Tražilica


Ivan 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 19,1Tada dakle Pilat uze Isusa i bičeva ga.
Ivan 19,2Vojnici spletoše vijenac od trnja, metnuše mu ga na glavu i obukoše mu skrletnu haljinu.
Ivan 19,3I pristupali su k njemu i govorili: "Zdravo, kralju židovski!" i udarali su ga po obrazima.
Ivan 19,4Onda Pilat izađe opet i reče im: "Evo, izvodim ga k vama, da vidite, da na njemu ne nalazim nikakve krivnje."
Ivan 19,5A Isus izađe pod vijencem od trnja i u skrletnoj haljini. Pilat im reče: "Evo čovjeka!"
Ivan 19,6A kad ga vidješe glavari svećenički i sluge, povikaše: "Raspni, raspni ga!" Pilat im odgovori: "Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivnje."
Ivan 19,7Odgovoriše mu Židovi: "Mi imamo zakon, i po zakonu mora umrijeti, jer se je gradio Sinom Božjim."
Ivan 19,8Kad je dakle čuo Pilat ovu riječ, poboja se većma.
Ivan 19,9I opet uđe u sudnicu i upita Isusa: "Odakle si ti?" A Isus mu ne dade odgovora.
Ivan 19,10Tada mu reče Pilat: "Zar meni ne govoriš? Ne znaš li, da imam vlast raspeti tebe, i vlast imam pustiti tebe?"
Ivan 19,11Isus reče: "Ne bi imao vlasti nikakve nada mnom, kad ti ne bi bilo dano odozgo. Zato onaj ima veći grijeh, koji me predade tebi."
Ivan 19,12Otada je gledao Pilat da ga pusti. Ali su Židovi vikali. "Ako ovoga pustiš, nijesi prijatelj caru. Svaki, koji sebe gradi kraljem, protivi se caru."
Ivan 19,13A kad je Pilat čuo ove riječi izvede Isusa, i sjede na sudačku stolicu na mjestu, koje se zove Litostrotos, a hebrejski Gabata.
Ivan 19,14A bila je priprava Blagdana Pashe, oko šeste ure, i reče Židovima: "Evo kralj vaš!"
Ivan 19,15A oni su vikali: "Uzmi, uzmi, raspni ga! Pilat im reče: "Zar kralja vašega da raspnem?" Odgovoriše glavari svećenički: "Nemamo kralja osim cara."
Ivan 19,16Tada im ga predade, da se raspne. A oni uzeše Isusa i odvedoše ga.
Ivan 19,17Nosio je križ svoj, i izađe na mjesto, koje se zove Lubanja, (košturnica) a hebrejski Golgota.
Ivan 19,18Ondje ga raspeše, i s njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini.
Ivan 19,19A Pilat napisa i natpis i metnu na križ. A bilo je napisano: "Isus Nazarećanin, kralj židovski."
Ivan 19,20I ovaj su natpis čitali mnogi od Židova; jer je mjesto, gdje je bio raspet Isus, bilo blizu grada; i bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki.
Ivan 19,21A židovski su glavari svećenički govorili Pilatu: "Ne piši: 'kralj židovski', nego da je on rekao: 'kralj sam židovski.'"
Ivan 19,22Pilat reče: "Što pisah, pisah."
Ivan 19,23Kad su bili vojnici raspeli Isusa, uzeše njegove haljine i načiniše četiri dijela, svakome vojniku po dio, i donju haljinu; a donja haljina nije bila šivana, nego izatkana sva u jednom komadu od vrha do dna.
Ivan 19,24Onda rekoše među sobom: "Ne derimo je, nego bacimo kocke za nju, kojemu će dopasti!" Tako se imala ispuniti riječ Pisma: "Razdijeliše među se haljine moje i za odjeću moju baciše kocke." I vojnici tako učiniše.
Ivan 19,25A stajala je kod križa Isusova majka njegova i sestra majke njegove, Marija Kleofa, i Marija Magdalena.
Ivan 19,26Kad vidje Isus majku i učenika, koga je ljubio, pokraj nje, reče majki svojoj: ženo evo ti sina!"
Ivan 19,27Potom reče učeniku: "Evo ti majke!" I od onoga časa uze je učenik k sebi.
Ivan 19,28Isus je znao, da se je već sve svršilo. Zato reče, da se ispuni Pismo: "Žedan sam."
Ivan 19,29Ondje je stajala posuda puna octa. I napuniše spužvu octa, nataknuše je na stabljiku isopovu i prinesoše je k ustima njegovim.
Ivan 19,30A kad je bio Isus primio ocat, reče: "Svršeno je." Tada nakloni glavu i predade duh.
Ivan 19,31Bila je priprava. I Židovi zamoliše Pilata, da hi se raspetima prebile golijeni, i da bi se skinuli, da ne bi tjelesa ostala na križu u subotu. Ona subota bila je name veliki dan.
Ivan 19,32Dođoše dakle vojnici, i prvome prebiše golijeni i drugome raspetomu s njim.
Ivan 19,33A kad dođoše k Isusu, vidješe, da je već umro, i ne prebiše mu golijeni.
Ivan 19,34Nego jedan od vojnika probode mu bok kopljem, i odmah izađe krv i voda.
Ivan 19,35I onaj, koji vidje, posvjedoči, i svjedočanstvo je njegovo istinito. I on zna, da govori istinu, da i vi vjerujete.
Ivan 19,36Jer se ovo dogodi, da se ispuni Pismo: "Nijedna kost neće mu se slomiti."
Ivan 19,37I opet drugo Pismo veli: "Vidjet će, koga probodoše."
Ivan 19,38A potom Josip iz Arimateje, koji je bio učenik Isusov, ali tajni od straha pred zidovima, zamoli Pilata, da uzme tijelo Isusovo. I dopusti Pilat. Dođe dakle i uze tijelo njegovo.
Ivan 19,39A dođe i Nikodem, koji je prije bio došao k Isusu po noći, i donese pomiješane smirne i aloja, oko sto libara
Ivan 19,40I uzeše tijelo Isusovo i obaviše ga platnom mirisima, kao što je običaj u Židova da pokopavaju.
Ivan 19,41A bio je na mjestu, gdje je bio raspet, vrt, i u vrtu grob nov, u koji još nitko nije bio položen.
Ivan 19,42Ondje dakle zbog priprave židovske, jer je bio blizu grob, položiše Isusa.
Ivan 19,1 Tada Pilat uze i izbičeva Isusa.
Ivan 19,2A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu; i zaogrnuše ga grimiznim plaštem.
Ivan 19,3I prilazili su mu i govorili: "Zdravo kralju židovski!" I pljuskali su ga.
Ivan 19,4A Pilat ponovno iziđe i reče im: "Evo vam ga izvodim da znate: ne nalazim na njemu nikakve krivice.
Ivan 19,5Iziđe tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom plaštu. A Pilat im kaže: "Evo čovjeka!
Ivan 19,6I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: "Raspni, raspni!" Kaže im Pilat: "Uzmite ga vi i raspnite jer ja ne nalazim na njemu krivice.
Ivan 19,7Odgovoriše mu Židovi: "Mi imamo Zakon i po Zakonu on mora umrijeti jer se pravio Sinom Božjim.
Ivan 19,8Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši
Ivan 19,9pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu: "Odakle si ti?" No Isus mu ne dade odgovora.
Ivan 19,10Tada mu Pilat reče: "Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem?
Ivan 19,11Odgovori mu Isus: "Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi.
Ivan 19,12Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No Židovi vikahu: "Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru.
Ivan 19,13Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos - Pločnik, hebrejski Gabata -
Ivan 19,14a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure - i kaže Židovima: "Evo kralja vašega!
Ivan 19,15Oni na to povikaše: "Ukloni! Ukloni! Raspni ga!" Kaže im Pilat: "Zar kralja vašega da razapnem?" Odgovoriše glavari svećenički: "Mi nemamo kralja osim cara!
Ivan 19,16Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa.
Ivan 19,17I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota.
Ivan 19,18Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini.
Ivan 19,19A napisa Pilat i natpis te ga postavi na križ. Bilo je napisano: "Isus Nazarećanin, kralj židovski.
Ivan 19,20Taj su natpis čitali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki.
Ivan 19,21Nato glavari svećenički rekoše Pilatu: "Nemoj pisati: `Kralj židovski`, nego da je on rekao: `Kralj sam židovski.`
Ivan 19,22Pilat odgovori: "Što napisah, napisah!
Ivan 19,23Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela - svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje.
Ivan 19,24Rekoše zato među sobom: "Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopane" - da se ispuni Pismo koje veli: Razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. I vojnici učiniše tako.
Ivan 19,25Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena.
Ivan 19,26Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: "Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!
Ivan 19,27I od toga časa uze je učenik k sebi.
Ivan 19,28Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reče: "Žedan sam.
Ivan 19,29A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima.
Ivan 19,30Čim Isus uze ocat, reče: "Dovršeno je!" I prignuvši glavu, preda duh.
Ivan 19,31Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu.
Ivan 19,32Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti.
Ivan 19,33Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni,
Ivan 19,34nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.
Ivan 19,35Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete
Ivan 19,36jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neće slomiti.
Ivan 19,37I drugo opet Pismo veli: Gledat će onoga koga su proboli.
Ivan 19,38Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je - kriomice, u strahu od Židova - bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo.
Ivan 19,39A dođe i Nikodem - koji je ono prije bio došao Isusu noću - i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja.
Ivan 19,40Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop.
Ivan 19,41A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen.
Ivan 19,42Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.
Ivan 19,1Tad Pilat odvede Isusa i dade ga izbičevati.
Ivan 19,2Vojnici, koji bijahu ispleli jednu krunu od trnja, staviše mu je na glavu i baciše na njega jedan purpurni ogrtač.
Ivan 19,3Primaknuše se njemu i govoraše: ` Zdravo, kralju Židova! ` I stadoše ga udarati.
Ivan 19,4Pilat se vrati napolje i reče Židovima: ` Vidite, ja ću ga odvesti napolje; vi morate znati da ja ne nalazim glavnog predmeta optužbe protiv njega. `
Ivan 19,5Isus dođe tada napolje; nosio je krunu od trnja i purpurni ogrtač. Pilat im reče: ` Evo čovjeka! `
Ivan 19,6Ali, čim ga veliki svećenici i njihovi ljudi vidješe stadoše se derati: ` Razapni ga! Razapni ga! ` Pilat im reče: ` Uzmite ga vi sami i razapnite ga; što se mene tiče, ja ne nalazim glavnog predmeta optužbe protiv njega. `
Ivan 19,7Židovi mu uzvratiše: ` Mi imamo jedan zakon, i prema tom zakonu on mora umrijeti, jer se izdavao za Sina Božjeg! `
Ivan 19,8Kad Pilat sasluša taj govor, on bi još više užasnut.
Ivan 19,9On stiže ponovo u dvori reče Isusu: ` Otkud dolaziš ti? ` Ali, Isus mu ne dade nikakav odgovor.
Ivan 19,10Pilat mu tada reče: ` To ti meni odbijaš govoriti! Ne znaš li ti da ja imam vlast osloboditi kao što imam vlast razapeti te? `
Ivan 19,11Ali, Isus njemu odgovori: ` Ti nemaš na da mnom nikakve vlasti ako ti nije dana odozgo; zato onaj koji je mene izručio tebi nosi još veći grijeh. `
Ivan 19,12Otada, Pilat tražaše kako ga osloboditi, ali Židovi stadoše vikati i govoraše: ` Ako ga ti oslobodiš, nećeš se ponijeti kao prijatelj Cezarov ! Jer, tko se izdaje za kralja, izjašnjava se protiv Cezara. `
Ivan 19,13Čim sasluša te riječi, Pilat dade izvesti Isusa i sjede na podij, na trgu koji se zove Litostrotos - na hebrejskom Gabata -.
Ivan 19,14Bijaše to dan Priprema za *Pashu, oko šestog sata . Pilat reče Židovima: ` Evo vašeg kralja! `
Ivan 19,15Ali, oni stadoše vikati: ` Na smrt! Na smrt! Razapni ga! ` Pilat preuze: ` Treba li mi razapeti vašeg kralja `; veliki svećenici odgovoriše: ` Nama je samo Cezar kralj. `
Ivan 19,16Tad im on njega izruči da bude razapet. ( Mt 27.35-44; Mk 15.21-32; Lk 23.26-43) Oni se dakle domogoše Isusa.
Ivan 19,17Noseći sam svoj križ, Isus iziđe i stiže u mjesto zvano lubanja, što se na hebrejskom kaže Golgota .
Ivan 19,18Ondje oni njega razapeše kao i dvojicu drugih, sa svake strane po jednog i u sredini, Isusa
Ivan 19,19Pilat bijaše sastavio jedan natpis koji dade postaviti na križ: ` Isus Nazorejac, kralj *Židova. `
Ivan 19,20Taj natpis, dosta Židova pročita, jer, mjesto gdje Isus bijaše razapet bijaše blizu grada a tekst bijaše na hebrejskom, latinskom i grčkom.
Ivan 19,21*veliki svećenici Židova rekoše Pilatu: ` Nije trebalo napisati kralj Židova, već da je ta osoba tvrdila da je kralj Židova. `
Ivan 19,22Pilat odgovori: ` Ono što ja napisah, napisah. `
Ivan 19,23Kad vojnici završiše razapinjati Isusa, oni uzeše njegovu odjeću i razdijeliše ju na četiri dijela, po jedan za svakog . Ostala je Tunika; ona bijaše bez šavova, izatkana u jednom jedinom komadu počev odozgo.
Ivan 19,24Vojnici rekoše između sebe: ` Ne razdirimo ju, ždrijebajmo radije kome će pripasti `, tako da bude ispunjeno Pismo: Oni podijeliše odjeću moju, a tuniku moju ždrijebaše. Evo dakle, što učiniše vojnici.
Ivan 19,25Blizu križa Isusovog nalaziše se njegova majka, sestra njegove majke, Marija, žena Klopasova i Marija iz Magdale.
Ivan 19,26Videći tako svoju majku i blizu nje učenika kojeg voljaše, Isus reče svojoj majci: ` Ženo, evo sina tvog. `
Ivan 19,27Potom on reče učeniku: ` Evo tvoje majke. ` I od tog časa, učenik ju uze k sebi. ( Mt 27.45-56; Mk 15.33-41; Lk 23.44-49)
Ivan 19,28Nakon toga, znaj ući da čim sve bude izvršeno, da bi Pismo bilo ispunjeno do kraja, Isus reče: ` Žedan sam. `;
Ivan 19,29bijaše ondje jedan vrč napunjen octom, pričvrstiše jednu spužvu natopljenu octom na kraj jedne grane miloduha i prinesoše ju njegovim ustima.
Ivan 19,30Čim uze ocat, Isu reče: ` Sve je ispunjeno ` i saginjući glavu ispusti duh.
Ivan 19,31Međutim, kako to bijaše dan Priprema, *Židovi, iz straha da tijela ne ostanu na križu tijekom *šabata, - taj šabat bijaše jedan dan posebno svečan - zatražiše Pilatu da im da polomiti noge i da ih daju skinuti.
Ivan 19,32Vojnici dođoše dakle, oni slomiše noge prvom, potom drugom od onih koji bijahu razapeti s njim.
Ivan 19,33Stigavši k Isusu, oni ustanoviše da on već bijaše mrtav i pa oni mu ne slomiše noge.
Ivan 19,34Ali, jedan od vojnika, ubodom koplja, udari ga u rebro i odmah otud iziđoše krv i voda.
Ivan 19,35Onaj koji je vidio posvjedočio je, a njegovo svjedočenje je sukladno istini i uostalom taj zna da to što kaže istinito je da biste vi također vjerovali.
Ivan 19,36Naime, sve se ovo dogodilo da bi se ispunilo Pismo: Ni jedna od njegovih kostiju neće biti slomljena;
Ivan 19,37ima također jedan drugi odlomak Pisma koji kaže: Oni će vidjeti onoga koga su proboli. ( Mt 27.57-61; Mk 15.42-47; Lk 23.50-56)
Ivan 19,38Nakon tih događanja, Josip iz Arimateje, koji bijaše jedan od Isusovih učenika, ali se skrivaše iz straha od *Židova, zaiska u Pilata dopuštenje skinuti tijelo Isusovo. Pilat mu odobri i Josip dođe skinuti tijelo.
Ivan 19,39Nikodem dođe također, onaj koji je tu nedavno išao naći Isusa u sred noć. On donese jednu smjesu mirhe i aloje od otprilike sto livri .
Ivan 19,40Oni dakle uzeše Isusovo tijelo i omotaše ga povojima, namirisanim, slijedeći način ukopavanja Židova.
Ivan 19,41Na mjestu gdje Isus bijaše raspet bijaše jedan vrt, i u tom vrtu jedan potpuno nov grob gdje nikad nitko ne bijaše položen.
Ivan 19,42Zbog židovskih Priprema, i kako taj grob bijaše blizu, oni ondje položiše Isusa. ( Mt 28.110; Mk 16.1-8; Lk 24.1-12)
Jovan 19,1Tada dakle Pilat uze Isusa i šiba ga.
Jovan 19,2I vojnici spletavši vijenac od trnja metnuše mu na glavu, i obukoše mu skerletnu haljinu,
Jovan 19,3I govorahu: zdravo, care Judejski! i bijahu ga po obrazima.
Jovan 19,4Onda Pilat iziđe opet napolje, i reče im: evo ga izvodim k vama napolje, da vidite da na njemu ne nalazim nikakve krivice.
Jovan 19,5A Isus izađe napolje pod vijencem od trnja i u skerletnoj haljini. I reče im Pilat: evo čovjeka!
Jovan 19,6A kad ga vidješe glavari sveštenički i momci, povikaše govoreći: raspni ga, raspni. Pilat im reče: uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivice.
Jovan 19,7Odgovoriše mu Jevreji: mi imamo zakon i po zakonu našemu valja da umre, jer načini sebe sinom Božijim.
Jovan 19,8Kad dakle Pilat ču ovu riječ, poboja se većma.
Jovan 19,9I opet uđe u sudnicu, i reče Isusu: odakle si ti? A Isus mu ne dade odgovora.
Jovan 19,10A Pilat mu reče: zar meni ne govoriš? ne znaš li da imam vlast raspeti te, i vlast imam pustiti te?
Jovan 19,11Isus odgovori: ne bi imao vlasti nikakve nada mnom kad ti ne bi bilo dano odozgo; zato onaj ima veći grijeh koji me predade tebi.
Jovan 19,12Od tada gledaše Pilat da ga pusti. Ali Jevreji vikahu govoreći: ako ovoga pustiš nijesi prijatelj ćesaru. Svaki koji sebe carem gradi protivi se ćesaru.
Jovan 19,13Pilat dakle čuvši ovu riječ izvede Isusa napolje, i sjede na sudijsku stolicu na mjestu koje se zove Kaldrma a Jevrejski Gavata.
Jovan 19,14A bješe petak uoči pashe oko šestoga sahata; i Pilat reče Jevrejima: evo car vaš.
Jovan 19,15A oni vikahu: uzmi, uzmi, raspni ga. Pilat im reče: zar cara vašega da razapnem? Odgovoriše glavari sveštenički: mi nemamo cara osim ćesara.
Jovan 19,16Tada im ga dakle predade da se razapne. A oni uzeše Isusa i odvedoše.
Jovan 19,17I noseći krst svoj iziđe na mjesto koje se zove Košturnica a Jevrejski Golgota.
Jovan 19,18Ondje ga razapeše, i s njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u srijedi.
Jovan 19,19Pilat pak napisa i natis i metnu na krst; i bješe napisano: Isus Nazarećanin car Judejski.
Jovan 19,20I onaj natpis čitaše mnogi od Jevreja; jer mjesto bješe blizu grada gdje razapeše Isusa; i bješe napisano Jevrejski, Grčki, Latinski.
Jovan 19,21A Jevrejski glavari sveštenički govorahu Pilatu: ne piši: car Judejski, nego da sam reče: ja sam car Judejski.
Jovan 19,22Pilat odgovori: što pisah pisah.
Jovan 19,23A vojnici kad razapeše Isusa uzeše njegove haljine i načiniše četiri dijela, svakome vojniku po dijel, i dolamu; a dolama ne bješe šivena nego izatkana sva s vrha do dna.
Jovan 19,24Onda rekoše među sobom: da je ne deremo, nego da bacamo kocke za nju kome će dopasti. Da se zbude pismo koje govori: razdijeliše haljine moje među sobom, a za dolamu moju baciše kocke. Vojnici dakle tako učiniše.
Jovan 19,25A stajahu kod krsta Isusova mati njegova, i sestra matere njegove Marija Kleopova, i Marija Magdalina.
Jovan 19,26A Isus vidjevši mater i učenika koga ljubljaše gdje stoji reče materi svojoj: ženo! eto ti sina!
Jovan 19,27Potom reče učeniku: eto ti matere! I od onoga časa uze je učenik k sebi.
Jovan 19,28Potom znajući Isus da se već sve svrši, da se zbude pismo reče: žedan sam.
Jovan 19,29Ondje stajaše sud pun octa; i oni napuniše sunđer octa, i nataknuvši na trsku, prinesoše k ustima njegovijem.
Jovan 19,30A kad primi Isus ocat reče: svrši se. I preklonivši glavu predade duh.
Jovan 19,31A budući da bješe petak, pa da ne bi tijela ostala na krstu u subotu (jer bijaše veliki dan ona subota), Jevreji moliše Pilata da im prebiju golijeni pa da ih skinu.
Jovan 19,32Onda dođoše vojnici, i prvome dakle prebiše golijeni, i drugome raspetome s njim.
Jovan 19,33A došavši na Isusa, kad ga vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni;
Jovan 19,34Nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem; i odmah iziđe krv i voda.
Jovan 19,35I onaj što vidje posvjedoči, i svjedočanstvo je njegovo istinito; i on zna da istinu govori da vi vjerujete.
Jovan 19,36Jer se ovo dogodi da se zbude pismo: kost njegova da se ne prelomi.
Jovan 19,37I opet drugo pismo govori: pogledaće onoga koga probodoše.
Jovan 19,38A potom Josif iz Arimateje, koji bješe učenik Isusov ali kradom od straha Jevrejskoga, moli Pilata da uzme tijelo Isusovo, i dopusti Pilat. Onda dođe i uze tijelo Isusovo.
Jovan 19,39A dođe i Nikodim, koji prije dolazi Isusu noću, i donese pomiješane smirne i aloja oko sto litara.
Jovan 19,40I uzeše tijelo Isusovo, i obaviše ga platnom s mirisima, kao što je običaj u Jevreja da ukopavaju.
Jovan 19,41A bijaše blizu onoga mjesta gdje bješe razapet, vrt, i u vrtu grob nov, u koji niko nikad ne bješe metnut.
Jovan 19,42Ondje dakle petka radi Jevrejskoga, jer bješe blizu grob, metnuše Isusa.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje