Tražilica


Kološanima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Kološanima 3,1Ako dakle uskrsnuste s Kristom, tražite ono, što je gore, gdje Krist sjedi s desne strane Boga!
Kološanima 3,2Težite za onim, što je gore, a ne što je na zemlji!
Kološanima 3,3Jer umrijeste, i vaš je život skriven s Kristom u Bogu.
Kološanima 3,4Kad se pojavi Krist, život naš, onda ćete se i vi s njim pojaviti u slavi.
Kološanima 3,5Umrtvite dakle udove svoje, koji su na zemlji: bludnost, nečistoću, požudu, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo,
Kološanima 3,6Zbog kojih dolazi gnjev Božji na sinove neposluha,
Kološanima 3,7U kojima ste i vi negda hodili kad ste živjeli među njima.
Kološanima 3,8A sad odbacite i vi sve to: srdžbu, ljutinu, zloću, psovanje, sramotne riječi iz usta svojih!
Kološanima 3,9Ne lažite jedan na drugoga, svucite staroga čovjeka s djelima njegovim,
Kološanima 3,10I obucite novoga, koji se obnavlja za poznanje po slici onoga, koji ga je stvorio;
Kološanima 3,11Gdje nema Grka ni Židova, obrezanja ni neobrezanja, barbara ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svima Krist.
Kološanima 3,12Obucite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u srdačno milosrđe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost;
Kološanima 3,13Podnosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugome, ako ima tko tužbu na koga; kao što le i Gospodin vama oprostio, tako i vi.
Kološanima 3,14A povrh svega toga imajte ljubav, koja je veza savršenstva!
Kološanima 3,15I mir Kristov neka vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednome tijelu, i zahvalni budite!
Kološanima 3,16Riječ Kristova neka stanuje u vama obilato, u svakoj mudrosti učeći i opominjući jedan drugoga, sa psalmima, hvalospjevima i pjesmama duhovnim u milosti pjevajući u srcima svojim Bogu.
Kološanima 3,17I sve štogod činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospodina Isusa Krista, zahvaljuj ući Bogu Ocu po njemu.
Kološanima 3,18Žene, pokoravajte se muževima, kao što treba u Gospodinu!
Kološanima 3,19Muževi, ljubite žene svoje i ne budite osorni prema njima!
Kološanima 3,20Djeco, slušajte roditelje svoje u svemu, jer je to ugodno u Gospodinu!
Kološanima 3,21Oci, ne razdražujte djece svoje, da ne budu malodušna!
Kološanima 3,22Sluge, pokoravajte se u svemu svojim tjelesnim gospodarima, ne služeći im na oko, kao da ljudima ugađate, nego u priprosta srce, bojeći se Gospodina!
Kološanima 3,23Štogod činite, od srca činite kao Gospodinu, a ne kao ljudima;
Kološanima 3,24Znajući, da ćete od Gospodina primiti plaću baštine. Gospodinu Kristu služite!
Kološanima 3,25Jer koji krivdu čini, primit će, što je skrivio, i nema gledanja tko je tko.
Kološanima 3,1 Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!
Kološanima 3,2Za onim gore težite, ne za zemaljskim!
Kološanima 3,3Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!
Kološanima 3,4Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.
Kološanima 3,5Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu - to idolopoklonstvo!
Kološanima 3,6Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.
Kološanima 3,7Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli.
Kološanima 3,8Ali sada i vi odložite sve! Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta!
Kološanima 3,9Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima
Kološanima 3,10i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!
Kološanima 3,11Tu više nema: Grk - Židov, obrezanje - neobrezanje, barbar - skit, rob - slobodnjak, nego sve i u svima - Krist.
Kološanima 3,12Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost
Kološanima 3,13te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!
Kološanima 3,14A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva.
Kološanima 3,15I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!
Kološanima 3,16Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!
Kološanima 3,17I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!
Kološanima 3,18Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu!
Kološanima 3,19Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.
Kološanima 3,20Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu!
Kološanima 3,21Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom.
Kološanima 3,22Robovi, slušajte u svemu svoje zemaljske gospodare! Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego u jednostavnosti srca, bojeći se Gospodina.
Kološanima 3,23Što god radite, zdušno činite, kao Gospodinu, a ne ljudima,
Kološanima 3,24znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu, baštinu. Gospodinu Kristu služite.
Kološanima 3,25Doista, nepravedniku će se uzvratiti što je nepravedno učinio. Ne, nema pristranosti!
Kološanima 3,1Od časa kad ste uskrsnuli s Kristom, tražite što je gore, ondje gdje se nalazi Krist, sjedi desno Bogu;
Kološanima 3,2gore je vaš cilj, ne na zemlji.
Kološanima 3,3Vi ste mrtvi, naime, i vaš *život je skriven s Kristom u Bogu.
Kološanima 3,4Kad Krist, vaš život bude se pojavio, tad ćete se i vi također pojaviti u punoj slavi.
Kološanima 3,5Usmrtite dakle ono što u vama pripada zemlji: razvrat, *nečistoću, strast, zlu žudnju i tu lakomost, koja je idolatrija.
Kološanima 3,6Evo što privlači gnjev Božji,
Kološanima 3,7evo koje bijaše vaše nekadašnje ponašanje, što je činilo vaš život.
Kološanima 3,8Sada dakle, vi također, otarasite se svega toga: gnjeva, ljutnje, opakosti, uvrjeda, prostota izišli s vaših usana.
Kološanima 3,9Nema više laži među vama, jer vi ste svukli sa sebe starog čovjeka, s njegovim navadama,
Kološanima 3,10i odjenuli novog čovjeka, onog koji, za pristupiti spoznaji, ne prestaje biti obnovljen prema slici svog stvoritelja;
Kološanima 3,11ondje, nema više ni Grka ni *Židova, *obrezanog ni neobrezanog, barbara ni Skita, roba ni slobodnog čovjeka, već Krist: on je sve u svima.
Kološanima 3,12Budući da ste vi izabrani, *posvećeni, voljeni po Bogu, odjenite dakle osjećanje sućiti. dobrohotnosti, poniznosti, blagosti, strpljenja.
Kološanima 3,13Podnosite jedni druge, i ako jedan ima pritužbu protiv drugog, opraštajte si uzajamno; kao što je Gospodin vama oprostio, činite isto, i vi također.
Kološanima 3,14A iznad svega, ogrnite ljubav: to je savršena sveza.
Kološanima 3,15Nek vlada u vašim srcima mir Kristov, kojem ste bili pozvani svi u jedno jedino tijelo. Živite u zahvalnosti.
Kološanima 3,16Nek riječ Kristova stanuje među vama u svoj njenoj obilnosti: poučavajte i upozoravajte jedni druge s punom mudrošću; pjevajte Bogu, u svojim srcima, svoju zahvalnost, putem psalama, himni i pjesama nadahnutim Duhom.
Kološanima 3,17Sve ono što možete reći ili učiniti, činite to u *ime Gospodina Isusa, zahvaljujući putem njega Bogu Ocu.
Kološanima 3,18Supruge, budite podložne svojim muževima, kao što to treba u Gospodinu.
Kološanima 3,19Muževi, volite svoje žene i ne ljutite se protiv njih.
Kološanima 3,20Djeco, pokoravajte se u svemu roditeljima svojim, evo što Gospodin očekuje od vas.
Kološanima 3,21Roditelji, ne ogorčujte svoju djecu, da se ne obeshrabre.
Kološanima 3,22Robovi, pokoravajte se u svemu svojim gospodarima ovdašnjim. Služite im, ne zato što vas se nadzire, kao da biste tražili ugoditi ljudima, već s prostodušnošću onih koji se boje Gospodina .
Kološanima 3,23Što god da je vaš posao, činite to dobre volje, kao za Gospodina, a ne za ljude,
Kološanima 3,24znajući da ćete od Gospodina primiti baštinu u naknadu . Gospodar, to je Krist; vi ste u njegovoj službi.
Kološanima 3,25Tko se pokaže nepravednim bit će plaćen svojom nepravdom, i nema izuzetka za nikoga.
Kolosanima 3,1Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gdje Hristos sjedi s desne strane Boga.
Kolosanima 3,2Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
Kolosanima 3,3Jer umrijeste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu.
Kolosanima 3,4A kad se javi Hristos, život vaš, onda ćete se i vi s njime javiti u slavi.
Kolosanima 3,5Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo;
Kolosanima 3,6Za koje ide gnjev Božij na sinove protivljenja;
Kolosanima 3,7U kojima i vi negda hođaste kad življaste među njima.
Kolosanima 3,8A sad odbacite i vi to sve: gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne riječi iz usta svojijeh.
Kolosanima 3,9Ne lažite jedan na drugoga; svucite staroga čovjeka s djelima njegovijem,
Kolosanima 3,10I obucite novoga, koje se obnavlja za poznanje po obličju onoga koji ga je sazdao:
Kolosanima 3,11Gdje nema Grka ni Jevrejina, obrezanja ni neobrezanja, divljaka ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svemu Hristos.
Kolosanima 3,12Obucite se dakle kao izbrani Božiji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, i trpljenje,
Kolosanima 3,13Snoseći jedan drugoga, i opraštajući jedan drugome ako ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.
Kolosanima 3,14A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.
Kolosanima 3,15I mir Božij da vlada u srcima vašima, na koji ste i pozvani u jednom tijelu, i zahvalni budite.
Kolosanima 3,16Riječ Hristova se bogato useli među vas, u svakoj premudrosti učeći i svjetujući sami sebe sa psalmima i pojanjem i pjesmama duhovnijem, u blagodati pjevajući u srcima svojima Gospodu.
Kolosanima 3,17I sve što god činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista hvaleći Boga i oca kroza nj.
Kolosanima 3,18Žene! slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu.
Kolosanima 3,19Muževi! ljubite žene svoje i ne srdite se na njih.
Kolosanima 3,20Djeco! slušajte roditelje svoje u svačemu; jer je ovo ugodno Gospodu.
Kolosanima 3,21Ocevi! ne razdražujte djece svoje, da ne gube volje.
Kolosanima 3,22Sluge! slušajte u svemu svoje tjelesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga,
Kolosanima 3,23I sve šta god činite, od srca činite kao Gospodu a ne kao ljudima:
Kolosanima 3,24Znajući da ćete od Gospoda primiti platu našljedstva; jer Gospodu Hristu služite.
Kolosanima 3,25A koji skrivi primiće što je skrivio: i nema gledanja ko je ko.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje