Tražilica


Hebrejima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 4,1Bojmo se dakle, da kako, dok je još ostavljeno obećanje, da se ulazi u pokoj njegov, ne zakasni tko od vas!
Hebrejima 4,2Jer je i nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomože čuvena riječ, jer je oni, koji je čuše, ne združiše s vjerom.
Hebrejima 4,3Jer mi, koji vjerovasmo, ulazimo u pokoj, kao što reče: "Tako se zakleh u gnjevu svojemu, da neće ući u pokoj moj, ako su djela i bila gotova od postanja svijeta.
Hebrejima 4,4Jer negdje reče za sedmi dan ovako: "I počinu Bog u sedmi dan od sviju djela svojih."
Hebrejima 4,5I na tom mjestu opet: "Neće ući u pokoj moj."
Hebrejima 4,6Budući dakle ostaje, da neki ulaze u njega, dok oni, kojima je najprije javljeno, ne uđoše zbog nevjerovanja;
Hebrejima 4,7Opet određuje jedan dan "danas govoreći u Davidu iza tolikog vremena, kao što je prije rečeno: "Danas, ako glas njegov čujete, neka ne otvrdnu srca vaša!"
Hebrejima 4,8Jer da je Jošua one doveo u pokoj, ne bi poslije govorio za drugi dan.
Hebrejima 4,9Dakle je ostavljeno još počivanje narodu Božjemu.
Hebrejima 4,10Jer tko je ušao u pokoj njegov, i on počiva od djela svojih, kao Bog od svojih.
Hebrejima 4,11Nastojmo dakle da uđemo u onaj pokoj, da ne upadne tko u onaj isti primjer nevjerstva.
Hebrejima 4,12Jer je živa riječ Božja, i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i namjerama srca.
Hebrejima 4,13I nema stvorenja nevidljiva pred njim, nego je golo i otkriveno očima onoga, kojemu treba da dadnemo račun.
Hebrejima 4,14Imajući dakle uzvišenoga velikog svećenika, koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božjega, držimo se odlučno vjeroispovijesti!
Hebrejima 4,15Jer nemamo velikoga svećenika, koji se ne bi mogao sažaliti s naših slaboća, nego koji je u svemu iskušan kao i mi, osim grijeha.
Hebrejima 4,16Pristupimo dakle s pouzdanjem k prijestolju milosti, da postignemo milosrđe i nađemo milost, kad nam ustreba pomoć!
Hebrejima 4,1 Bojmo se dakle da se, dok ostaje obećanje o ulasku u njegov Počinak, za koga od vas ne bi utvrdilo kako je zakasnio.
Hebrejima 4,2Jer nama je naviještena blagovijest kao i njima, ali njima Riječ poruke nije uskoristila jer se vjerom nisu pridružili onima koji su poslušali.
Hebrejima 4,3U Počinak doista ulazimo mi koji povjerovasmo, prema onom što je rekao: Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad neće ući u moj počinak, premda su djela od postanka svijeta dovršena.
Hebrejima 4,4Rekao je doista negdje o sedmom danu ovako: I počinu Bog sedmoga dana od svih djela svojih.
Hebrejima 4,5A ovdje opet: Nikad neće ući u moj počinak.
Hebrejima 4,6Preostaje dakle da neki imaju u nj ući, a oni koji su prvi primili blagovijest ne uđoše zbog nepokornosti.
Hebrejima 4,7Zato Bog ponovno određuje jedan dan, Danas, u Davidu nakon toliko vremena govoreći, kako je već rečeno: Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda.
Hebrejima 4,8Zbilja, da je Jošua njih u Počinak uveo, ne bi Bog nakon toga govorio o drugome danu.
Hebrejima 4,9Dakle: preostaje neki subotni počinak narodu Božjemu!
Hebrejima 4,10Zaista, tko uđe u njegov počinak, počinuo je od djela svojih kao ono i Bog od svojih.
Hebrejima 4,11Pohitimo dakle ući u taj Počinak da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost.
Hebrejima 4,12Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.
Hebrejima 4,13Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.
Hebrejima 4,14Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Božjega - čvrsto se držimo vjere.
Hebrejima 4,15Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.
Hebrejima 4,16Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!
Hebrejima 4,1Plašimo se dakle, tada kad traje obećanje da će se ući u njegov spokoj, plašimo se da netko od vas ne bude uvjeren da je ostao u pozadini.
Hebrejima 4,2Jer, mi smo primili dobru vijest, sve kao i oni ljudi, ali, riječ koju oni bijahu čuli nije njima donijela nikakve koristi, jer, slušatelji se nisu time proželi u vjeri .
Hebrejima 4,3Mi koji smo prišli k vjeri, ušli smo u spokoj, o čemu je rekao: Jer, ja sam prisegao u gnjevu svome: Vidjet će se dobro da li će oni ući u spokoj moj! Njegovo djelo, sigurno, budući bilo ostvareno od utemeljenja svijeta,
Hebrejima 4,4I Bog se odmori sedmog dana od sveg svog djela,
Hebrejima 4,5i ponovo u našem tekstu: Da li će ući oni u moj spokoj.
Hebrejima 4,6Tako dakle, budući da je ostao odlučan da neki uđu, i da prvi koji su primili dobru vijest ne uđu zbog svoje nepokornosti,
Hebrejima 4,7on određuje ponovo jedan dan, danas, govoreći mnogo kasnije, u tekstu Davidovom već navedenom: Danas, ako začujete njegov glas, Ne stvrdnite svoja *srca.
Hebrejima 4,8U stvari, da Jozua njima bijaše osigurao spokoj, on ne bi govorio, nakon toga, o jednom drugom danu.
Hebrejima 4,9Jedan šabatski odmor ostaje dakle u pričuvi za narod Božji.
Hebrejima 4,10Jer, onaj koji je ušao u njegov spokoj počeo se, i on također, odmarati od svog djela.
Hebrejima 4,11Požurimo se dakle, ući u taj spokoj, da isti primjer nepokornosti više nikog ne povuče u pad .
Hebrejima 4,12Živa, naime, jest riječ Božja, odlučna i oštrija no mač sa dvije oštrice. Ona prodire sve do razdvajanja duše i duha, članaka i moždine. Ona prosijava pokrete i misli *srca.
Hebrejima 4,13Nema stvorenja koje izmiče njegovu vidu; sve je golo u njegovim očima, sve je podjarmljeno njegovim pogledom. I njoj mi to moramo položiti račun.
Hebrejima 4,14Imajući dakle jednog uzvišenog *velikog svećenika, koji je prošao *nebesa, Isusa, Sina Božjeg, čvrsto držimo ispovijedanja vjere.
Hebrejima 4,15Mi nemamo, naime, jednog velikog svećenika nesposobnog suosjećati s našim slabostima; on je bio iskušan u svoj sličnosti s nama, ali bez grijeha.
Hebrejima 4,16Napredujmo dakle s punim pouzdanjem prema prijestolju milosti, da bi dobili milosrđe i našli milost, da budemo pomognuti u željeno vrijeme.
Jevrejima 4,1Da se bojimo dakle da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokoj njegov, ne odocni koji od vas.
Jevrejima 4,2Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena riječ, jer ne vjerovaše oni koji čuše.
Jevrejima 4,3Jer mi koji vjerovasmo ulazimo u pokoj, kao što reče: zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj, ako su djela i bila gotova od postanja svijeta.
Jevrejima 4,4Jer negdje reče za sedmi dan ovako: i počinu Bog u dan sedmi od sviju djela svojijeh.
Jevrejima 4,5I na ovom mjestu opet: neće ući u pokoj moj.
Jevrejima 4,6Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najprije javljeno ne uđoše za neposlušanje;
Jevrejima 4,7Opet odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se prije kaza: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastijeh srca.
Jevrejima 4,8Jer da je Isus one doveo u pokoj, ne bi za drugi dan govorio po tom.
Jevrejima 4,9Daklem je ostavljeno još počivanje narodu Božijemu.
Jevrejima 4,10Jer koji uđe u pokoj njegov, i on počiva od djela svojijeh, kao i Bog od svojijeh.
Jevrejima 4,11Da se postaramo dakle ući u taj pokoj, da ne upadne ko u onu istu gatku nevjerstva.
Jevrejima 4,12Jer je živa riječ Božija, i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnijem.
Jevrejima 4,13I nema tvari nepoznate pred njim, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kojemu govorimo.
Jevrejima 4,14Imajući dakle velikoga poglavara svešteničkoga, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijega, da se držimo priznanja.
Jevrejima 4,15Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan, kao i mi osim grijeha.
Jevrejima 4,16Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje