Tražilica


Matej 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 15,1Tada pristupiše k Isusu farizeji i književnici iz Jerusalema i zapitaše:
Matej 15,2"Zašto učenici tvoji prestupaju predaju starih? Oni ne peru ruku svojih prije objeda."
Matej 15,3On im reče: "Zašto vi sami prestupate zapovijed Božju zbog predaje svoje!
Matej 15,4Bog je zapovjedio: Poštuj oca i majku! i: Tko pogrdi oca ili majku, neka smrću umre!
Matej 15,5A vi kažete: 'Tko rekne ocu ili majki: Čim bih ti ja imao pomoći, posvetni je dar,
Matej 15,6Taj ne treba više štovati oca ili majke.' Tako dokinuste zapovijed Božju zbog predaje svoje.
Matej 15,7Licemjeri! Dobro je o vama prorokovao Izaija:
Matej 15,8'Narod ovaj štuje me samo usnama, ali srce je njegovo daleko od mene
Matej 15,9Uzalud me poštuje, nauka je njegova samo ustanova ljudska.'"
Matej 15,10Tada dozva narod i reče im: "Slušajte i razumijte:
Matej 15,11Što ulazi u usta, ne čini čovjeka nečistim, nego što izlazi iz usta, to čini čovjeka nečistim."
Matej 15,12Tada pristupiše učenici njegovi i rekoše mu: "Znaš li, da se farizeji uvrijediše, kad čuše taj govor?"
Matej 15,13On odgovori: "Svaki nasad, što ga nije zasadio Otac moj nebeski, iskorijenit će se.
Matej 15,14Ostavite ih! Oni su slijepi vođe slijepcima. A kad slijepac vodi slijepca, oba padnu u jamu."
Matej 15,15Tada mu reče Petar: "Objasni nam prispodobu ovu!"
Matej 15,16On reče: "Jeste li i vi još nerazumni?
Matej 15,17Zar ne uviđate, da sve, što ulazi u usta, ide u želudac i tada se izbacuje?
Matej 15,18A što dolazi iz usta, izlazi iz srca, i to čini čovjeka nečistim.
Matej 15,19Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljuba, bludnost, krađa, lažno svjedočanstvo, hula na Boga.
Matej 15,20To čini čovjeka nečistim; a i neopranim rukama jesti, to ne čini čovjeka nečistim.
Matej 15,21Odatle otide Isus dalje i povuče se u kraj Tira i Sidona.
Matej 15,22Tada dođe žena Kananejka iz onoga kraja i povika: "Smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov! Moju kćer vrlo muči đavao."
Matej 15,23On je ne udostoji nijednom riječi. Tada pristupiše učenici njegovi i zamoliše ga: "Otpusti je, jer viče za nama!"
Matej 15,24On reče: "Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama kuće Izraelove."
Matej 15,25Uto dođe ona, pade pred njega ničice i zamoli: "Gospodine, pomozi mi!"
Matej 15,26On reče: "Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psićima."
Matej 15,27"Sigurno, Gospodine", odgovori ona, "ali psići dobiju ipak od mrvica, što padnu sa stola njihovih gospodara".
Matej 15,28Tada joj reče Isus: "O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš!" Od toga časa bila je zdrava kći njezina.
Matej 15,29Odatle otide Isus dalje i dođe na Galilejsko more. Popne se na goru i sjede ondje.
Matej 15,30Tada se skupi oko njega veliko mnoštvo naroda. Oni donesoše sobom hrome, kljaste, slijepe, nijeme i druge mnoge i položiše ih k nogama njegovim. I on ih iscijeli.
Matej 15,31Kad vidje narod, kako nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju i slijepi gledaju, divio se je i slavio je Boga Izraelova.
Matej 15,32Tada Isus dozva učenike svoje k sebi i reče: "Žao mi je naroda. Već tri dana stoje kod mene i nemaju što jesti. Gladne neću da ih otpustim. Inače bi mogli klonuti na putu."
Matej 15,33Učenici mu odgovoriše: "Odakle da dobijemo u pustinji toliki kruh, da se nasiti tako veliko mnoštvo?"
Matej 15,34Isus ih upita: "Koliko kruhova imate?" Oni odgovoriše: "Sedam i nekoliko ribica."
Matej 15,35Tada zapovjedi da narod posjeda po zemlji
Matej 15,36Onda uze onih sedam kruhova i ribe, dade hvalu, prelomi ih i dade ih učenicima svojim, a učenici ih dadoše narodu
Matej 15,37Svi su jeli i nasitili se, dapače od preostalih komada podigoše još sedam košarica punih.
Matej 15,38Bilo je četiri tisuće muževa, koji su jeli, osim žena i djece.
Matej 15,39Tada otpusti narod, uđe u lađicu i ode u magadanski kraj.
Matej 15,1 Tada pristupe Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema govoreći:
Matej 15,2"Zašto tvoji učenici prestupaju predaju starih? Ne umivaju ruku prije jela!
Matej 15,3On im odgovori: "A zašto vi prestupate zapovijed Božju radi svoje predaje?
Matej 15,4Ta reče Bog: Poštuj oca i majku! I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni!
Matej 15,5A vi velite: `Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude sveti dar,
Matej 15,6ne treba da poštuje oca svoga ni majku svoju.` Tako dokinuste riječ Božju radi svoje predaje.
Matej 15,7Licemjeri, dobro prorokova o vama Izaija:
Matej 15,8Narod me ovaj usnama časti, a srce mu je daleko od mene.
Matej 15,9Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske.
Matej 15,10Tada dozove mnoštvo i reče: "Slušajte i razumijte!
Matej 15,11Ne onečišćuje čovjeka što ulazi u usta, nego što iz usta izlazi - to čovjeka onečišćuje.
Matej 15,12Tada pristupe k njemu učenici i kažu mu: "Znaš li da su se farizeji sablaznili kad su čuli tu riječ?
Matej 15,13On im odgovori: "Svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski iskorijenit će se.
Matej 15,14Pustite ih! Slijepi su, vođe slijepaca! A ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti.
Matej 15,15Petar prihvati i reče mu: "Protumači nam tu prispodobu!
Matej 15,16A on reče: "I vi još uvijek ne razumijete?
Matej 15,17Ne shvaćate li: sve što ulazi na usta, ide u trbuh te se izbacuje u zahod.
Matej 15,18Naprotiv, što iz usta izlazi, iz srca izvire i to onečišćuje čovjeka.
Matej 15,19Ta iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, psovke.
Matej 15,20To onečišćuje čovjeka; a jesti neopranih ruku ne onečišćuje čovjeka.
Matej 15,21Isus zatim ode odande i povuče se u krajeve tirske i sidonske.
Matej 15,22I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: "Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!
Matej 15,23Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: "Udovolji joj jer viče za nama.
Matej 15,24On odgovori: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.
Matej 15,25Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: "Gospodine, pomozi mi!
Matej 15,26On odgovori: "Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.
Matej 15,27A ona će: "Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!
Matej 15,28Tada joj Isus reče: "O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš." I ozdravi joj kći toga časa.
Matej 15,29Otišavši odande, dođe Isus do Galilejskog mora, uziđe na goru i sjede ondje.
Matej 15,30Tada nagrnu k njemu silan svijet s hromima, kljastima, slijepima, nijemima i mnogima drugima. Polože mu ih do nogu, a on ih izliječi.
Matej 15,31Gledajući kako su nijemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izraelova.
Matej 15,32A Isus dozva svoje učenike pa im reče: "Žao mi je naroda jer su već tri dana uza me, a nemaju što jesti. Otpraviti ih gladne neću da ne klonu putem.
Matej 15,33Kažu mu učenici: "Odakle nam u pustinji toliko kruha da nahranimo toliko mnoštvo?
Matej 15,34A Isus im reče: "Koliko kruhova imate?" Oni će: "Sedam, i malo riba.
Matej 15,35Nato zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji,
Matej 15,36uze sedam kruhova i ribe, zahvali, razlomi i davaše učenicima, a učenici mnoštvu.
Matej 15,37I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka nakupiše sedam punih košara.
Matej 15,38A blagovalo je četiri tisuće muškaraca, osim žena i djece.
Matej 15,39Tada otpusti mnoštvo, uđe u lađu i ode u kraj magadanski.
Matej 15,1Tada *farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema istupiše prema Isusu i rekoše mu:
Matej 15,2` Zašto tvoji *učenici krše predaju od *starih? Naime, oni ne peru ruke, kad jedu svoj objed. `
Matej 15,3On im uzvrati: ` A vi, zašto kršite zapovijed Božju u ime vaše predaje?
Matej 15,4Bog je naime rekao: Poštuj oca svog i majku svoju i još: Onaj koji prokune oca ili majku, da bude kažnjeg smrću.
Matej 15,5Ali vi, vi kažete: Tko god kaže svom ocu ili majci svojoj: Pomoć koju ti trebaš primati od mene sveti je milodar,
Matej 15,6taj ne poštuje svog oca. I tako ste vi poništili riječ Božju u ime vaše predaje.
Matej 15,7Licemjeri! Izaija je prorokovao glede vas, kad je rekao:
Matej 15,8Ovaj me narod poštuje usnama, ali, *srce je njegovo daleko od mene.
Matej 15,9Uzaludno je to što mi oni čine obrede, jer nauke koje naučavaju samo su propisi ljudski. ` (Mk 7.14-23)
Matej 15,10Potom, pozivajući mnoštvo, on mu reče: ` Slušajte i shvatite!
Matej 15,11Nije ono što ulazi u čovjekova usta to što čini čovjeka *nečistim; već ono što izlazi iz usta, eto što čini čovjeka nečistim.`
Matej 15,12Tad mu se učenici primaknuše i rekoše: ` Znaš li ti da slušajući tu riječ, *farizeji bijahu sablažnjeni?`
Matej 15,13On odgovori:` Svaka biljka koju nije zasadio moj Otac nebeski bit će iščupana.
Matej 15,14Pustite ih: to su slijepci koji vode slijepce. A, ako jedan slijepac vodi slijepca, obojica će pasti u istu jamu! `
Matej 15,15Petar uznastoja kod njega: ` Objasni nam tu zagonetnu riječ! `
Matej 15,16Isus reče: `Jeste li vi još bez pameti?
Matej 15,17Ne znate li vi da sve ono što uđe u usta prelazi u vaš trbuh, potom se izbacuje u jamu?
Matej 15,18Ali, ono što izlazi iz usta potječe iz *srca, i to je ono što čovjeka čini nečistim.
Matej 15,19Iz srca, naime, potječu zle namjere, ubojstva, preljube, loše vladanje, krađe, lažna svjedočenja, krivokletništva.
Matej 15,20To je ono što čovjeka čini nečistim; a jedenje nečistim rukama ne čini čovjeka nečistim. ` (Mk 7.24-30)
Matej 15,21Pošavši odatle, Isus se skloni u oblast Tira i Sidona.
Matej 15,22Kad evo jedna Kanaanka dođe odatle i stade vikati: ` Smiluj mi se, Gospodine, *sine Davidov! Moja je kćer bolno izmučena od demona . `
Matej 15,23Ali, on njoj ne odgovori ni jedne jedine riječi. Njegovi se učenici približiše, učinivši mu ovu molbu: ` Otpusti ju, jer ona nas proganja svojim povicima. `
Matej 15,24Isus odgovori: `Ja sam bio poslan samo k izgubljenim ovcama Izraelovim.`
Matej 15,25Ali, žena se dođe pokloniti pred njega:`Gospodine, reče ona, dođi mi u pomoć!`
Matej 15,26On joj odgovori: ` Nije dobro uzeti kruh dječji za baciti ga psima.`
Matej 15,27`To je istina, Gospodine! preuze ona; i točno je i to da mali psi jedu mrve koje padnu sa stola njihovih gospodara. `
Matej 15,28Tad Isus njoj odgovori: ` Ženo, tvoja je vjera ogromna! Nek ti bude kako ti hoćeš! I njena kćer bi izliječena u taj čas. (Mk 7.31)
Matej 15,29Otud Isus stiže do obala Galilejskog mora . On se uspe u planinu, i ondje sjedne.
Matej 15,30Ljudi u velikom mnoštvu dođoše k njemu, dovodeći sa sobom hrome, slijepe, kljaste, nijeme i dosta drugih još. Oni ih postavljaše uz noge njegove, a on ih ozdravljaše.
Matej 15,31I mnoštvo se čudiše vidjevši njemake koji govore, kljaste koji postaju valjani, hrome koji hode uspravno i slijepce koji povratiše vid. I mnoštvo iskaza slavu Bogu Izraelovu. (Mk 8.10; provj. Mt 14.13-21 par)
Matej 15,32Isus pozva svoje učenike i reče im: ` Žao mi je tog mnoštva, jer evo već tri dana kako su ostali kod mene, i nemaju što jesti. Neću ih otpustiti praznog želuca: mogli bi klonuti na putu. `
Matej 15,33Učenici mu rekoše: ` Otkud nam može u pustinju doći dovoljno kruha za nasititi jedno toliko mnoštvo? `
Matej 15,34Isus im reče: ` Koliko kruhova imate vi?` ` Sedam, rekoše oni, i nekoliko ribica. `
Matej 15,35On zapovijedi mnoštvu da se ispruži po zemlji,
Matej 15,36uze sedam kruhova i ribe, i, nakon što je zahvalio, on ih iskida i dade ih učenicima, a učenici mnoštvu.
Matej 15,37I oni svi jedoše i biše nasićeni; donesoše ono što je ostalo u komadima: sedam punih korpi.
Matej 15,38A, onih koji jedoše bijaše 4.000 na broju, ne računaj ući žene i djecu.
Matej 15,39Nakon što je otpustio mnoštvo, Isus se uspe u barku i dođe na područje Magadana . (Mk 8.11-13; Mt 12.33-39; Lk 11.16, 29; 12.54-56)
Matej 15,1Tada pristupiše k Isusu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći:
Matej 15,2Zašto učenici tvoji prestupaju običaje starijeh? Jer ne umivaju ruku svojijeh kad hljeb jedu.
Matej 15,3A on odgovarajući reče im: zašto i vi prestupate zapovijest Božiju za običaje svoje?
Matej 15,4Jer Bog zapovijeda govoreći: poštuj oca i mater; i koji opsuje oca ili mater smrću da umre.
Matej 15,5A vi kažete: ako koji reče ocu ili materi: prilog je čim bih ti ja mogao pomoći;
Matej 15,6Može i da ne poštuje oca svojega ili matere. I ukidoste zapovijest Božiju za običaje svoje.
Matej 15,7Licemjeri! dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći:
Matej 15,8Ovi ljudi približavaju se k meni ustima svojijem, i usnama poštuju me; a srce njihovo daleko stoji od mene.
Matej 15,9No zaludu me poštuju učeći naukama i zapovijestima ljudskima.
Matej 15,10I dozvavši ljude, reče im: slušajte i razumijte.
Matej 15,11Ne pogani čovjeka što ulazi u usta; nego što izlazi iz usta ono pogani čovjeka.
Matej 15,12Tada pristupiše učenici njegovi i rekoše mu: znaš li da fariseji čuvši tu riječ sablazniše se?
Matej 15,13A on odgovarajući reče: svako drvo koje nije usadio otac moj nebeski, iskorijeniće se.
Matej 15,14Ostavite ih: oni su slijepi vođi slijepcima; a slijepac slijepca ako vodi, oba će u jamu pasti.
Matej 15,15A Petar odgovarajući reče mu: kaži nam priču ovu.
Matej 15,16A Isus reče: eda li ste i vi još nerazumni?
Matej 15,17Zar još ne znate da sve što ulazi u usta u trbuh ide, i izbacuje se napolje?
Matej 15,18A što izlazi iz usta iz srca izlazi, i ono pogani čovjeka.
Matej 15,19Jer od srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, kurvarstva, krađe, lažna svjedočanstva, hule na Boga.
Matej 15,20I ovo je što pogani čovjeka, a neumivenijem rukama jesti ne pogani čovjeka.
Matej 15,21I izišavši odande Isus otide u krajeve Tirske i Sidonske.
Matej 15,22I gle, žena Hananejka izađe iz onijeh krajeva, i povika k njemu govoreći: pomiluj me Gospode sine Davidov! moju kćer vrlo muči đavo.
Matej 15,23A on joj ne odgovori ni riječi. I pristupivši učenici njegovi moljahu ga govoreći: otpusti je, kako viče za nama.
Matej 15,24A on odgovarajući reče: ja sam poslan samo k izgubljenijem ovcama doma Izrailjeva.
Matej 15,25A ona pristupivši pokloni mu se govoreći: Gospode pomozi mi!
Matej 15,26A on odgovarajući reče: nije dobro uzeti od djece hljeb i baciti psima.
Matej 15,27A ona reče: da, Gospode, ali i psi jedu od mrva što padaju s trpeze njihovijeh gospodara.
Matej 15,28Tada odgovori Isus, i reče joj: o ženo! velika je vjera tvoja; neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi kći njezina od onoga časa.
Matej 15,29I otišavši Isus odande, dođe k moru Galilejskom, i popevši se na goru, sjede ondje.
Matej 15,30I pristupiše k njemu ljudi mnogi koji imahu sa sobom hromijeh, slijepijeh, nijemijeh, uzetijeh i drugijeh mnogijeh, i položiše ih k nogama Isusovijem, i iscijeli ih,
Matej 15,31Tako da se narod divljaše, videći nijeme gdje govore, uzete zdrave, hrome gdje idu, i slijepe gdje gledaju; i hvališe Boga Izrailjeva.
Matej 15,32A Isus dozvavši učenike svoje reče: žao mi je ovoga naroda, jer već tri dana stoje kod mene i nemaju šta jesti; a nijesam ih rad otpustiti gladne da ne oslabe na putu.
Matej 15,33I rekoše mu učenici njegovi: otkuda nam u pustinji toliki hljeb da se nasiti toliki narod?
Matej 15,34I reče im Isus: koliko hljebova imate? A oni rekoše: sedam, i malo ribice.
Matej 15,35I zapovjedi narodu da posjedaju po zemlji.
Matej 15,36I uzevši onijeh sedam hljebova i ribe, i davši hvalu, prelomi, i dade učenicima svojijem, a učenici narodu.
Matej 15,37I jedoše svi, i nasitiše se; i nakupiše komada što preteče sedam kotarica punijeh.
Matej 15,38A onijeh što su jeli bijaše četiri hiljade ljudi, osim žena i djece.
Matej 15,39I otpustivši narod uđe u lađu, i dođe u okoline Magdalske.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje