama, čak i ona koji nema novca, dođite! Tražite žita, i jedite; dođite i pijte . bez novca, bez plaćanja vina i mlijeka.
Izaija 55,2čemu dobrom trošiti svoj novac na ono što ne hrani, vaš rad na ono što ne nasićuje Slušajte dakle, slušajte me, i jedite ono što je dobro; da nađete svoje uživanje u slasnim jelima:
Izaija 55,3napregnite uši, dođite k meni, slušajte i vi ćete živjeti. Ja ću sklopiti s vas jedan *savez za uvijek, da, ja ću zadržati dobročinstva Davidova .
Izaija 55,4Evo: ja bijah načinio od njega jednog svjedoka obiteljima, jednog glavara i vlast za varoši.
Izaija 55,5Evo: jedan narod kojeg ti ne poznaješ, ti ćeš ga pozvati, i jedan narod koji tebe ne poznaju dotrčat će k tebi, zato što je GOSPOD tvoj Bog, da zbog *Sveca Izraelovog, koji ti je dao svoj sjaj.
Izaija 55,6Traži GOSPODA da ti se pusti pronaći, pozovi ga, pošto je blizu.
Izaija 55,7Nek zli napusti svoj put, i čovjek pakostan, svoje zamisli. Nek se vrati k GOSPODU koji će mu izraziti svoju nježnost, prema našem Bogu koji sebe premašuje u opraštanju.
Izaija 55,8Zato što vaše misli nisu moje misli a moji putovi nisu vaši putovi .
Izaija 55,9Kako god su nebesa visoko, u odnosu na zemlju: tako su moji putovi visoko, u odnosu na vaše putove, i moje misli, u odnosu na vaše misli.
Izaija 55,10To je što, kao padanje kiše ili snijega, s visine nebesa, i kao što se ona ne vraća gore, a da nije natopila zemlju, a da nije učinila da rađa i klija, a da nije dala sjeme sijaču i hranu onom koji jede,
Izaija 55,11tako se ponaša moja riječ od časa kad iziđe iz mojih usta: ona se ne vraća k meni bez rezultata, a da nije izvršila ono što meni godi i učini da se izvrši ono zbog čega : bijah poslao nju.
Izaija 55,12To ćete u stvari vi u klicanju izlaziti, a u miru bit ćete povečeni. Na svoje prijelaze, planine i brijegov rasprsnut će se u klicanju, i sva drveta poljska pljeskat će rukama.
Izaija 55,13Umjesto trnja rast će čempres umjesto koprive rast će mirta, to će Gospodu biti u slavu, jedan vječit znak koji nikad ukinut biti neće.
Isaija 55,1Oj žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novaca, hodite, kupujte i jedite; hodite, kupujte bez novaca i bez plate vina i mlijeka.
Isaija 55,2Zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana, i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro, i duša će se vaša nasladiti pretiline.
Isaija 55,3Prignite uho svoje i hodite k meni; poslušajte, i živa će biti duša vaša, i učiniću s vama zavjet vječan, milosti Davidove istinite.
Isaija 55,4Evo, dadoh ga za svjedoka narodima, za vođa i zapovjednika narodima.
Isaija 55,5Evo, zvaćeš narod kojega nijesi znao, i narodi koji te nijesu znali steći će se k tebi, radi Gospoda Boga tvojega i sveca Izrailjeva, jer te proslavi.
Isaija 55,6Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte ga, dokle je blizu.
Isaija 55,7Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k Bogu našemu, jer prašta mnogo.
Isaija 55,8Jer misli moje nijesu vaše misli, niti su vaši putovi moji putovi, veli Gospod;
Isaija 55,9Nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putovi moji viši od vaših putova, i misli moje od vaših misli.
Isaija 55,10Jer kako pada dažd ili snijeg s neba i ne vraća se onamo, nego natapa zemlju i učini da rađa i da se zeleni, da daje sjemena da se sije i hljeba da se jede,
Isaija 55,11Tako će biti riječ moja kad izide iz mojih usta: neće se vratiti k meni prazna, nego će učiniti što mi je drago, i srećno će svršiti na što je pošljem.
Isaija 55,12Jer ćete s veseljem izaći, i u miru ćete biti vođeni; gore i bregovi pjevaće pred vama od radosti, i sva će drveta poljska pljeskati rukama.
Isaija 55,13Mjesto trnja niknuće jela, mjesto koprive niknuće mirta; i to će biti Gospodu u slavu, za vječan znak, kojega neće nestati.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje